خرید

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...

Trade & Utilization Company of Tehran

Dear Sir/Madam Hi

Trade & Utilization Company of Tehran -which is located in Iran-is looking for suppliers of ​ Triple Phosfate( oure)at quantity of 2.5 milion per Ton . Send us your conditions -(FOB & CIF ABBAS PORT_IRAN ) – subject to Specification that is attached to please. ​ Looking Forward to hear from you as soon. Best Rgards Mousavi Commercial Manager Mousaviinfo@yahoo.com Tel:+982188953122-4 Fax:+982188952191

پست الکترونیک : cd@t-u-co.com

شماره تماس : Tel:+982188953122-4

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *