ارسال به تلگرام

درج مطلب در کانال ایران پتروتک

برای رفتن به کانال تلگرام ایران پتروتک اینجا کلیک کنید
پس از تکمیل و ارسال فرم، مطلب شما بلافاصله در کانال رسمی وب سایت ایران پتروتک قرار خواهد گرفت.

لطفا قبل از ارسال دقت بفرمایید:
ارسال مطالب توهین آمیز، سیاسی یا اخلال در کانال از طریق ارسال متوالی پیام های بی ارتباط با کانال از این وب سایت که زیر نظر کارشناسان IT و تیم سایبری ایران پتروتک مانیتور می شود کاملا قابل پیگیری بوده و مسولیت این گونه رفتار های غیر حرفه ای متوجه شخص ارسال کننده پیام می باشد.

چه پیام هایی مناسب کانال می باشد:

۱- پیشنهاد خرید، فروش یا تبلیغ یک محصول مرتبط با کانال( توجه داشته باشید که در صورت شکایت از آگهی دهنده ،سایت و کانال ایران پتروتک هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد) همچنین توجه داشته باشید که با توجه به محتوی وب سایت (نفت، گاز و پتروشیمی) ، هرگونه آگهی می بایست تا به شکلی مرتبط با این حوزه باشد.
۲- ارائه نظرات سازنده در خصوص صنعت نفت و یا موضوعاتی که توسط مدیر کانال هر هفته به بحث گذاشته می شود.
۳- مطالب علمی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.

کلمات جستجو شده: کانال صنایع فراساحل در تلگرام