استخدام نیرو در شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3.70 از 5)
Loading...Loading...

 

ثبت نام آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران – ۸ اسفند ۹۱

 

شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی از میان واجدان شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی نیرو جذب می کند.

به نقل روابط عمومی شرکت ملی نفت دو شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای خدمت در مناطق عملیاتی و خارج از کلان شهر تهران از میان واجدان شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاری آزمون های کتبی و روان شناختی، مصاحبه فنی و تخصصی، طب صنعتی و گزینش استخدام می کند.

این گزارش حاکی است شـرایط سـنی داوطلبان مقطع کاردانی 26 سال (متولدان 1/1/64 و به بعد) و مقطع کارشناسی 30 سال (متولدان 1/1/60 بعد) و حداقل معدل برای داوطلبان با مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی 13 است.

بنا بر این گزارش، متقاضیان استخدام می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات استخدام و تبصره های مربوط به شرایط سن، معدل، همچنین ثبت‏نام برای شرکت در آزمون استخدامی از 8 تا 17 تیرماه امسال به پایگاه اطلاع رسانی http://azmoon.nioc.ir مراجعه کنند.

آگهي استخدام شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود جهت خدمت در مناطق عملياتي و خارج از شهر تهران از بين واجدين شرايط ذكور (صرفاً داوطلبان مرد) در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق برگزاري آزمون هاي كتبي و روانشناختي (شغلي)، مصاحبه فنی/ تخصصي، طب صنعتي و گزينش استخدام مي نمايد.


جدول شماره 1: رشته و گرايشهاي مورد نياز شركت ملي نفت

رديف مقطع رشته گرايش محل خدمت
1 كارشناسي
و
كارشناسي ارشد
مهندسي نفت بهره برداري از منابع نفت- حفاري و استخراج –

مخازن هيدروكربوري – اكتشاف

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
2 مهندسي شيمي بهره برداري از منابع نفت- مخازن هيدروكربوري- طراحي فرآيندهاي نفت- صنايع پالايش- صنايع پتروشيمي- صنايع گاز-توليد و جمع آوري گاز- فرآوري و انتقال گاز – فرآيندهاي جداسازي – پيشرفته – شبيه سازي و كنترل فرآيند – مهندسي گاز – مهندسي فرآيند – پديده هاي انتقال – طراحي فرآيند – محيط زيست – انرژي و محيط زيست مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
3 مهندسي مكانيك حرارت و سيالات – طراحي جامدات – ساخت و توليد –

تاسيسات حرارتي – طراحي كاربردي – تبديل انرژي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
4 مهندسي برق قدرت- الكترونيك- كنترل- مخابرات مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
5 مهندسي صنايع برنامه ريزي و تحليل سيستم ها- توليد صنعتي –

تكنولوژي صنعتي- ايمني صنعتي-مهندسي صنايع-مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
6 مهندسي عمران عمران-سازه – نقشه برداري-مكانيك خاك و پي – مهندسي مديريت و ساخت مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
7 مهندسي مواد متالورژي صنعتي- متالورژي استخراجي-خوردگي و حفاظت از مواد – شناسايي، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
8 مهندسي كامپيوتر نرم افزار – سخت افزار – معماري كامپيوتر مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
9 مهندسي فنآوري اطلاعات امنيت اطلاعات- شبكه هاي كامپيوتري- مهندسي فنآوري اطلاعات مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
10 مهندسي ايمني و بازرسي فني بازرسي فني – ايمني و حفاظت مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
11 مديريت صنعتي- دولتي-بازرگاني- امور گمركي – منابع انساني – مديريت اجرايي – مديريت MBA مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
12 روانشناسي صنعتي و سازماني مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
13 شيمي محض- كاربردي – آلي – تجزيه مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
14 حسابداري كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
15 زمين شناسي زمين شناسي – پترولوژي-تكتونيك- چينه شناسي و فسيل شناسي-رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي-نفت مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
16 مهندسي محيط زيست كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
17 حقوق حقوق – خصوصي – تجارت بين الملل مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
18 بهداشت حرفه اي كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
19 مهندسي معدن استخراج معدن مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
20 صرفاً
كارشناسي
مهندسي دريا صرفاً گرايش دريانوردي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
21 مهندسي هوانوردي صرفاً گرايش مراقبت پرواز مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
22 آمار كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
23 مددكاري اجتماعي مددكاري اجتماعي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
24 علوم ارتباطات اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
25 علوم تغذيه كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
26 كارداني مديريت صنعتي – بازرگاني – دولتي – مالي – اداري مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
27 كاردان فني صنايع ايمني صنعتي مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
28 مكانيك كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
29 برق كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
30 شيمي كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
31 صنايع شيميايي كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
32 آمار كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران
33 حسابداري كليه گرايشها مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

جدول شماره 2: رشته و گرايشهاي مورد نياز شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

رديف مقطع رشته گرايش محل خدمت
1 كارشناسي
و
كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي طراحي فرآيندهاي نفت- صنايع پالايش – طراحي فرآيند – فرآيندهاي جداسازي – پديده هاي انتقال – پيشرفته واحدهاي عملياتي
2 مهندسي مكانيك حرارت و سيالات- طراحي جامدات – طراحي كاربردي –  تبديل انرژي واحدهاي عملياتي
3 مهندسي برق قدرت- الكترونيك واحدهاي عملياتي
4 حسابداري كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
5 كارداني شيمي كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
6 صنايع شيميايي كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
7 مكانيك كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
8 برق كليه گرايشها واحدهاي عملياتي
1- شـرايط سـن :
حداكثر سن برای داوطلبان مقطع كارداني 26 سال (متولدين 1/1/64 و به بعد)، كارشناسي30 سال (متولدين 1/1/60 و به بعد) و كارشناسي ارشد 34(متولدين 1/1/56 و به بعد) مي باشد.2- شـرايط مـعدل :
حداقل معدل براي داوطلبان با مدارك تحصيلي كارداني و كارشناسي 13 و مقطع كارشناسي ارشد 15 مي باشد .

3- تاريخ و نحوه ثبت نام:
متقاضيان استخدام مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص جزئيات استخدام و تبصره هاي مربوط به شرايط سن، معدل و همچنين ثبت‏ نام جهت شركت در آزمون استخدامي از تاريخ 8/4/90 لغايت 17/4/90 به پايگاه اينترنتي  http://azmoon.nioc.ir   مراجعه نمايند.
نكته مهم در خصوص فرزندان شاهد و ايثارگر: فرزندان معظم شاهد، فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان داراي حداقل 5 سال اسارت از سهميه 25 درصدي جذب برخوردار خواهند بود . در اين خصوص مراتب از طريق هماهنگي با اداره كل اشتغال و كار آفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام خواهد شد.

نكته مهم در خصوص داوطلبان بومي: كليه داوطلبان بومي از امتيازات ويژه استانهاي مربوطه برخوردار خواهند بود. در اين رابطه سهميه جذب بومي داوطلبان استانهاي خوزستان و بوشهر نيز حسب ضوابط مربوطه اعمال مي گردد .

نكته مهم در خصوص امتيازات ويژه: افراد داراي اولويت ويژه اجتماعي (خانواده هاي شاهد و ايثارگران و …) از امتيازات مربوطه برخوردار خواهند بود.

 

ادارات تامين نيروي انساني شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

کلمات جستجو شده:

 • www azmoon nioc ir
 • www nioc ir
 • azmoon nioc ir
 • www bipc iran-azmoon ir
 • www nioc org/azmoon
 • www azmoon nioc ir/home aspx
 • azmon nioc
 • www azmoon nioc com
 • http //azmoon nioc irمراجعه
 • www nioc org

114 نظر برای استخدام نیرو در شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی

 1. محمدرضا یزدانی
  ژانویه 20, 2014

  با سلام، اینجانب محمدرضا یزدانی در رشته مهندسی سیالات کشتی،با 13سال سابقه کار و تخصص در زمینه فنی موتورهای دیزلی تقاضای کار در شرکت نفت را دارم.
  با تشکر
  شماره تماس: 09113257405 – 01226254472

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 2

 2. مهرداد معتمدی
  سپتامبر 23, 2013

  من دارای 17 سال سابقه تعمیرات و نصب تجهیزات کارخانجات فولاد و پالایشگاهای گازی میباشم،و همینک در شرکت مشاور مشغول بکار میباشم
  علاقه مندم در پروژه های نفتی کار کنم
  باتشکر-معتمدی

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 2

 3. ET
  می 14, 2013

  ايا براي ليسانس مهندسي صنايع در شركت نفت و بالايشگاه كار با حقوق مناسب وجود دارد

  بالاترین رتبه. شما هم رتبه بدهید: Thumb up 6 Thumb down 4

 4. sara
  آوریل 21, 2013

  این روزها همش شده پارتی مخصوصا شرکت نفت
  من یکی از دوستام داخل شرکت نفت کار میکنه که با پارتی رفته و میگه از بس اونجا آشنا زیاده ما همدیگه را با اسم کوچیک صدا میزنیم

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 24 Thumb down 1

 5. afso0n hatami
  فوریه 27, 2013

  سلام. چرا کارشناسی معماری و کارشناسی ادبیات و خیلی رشته های دیگر را شامل گروه پذیرشی خود نگداشته اید ؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 5

 6. هنگامه بیات
  فوریه 26, 2013

  اینجانب هنگامه بیات با24سن تقاضای استخدام در شرکت نفت را دارم.در ضمن بنده دارای مدرک کارشناسی بیوشیمی هستم.با تشکر از شما مسئولین محترم

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 10 Thumb down 5

 7. حمید
  فوریه 25, 2013

  با سلام من دانشجوی کارشناسی رشته حقوق هستم که فقط 12 واحد تا مدرک کارشناسی دارم و تا اخر برج سه خرداد مدرکم رو اگه خدا بخواهد میگیرم میخواستم بدونم میتونم تو ازمون شرکت کنم؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 14 Thumb down 6

 8. neda
  فوریه 25, 2013

  salam man madrake foghelisanse polymer daram va joyaye kar hastam

  رتبه دهید: Thumb up 5 Thumb down 2

 9. محیا صولتی
  فوریه 24, 2013

  سلام خسته نباشید من فرزنده جانباز هستم پدرم دیگه نمیتونه کار کنه من کارشناسیه مدیریت بازرگانی ام برای من با این رشته کاری پیدا میشه تو شرکت نفت؟؟؟؟متولده30|4|73با تشکر

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 10 Thumb down 6

 10. شیدا
  فوریه 23, 2013

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  رتبه پایین. رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 9

 11. tahere
  ژانویه 16, 2013

  با سلام وخسته نباشید فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی هستم میخام ازمون شرکت نفت رو شرکت کنم نمیدونم کی ثبت نام اغاز میشه اگه میشه خبری شد منو هم خبر کنید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 10 Thumb down 4

 12. احمد رضايي سربيشه
  ژانویه 12, 2013

  سلام فارغ التحصيل رشته نفت بهره برداريم جوياي كارم اگه خبري شدبهم ميل بزنيد باتشكر

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 2

 13. میلاد
  دسامبر 28, 2012

  سلام من مهندسی معماری دارم آیا واسه استخدامی شرکت نفت نیازی هست بیکارم این همه درس خوندم آخرش هیچ میدونم فایده ای هم نداره ای خدا یکی نیست کمک کنه 09161300795

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 2

 14. م محمودی
  دسامبر 28, 2012

  آزمون کی برگزار میشه؟؟؟؟

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 1

 15. م محمودی
  دسامبر 28, 2012

  من مدرک فوق دیپلم نرم افزار دارم22 ساله بابام هم از کار افتاده ی بنیاد هستش خیلی به کار نیاز دارم لطفا ایمیل برام بفرستید در صورت نیاز منتظر هسم.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 7 Thumb down 2

 16. احد صاحب الزماني
  دسامبر 12, 2012

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  رتبه پایین. رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 3

 17. سروش احمدی
  دسامبر 11, 2012

  سلام من کارشناس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی هستم.آیادرآزمون استخدامی سال 91 رشته من برای استخدهم قابل قبول هست؟ از سنندج

  رتبه دهید: Thumb up 4 Thumb down 2

 18. سروش
  دسامبر 11, 2012

  سلام من کارشناس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی.آیادرآزمون استخدامی سال 91 رشته من برای استخدهم قابل قبول هست؟ از سنندج

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 2

 19. ناصر
  اکتبر 3, 2012

  همه بیکار میمونیم زور نزنید منم مهنددس عمرانم ولی چرا بیاییم جایی که نتیجه ای نمی گیریم اصرار میکنیم.فرزندان من

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 10 Thumb down 1

 20. محمد رضا زبیدی
  سپتامبر 10, 2012

  باسلام من کاردان الکترو تکنیک دانشجوی انتقال وتوزیع تقا زامند است موقع اشروع ثبت نام خبر دهید با تشکر فراوان

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 1

 21. alireza niakan
  جولای 3, 2012

  zaman sabtenam azmoon estekhdami sal 91?

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 11 Thumb down 1

 22. مجتبی پاکدل
  ژوئن 30, 2012

  دارای مدارک کارشناسی نفت و بازرسی ndt fuul level با 2سال سابقه کار در صنعت می باشم
  با تشکر

  بالاترین رتبه. شما هم رتبه بدهید: Thumb up 5 Thumb down 5

 23. محسن
  ژوئن 28, 2012

  سال 91 کی استخدامی داره من تازه می خوام ثبت نام کنم چکار باید بکنم

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 12 Thumb down 3

 24. کیمیا
  ژوئن 26, 2012

  من مهندسی شیمی شاخه طراحی فرآیند تو یکی از بهترین دانشگاه های کشور خوندم
  خداوکیلی هم درس خوندم مثله خیلیا نبودم. حالا از پدر و مادرم خجالت میکشم که اینهمه خرجم کردن زحمتمو کشیدن هنوز پول تو جیبیمو باید از اونا بگیرم!!!!
  خجالت آوره………..
  از خودمم خجالت میکشم.
  انصافتون کجا رفته من با معدل 17 بیکار باشم چون دخترم اونوقت یه پسر بقول خودش محترم با معدل 13،12 بیاد بره سرکار!!!!!! جوابتون با خدا
  ایشالله اون دنیا کارتون پیش امثال من گیر میفته.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 31 Thumb down 14

  • yeki hast
   اکتبر 7, 2012

   gashtam nabod nagard nist/bande pesaram ba moadele 17.50 reshte mohandessi naft/hamchenan joiai kar hastammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 0

 25. مهگل
  ژوئن 11, 2012

  چرا انقدر تبعیض قایل میشین؟مگه خانومها نیاز به کار و پول و استفاده از تخصصشون ندارن؟ مدرک کارشناسی ارشد مواد رو من چیکار کنم که همه جا یا مرد میخوان یا اصلن نمیخوان؟ من توی بهترین دانشگاه کشور درس خوندم انصاف نیست چون زنم بیکار بمونم. یکی به داد ما برسه …

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 34 Thumb down 10

  • 'گلنار فراهانی
   ژوئن 24, 2012

   من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زمین شناسی با گرایش اقتصادی با معدل19/5 هستم و خیلی دنبال کار گشتم تا الان که هیچی!!! امیدوارم بقیه مثل من نباشن این همه هزینه، انرژی، وقت و… از پدر مادرم خجالت می کشم 09198130137

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 17 Thumb down 3

   • peyman
    فوریه 28, 2013

    ba salam khedmate modiran man daneshjoye terme ma gable akharam va23 sal daram mikhastam bedonam ke che jori to amriyeye sarbazi sherkat konam leza tgaza daram ke mano rahnemaey konid.aibatte daneshjoye mohandesi petroshimi hastam.

    رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 26. علی فروتن
  ژوئن 11, 2012

  باسلام وخسته نباشید خدمت مدیران وکارکنان عزیز وارجمند.
  اینجانب علی فروتن با24سال سن مهندس ساخت وتولیددارای کارت پایان خدمت نیز تقاضای استخدام در شرکت نفت را دارم.
  شماره تماس:09166339257
  باتشکر بی کران وشایسته ترین احترامات

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 14 Thumb down 10

 27. محسن
  ژوئن 10, 2012

  توروخدا یکی به من بگه تاریخه ازمون کیه؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 11 Thumb down 4

 28. شهاب
  ژوئن 10, 2012

  سلام می خواستم بدونم زمان ازمون کیه و چه جوری می تونم تو ازمون شرکت کنم

  بالاترین رتبه. شما هم رتبه بدهید: Thumb up 7 Thumb down 4

 29. معلم کلاس اول
  ژوئن 1, 2012

  علی جان دلبندم شبیه نه شبیح !

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 3

 30. سارا
  می 30, 2012

  باسلام
  خواستم بپرسم شرکت نفت کارشناسی زیست شناسی عمومی میگیره؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 11 Thumb down 2

 31. به نام خدا
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیران و کارگنان عزیز.
  اینجانب وحید اصغری 25 ساله فوق دیپلم صنایع شیمیایی دارای کارت پایان خدمت تقاضای استخدام در شرکت نفت را دارم.
  شماره تلفن:09143195931
  با تشگر فراوان و تقدیم شایسته ترین احترامات

  بالاترین رتبه. شما هم رتبه بدهید: Thumb up 5 Thumb down 7

 32. دوجی
  می 18, 2012

  سلام جویای کار هستم plc.لوگو و را حرفه ای کامل دانم درایو و انواع ژنراتور ها موتر ها و انواع کاربرد های دیگر در کنترل راه اندازی

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

 33. باسلام

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 17 Thumb down 1

 34. سعیده
  می 8, 2012

  سلام لینک ثبت نام را هم بگذارید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 7 Thumb down 2

  • علی فروتن
   ژوئن 17, 2012

   آره باید بزارن

   رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 2

 35. كارجو
  آوریل 26, 2012

  با سلام تمنا ميكنم زمان استخدام شركت نفتو به من بگيد

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 7 Thumb down 1

 36. 6923
  آوریل 24, 2012

  سلام ببخشیدا میخواستم بدونم چرا از خانوما استخدام نمیکنید؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 20 Thumb down 11

 37. علي
  آوریل 21, 2012

  سال 91 كي استخدام دارند

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 26 Thumb down 5

 38. پدیده واقف رونقی
  مارس 27, 2012

  به سایت گفته شده رفتم موفق به پر کردن فرم برای ثبت نام در ازمون نشده ام یا دادن رزمه کاری خواهان پر کردن فرم ثبت نام یا رزمه کاری هستم

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 2

 39. سام
  مارس 7, 2012

  چه فرقی بین معدن اکتشاف واستخراج دارد

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 2

 40. مرتضی از اصفهان
  فوریه 13, 2012

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  رتبه پایین. رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 20

 41. محسن
  ژانویه 25, 2012

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  رتبه پایین. رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 8

 42. mojahed
  ژانویه 20, 2012

  آقا جان چرا نتایج آزمون استخدامی نفت اعلام نمی شود

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 17 Thumb down 2

  • م شجاع
   فوریه 15, 2012

   با سلام،
   اینجانب محمد شجاع فر کارشناس ازشد گرایش نرم افزار کامپیوتری می باشم که در تیر ماه 1390 به علت داشتن شرایط ممتازی از طریق جذب دانش آموختگان ممتاز سایت ثبت نام نمودم و در مصاحبه علمی و آزمون شغلی شرکت کرده ام. با توجه به اینکه در سایت http://azmoon.nioc.ir/Home.aspx مشخصات افرادی که به مرحله مصاحبه استخدامی راه یافته اند قید شده است تا بحال هیچ اطلاعاتی مبنی بر تعیین وضعیت دانش آموختگان ممتاز در آن قید نشده است. ممنون می شوم در صورت امکان اطلاعات روشنی در مورد وضعیت دانش آموختگان ممتاز ارائه نمایید%

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 6 Thumb down 2

  • م شجاع
   فوریه 15, 2012

   با سلام، با توجه به اینکه در سایت http://azmoon.nioc.ir/Home.aspx مشخصات افرادی که به مرحله مصاحبه استخدامی راه یافته اند قید شده است تا بحال هیچ اطلاعاتی مبنی بر تعیین وضعیت دانش آموختگان ممتاز در آن قید نشده است. ممنون می شوم در صورت امکان اطلاعات روشنی در مورد وضعیت دانش آموختگان ممتاز ارائه نمایید%

   رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 43. postmaster
  دسامبر 21, 2011

  موضوع : بررسی مراحل آزمون تغییر وضعیت پیمانکاری پتروشیمی بندر امام خمینی
  با سلام و دعاي خير
  احتراما اینجانبان امضاءکنندگان ذیل که در آزمون مورخ 13908\27 با عنوان تغییر وضعیت پیمانکاران پتروشیمی بندرامام خمینی شرکت نموده ایم نسبت به نحوه انجام مراحل و نتایج آزمون معترض بوده و تقاضای بازنگری دقیق تری را در این زمینه خواستاریم . لذا خواهشمند است دستور فرمائید در رابطه با موارد ذیل رسیدگی لازم بعمل آید .
  1 – در ابتدای ثبت نام جهت گزینش و مصاحبه سه برابر ظرفیت اعلام شده بود ولی در زمان اعلام نتایج عملا دو برابر ظرفیت اعلام شده است
  2 – جنسیت برای سمت های مورد نیاز مشخص نشده بود .
  3 – ظرفیت پذیرش هر شغل در ابتدا مشخص نبوده و انتخاب شغل در زمان ثبت نام با آگاهی کامل صورت نگرفته است .
  4 – در بعضی موارد مدرک نفرات قبول شده هیچ گونه ارتباط چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شغل پذیرفته شده در آزمون ندارد .
  5 – برای نفرات سوابق کاری در اعلام نتایج لحاظ نشده است .
  6 – امتیاز هر فرد شامل سابقه کار تائید شده مرتبط با شغل ، کل سابقه بیمه تائید شده فرد در صنعت نفت و نمره کتبی آزمون و سایر اولویتهایی که مدارک آن تهیه و تحویل داده شد در آن لحاظ نگردیده است .
  7 – لیست 27 نفری ارائه شده از سوی پتروشیمی بندرامام بعنوان نفرات قبول شده ذخیره بر چه اساسی بوده و چرا از ابتدا مانند سایر نفرات قبول شده ارائه نشده بود که با دیدن این لیست و نفرات تعین شده به راحتی میتوان ابهاماتی را مشاهده کرد .
  با سپاس فراوان
  رونوشت : مدیر عامل محترم اداره کل بازرسی وزارت نفت
  – اداره محترم کل کار و امور اجتماعی
  – دیوان عدالت اداری
  – فرمانداری محترم شهرستان ماهشهر
  – نماینده محترم شهرستان ماهشهر در مجلس شورای اسلامی
  – مدیر عامل محترم پتروشیمی بندر امام خمینی

  رتبه دهید: Thumb up 4 Thumb down 1

 44. جهانگیر لطفی
  نوامبر 25, 2011

  با سلام من چند سال پیش در آزمون استخدامی شر کت پخش فرآ ورده های نفتی شرکت و قبول شدم . اما چون در وزارتخا نه دیگری مشغول به کار بودم نتوانستم منتقل شوم . حال بعد از گذشت چند سال توا نستم نظر موافقت سازمان خودم را در مورد انتقال به شرکت پخش فرا وردهای نفتی بگیرم. آیا امکان انتقال وجود دارد؟ من در حال حا ضر کارمند رسمی دولت هستم . در ضمن مدرک من کارشنا سی نرم افزار کا مپیوتر می با شد . لطفا را هنما ئی کنید

  بالاترین رتبه. شما هم رتبه بدهید: Thumb up 9 Thumb down 11

 45. نیروی پیمانکاری
  نوامبر 22, 2011

  باسلام
  یک تقاضادارم اول تکلیف چند هزار نیروی پیمانی را مشخص کنید بعد نیروی جدید استخدام کنید نیروهای پیمانی اصلا امنیت شغلی ندارند

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 15 Thumb down 8

  • علی
   ژانویه 27, 2012

   باسلام
   آقای برادر در شایسته سالاری جایگاهی برای نیروهای پیمانکاری دیده نشده است چرا …کاملا روشن است که در یک فرصت برابر برای کل کشور اطلاعیه صادر میشود ودر یک زمان برابر آزمون گرفته میشود و کسی که شایسته تر است با نتیجه مناسب پذیرفته میشود حالا باتوجه به اینکه امتیازات قابل توجه ای که برای آقایان پیمانکاری در نظر گرفته شده متاسفانه این آقایان یا اصلا پذیرفته نمیشوند یااینکه مدارک تحصیلی با معدل خیلی کم یا رشته تحصیلی آنها بهدرد نفت نمیخورد خدا وکیلی وزارت نفت بامدارک آلی کشاورزی چکار کند خودتان قضاوت کنید یازمان نیاز به کارشناس وکارشناس ارشد وحتی ددیپلم فنی دارد حال نیاز معلوم است سازمان با مدارک کارشناس وکارشناس ارشد ودیپلم کشاورزی از گرایش آبیاری ،باغداری، اصلاح بذر وغیر چکار کند ،وبا توقع بی جا این برادران که در سطح رسانه و مطبوعات همیشه شاکیند خودتان بگویید اداره چکار کند ای کاش مدیریت وقت میآمد وسهل انگاری وخیانت مسئولان گذشته را برای افکار عمومی افشاء میکرد که مشخص میشد که در برهه ای از گذشته با سوء استفاده بدون هیچ گونه مجوز بصورت دیمی بعنوان نیروی پیمانکاری بستگان وافراد پارتی دار را بدون هیچ آزمون وکنترل وارد سیستم کرده که هم برای مدیرا فعلی مشگل ایجاد و ای برادران را بلا تکلیف به یاد دارم در منطقه ما مدیر مشارکتی مدارک شیمی، مکانیک، الکترونیک،را ردکردند چون باب دل ومشارکتی نبود و آرمانگرا وباولایت بود با مدرک تحصیلی مهندسی شیمی ومکانیک را نپذیرفت وعده ای همفکر خود اما بی سواد با مدرک کارشناس کشاورزی گرایش آبیاری معدل12 وحال آنهایی را که نپذیرفتند به لطف خداوند در آزمون سراسری شرکت نفت با امتیاز عالی پذیرفته شدند ودر بهترین ومجهز ترین پالایشگاه کشور اصفهان وبندرعباس با بهترین سمت بصورت رسمی مشغول کار شدند بدون کوچکترین پارتی ودیدیم که قوی ترین پارتی وپشتیبان خداوند است و دولت عدالت خواه جادارد از برادران عزیزی که بعنوان گزینش بدون هیچگونه تبعض با شایستگی کامل عدالت را در جذب نیروی انسانی متعهد برای آینده وزارت نفت پیاده کردند واین مهم در آینده معلوم میشود که قبلی ها چه کردند ومسئولین حال چه کردند/. برادران پیمانکار شما پارتی داشتید و ما با خدا معامله کردیم وواقعا طعم شایسته سالاری را در نفت با گوشت واستخوان حس کردیم واگر از هر کدام از پذیرفته شدگان بپرسید با جان ودل تایید میکنند که در نفت فعلی پارتی جایگاهی ندارد مگر در شغل های پست وخدماتی به این خیال که بالاخره یکروز بدون هیچ آزمونی شاید رسمی شوند ولی خدا را شکر در این سازمان مرکزیت شایسته سالری برنامه ریزی کرده ودیگر کسی بدون آزمون ورشته تحصیلی ناهمگون غیر ممکن است به لطف خدا و مسئولین متعهد /.
   به امید روزی که همه بپذیرم شایستهگی را که کشور آن موقع جایگاه خود را پشدا میکند اینشاا…

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 18 Thumb down 5

   • ali
    فوریه 3, 2012

    سلام علی آقا
    بنده نه تو شرکت نفت هستم نه نیروی پیمانی شرکتی
    وقتی متن شما مطالعه کردم هیچ گونه فهم ادبی و یا نشانه ایی از یک فرد تحصیل کرده ندیدم و بیشتر شبیح عقده های کورشده و خفه شده بودن
    امیدوارم خدا خودش کمکتون کنه

    Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 16 Thumb down 6

   • مهدی
    فوریه 5, 2012

    معلومه که شما هم از خودشون هستید ی ادم پارنی دار ای ول……………

    Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 19 Thumb down 3

 46. احسان
  نوامبر 21, 2011

  با سلام
  من آزمون شرکت پخش و پالایش قبول شدم بدون هیچ پارتی و برا مصاحبه هم 5آبان رفتم آبادان و تا الان جوابش نیومده اگر کسی اطلاعی داره از زمان نتایج لطفا با من تماس بگیره
  09382153540

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 47. hossein
  نوامبر 13, 2011

  سلام دوستان من بچه بوشهرم ولی برای استخدام شدن در اینجا اول باید بارتی داشت بعدشم بارتی بازم بارتی
  ازمون ها همه اش فرمالیته است

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 1

 48. سیامک.ن
  اکتبر 27, 2011

  با سلام. من تیرماه امسال در سایت ممتازین شرکت نفت ثبت نام کردم ولی متاسفانه به مصاحبه دعوت نشدم. البته هیچ اتفاقی نیفتاده (نه تماس نه ایمیل) میخواستم بدونم کسی باشرایط بنده هم هست یا اگه ممکنه جوابه منو بدید. (رشته تحصیلی من کارشناسی ارشد متالورژی)
  با تشکر

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 49. مسلم
  اکتبر 11, 2011

  فقثفثفثفث

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 50. ناشناس
  سپتامبر 29, 2011

  با سلام
  اینجانب دارای کارشناسی زمین شناسی ازدانشگاه شهید بهشتی تهران و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور تهران و جویا کار .09124915100

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 51. سلیم
  سپتامبر 27, 2011

  کشکه همش

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 52. سلیم
  سپتامبر 27, 2011

  مرد می خوان چون کارش تو عسلویه بوشهره

  تعجب که کارشناس کتابدار نمی خوان یعنی کتابخانه ندارن؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 53. amir ali
  سپتامبر 26, 2011

  salam.man hich sahmie nadashtam ghabool shodam.age parti bazi bashe zaman mosahebe hozzori emkanesh hast.khoda kone parti bazi nashe.kheli be in kar del khosk kardam.kardani bargh 09191108831

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 54. امید
  سپتامبر 25, 2011

  کسی میدونه تو مصاحبه چی میپرسن؟

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 55. کیوان
  سپتامبر 25, 2011

  من پخش نفت قبول شده بودم ولی الان برای ورود میزنه اطلاعات نامعتبر؟؟؟؟
  چرا؟؟؟؟؟؟؟

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 56. جعفر صاقي
  سپتامبر 25, 2011

  chera kart azmoon shoqli to sait nayomadeh .

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 57. جعفر صاقي
  سپتامبر 25, 2011

  man ba hezaran omid to azmoon sherkat kardam ,toro khoda ghabolam konid.

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 58. مسعود اسکندری
  سپتامبر 21, 2011

  اینجانب از اطلاعیه قبلی و نتیجه آزمون بی اطلاع هستم و نمی دانم به حد نصاب رسیده ام یا خیر ، لطفا مرا راهنمایی بفرمایید .

  تلفن همراه :09128050814

  با تشکر

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 59. esi
  سپتامبر 11, 2011

  موشرکت پخش وپالایش قبول وابیدم تا ساعت 9 صبح 20 شهریور که هنوز کارت جلسه ازمون شغلی توسایت نزدن که پرینت بگیرم

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 60. ک.
  سپتامبر 5, 2011

  ض.
  من پالایش و پخش نفت قبول شدم….. فرقی داره قضیه؟؟؟

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

  • علیرضا
   نوامبر 8, 2011

   سلام دوست گرامی.منم پالایش کرمانشاه قبول شدم.اما هنوز ذعوتنامه مصاحبه نیومده.واسه شما چی؟تو سایت نوشته متعاقبا اعلام میشه.اگه ممکنه شماره همراهتون بدید با هم در تماس باشیم.این ایمیل منه:
   a_deng85@yahoo.com

   رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 61. ک.
  سپتامبر 5, 2011

  اولویتی بین کارشناسی و کارشناسی ارشد هست؟؟؟؟؟
  تاریخ مصاحبه رو چرا اعلام نکردن؟؟؟؟
  سابقه کار مهمه؟؟؟

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 62. ناشناس
  سپتامبر 4, 2011

  charand nagin man bedune party ghabul shodam vali dustam ba4ta sahmie rad shod

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 63. جواد
  سپتامبر 4, 2011

  امتخان شركت نفت همش پارتي بازي بود فقط اولويتها قبول شدن و همچنين در مصاحبه و مراحل بعدي هم قبول ميشوند الكي دلتون روخو ش نكنيد زبده ها و زرنگ هاي بي اولويت ويزه ول معطلند منبع موسغ دارم

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 4

  • amin
   سپتامبر 7, 2011

   be hich vajh intori nist man hich sahmie i nadashtam hatta boomi faghat 1sal khunde boodam vase arshad va ghabool shodam age bekhad parti bazi bashe az in marhale bebade

   رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 64. پرستو
  سپتامبر 4, 2011

  امتخان شركت نفت همش پارتي بازي بود فقط اولويتها قبول شدن و همچنين در مصاحبه و مراحل بعدي هم قبول ميشوند الكي دلتون روخو ش نكنيد زبده ها و زرنگ هاي بي اولويت ويزه ول معطلند منبع موسغ دارم

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 65. ناشناس
  آگوست 30, 2011

  kari nis hamegi ru saghe

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

 66. سلمان
  آگوست 29, 2011

  با سلام وخسته نباشید
  من الان هفت سال سابقه کار در شرکت پایانه های نفتی را دارم.چرا نباید نفراتی امثال من نسبت به بقیه امتیازی داشته باشند تاکی باید به صورت پیمانی کار کنم

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 0

 67. برقي
  آگوست 29, 2011

  با سلام،
  من فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته برق قدرتم- از يكي از دانشگاه هاي دولتي برتر-معدلمم بالاي 18 هست.از سايت فارغ التحصيلان ممتاز ثبت نام كردم.شركت پالايش و پخش رو انتخاب كردم،اما با وجود اينكه استخدام داشته،دعوت به مصاحبه نكردن.مشكل از لحاظ جنسيت هست؟از كجا بايد فهميد كدوم شركت ميخواد جذب كنه تا اولويت رو اون شركت انتخاب كرد؟

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 3

 68. رمضانعلی
  آگوست 27, 2011

  من فوق دیپلم مکانیک دارم و حدود سه سال هست که تصادف کردم و الان هم بیکار هستم امید زیادی دارم لطفا پارتی بازی نکنید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 8 Thumb down 0

 69. الندا
  آگوست 25, 2011

  سلام امیدی برای استخدام خانم ها هست؟

  بالاترین رتبه. شما هم رتبه بدهید: Thumb up 4 Thumb down 4

  • milad
   آگوست 28, 2011

   na omidi nist 09356282452

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 70. AMIN
  آگوست 24, 2011

  سلام و بهترین ارزوها

  بعد از 4 سال بیکاری رشته مهندس مکانیک شرکت کردم و خیلی ها هم شرکت کردند خدایا توکل به خودت

  موفق باشید

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 71. sara
  آگوست 17, 2011

  سلام من دیپلم تجربی و کامپیوتر هستم لطفا برای استخدام در نفت کمکم کنید ممنو

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 72. farzad
  آگوست 12, 2011

  2 ساله بودم که پدرمو از دست دادم.با هزارن مشقت,منت کشی و کار از همون کودکی لیسانسمو گرفتم به امید آینده,چه آینده ای؟!
  حالا بیکارو حتی بیخانمان.استرس و ناامیدی تمام وجودمو گرفته,تاوون کارهای چه کسی رو دارم میدم؟!چه کسی مقصره….؟!اکثر شبها با دلی پر بالشتم خیس میشه,تا کی باید صبر کنم…..!

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 14 Thumb down 0

  • حمید
   آگوست 23, 2011

   سلام دوست من،نگران نباشد،با توکل بر خدا همه چیز درست میشه.ان شاالله

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 0

 73. محمد
  آگوست 10, 2011

  با سلام خدمت همه دوستان عزیز به ارزو دارم که همگی استخدام بشید خانما هم خودتونو اذیت نکنید کار واسه شما زیاده..

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 74. سلمان
  جولای 22, 2011

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  رتبه پایین. رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 5

 75. بابک
  جولای 18, 2011

  نمیشه وقت ثبت نامو تمدید کنید؟رشته کنترل در صنعت.معدل 15.

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 76. وحید ن
  جولای 17, 2011

  با نهایت تشکر از زحمات شما من آرزو دارم که در تمام مراحل گزینش پارتی بازی نشه.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 5 Thumb down 0

 77. آذر
  جولای 9, 2011

  باسلام وخسته نباشید
  واقعا جای تقدیر و تشکر داره که فقط فکر آقایون هستید مگه خانم ها گناه کردن.میخوام بدونم چرا اینقدر بینمون فرق میزارین؟از کجامعلوم شایدخانم ها بهتر باشن

  رتبه دهید: Thumb up 3 Thumb down 2

 78. سعید
  جولای 8, 2011

  با سلام
  من روز جمعه 17 تیر ماه متوجه شدم که شرکت نفت نیرو استخدام میکند و نتوانستم فیش بانکی را بپردازم ولی ثبت نام کرده ام آیا امکانش هست که یک روز دیگه فیش را بپردازم ؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 3

 79. محمد
  جولای 8, 2011

  اونایی که باید قبول شند الان سره کارشونن و شما ول معطلید و اسماشون الان امادست

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 7 Thumb down 2

 80. admin
  جولای 7, 2011

  وب سایت رسمی آزمون :
  http://azmoon.nioc.ir/Home.aspx

 81. ;کیان
  جولای 7, 2011

  ملت و مسخره خودتون میکنید هر سال و یه پولی میزنید به جیب ؟
  بودجه کم اوردید ؟ سایت مسخرۀ که اعلام کردید باز نمیشه

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 82. اشيكس
  جولای 5, 2011

  in dg ch vazeshe ??
  site k baz nemishe

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 83. ali
  جولای 4, 2011

  omidvaram hamegi estekhdam beshid

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 84. ناشناس
  جولای 2, 2011

  man ham lisanse shimi daram. gonaham chiye ke zanam?

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

 85. سامان
  جولای 1, 2011

  شمارم 09119002455

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 86. سامان
  جولای 1, 2011

  سلام من چه گناهی کردم که با مشکلاتی که داشتم نباید یه کاردرست حسابی داشته باشم.من ازدواج کردم.میزان تحصیلم سیکل.ولی دارم ادامه تحصیل میدم.البته تواین دوره زمانه تا پارتی نداشته باشیم بدبختیم ولی امیدوارم باکمک خدا بعدشما یه کارکوچیک بهم بدین حتی نگهبانی هم قبول دارم

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 87. سپیده
  ژوئن 29, 2011

  پس خانوما چیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟
  من سپیدم فوق دیپلم حسابداری 480 ساعت کاراموزی تو شرکت نفت گذروندم اما هیچی به هیچی
  نمیشه یه فکری هم به حال ما بکنید؟

  رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 1

 88. ناشناس
  ژوئن 29, 2011

  پس خانوما چیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟
  من سپیدم فوق دیپلم حسابداری 480 ساعت کاراموزی تو شرکت نفت گذروندم اما هیچی به هیچی
  نمیشه یه فکری هم به حال ما بکنید؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 2

 89. فرزانه
  ژوئن 29, 2011

  به این نکته توجه کردین که از بین (واجدان شرایط مرد) قراره انتخاب کنند؟
  واقعا که؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 2

 90. میلاد خیرآبادی
  ژوئن 29, 2011

  با سلام و خسته نباشید.
  برای ثبت نام باید به کدام سایت مراجعه کرد؟

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 91. وحید
  ژوئن 29, 2011

  با سلام من دانشجویی کارشناسی الکتروتکنیک هستم . البته مدرک کاردانی هم دارم میشه فرم ثبت نام رو برام ایمیل کنید اخه هر کاری میکنم سایت ثبت نام باز نمیشه .

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

  • مسعود
   ژوئن 29, 2011

   باسلام من دانشجوی ترم آخررشته الکتروتکنیک هستم وتمام شرایط فوق رودارم،میخواستم ببینم میتونم فرم استخدام روپرکنم؛خوهشا راهنماییم کنید09122413670

   رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 92. محمد روشن
  ژوئن 28, 2011

  با سلام دانشجوایی کدوم دانشگاها و با چه شرط معدلی میتونن بدون ازمون استخدام شرکت نفت بشن؟

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

 93. الناز
  ژوئن 28, 2011

  ضمن عرض سلام.من پدرم کارمند شرکت نفت اصفهان است و 1سال دیگر بازنشسته می شوند.من فارغ التحصیل رشته هنر هستم ایا میتوانم شرکت کنم؟خواهشا راهنماییم کنید
  باتشکر

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

  • admin
   ژوئن 29, 2011

   حتما شانستون رو امتحان کنید. شرکت ملی نفت دارای بخش های متنوعی هست. بعید نیست که بتونید در یکی از بخشها تو رشته خودتون مشغول به کار بشید

 94. سهراب م.ب
  ژوئن 27, 2011

  با سلام.من سهراب منصوری دانشجویه ترم دوم رشته کامپیوتر هستم.در مورد استخدام سوال داشتم؟من با این شرایط که ترم دوم هستم میتوانم استخدام شوم؟اگر امکانش وجود داره فرمه استخدام را برای من Emailکنید.با تشکر.س.م.ب

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 1

  • admin
   ژوئن 29, 2011

   با سلام
   با این شرایط بعید میدونیم. معمولا از بین فارغ التحصیلان انتخاب میکنند

 95. یعقوب شیر علیزاده
  ژوئن 27, 2011

  رشته حسابداری

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>