پروژه های در حال بهره برداری شركت نفت و گاز پارس (بخش 2)

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫00 از 5)
Loading...

طرح توسعه فازهای ٤ و ٥

طرح‌ توسعه‌ فازهاي‌ 4 و 5 به‌ منظور توليد روزانه‌ 56 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز از مخزن‌ طراحي‌ و اجراء گرديده‌ است‌.

هدف‌ از توسعه‌ فازهاي‌ 4 و 5 عبارتند از:

توليد روزانه‌ 50 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز طبيعي‌
توليد روزانه‌ 80 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌
توليد ساليانه‌ يك‌ ميليون‌ تن‌ اتان‌ (به‌ عنوان‌ خوراك‌ پتروشيمي‌)
توليد ساليانه‌ يك‌ ميليون‌ و پنجاه‌ هزار تن‌ گاز مايع‌ (پروپان‌ و بوتان‌) “LPG” به‌ منظور صادرات‌
توليد روزانه‌ چهارصد تن‌ گوگرد
مبلغ قرارداد 1928 میلیون دلار
میزان سهم داخل 42 درصد تحقق یافته است

تاسيسات‌ دريايي‌ فازهاي‌ 4 و 5 عبارتند از:

دو سكوي‌ توليد در فاصله‌ حدود يكصد كيلومتري‌ از ساحل‌ داراي‌ 24 حلقه‌ چاه‌
دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اينچ‌ دريايي‌ به‌ منظور انتقال‌ گاز به‌ پالايشگاه‌ ساحلي‌
دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 4.5 اينچي‌ انتقال‌ محلول‌ گلايكول‌

تاسيسات‌ ساحلي‌ فازهاي‌ 4 و 5 عبارتند از:

يك‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 56 اينچ‌ به‌ طول‌ 67 كيلومتر جهت‌ انتقال‌ گاز به‌ خط‌ لوله‌ سراسري‌ گاز كشور
يك‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 30 اينچ‌ ارسال‌ ميعانات‌ گازي‌ از مخازن‌ به‌ ايستگاه‌ اندازه‌گيري‌ ميعانات‌
واحدهاي‌ دريافت‌ و جداسازي‌ گاز و ميعانات‌ گازي‌، تثبيت‌ ميعانات‌ گازي‌، شيرين‌سازي‌ و نم‌زدايي‌
تنظيم‌ نقطه‌ شبنم‌، مركپتان‌زدايي‌ و تراكم‌ گاز جهت‌ انتقال‌
بازيافت‌ و دانه‌بندي‌ گوگرد
واحد احياي‌ منواتيلن‌ گلايكول‌

عمليات‌ توسعه‌ اين‌ فازها در مرداد ماه‌ سال‌ 1379 به‌ كنسرسيومي‌ متشكل‌ از شركتهاي‌ اني‌ ايتاليا به‌ ميزان‌ 60 درصد، پتروپارس‌ به‌ ميزان‌ 20 درصد، و نيكو به‌ ميزان‌ 20 درصد، واگذار شد. بهره‌برداري‌ رسمي‌ از اين‌ پالايشگاه‌ در 27 فروردين‌ 1384 با حضور رياست‌ محترم وقت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آغاز گرديد.


طرح توسعه فازهای ٦ و ٧ و ٨

هدف‌ از توسعه‌ فازهاي‌ 6و7و8 عبارتند از:

توليد روزانه‌ 104 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز ترش‌ و خشك‌
توليد روزانه‌ 158 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌
توليد ساليانه‌ 1.6 ميليون‌ تن‌ گاز مايع‌ (پروپان‌ و بوتان)‌ “LPG” جهت‌ صادرات‌
گاز ترش‌ توليدي‌ از اين‌ فازها از طريق‌ يك‌ خط‌ لوله‌ 512 كيلومتري‌ به‌ ميدان‌ نفتي‌ آغاجاري‌ در خوزستان‌ انتقال‌ و به‌ منظور ازدياد ضريب‌
برداشت‌ نفت‌ از مخزن‌ به‌ اين‌ ميادين‌ تزريق‌ مي‌گردد.

همچنين با ارسال گاز ترش فازهاي 6و7و8 به پالايشگاه هاي فاز يك و فازهاي 9و10 شرايط براي توليد روزانه 66 ميليون متر مكعب گاز شيرين جهت تزريق در شبكه سراسري گاز كشور در فصل سرما مهيا مي‌باشد.
همچنين جهت تامين گاز شيرين مورد نياز كشور در ماه هاي سرد سال، مقرر گرديده است تا واحد شيرين سازي گاز فازهاي 6و7و8 در قالب يك قرارداد مجزا در جنب پالايشگاه احداث گردد.

براي دريافت فايل كاملي از اطلاعات اين پروژه اينجا كليك كنيد
در چارچوب قرارداد مي‌بايست 51 درصد ساخت تجهيزات و اجراي پروژه توسط شركتهاي داخلي تامين مي‌گرديد كه در عمل سهم ساخت داخل بيش از 56 درصد بوده است.


طرح شیرین سازی گاز فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی به عنوان تاسیسات الحاقی به طرح موجود توسعه فازهای 6، 7 و 8 و در مجاورت آن (ضلع شرقی و نيز در محل فعلي مشعلهای فاز یک) احداث خواهد شد.

اين طرح به منظور شيرين سازي گاز ترش توليدي فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي به ميزان 3900 ميليون فوت مكعب در روز (MMSCFD) جهت امكان مصرف شبكه سراسري در مواقع ضروري و تزريق گاز به ميادين نفتي در ساير اوقات طراحي شده است. همچنين با اجراي اين طرح امكان استحصال كامل اتان از گاز شيرين توليدي در تأسيسات پتروشيمي مجاور به همراه انتقال ايمن¬تر گاز در خط پنجم سراسري فراهم مي گردد.

توليدات اين طرح روزانه معادل 100 ميليون متر مكعب گاز تر، غني و شيرين با احداث شش رديف شيرين سازي، هر كدام به ظرفيت روزانه 650 ميليون فوت مكعب و نيز توليد روزانه 1100 تن گوگرد خشك و دانه بندي شده در چهار رديف بازيافت گوگرد جهت صادرات مي باشد.

فرآیند شیرین سازی به روش ژنریک MDEA بوده و در مجاورت حلال آمین با درجه خلوص 7/99 درصد صورت می گیرد. گاز تصفیه شده تقریبا عاری از سولفيد هيدورژن بوده (كمتر از 3ppm) و میزان گاز كربنيك آن نيز بيش از 50 درصد کاهش مي يابد. اين گاز كه اشباع از آب مي باشد پس از سرمايش، مجدداً به تاسیسات موجود فازهای 6، 7 و 8 برگردانده شده تا بعد از نم زدایی و بازیابی NGL، فشرده و به منظور مصرف به شبکه يا خط سراسری پنجم ارسال گردد.

كليه تأسيسات جانبي ويوتيليتي لازم در اين طرح بصورت مستقل پيش بيني شده و مدت زمان اجراي طرح 42 ماه در نظر گرفته شده است.

طراحي پايه (Basic) و پايه پيشرفته (FEED) فرايند طرح توسط شركت لورگي آلمان كه صاحب دانش فني و ليسانس مربوطه نيز مي باشد با توجه حداكثري به مسائل زيست محيطي (HSE) انجام شده است.
تاسيسات‌ دريايي‌ اين‌ فازها عبارتند از:

سه‌ سكوي‌ توليد و حفاري‌ 30 حلقه‌ چاه‌
سه‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اينچ‌ دريايي‌ به‌ منظور انتقال‌ گاز به‌ پالايشگاه‌ ساحلي‌ هر كدام‌ به‌ طول‌ تقريبي105 كيلومتر
سه‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 4.5 اينچي‌ انتقال‌ محلول‌ گلايكول‌
دومين‌ ترمينال‌ گوي‌ شناور به‌ منظور صادرات‌ ميعانات‌ گازي‌
يك‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 30 اينچ‌ دريايي‌ به‌ طول‌ 5.4 كيلومتر به‌ منظور انتقال‌ ميعانات‌ گازي‌ به‌ گوي‌ شناور

تاسيسات‌ ساحلي‌ اين‌ فازها عبارتند از:

واحدهاي‌ دريافت‌ و جداسازي‌ گاز و ميعانات‌ گازي‌، تثبيت‌ ميعانات‌ گازي‌، نم‌زدايي‌ گاز، استحصال‌ گاز مايع‌، تنظيم‌ نقطه‌ شبنم‌ و تراكم‌ گاز و تغليظ‌ محلول‌ گلايكول‌ جهت‌ ارسال‌ به‌ تاسيسات‌ دريايي‌.
نيروگاه گازي توليد برق به ظرفيت 176 مگاوات جهت تامين برق مورد نياز پالايشگاه

عمليات‌ توسعه‌ فازهاي‌ 6، 7 و 8 ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ در تيرماه‌ 1379 به‌ شركت‌ پتروپارس‌ واگذار گرديد.
در آبان ماه 1381 شركت نروژي استات اويل به عنوان اپراتور توسعه طرح در بخش تاسيسات دريايي و حفاري چاهها مشغول به كار گرديد.

اولين فاز در بخش پالايشگاه و دريا از 15 شهريورماه 1387 در دست بهره برداري قرار گرفت.
دومين فاز در بخش پالايشگاه و دريا از 1 ديماه 1387 در دست بهره برداري قرار گرفت.
سومين فاز در بخش پالايشگاه و دريا از 20 مهرماه 1388 در دست بهره برداري قرار گرفت.
انتقال گاز ترش جهت تزريق در ميادين نفتي آغاجاري در تاريخ 15 بهمن 1388 آغاز گرديد.

پالايشگاه خشكي و نيروگاه برق در تاريخ اول شهريور ماه 88 به شركت شركتهاي مجتمع گاز پارس جنوبي تحويل گرديد.

در 24 آذرماه 88 نيز كل مجموعه تاسيسات دريايي طرح فازهاي 6و7و8 به مديريت عمليات نفت و گاز تحويل شد.


طرح توسعه فازهای ٩ و ١٠

طرح‌ توسعه‌ فازهاي‌ 9 و 10 به‌ منظور توليد روزانه‌ 56 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز از مخزن‌ طراحي‌ و در حال‌ اجراء مي‌باشد.

هدف‌ از توسعه‌ فازهاي‌ 9 و 10 عبارتند از:

توليد روزانه‌ 50 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز طبيعي‌
توليد روزانه‌ 80 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌
توليد ساليانه‌ يك‌ ميليون‌ تن‌ اتان‌
توليد ساليانه‌ يك‌ ميليون‌ و پنجاه‌ هزار تن‌ گاز مايع‌ پروپان‌ و بوتان‌ “LPG”
توليد روزانه‌ چهارصد تن‌ گوگرد

تاسيسات‌ دريايي‌ اين‌ فازها عبارتند از:

دو سكوي‌ دريايي‌ توليد گاز در فاصله‌ 105 كيلومتري‌ از ساحل‌ شامل‌ حفاري‌ 24 حلقه‌ چاه‌
دو خط‌ لوله‌ 32 اينچ‌ دريايي‌ به‌ منظور انتقال‌ گاز به‌ پالايشگاه‌ ساحلي‌
دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 4.5 اينچي‌ انتقال‌ گلايكول‌

تاسيسات‌ ساحلي‌ اين‌ فازها عبارتند از:

واحدهاي‌ دريافت‌ و جداسازي‌ گاز و ميعانات‌ گازي‌، تثبيت‌ ميعانات‌ گازي‌، شيرين‌سازي‌ و نم‌زدايي‌ گاز، تبريد گاز و جداسازي‌ گاز طبيعي‌، اتان‌، پروپان‌ و بوتان‌، مركپتان‌زدايي‌ و تراكم‌ گاز جهت‌ انتقال‌، واحد بازيافت‌ و دانه‌بندي‌ گوگرد، واحد احياي‌ منواتيلن‌ گلايكول‌.

عمليات‌ توسعه‌ اين‌ فازها در شهريور ماه‌ 1381 به‌ مشاركت‌ شركتهاي‌ GS كره‌ جنوبي‌، شركت‌ مهندسي‌ و ساختمان‌ صنايع‌ نفت ‌OIEC و شركت‌ مهندسي‌ و ساخت‌ تاسيسات‌ دريايي‌ ايران واگذار شد.

میزان سهم داخل در توسعه این فازها 60 درصد میباشد.

تأمين‌ مالي‌ اين‌ پروژه‌ به‌ صورت‌ فاينانس‌ توسط‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ مي‌باشد ‌.

بهره برداري از طرح توسعه فازهاي 9و10 در تاريخ 87/12/23 توسط رياست محترم جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد.

کلمات جستجو شده: گاز ترش, حفاری نفت, مخازن نفتی عسلویه

نوشته های مرتبط

9 نظر برای پروژه های در حال بهره برداری شركت نفت و گاز پارس (بخش 2)

 1. کامران دهقانی فرد
  آذر ۲۰, ۱۳۹۵

  با سلام من مدیر عامل شرکت(کیان گستر فلات)پیمانکار رنگ وعایق(سردوگرم)هستم
  با ۱۴سال سابقه مفید و رزومه درخشان در همین ضمینه چگونه میتونم رزومه کاریم را خدمتتون ارسال نمایم

 2. اقای نامی
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۳

  سلام من نامی هستم واردکننده انواع لولهای کربن استیل واستیل -مانیسمان-درزدار در ردهای مختلف ولوازم جانبی شیرالات واتصالات صنعتی هستم لطفا استعلام یاخرید ارییدبه ایمیل من ارسال کنید

 3. محسن
  فروردین ۵, ۱۳۹۳

  با سلام اینجانب دارای مدرک مهندسی شیمی پالایش هستم و بدنیال کار در پروزه های نفتی یا استخدامیها با توجه به مدارکم
  با تشکر
  لطفا اطلاعات لازم رو برایم ایمیل کنید با تشکر

 4. سعید عبد اله زاده
  شهریور ۱۶, ۱۳۹۲

  سلام لطفا پروژه های خط لوله های نفتی و…در اهواز وحومه را برای من ارسال کنید .

 5. حمید رضا پارسی زاد
  شهریور ۱۵, ۱۳۹۲

  شرکت پرتو تجسم با سابقه فعالیت 15 ساله در ضمینه ماکت سازی صنعتی آماده همکاری میباشد.این شرکت با ساخت 70 پروژه بزرگ در ایران جزو برترینهای این رشته میباشد جدیدترین کارهای ما را در http://www.ptco.carbonmade.com ملاحظه فرماییید.

 6. سلام من هم کارشناس بهره برداری از منابع نفت هستم و جویای کار هستم اگه کاری برای من هم وجود داره با من تماس بگیرید.09171409757

 7. تامین وتجهیز کالاهای صنعتی وتاسیسات صنایع نفت وگاز وپتروشیمی

 8. روح الله مردانی
  اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱

  با توجه به اینکه اینجانب در فاز13پارس جنوبی مشغولم دوست دارم در استخدامی فاز بعره برداری شرکت کنم.از در اختیار گذاشتن اطلاعات بموقع متشکرم.

 9. m.ahmadi
  دی ۲۵, ۱۳۸۹

  سلام لطفا گزارش مزبور را به آدرس ایمیل بنده ارسال فرمایید . با تشکر محمود احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *