رأي قطعي دادگاه اتحاديه اروپا در خصوص رفع تحريم تاسيسات دريايي

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...

boycott_iran_by_raviبه گزارش روابط عمومي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، دكتر علي طاهري مدير عامل اين شركت با اعلام اين خبر افزود: شوراي اتحاديه اروپا طي مهلت مقرر قانوني نسبت به رأي صادره دادگاه عمومي اتحاديه اروپا مبني بر خروج نام شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران تجديدنظرخواهي ننموده و بدين ترتيب رأي صادره قطعي و نهايي گرديده است.
دكتر طاهري در ادامه با بيان اين مطلب كه شوراي اتحاديه اروپا در تاريخ 1 دسامبر 2011 (10 آذر 1390) با تصويب مصوبه و همچنين آئين‌نامه اجرايي نام شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران را به فهرست تحريم‌هاي آن اتحاديه افزوده بود، خاطر نشان كرد: متعاقب اعلام مصوبات مورخ 1 دسامبر 2011 و از آ‌نجايي كه تصميمات شوراي اتحاديه اروپا نزد دادگاه عمومي اتحاديه اروپا قابل اعتراض مي‌باشد، اين شركت از طريق تيم حقوقي و وكلاي بين المللي خود در قبال تصميم مزبور اقدام به طرح دعوي قضايي عليه شوراي اتحاديه اروپا نمود.
بر اساس اين گزارش مدير عامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران تبيين كرد: شوراي اتحاديه اروپا در جريان رسيدگي به پرونده از ارائه هرگونه دلايل و مدارك متقن دالّ براثبات اتهامات وارده امتناع نموده و نهايتاً در تاريخ 6 سپتامبر 2013 (15 شهريور 1392) آراء شعبه چهارم دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در خصوص پرونده اين شركت در جلسه علني دادگاه قرائت گرديد. بدين ترتيب دادگاه علاوه بر مردود شمردن اقدام شوراي اتحاديه اروپا مبني بر درج نام اين شركت در فهرست‌ تحريم‌هاي آن اتحاديه، شوراي اتحاديه اروپا را به پرداخت هزينه‌هايي كه شركت تاسيسات دريايي جهت طرح دعوي قضايي متحمل گرديده است، محكوم نمود.
وي در پايان با اشاره به اينكه آراء صادره دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، نزد دادگاه عالي آن اتحاديه قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي مي‌باشند،‌ تشريح كرد: شوراي اتحاديه اروپا تا پايان مهلت مقرر براي تجديدنظرخواهي در خصوص رأي صادره (18 نوامبر 2013 برابر 27 آبان1392) هيچگونه اقدامي جهت اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به رأي صادره به عمل نياورد و بدين ترتيب رأي بدوي صادره مبني بر خروج نام شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران از ليست تحريم هاي اتحاديه اروپا قطعيت يافته و نهايي گرديد.

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *