استخدام نیرو در شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫64 از 5)
Loading...

 

ثبت نام آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران – ۸ اسفند ۹۱

 

شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی از میان واجدان شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی نیرو جذب می کند.

به نقل روابط عمومی شرکت ملی نفت دو شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای خدمت در مناطق عملیاتی و خارج از کلان شهر تهران از میان واجدان شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاری آزمون های کتبی و روان شناختی، مصاحبه فنی و تخصصی، طب صنعتی و گزینش استخدام می کند.

این گزارش حاکی است شـرایط سـنی داوطلبان مقطع کاردانی 26 سال (متولدان 1/1/64 و به بعد) و مقطع کارشناسی 30 سال (متولدان 1/1/60 بعد) و حداقل معدل برای داوطلبان با مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی 13 است.

بنا بر این گزارش، متقاضیان استخدام می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات استخدام و تبصره های مربوط به شرایط سن، معدل، همچنین ثبت‏نام برای شرکت در آزمون استخدامی از 8 تا 17 تیرماه امسال به پایگاه اطلاع رسانی http://azmoon.nioc.ir مراجعه کنند.

آگهي استخدام شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود جهت خدمت در مناطق عملياتي و خارج از شهر تهران از بين واجدين شرايط ذكور (صرفاً داوطلبان مرد) در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق برگزاري آزمون هاي كتبي و روانشناختي (شغلي)، مصاحبه فنی/ تخصصي، طب صنعتي و گزينش استخدام مي نمايد.


جدول شماره 1: رشته و گرايشهاي مورد نياز شركت ملي نفت

رديف مقطع رشته گرايش محل خدمت
1 كارشناسي
و
كارشناسي ارشد
مهندسي نفت بهره برداري از منابع نفت- حفاري و استخراج –

مخازن هيدروكربوري – اكتشاف

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
2 مهندسي شيمي بهره برداري از منابع نفت- مخازن هيدروكربوري- طراحي فرآيندهاي نفت- صنايع پالايش- صنايع پتروشيمي- صنايع گاز-توليد و جمع آوري گاز- فرآوري و انتقال گاز – فرآيندهاي جداسازي – پيشرفته – شبيه سازي و كنترل فرآيند – مهندسي گاز – مهندسي فرآيند – پديده هاي انتقال – طراحي فرآيند – محيط زيست – انرژي و محيط زيست مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
3 مهندسي مكانيك حرارت و سيالات – طراحي جامدات – ساخت و توليد –

تاسيسات حرارتي – طراحي كاربردي – تبديل انرژي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
4 مهندسي برق قدرت- الكترونيك- كنترل- مخابرات مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
5 مهندسي صنايع برنامه ريزي و تحليل سيستم ها- توليد صنعتي –

تكنولوژي صنعتي- ايمني صنعتي-مهندسي صنايع-مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
6 مهندسي عمران عمران-سازه – نقشه برداري-مكانيك خاك و پي – مهندسي مديريت و ساخت مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
7 مهندسي مواد متالورژي صنعتي- متالورژي استخراجي-خوردگي و حفاظت از مواد – شناسايي، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
8 مهندسي كامپيوتر نرم افزار – سخت افزار – معماري كامپيوتر مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
9 مهندسي فنآوري اطلاعات امنيت اطلاعات- شبكه هاي كامپيوتري- مهندسي فنآوري اطلاعات مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
10 مهندسي ايمني و بازرسي فني بازرسي فني – ايمني و حفاظت مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
11 مديريت صنعتي- دولتي-بازرگاني- امور گمركي – منابع انساني – مديريت اجرايي – مديريت MBA مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
12 روانشناسي صنعتي و سازماني مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
13 شيمي محض- كاربردي – آلي – تجزيه مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
14 حسابداري كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
15 زمين شناسي زمين شناسي – پترولوژي-تكتونيك- چينه شناسي و فسيل شناسي-رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي-نفت مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
16 مهندسي محيط زيست كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
17 حقوق حقوق – خصوصي – تجارت بين الملل مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
18 بهداشت حرفه اي كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
19 مهندسي معدن استخراج معدن مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
20 صرفاً
كارشناسي
مهندسي دريا صرفاً گرايش دريانوردي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
21 مهندسي هوانوردي صرفاً گرايش مراقبت پرواز مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
22 آمار كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
23 مددكاري اجتماعي مددكاري اجتماعي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
24 علوم ارتباطات اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
25 علوم تغذيه كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
26 كارداني مديريت صنعتي – بازرگاني – دولتي – مالي – اداري مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
27 كاردان فني صنايع ايمني صنعتي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
28 مكانيك كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
29 برق كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
30 شيمي كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
31 صنايع شيميايي كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
32 آمار كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
33 حسابداري كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

جدول شماره 2: رشته و گرايشهاي مورد نياز شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

رديف مقطع رشته گرايش محل خدمت
1 كارشناسي
و
كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي طراحي فرآيندهاي نفت- صنايع پالايش – طراحي فرآيند – فرآيندهاي جداسازي – پديده هاي انتقال – پيشرفته واحدهاي عملياتي
2 مهندسي مكانيك حرارت و سيالات- طراحي جامدات – طراحي كاربردي –  تبديل انرژي واحدهاي عملياتي
3 مهندسي برق قدرت- الكترونيك واحدهاي عملياتي
4 حسابداري كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
5 كارداني شيمي كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
6 صنايع شيميايي كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
7 مكانيك كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
8 برق كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
1- شـرايط سـن :
حداكثر سن برای داوطلبان مقطع كارداني 26 سال (متولدين 1/1/64 و به بعد)، كارشناسي30 سال (متولدين 1/1/60 و به بعد) و كارشناسي ارشد 34(متولدين 1/1/56 و به بعد) مي باشد.2- شـرايط مـعدل :
حداقل معدل براي داوطلبان با مدارك تحصيلي كارداني و كارشناسي 13 و مقطع كارشناسي ارشد 15 مي باشد .

3- تاريخ و نحوه ثبت نام:
متقاضيان استخدام مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص جزئيات استخدام و تبصره هاي مربوط به شرايط سن، معدل و همچنين ثبت‏ نام جهت شركت در آزمون استخدامي از تاريخ 8/4/90 لغايت 17/4/90 به پايگاه اينترنتي  http://azmoon.nioc.ir   مراجعه نمايند.
نكته مهم در خصوص فرزندان شاهد و ايثارگر: فرزندان معظم شاهد، فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان داراي حداقل 5 سال اسارت از سهميه 25 درصدي جذب برخوردار خواهند بود . در اين خصوص مراتب از طريق هماهنگي با اداره كل اشتغال و كار آفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام خواهد شد.

نكته مهم در خصوص داوطلبان بومي: كليه داوطلبان بومي از امتيازات ويژه استانهاي مربوطه برخوردار خواهند بود. در اين رابطه سهميه جذب بومي داوطلبان استانهاي خوزستان و بوشهر نيز حسب ضوابط مربوطه اعمال مي گردد .

نكته مهم در خصوص امتيازات ويژه: افراد داراي اولويت ويژه اجتماعي (خانواده هاي شاهد و ايثارگران و …) از امتيازات مربوطه برخوردار خواهند بود.

 

ادارات تامين نيروي انساني شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

کلمات جستجو شده: www azmoon nioc ir, www pc iran-azmoon ir, azmoon nioc ir, www nioc ir, pc iran-azmoon ir, www bipc iran-azmoon ir, www nioc org/azmoon, mp Iran-azmoon ir, www azmoon nioc ir/home aspx, www azmoon nioc com, www npc iran azmoon ir, azmon nioc, http //azmoon nioc irمراجعه, tipc iran-azmoon ir, شرکت ملیپخش

نوشته های مرتبط

118 نظر برای استخدام نیرو در شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی

 1. مسعود الوندی
  خرداد ۲۷, ۱۳۹۴

  باسلام من دیپلم مکانیک خودروهای سواری وتجاری دارم لطفا برای استخدام درشرکت نفت کمکم کنید ممنون میشم باتشکر۰۹۳۷۲۸۵۰۶۵۳

 2. طاهره غلامی یکتا
  خرداد ۱۸, ۱۳۹۴

  با سلام ,چرافقط اقایون رو استخدام میکنید پس تکلیف خانم های که رشته شیمی ونفت خوندن چیه?
  یعنی اونا باید بیکار بمونن?

 3. جعفر خلیفی پور
  اسفند ۴, ۱۳۹۳

  فرزند جانباز ارتش هشت سال دفاع مقدس وایثارگر ۲۱ماه خط مقدم دارای مدارک کامپیوتر و مکانیکی ازطرف شرکت سایپا یدک و گواهینامه ویژه بیل مکانیکی وپایه دو جویای کار را در شرکت شما ریاست محترم دارم .
  ازشما ریاست محترم خواهشمندم جهت بکارگیری بنده موافقت بفرمایید.
  باتشکر فراوان جعفرخلیفی پور
  ۰۹۱۶۹۹۲۶۴۰۳
  amir.kh9333@gmail.com

 4. fatemeh
  آذر ۵, ۱۳۹۳

  سلام من فارغ التحصیل کارشناسی رشته طراحی فرایند صنایع نفت هستم.استخدامی جدید شرکت نفت کی هست؟علاقمند به همکاری می باشم.
  وقتی دانشگاه ها در این رشته ها دانشجوی خانم جذب میکنند احتمالن از این افراد در استخدام شرکت نفت و…جذب میکنند.

 5. محمدرضا یزدانی
  دی ۳۰, ۱۳۹۲

  با سلام، اینجانب محمدرضا یزدانی در رشته مهندسی سیالات کشتی،با 13سال سابقه کار و تخصص در زمینه فنی موتورهای دیزلی تقاضای کار در شرکت نفت را دارم.
  با تشکر
  شماره تماس: 09113257405 – 01226254472

 6. مهرداد معتمدی
  مهر ۱, ۱۳۹۲

  من دارای 17 سال سابقه تعمیرات و نصب تجهیزات کارخانجات فولاد و پالایشگاهای گازی میباشم،و همینک در شرکت مشاور مشغول بکار میباشم
  علاقه مندم در پروژه های نفتی کار کنم
  باتشکر-معتمدی

 7. ET
  اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲

  ايا براي ليسانس مهندسي صنايع در شركت نفت و بالايشگاه كار با حقوق مناسب وجود دارد

 8. sara
  اردیبهشت ۱, ۱۳۹۲

  این روزها همش شده پارتی مخصوصا شرکت نفت
  من یکی از دوستام داخل شرکت نفت کار میکنه که با پارتی رفته و میگه از بس اونجا آشنا زیاده ما همدیگه را با اسم کوچیک صدا میزنیم

 9. afso0n hatami
  اسفند ۹, ۱۳۹۱

  سلام. چرا کارشناسی معماری و کارشناسی ادبیات و خیلی رشته های دیگر را شامل گروه پذیرشی خود نگداشته اید ؟

 10. هنگامه بیات
  اسفند ۸, ۱۳۹۱

  اینجانب هنگامه بیات با24سن تقاضای استخدام در شرکت نفت را دارم.در ضمن بنده دارای مدرک کارشناسی بیوشیمی هستم.با تشکر از شما مسئولین محترم

 11. حمید
  اسفند ۷, ۱۳۹۱

  با سلام من دانشجوی کارشناسی رشته حقوق هستم که فقط 12 واحد تا مدرک کارشناسی دارم و تا اخر برج سه خرداد مدرکم رو اگه خدا بخواهد میگیرم میخواستم بدونم میتونم تو ازمون شرکت کنم؟

 12. neda
  اسفند ۷, ۱۳۹۱

  salam man madrake foghelisanse polymer daram va joyaye kar hastam

 13. محیا صولتی
  اسفند ۶, ۱۳۹۱

  سلام خسته نباشید من فرزنده جانباز هستم پدرم دیگه نمیتونه کار کنه من کارشناسیه مدیریت بازرگانی ام برای من با این رشته کاری پیدا میشه تو شرکت نفت؟؟؟؟متولده30|4|73با تشکر

 14. شیدا
  اسفند ۵, ۱۳۹۱

  سلام.من کارشناسی پرستاری دارم و متاسفانه بیکارم.میخواستم در خواست کنم اگرراجب استخدام پرستار خبری شداطلاع رسانی کنید

 15. tahere
  دی ۲۷, ۱۳۹۱

  با سلام وخسته نباشید فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی هستم میخام ازمون شرکت نفت رو شرکت کنم نمیدونم کی ثبت نام اغاز میشه اگه میشه خبری شد منو هم خبر کنید

 16. احمد رضايي سربيشه
  دی ۲۳, ۱۳۹۱

  سلام فارغ التحصيل رشته نفت بهره برداريم جوياي كارم اگه خبري شدبهم ميل بزنيد باتشكر

 17. میلاد
  دی ۸, ۱۳۹۱

  سلام من مهندسی معماری دارم آیا واسه استخدامی شرکت نفت نیازی هست بیکارم این همه درس خوندم آخرش هیچ میدونم فایده ای هم نداره ای خدا یکی نیست کمک کنه 09161300795

 18. م محمودی
  دی ۸, ۱۳۹۱

  آزمون کی برگزار میشه؟؟؟؟

 19. م محمودی
  دی ۸, ۱۳۹۱

  من مدرک فوق دیپلم نرم افزار دارم22 ساله بابام هم از کار افتاده ی بنیاد هستش خیلی به کار نیاز دارم لطفا ایمیل برام بفرستید در صورت نیاز منتظر هسم.

 20. احد صاحب الزماني
  آذر ۲۲, ۱۳۹۱

  با سلام من داراي مدرك فوق ديپلم طراحي صنعتي داراي8سال سابقه كار در صنايع شير سازي وداراي مهارت كافي در رابطه با تعميرات شير آلات صنعتي ميباشم وفعلا بيكار در صورت نياز تماس بگيريد

 21. سروش احمدی
  آذر ۲۱, ۱۳۹۱

  سلام من کارشناس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی هستم.آیادرآزمون استخدامی سال 91 رشته من برای استخدهم قابل قبول هست؟ از سنندج

 22. سروش
  آذر ۲۱, ۱۳۹۱

  سلام من کارشناس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی.آیادرآزمون استخدامی سال 91 رشته من برای استخدهم قابل قبول هست؟ از سنندج

 23. ناصر
  مهر ۱۲, ۱۳۹۱

  همه بیکار میمونیم زور نزنید منم مهنددس عمرانم ولی چرا بیاییم جایی که نتیجه ای نمی گیریم اصرار میکنیم.فرزندان من

 24. محمد رضا زبیدی
  شهریور ۲۰, ۱۳۹۱

  باسلام من کاردان الکترو تکنیک دانشجوی انتقال وتوزیع تقا زامند است موقع اشروع ثبت نام خبر دهید با تشکر فراوان

 25. alireza niakan
  تیر ۱۳, ۱۳۹۱

  zaman sabtenam azmoon estekhdami sal 91?

 26. مجتبی پاکدل
  تیر ۱۰, ۱۳۹۱

  دارای مدارک کارشناسی نفت و بازرسی ndt fuul level با 2سال سابقه کار در صنعت می باشم
  با تشکر

 27. محسن
  تیر ۸, ۱۳۹۱

  سال 91 کی استخدامی داره من تازه می خوام ثبت نام کنم چکار باید بکنم

 28. کیمیا
  تیر ۶, ۱۳۹۱

  من مهندسی شیمی شاخه طراحی فرآیند تو یکی از بهترین دانشگاه های کشور خوندم
  خداوکیلی هم درس خوندم مثله خیلیا نبودم. حالا از پدر و مادرم خجالت میکشم که اینهمه خرجم کردن زحمتمو کشیدن هنوز پول تو جیبیمو باید از اونا بگیرم!!!!
  خجالت آوره………..
  از خودمم خجالت میکشم.
  انصافتون کجا رفته من با معدل 17 بیکار باشم چون دخترم اونوقت یه پسر بقول خودش محترم با معدل 13،12 بیاد بره سرکار!!!!!! جوابتون با خدا
  ایشالله اون دنیا کارتون پیش امثال من گیر میفته.

  • yeki hast
   مهر ۱۶, ۱۳۹۱

   gashtam nabod nagard nist/bande pesaram ba moadele 17.50 reshte mohandessi naft/hamchenan joiai kar hastammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 29. مهگل
  خرداد ۲۲, ۱۳۹۱

  چرا انقدر تبعیض قایل میشین؟مگه خانومها نیاز به کار و پول و استفاده از تخصصشون ندارن؟ مدرک کارشناسی ارشد مواد رو من چیکار کنم که همه جا یا مرد میخوان یا اصلن نمیخوان؟ من توی بهترین دانشگاه کشور درس خوندم انصاف نیست چون زنم بیکار بمونم. یکی به داد ما برسه …

  • 'گلنار فراهانی
   تیر ۴, ۱۳۹۱

   من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زمین شناسی با گرایش اقتصادی با معدل19/5 هستم و خیلی دنبال کار گشتم تا الان که هیچی!!! امیدوارم بقیه مثل من نباشن این همه هزینه، انرژی، وقت و… از پدر مادرم خجالت می کشم 09198130137

   • peyman
    اسفند ۱۰, ۱۳۹۱

    ba salam khedmate modiran man daneshjoye terme ma gable akharam va23 sal daram mikhastam bedonam ke che jori to amriyeye sarbazi sherkat konam leza tgaza daram ke mano rahnemaey konid.aibatte daneshjoye mohandesi petroshimi hastam.

 30. علی فروتن
  خرداد ۲۲, ۱۳۹۱

  باسلام وخسته نباشید خدمت مدیران وکارکنان عزیز وارجمند.
  اینجانب علی فروتن با24سال سن مهندس ساخت وتولیددارای کارت پایان خدمت نیز تقاضای استخدام در شرکت نفت را دارم.
  شماره تماس:09166339257
  باتشکر بی کران وشایسته ترین احترامات

 31. محسن
  خرداد ۲۱, ۱۳۹۱

  توروخدا یکی به من بگه تاریخه ازمون کیه؟

 32. شهاب
  خرداد ۲۱, ۱۳۹۱

  سلام می خواستم بدونم زمان ازمون کیه و چه جوری می تونم تو ازمون شرکت کنم

 33. معلم کلاس اول
  خرداد ۱۲, ۱۳۹۱

  علی جان دلبندم شبیه نه شبیح !

 34. سارا
  خرداد ۱۰, ۱۳۹۱

  باسلام
  خواستم بپرسم شرکت نفت کارشناسی زیست شناسی عمومی میگیره؟

 35. وحید اصغری
  خرداد ۴, ۱۳۹۱

  به نام خدا
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیران و کارگنان عزیز.
  اینجانب وحید اصغری 25 ساله فوق دیپلم صنایع شیمیایی دارای کارت پایان خدمت تقاضای استخدام در شرکت نفت را دارم.
  شماره تلفن:09143195931
  با تشگر فراوان و تقدیم شایسته ترین احترامات

 36. دوجی
  اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۱

  سلام جویای کار هستم plc.لوگو و را حرفه ای کامل دانم درایو و انواع ژنراتور ها موتر ها و انواع کاربرد های دیگر در کنترل راه اندازی

 37. محمدرضااردوانی
  اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۱

  باسلام

 38. سعیده
  اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۱

  سلام لینک ثبت نام را هم بگذارید

  • علی فروتن
   خرداد ۲۸, ۱۳۹۱

   آره باید بزارن

 39. كارجو
  اردیبهشت ۷, ۱۳۹۱

  با سلام تمنا ميكنم زمان استخدام شركت نفتو به من بگيد

 40. 6923
  اردیبهشت ۵, ۱۳۹۱

  سلام ببخشیدا میخواستم بدونم چرا از خانوما استخدام نمیکنید؟

 41. علي
  اردیبهشت ۲, ۱۳۹۱

  سال 91 كي استخدام دارند

 42. پدیده واقف رونقی
  فروردین ۸, ۱۳۹۱

  به سایت گفته شده رفتم موفق به پر کردن فرم برای ثبت نام در ازمون نشده ام یا دادن رزمه کاری خواهان پر کردن فرم ثبت نام یا رزمه کاری هستم

 43. سام
  اسفند ۱۷, ۱۳۹۰

  چه فرقی بین معدن اکتشاف واستخراج دارد

 44. مرتضی از اصفهان
  بهمن ۲۴, ۱۳۹۰

  از زحمات شما کمال تشکر را داریم.

 45. محسن
  بهمن ۵, ۱۳۹۰

  با سلام قبولی آزمونهای سال 87 و شرکت نفت 90 تیر ماه درمصاحبه ها رد شدم جرا

 46. mojahed
  دی ۳۰, ۱۳۹۰

  آقا جان چرا نتایج آزمون استخدامی نفت اعلام نمی شود

  • م شجاع
   بهمن ۲۶, ۱۳۹۰

   با سلام،
   اینجانب محمد شجاع فر کارشناس ازشد گرایش نرم افزار کامپیوتری می باشم که در تیر ماه 1390 به علت داشتن شرایط ممتازی از طریق جذب دانش آموختگان ممتاز سایت ثبت نام نمودم و در مصاحبه علمی و آزمون شغلی شرکت کرده ام. با توجه به اینکه در سایت http://azmoon.nioc.ir/Home.aspx مشخصات افرادی که به مرحله مصاحبه استخدامی راه یافته اند قید شده است تا بحال هیچ اطلاعاتی مبنی بر تعیین وضعیت دانش آموختگان ممتاز در آن قید نشده است. ممنون می شوم در صورت امکان اطلاعات روشنی در مورد وضعیت دانش آموختگان ممتاز ارائه نمایید%

  • م شجاع
   بهمن ۲۶, ۱۳۹۰

   با سلام، با توجه به اینکه در سایت http://azmoon.nioc.ir/Home.aspx مشخصات افرادی که به مرحله مصاحبه استخدامی راه یافته اند قید شده است تا بحال هیچ اطلاعاتی مبنی بر تعیین وضعیت دانش آموختگان ممتاز در آن قید نشده است. ممنون می شوم در صورت امکان اطلاعات روشنی در مورد وضعیت دانش آموختگان ممتاز ارائه نمایید%

 47. postmaster
  آذر ۳۰, ۱۳۹۰

  موضوع : بررسی مراحل آزمون تغییر وضعیت پیمانکاری پتروشیمی بندر امام خمینی
  با سلام و دعاي خير
  احتراما اینجانبان امضاءکنندگان ذیل که در آزمون مورخ 13908\27 با عنوان تغییر وضعیت پیمانکاران پتروشیمی بندرامام خمینی شرکت نموده ایم نسبت به نحوه انجام مراحل و نتایج آزمون معترض بوده و تقاضای بازنگری دقیق تری را در این زمینه خواستاریم . لذا خواهشمند است دستور فرمائید در رابطه با موارد ذیل رسیدگی لازم بعمل آید .
  1 – در ابتدای ثبت نام جهت گزینش و مصاحبه سه برابر ظرفیت اعلام شده بود ولی در زمان اعلام نتایج عملا دو برابر ظرفیت اعلام شده است
  2 – جنسیت برای سمت های مورد نیاز مشخص نشده بود .
  3 – ظرفیت پذیرش هر شغل در ابتدا مشخص نبوده و انتخاب شغل در زمان ثبت نام با آگاهی کامل صورت نگرفته است .
  4 – در بعضی موارد مدرک نفرات قبول شده هیچ گونه ارتباط چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شغل پذیرفته شده در آزمون ندارد .
  5 – برای نفرات سوابق کاری در اعلام نتایج لحاظ نشده است .
  6 – امتیاز هر فرد شامل سابقه کار تائید شده مرتبط با شغل ، کل سابقه بیمه تائید شده فرد در صنعت نفت و نمره کتبی آزمون و سایر اولویتهایی که مدارک آن تهیه و تحویل داده شد در آن لحاظ نگردیده است .
  7 – لیست 27 نفری ارائه شده از سوی پتروشیمی بندرامام بعنوان نفرات قبول شده ذخیره بر چه اساسی بوده و چرا از ابتدا مانند سایر نفرات قبول شده ارائه نشده بود که با دیدن این لیست و نفرات تعین شده به راحتی میتوان ابهاماتی را مشاهده کرد .
  با سپاس فراوان
  رونوشت : مدیر عامل محترم اداره کل بازرسی وزارت نفت
  – اداره محترم کل کار و امور اجتماعی
  – دیوان عدالت اداری
  – فرمانداری محترم شهرستان ماهشهر
  – نماینده محترم شهرستان ماهشهر در مجلس شورای اسلامی
  – مدیر عامل محترم پتروشیمی بندر امام خمینی

 48. جهانگیر لطفی
  آذر ۴, ۱۳۹۰

  با سلام من چند سال پیش در آزمون استخدامی شر کت پخش فرآ ورده های نفتی شرکت و قبول شدم . اما چون در وزارتخا نه دیگری مشغول به کار بودم نتوانستم منتقل شوم . حال بعد از گذشت چند سال توا نستم نظر موافقت سازمان خودم را در مورد انتقال به شرکت پخش فرا وردهای نفتی بگیرم. آیا امکان انتقال وجود دارد؟ من در حال حا ضر کارمند رسمی دولت هستم . در ضمن مدرک من کارشنا سی نرم افزار کا مپیوتر می با شد . لطفا را هنما ئی کنید

 49. نیروی پیمانکاری
  آذر ۱, ۱۳۹۰

  باسلام
  یک تقاضادارم اول تکلیف چند هزار نیروی پیمانی را مشخص کنید بعد نیروی جدید استخدام کنید نیروهای پیمانی اصلا امنیت شغلی ندارند

  • علی
   بهمن ۷, ۱۳۹۰

   باسلام
   آقای برادر در شایسته سالاری جایگاهی برای نیروهای پیمانکاری دیده نشده است چرا …کاملا روشن است که در یک فرصت برابر برای کل کشور اطلاعیه صادر میشود ودر یک زمان برابر آزمون گرفته میشود و کسی که شایسته تر است با نتیجه مناسب پذیرفته میشود حالا باتوجه به اینکه امتیازات قابل توجه ای که برای آقایان پیمانکاری در نظر گرفته شده متاسفانه این آقایان یا اصلا پذیرفته نمیشوند یااینکه مدارک تحصیلی با معدل خیلی کم یا رشته تحصیلی آنها بهدرد نفت نمیخورد خدا وکیلی وزارت نفت بامدارک آلی کشاورزی چکار کند خودتان قضاوت کنید یازمان نیاز به کارشناس وکارشناس ارشد وحتی ددیپلم فنی دارد حال نیاز معلوم است سازمان با مدارک کارشناس وکارشناس ارشد ودیپلم کشاورزی از گرایش آبیاری ،باغداری، اصلاح بذر وغیر چکار کند ،وبا توقع بی جا این برادران که در سطح رسانه و مطبوعات همیشه شاکیند خودتان بگویید اداره چکار کند ای کاش مدیریت وقت میآمد وسهل انگاری وخیانت مسئولان گذشته را برای افکار عمومی افشاء میکرد که مشخص میشد که در برهه ای از گذشته با سوء استفاده بدون هیچ گونه مجوز بصورت دیمی بعنوان نیروی پیمانکاری بستگان وافراد پارتی دار را بدون هیچ آزمون وکنترل وارد سیستم کرده که هم برای مدیرا فعلی مشگل ایجاد و ای برادران را بلا تکلیف به یاد دارم در منطقه ما مدیر مشارکتی مدارک شیمی، مکانیک، الکترونیک،را ردکردند چون باب دل ومشارکتی نبود و آرمانگرا وباولایت بود با مدرک تحصیلی مهندسی شیمی ومکانیک را نپذیرفت وعده ای همفکر خود اما بی سواد با مدرک کارشناس کشاورزی گرایش آبیاری معدل12 وحال آنهایی را که نپذیرفتند به لطف خداوند در آزمون سراسری شرکت نفت با امتیاز عالی پذیرفته شدند ودر بهترین ومجهز ترین پالایشگاه کشور اصفهان وبندرعباس با بهترین سمت بصورت رسمی مشغول کار شدند بدون کوچکترین پارتی ودیدیم که قوی ترین پارتی وپشتیبان خداوند است و دولت عدالت خواه جادارد از برادران عزیزی که بعنوان گزینش بدون هیچگونه تبعض با شایستگی کامل عدالت را در جذب نیروی انسانی متعهد برای آینده وزارت نفت پیاده کردند واین مهم در آینده معلوم میشود که قبلی ها چه کردند ومسئولین حال چه کردند/. برادران پیمانکار شما پارتی داشتید و ما با خدا معامله کردیم وواقعا طعم شایسته سالاری را در نفت با گوشت واستخوان حس کردیم واگر از هر کدام از پذیرفته شدگان بپرسید با جان ودل تایید میکنند که در نفت فعلی پارتی جایگاهی ندارد مگر در شغل های پست وخدماتی به این خیال که بالاخره یکروز بدون هیچ آزمونی شاید رسمی شوند ولی خدا را شکر در این سازمان مرکزیت شایسته سالری برنامه ریزی کرده ودیگر کسی بدون آزمون ورشته تحصیلی ناهمگون غیر ممکن است به لطف خدا و مسئولین متعهد /.
   به امید روزی که همه بپذیرم شایستهگی را که کشور آن موقع جایگاه خود را پشدا میکند اینشاا…

   • ali
    بهمن ۱۴, ۱۳۹۰

    سلام علی آقا
    بنده نه تو شرکت نفت هستم نه نیروی پیمانی شرکتی
    وقتی متن شما مطالعه کردم هیچ گونه فهم ادبی و یا نشانه ایی از یک فرد تحصیل کرده ندیدم و بیشتر شبیح عقده های کورشده و خفه شده بودن
    امیدوارم خدا خودش کمکتون کنه

   • مهدی
    بهمن ۱۶, ۱۳۹۰

    معلومه که شما هم از خودشون هستید ی ادم پارنی دار ای ول……………

 50. احسان
  آبان ۳۰, ۱۳۹۰

  با سلام
  من آزمون شرکت پخش و پالایش قبول شدم بدون هیچ پارتی و برا مصاحبه هم 5آبان رفتم آبادان و تا الان جوابش نیومده اگر کسی اطلاعی داره از زمان نتایج لطفا با من تماس بگیره
  09382153540

 51. hossein
  آبان ۲۲, ۱۳۹۰

  سلام دوستان من بچه بوشهرم ولی برای استخدام شدن در اینجا اول باید بارتی داشت بعدشم بارتی بازم بارتی
  ازمون ها همه اش فرمالیته است

 52. سیامک.ن
  آبان ۵, ۱۳۹۰

  با سلام. من تیرماه امسال در سایت ممتازین شرکت نفت ثبت نام کردم ولی متاسفانه به مصاحبه دعوت نشدم. البته هیچ اتفاقی نیفتاده (نه تماس نه ایمیل) میخواستم بدونم کسی باشرایط بنده هم هست یا اگه ممکنه جوابه منو بدید. (رشته تحصیلی من کارشناسی ارشد متالورژی)
  با تشکر

 53. مسلم
  مهر ۱۹, ۱۳۹۰

  فقثفثفثفث

 54. ناشناس
  مهر ۷, ۱۳۹۰

  با سلام
  اینجانب دارای کارشناسی زمین شناسی ازدانشگاه شهید بهشتی تهران و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور تهران و جویا کار .09124915100

 55. سلیم
  مهر ۵, ۱۳۹۰

  کشکه همش

 56. سلیم
  مهر ۵, ۱۳۹۰

  مرد می خوان چون کارش تو عسلویه بوشهره

  تعجب که کارشناس کتابدار نمی خوان یعنی کتابخانه ندارن؟

 57. amir ali
  مهر ۴, ۱۳۹۰

  salam.man hich sahmie nadashtam ghabool shodam.age parti bazi bashe zaman mosahebe hozzori emkanesh hast.khoda kone parti bazi nashe.kheli be in kar del khosk kardam.kardani bargh 09191108831

 58. امید
  مهر ۳, ۱۳۹۰

  کسی میدونه تو مصاحبه چی میپرسن؟

 59. کیوان
  مهر ۳, ۱۳۹۰

  من پخش نفت قبول شده بودم ولی الان برای ورود میزنه اطلاعات نامعتبر؟؟؟؟
  چرا؟؟؟؟؟؟؟

 60. جعفر صاقي
  مهر ۳, ۱۳۹۰

  chera kart azmoon shoqli to sait nayomadeh .

 61. جعفر صاقي
  مهر ۳, ۱۳۹۰

  man ba hezaran omid to azmoon sherkat kardam ,toro khoda ghabolam konid.

 62. مسعود اسکندری
  شهریور ۳۰, ۱۳۹۰

  اینجانب از اطلاعیه قبلی و نتیجه آزمون بی اطلاع هستم و نمی دانم به حد نصاب رسیده ام یا خیر ، لطفا مرا راهنمایی بفرمایید .

  تلفن همراه :09128050814

  با تشکر

 63. esi
  شهریور ۲۰, ۱۳۹۰

  موشرکت پخش وپالایش قبول وابیدم تا ساعت 9 صبح 20 شهریور که هنوز کارت جلسه ازمون شغلی توسایت نزدن که پرینت بگیرم

 64. ک.
  شهریور ۱۴, ۱۳۹۰

  ض.
  من پالایش و پخش نفت قبول شدم….. فرقی داره قضیه؟؟؟

  • علیرضا
   آبان ۱۷, ۱۳۹۰

   سلام دوست گرامی.منم پالایش کرمانشاه قبول شدم.اما هنوز ذعوتنامه مصاحبه نیومده.واسه شما چی؟تو سایت نوشته متعاقبا اعلام میشه.اگه ممکنه شماره همراهتون بدید با هم در تماس باشیم.این ایمیل منه:
   a_deng85@yahoo.com

 65. ک.
  شهریور ۱۴, ۱۳۹۰

  اولویتی بین کارشناسی و کارشناسی ارشد هست؟؟؟؟؟
  تاریخ مصاحبه رو چرا اعلام نکردن؟؟؟؟
  سابقه کار مهمه؟؟؟

 66. ناشناس
  شهریور ۱۳, ۱۳۹۰

  charand nagin man bedune party ghabul shodam vali dustam ba4ta sahmie rad shod

 67. جواد
  شهریور ۱۳, ۱۳۹۰

  امتخان شركت نفت همش پارتي بازي بود فقط اولويتها قبول شدن و همچنين در مصاحبه و مراحل بعدي هم قبول ميشوند الكي دلتون روخو ش نكنيد زبده ها و زرنگ هاي بي اولويت ويزه ول معطلند منبع موسغ دارم

  • amin
   شهریور ۱۶, ۱۳۹۰

   be hich vajh intori nist man hich sahmie i nadashtam hatta boomi faghat 1sal khunde boodam vase arshad va ghabool shodam age bekhad parti bazi bashe az in marhale bebade

 68. پرستو
  شهریور ۱۳, ۱۳۹۰

  امتخان شركت نفت همش پارتي بازي بود فقط اولويتها قبول شدن و همچنين در مصاحبه و مراحل بعدي هم قبول ميشوند الكي دلتون روخو ش نكنيد زبده ها و زرنگ هاي بي اولويت ويزه ول معطلند منبع موسغ دارم

 69. ناشناس
  شهریور ۸, ۱۳۹۰

  kari nis hamegi ru saghe

 70. سلمان
  شهریور ۷, ۱۳۹۰

  با سلام وخسته نباشید
  من الان هفت سال سابقه کار در شرکت پایانه های نفتی را دارم.چرا نباید نفراتی امثال من نسبت به بقیه امتیازی داشته باشند تاکی باید به صورت پیمانی کار کنم

 71. برقي
  شهریور ۷, ۱۳۹۰

  با سلام،
  من فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته برق قدرتم- از يكي از دانشگاه هاي دولتي برتر-معدلمم بالاي 18 هست.از سايت فارغ التحصيلان ممتاز ثبت نام كردم.شركت پالايش و پخش رو انتخاب كردم،اما با وجود اينكه استخدام داشته،دعوت به مصاحبه نكردن.مشكل از لحاظ جنسيت هست؟از كجا بايد فهميد كدوم شركت ميخواد جذب كنه تا اولويت رو اون شركت انتخاب كرد؟

 72. رمضانعلی
  شهریور ۵, ۱۳۹۰

  من فوق دیپلم مکانیک دارم و حدود سه سال هست که تصادف کردم و الان هم بیکار هستم امید زیادی دارم لطفا پارتی بازی نکنید

 73. الندا
  شهریور ۳, ۱۳۹۰

  سلام امیدی برای استخدام خانم ها هست؟

  • milad
   شهریور ۶, ۱۳۹۰

   na omidi nist 09356282452

 74. AMIN
  شهریور ۲, ۱۳۹۰

  سلام و بهترین ارزوها

  بعد از 4 سال بیکاری رشته مهندس مکانیک شرکت کردم و خیلی ها هم شرکت کردند خدایا توکل به خودت

  موفق باشید

 75. sara
  مرداد ۲۶, ۱۳۹۰

  سلام من دیپلم تجربی و کامپیوتر هستم لطفا برای استخدام در نفت کمکم کنید ممنو

 76. farzad
  مرداد ۲۱, ۱۳۹۰

  2 ساله بودم که پدرمو از دست دادم.با هزارن مشقت,منت کشی و کار از همون کودکی لیسانسمو گرفتم به امید آینده,چه آینده ای؟!
  حالا بیکارو حتی بیخانمان.استرس و ناامیدی تمام وجودمو گرفته,تاوون کارهای چه کسی رو دارم میدم؟!چه کسی مقصره….؟!اکثر شبها با دلی پر بالشتم خیس میشه,تا کی باید صبر کنم…..!

  • حمید
   شهریور ۱, ۱۳۹۰

   سلام دوست من،نگران نباشد،با توکل بر خدا همه چیز درست میشه.ان شاالله

 77. محمد
  مرداد ۱۹, ۱۳۹۰

  با سلام خدمت همه دوستان عزیز به ارزو دارم که همگی استخدام بشید خانما هم خودتونو اذیت نکنید کار واسه شما زیاده..

 78. سلمان
  تیر ۳۱, ۱۳۹۰

  به نظر من فرقی نباید بذارن. جنسیت مطرح نباید باشه استعداد ارزشمنده که ایرانی همش مخه

 79. بابک
  تیر ۲۷, ۱۳۹۰

  نمیشه وقت ثبت نامو تمدید کنید؟رشته کنترل در صنعت.معدل 15.

 80. وحید ن
  تیر ۲۶, ۱۳۹۰

  با نهایت تشکر از زحمات شما من آرزو دارم که در تمام مراحل گزینش پارتی بازی نشه.

 81. آذر
  تیر ۱۸, ۱۳۹۰

  باسلام وخسته نباشید
  واقعا جای تقدیر و تشکر داره که فقط فکر آقایون هستید مگه خانم ها گناه کردن.میخوام بدونم چرا اینقدر بینمون فرق میزارین؟از کجامعلوم شایدخانم ها بهتر باشن

 82. سعید
  تیر ۱۷, ۱۳۹۰

  با سلام
  من روز جمعه 17 تیر ماه متوجه شدم که شرکت نفت نیرو استخدام میکند و نتوانستم فیش بانکی را بپردازم ولی ثبت نام کرده ام آیا امکانش هست که یک روز دیگه فیش را بپردازم ؟

 83. محمد
  تیر ۱۷, ۱۳۹۰

  اونایی که باید قبول شند الان سره کارشونن و شما ول معطلید و اسماشون الان امادست

 84. admin
  تیر ۱۶, ۱۳۹۰

  وب سایت رسمی آزمون :
  http://azmoon.nioc.ir/Home.aspx

 85. ;کیان
  تیر ۱۶, ۱۳۹۰

  ملت و مسخره خودتون میکنید هر سال و یه پولی میزنید به جیب ؟
  بودجه کم اوردید ؟ سایت مسخرۀ که اعلام کردید باز نمیشه

 86. اشيكس
  تیر ۱۴, ۱۳۹۰

  in dg ch vazeshe ??
  site k baz nemishe

 87. ali
  تیر ۱۳, ۱۳۹۰

  omidvaram hamegi estekhdam beshid

 88. ناشناس
  تیر ۱۱, ۱۳۹۰

  man ham lisanse shimi daram. gonaham chiye ke zanam?

 89. سامان
  تیر ۱۰, ۱۳۹۰

  شمارم 09119002455

 90. سامان
  تیر ۱۰, ۱۳۹۰

  سلام من چه گناهی کردم که با مشکلاتی که داشتم نباید یه کاردرست حسابی داشته باشم.من ازدواج کردم.میزان تحصیلم سیکل.ولی دارم ادامه تحصیل میدم.البته تواین دوره زمانه تا پارتی نداشته باشیم بدبختیم ولی امیدوارم باکمک خدا بعدشما یه کارکوچیک بهم بدین حتی نگهبانی هم قبول دارم

 91. سپیده
  تیر ۸, ۱۳۹۰

  پس خانوما چیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟
  من سپیدم فوق دیپلم حسابداری 480 ساعت کاراموزی تو شرکت نفت گذروندم اما هیچی به هیچی
  نمیشه یه فکری هم به حال ما بکنید؟

 92. ناشناس
  تیر ۸, ۱۳۹۰

  پس خانوما چیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟
  من سپیدم فوق دیپلم حسابداری 480 ساعت کاراموزی تو شرکت نفت گذروندم اما هیچی به هیچی
  نمیشه یه فکری هم به حال ما بکنید؟

 93. فرزانه
  تیر ۸, ۱۳۹۰

  به این نکته توجه کردین که از بین (واجدان شرایط مرد) قراره انتخاب کنند؟
  واقعا که؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 94. میلاد خیرآبادی
  تیر ۸, ۱۳۹۰

  با سلام و خسته نباشید.
  برای ثبت نام باید به کدام سایت مراجعه کرد؟

 95. وحید
  تیر ۸, ۱۳۹۰

  با سلام من دانشجویی کارشناسی الکتروتکنیک هستم . البته مدرک کاردانی هم دارم میشه فرم ثبت نام رو برام ایمیل کنید اخه هر کاری میکنم سایت ثبت نام باز نمیشه .

  • مسعود
   تیر ۸, ۱۳۹۰

   باسلام من دانشجوی ترم آخررشته الکتروتکنیک هستم وتمام شرایط فوق رودارم،میخواستم ببینم میتونم فرم استخدام روپرکنم؛خوهشا راهنماییم کنید09122413670

 96. محمد روشن
  تیر ۷, ۱۳۹۰

  با سلام دانشجوایی کدوم دانشگاها و با چه شرط معدلی میتونن بدون ازمون استخدام شرکت نفت بشن؟

 97. الناز
  تیر ۷, ۱۳۹۰

  ضمن عرض سلام.من پدرم کارمند شرکت نفت اصفهان است و 1سال دیگر بازنشسته می شوند.من فارغ التحصیل رشته هنر هستم ایا میتوانم شرکت کنم؟خواهشا راهنماییم کنید
  باتشکر

  • admin
   تیر ۸, ۱۳۹۰

   حتما شانستون رو امتحان کنید. شرکت ملی نفت دارای بخش های متنوعی هست. بعید نیست که بتونید در یکی از بخشها تو رشته خودتون مشغول به کار بشید

 98. سهراب م.ب
  تیر ۶, ۱۳۹۰

  با سلام.من سهراب منصوری دانشجویه ترم دوم رشته کامپیوتر هستم.در مورد استخدام سوال داشتم؟من با این شرایط که ترم دوم هستم میتوانم استخدام شوم؟اگر امکانش وجود داره فرمه استخدام را برای من Emailکنید.با تشکر.س.م.ب

  • admin
   تیر ۸, ۱۳۹۰

   با سلام
   با این شرایط بعید میدونیم. معمولا از بین فارغ التحصیلان انتخاب میکنند

 99. یعقوب شیر علیزاده
  تیر ۶, ۱۳۹۰

  رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *