صفحه اصلی » Posts tagged with » آشنایی با روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف نفت برای زمین شناسان و مهندسین نفت
بزودی دوره های تخصصی در زمینه نفت و گاز توسط ایران پتروتک برگزار می شود. (ارائه گواهینامه بین المللی)

بزودی دوره های تخصصی در زمینه نفت و گاز توسط ایران پتروتک برگزار می شود. (ارائه گواهینامه بین المللی)

بزودی دوره های آموزشی زیر توسط اساتید داخلی و خارجی، و تعدادی از اساتید با تجربه از شرکت های نفتی بین المللی در بهترین مرکز با تجهیزات کامل آموزشی برگزار خواهد شد. زمان و هزینه شرکت در دوره پس از رسیدن تعداد متقاضیان به حد نصاب توسط ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد. محل تشکیل کلیه …