ساخت جاكتهاي پارس جنوبي

بدضعیفمتوسطخوبعالی (2٫50 از 5)
Loading...

ساخت اسكيد بيمها

Skid Beam Fabrication and Installation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت جاكتها بر روي دو رديف اسكيد بيم انجام ميشود كه وظيفه نگهداري و همچنين حمل جاكتها در آينده را به عهده دارند.
نگهداري جاكتها بر روي دو رديف اسكيد بيم انجام ميشود كه در واقع نقش يك نگه دارنده و هدايتگر براي نصب را دارند. بدين ترتيب كه وقتي جاكت روي اين اسكيد بيمها تكميل و آماده نصب گرديد توسط جكهاي جلوبرنده ، روي اين اسكيد بيمها حركت ميكند تا به روي شناور حمل منتقل گردد. اين اسكيد بيمها با توجه به آنكه بايد وزني حدود 1800 تن را بر روي خود تحمل كنند از ورقهايي با ضخامت بالا (50 ميليمتر) ساخته ميشود كه در نهايت شكلي مانند يك تير آهن بزرگ پيدا ميكند و در قطعات 12 متري ساخته شده و در كنار هم قرار گرفته و توسط پيچ يا جوشكاري به يكديگر متصل ميشوند.
اشارات: جهت تقويت قطعات ساخته شده براي تحمل اين وزن ، ميان قسمتهاي فوقاني و تحتاني آن ورقهايي به شكل عمودي و با فاصله 70 سانت از يكديگر جوش ميگردند تا سطح اين اسكيد بيمها زير فشار خم نشود.
ساخت اين اسكيد بيمها حدود 60 روز طول كشيده و چيزي حدود 3000 نفر/روز نيروي كار مستقيم و غير مستقيم براي ساخت ان درگير بوده اند. لازم به ذكر است كه كل وزن اين اسكيد بيمها بالغ بر 350 تن ميباشد.

 

ساخت لانچ تراس – وجه هاي اصلي

Fabrication of Launch Truss Rows 1 & 2


با توجه به روش بارگيري و نصب جاكتهاي فاز 17 و 18 ، براي ساخت اين جاكت لازم است كه سازه‌اي در ميان جاكت به نام لانچ تراس ساخته شود كه بار اصلي جاكت در عمليات حمل و نصب بر روي اين قسمت خواهد بود.
ساخت اين سازه با وجه‌هاي اصلي آن آغاز ميگردد.

لانچ تراس سازه‌اي است كه در جاكتهاي با روش لانچ مورد نياز است و در جاكتهايي كه نصب آن به روش Lift ميباشد وجود ندارد. لانچ تراس يك سازه به شكل مكعب مستطيل ميباشد كه در ميان جاكت قرار ميگيرد و وجه هاي ديگر جاكت به آن متصل ميگردند. در واقع محل تماس جاكت با اسكيد بيمها روي همين لانچ تراس است و اين قسمت بار اصلي جاكت را تحمل و بر روي اسكيد بيم منتقل ميسازد. هنگامي كه قرار است در دريا جاكت به درون آب انداخته شود روي اين لانچ تراس حركت ميكند و به درون آب مي‌افتد.
اشارات: با توجه به اينكه بار اصلي جاكت در هنگام بارگيري جهت نصب و انتقال آن به روي شناور بر روي لانچ تراس است لذا ساخت اين قسمت از جاكت از حساسيت بالايي برخوردار است. بروز مشكل در هر كدام از قسمتهاي لانچ تراس ميتواند باعث توقف كل عمليات و تاخير در نصب جاكت گردد. در ميان وجه‌هاي لانچ تراس قسمتهايي دوكي شكال وجود دارد كه اصطلاحا Can و Cone گفته ميشوند و از ضخامت بيشتري نسبت به ساير قسمتها برخوردار است. علت آن هم اين است كه محل اصلي اتصالات جاكت به لانچ تراس روي همين ‍Can و Cone ها است و فشار زيادي تحمل ميكند. يكي از مشكلاتي كه در ساخت اين اقلام وجود دارد اين است كه با توجه به ضخامت بالاي انها ، رول نمودن آن بسيار مشكل است و تجهيزات سنگيني نياز دارد. يه چيز جالب كه در مورد رول نمودن اين قطعات در اين پروژه وجود داشت اين بود كه سازنده در ابتدا قرار بود آنها را ظرف يك ماه ساخته و تحويل دهد. اما در طول كار بيش از 5 بار بلبرينگهاي دستگاهش زير فشار خرد شد و مجبور به تعويض و تقويت آنها ميشد به طوريكه در نهايت توانست با مشقت بسيار و طي 6 ماه آنها را تحويل دهد.
از سوي ديگر بايد اين را اضافه كنم كه درون هر كدام از اين Can ها رينگهايي به فواصل بيست سانت به بيست سانت جوش ميشه كه مقاومت اين قسمت را بالا ببره و با توجه به اينكه بايد از داخل به لوله جوش بشوند كاري طاقت فرسا است. تصور كنيد در گرماي بالاي 50 درجه خرمشهر در تابستان، حرارت داخل لوله كه دارد جوشكاري ميشود چقدر است تا متوجه وضعيت جوشكاران و سختي شرايط كار دست اندر كاران شويد.
ساخت لانچ تراس – برپايي وجه اول
پس از ساخت وجه‌هاي اصلي لانچ تراس بر روي زمين نوبت به برپايي اولين وجه آن ميگردد.
پس از اينكه وجه هاي لانچ تراس بر روي زمين ساخته شد نوبت به برپايي اولين وجه آن ميشود.

در اين مرحله دو جرثقيل سنگين از چهار نقطه وجه لانچ تراس را بلند نموده و آن را روي اسكيد بيمهاي ساخته شده قرار ميدهند. وزن هر وجه لانچ تراس چيزي حدود 80 تن است و با توجه به اينكه بايد مسيري را از محلي كه ساخته ميشود تا اسكيد بيم طي كند نياز به دقت بالا و محاسبات دقيق مهندسي دارد تا در طول اين انتقال و برپايي تنش افزون بر حد مجاز بر آن وارد نشود كه همه اينها نيازمند محاسبات دقيق مهندسي است كه قبل از هر مرحله توسط واحد مهندسي به صورت كاملا دقيق محاسبه ميگردد.

*يك مطلبي كه در اينجا بايد اضافه كنم  وجود قسمتي بنام اسكيد شو بر روي اسكيد بيمها است. قضيه از اين قرار است كه انتقال جاكت از روي اسكيد بيم به روي شناور حمل از طريق اسكيد شو انجام ميشود. اين اسكيد شوها چيزي نيستد جز چند رديف چوب كه بر روي اسكيد بيم قرار ميگيرند. در واقع اين چوبها ميان لانچ تراس و اسكيد بيم قرار ميگيرند تا در آينده جاكت روي آنها سر بخورد و به روي بارج قرار گيرد. چند نفر كارگر هم مدام در حين اين عمليات در مسير گريس ميمالند تا چوبها بر اثر اصطكاك از بين نرود. بالاخره چيزي حدود 1800 تن وزن را دارند تحمل ميكنند.
*نصب يك وجه لانچ تراس يك نيمه روز طول ميكشد. چرا؟ چون از اول صبح بايد تمامي جرثقيلها مورد بازبيني ايمني قرار گيرند و سپس در جاهاي خود مستقر شوند. سپس لانچ تراس را به آرامي بلند نموده و با سرعت كم آن را در جاي خود قرار دهند. همين جابجايي حدود يك ساعت وقت ميگيرد.

ساخت طبقات مياني
هر جاكت از 5 طبقه تشكيل شده كه هر كدام به صورت مجزا و همزمان ساخته ميشوند. در ميان اين طبقات قسمتهايي مخروطي شكل تعبيه شده كه نقش هدايت كننده لوله حفاري در آينده را دارد.

در ميان هر جاكت پنج طبقه وجود دارد كه كه به فواصل 8 الي 15 متر از يكديگر نصب ميشوند. اين طبقات در واقع قسمتهاي حاوي Conductor Guide ها هستند كه براي عمليات حفاري استفاده ميشوند. اين طبقات به صورت مجزا بر روي ميز كار ساخته ميشودند و سپس به محل نصب منتقل ميشوند. Conductor Guide ها قطعاتي مخروطي شكل هستند كه نقش يك راهنما براي لوله حفاري را بازي ميكنند. يعني در اينده كه اين جاكتها در دريا نصب ميشود و ريگ حفاري بر روي اين جاكتها مستقر ميشود، لوله‌هاي حفاري از ميان جاكت و از طريق اين مخروطها به سطح دريا هدايت ميشود تا عمليات حفاري انجام پذيرد. مطمئنا اگر اين هدايتگرها وجود نداشته باشند با توجه به ارتفاع زياد جاكت (حدود 80 متر) ممكن است لوله‌هاي حفاري در ميانه راه خم شوند و نميتوانند فشار را تحمل كنند.

*ساخت اين Conductor Guide ها نيز از ديگر نقاط پر چالش ساخت بود. زيرا هر كدام از اين هدايتگرها از دو Cone به هم چسبيده تشكيل ميشود كه ساخت آنها با توجه به دهانه كوچه انها براي خود مكافاتي داشت و يكي از مسيرهاي بحراني ساخت جاكت همين هدايتگرها بودند.
نصب طبقات
پس از ساخت اولين طبقه، آن را به وجه برپا شده لانچ تراس متصل مينمايند و به همين ترتيب دو طبقه ديگر نيز به دنبال آن به اين وجه متصل ميگردند.

خوب. بعد از اينكه طبقات را ساختيم نوبت به نصب آنها ميرسد. ابتدا طبقه دوم را به وجهي كه قبلا برپا كرده بوديم نصب ميكنيم. (بعدا خواهم گفت كه چرا طبقه اول را ابتدا نصب نكرديم.)
نصب اين طبقات زياد مشكل نيست. آنها را كنار وجه لانچ تراس قرار ميدهيم و با يك جرثقيل نگهش ميداريم تا كار جوشكاري و اتصال آن به وجه لانچ تراس تمام شود. سپس به همين ترتيب ساير طبقات را (غير از طبقه اول) به وجه لانچ تراس وصل ميكنيم و بعد از اينكه همه آنها را نصب كرديم سراغ برپايي وجه دوم لانچ تراس ميرويم.
*يه نكته مهمي كه بايد اينجا اشاره كنم اينه كه علت اينكه در اسلايدهاي قبل روي مهم بودن Cone ها اصرار داشتم همينجا مشخص ميشه. اگر Cone هاي مذكور به موقع نرسند ما نميتوانيم طبقات را نصب كنيم چون نصب اين مخروطها درون طبقات در ارتفاع عمودي تقريبا كاري محال است. براي همين تاخير در ساخت اين مخروطها به معناي تاخير در ساخت كل جاكت است.
نصب وجه دوم لانچ تراس

پس از نصب طبقات مياني (به غير از طبقه آخر) نوبت به نصب وجه دوم لانچ تراس و اتصال آن به طبقات ميرسد.
خوب حالا اينجا كل لانچ تراس شكال گرفته. طبقات همه نصب شده‌اند (بازم بگم غير از طبقه اول) و وجه بعدي لانچ تراس نصب شده است. كار نصب وجه دوم نيز مانند وجه اول است و خوب يه خوبي كه داره اينه كمتر پول جرثقيل ميديم چون زمان نگهداري آن روي هوا كمتر است. چون به محض اينكه اين وجه را بر پا كرديم شروع ميكنيم به اتصال ان به طبقات. در صورتي كه براي وجه اول چيزي وجود نداشت كه آنرا بهش متصل كنيم و مجبور بوديم وجه را همينطور تو هوا نگه داريم تا يك طبقه را در ميانش وصل كنيم.
(شايد اينجا يكي بپرسه خود اون طبقه اول چطور وا ميسه كه بايد برگرديم به عقب و ساپورتهاي زير طبقه اول رو بهش نشون بديم.)
ساخت پايه‌هاي اصلي جاكتپس از تكميل چارچوب لانچ تراس نوبت به ساخت پايه‌هاي اصلي جاكت ميرسد. لازم به ذكر است كه طول هر يك از اين پايه‌ها چيزي حدود 80 متر ميباشد
در حين زماني كه لانچ تراس در حال ساخت است ، پايه هاي اصلي جاكت نيز به صورت جداگانه اغاز به ساخت ميگردند. اين پايه ها هر كدام چيزي حدود 80 متر طول دارند و از لوله‌ هايي با قطر 76 سانتي متر تشكيل شده است. اين پايه ها بر روي زمين ساخته و مونتاژ ميگردند و پس از اينكه كامل شدند روي ساپورتهايي در كنار لانچ تراس قرار ميگيرند. همانطور كه در نقشه ميبينيد اين پايه ها با زاويه‌اي از يكديگر قرار ميگيرند و موازي نيستند كه در جاكتهاي مختلف ممكن است اين زوايا تفاوت و يا موازي باشند.

ساخت وجه هاي اصلي جاكت

پس از ساخت پايه‌هاي جاكت عمليات تكميل وجه‌هاي اصلي جاكت آغاز ميشود. در اين قسمت فواصل مياني پايه‌ها با نصب Brace هاي متقاطع (ضربدري شكل) تكميل ميگردد.
پس از آنكه پايه ها در جاي خود قرار داده شدند شروع ميكنيم به به اتصال انها به يكديگر. درا ين قسمت فواصل مياني پايه ها ابتدا به صورت عمودي و سپس با اتصالات ضربدري به يكديگر متصل ميشوند و تشكيل وجه‌هاي اصلي جاكت را ميدهند. همانطور كه احتمالا متوجه شده‌ايد لانچ تراس تقريبا شبيه يك جاكت كوچك است و مراحل ابتدايي ساخت سازه اصلي جاكت نيز شبيه به همان است.

برپايي اولين وجه جاكتپس از تكميل وجه‌هاي اصلي ، اولين وجه جاكت جهت اتصال به لانچ تراس برپا ميشود
خوب همانگونه كه گفتم مانند لانچ تراس در اين قسمت نيز بعد از اينكه يكي از وجه‌هاي اصلي جاكت تكميل شد آن را مانند وجه لانچ تراس بلند ميكنيم و به لانچ تراس متصل ميكنيم. فقط چند تا نكته را در اين ميان بايد بگويم.
اول اينكه وجه اصلي جاكت چيزي حدود 350 تن وزن دارد و نميتوانيم آن را از يه جا برداريم و جاي ديگه بذاريم. براي همين هم است كه پايه هاي اصلي جاكت را كنار لانچ تراس ميسازيم كه بعدا كه وجه تكميل شد فقط يك سر آن را بلند كنيم (يا به اصطلاح Roll up كنيم) و يه حالت عمودي درآوريم.
دوم اينكه ما در جاكت چند تا لوله داريم كه از پايين جاكت تا بالاي آن ادامه پيدا ميكنند كه دو تاي آنها روي همين وجه اصلي جاكت و روي زمين نصب ميشوند تا بعدا مجبور نباشيم در ارتفاع آنها رانصب كنيم. اين دو قسمت Riser و J-Tube نام دارند كه اولي وظيفه انتقال گاز از دك به خط لوله را دارد و دومي هم لوله‌اي است كه از درون آن سيمها و كابلهاي مخابراتي عبور ميكنند.

با توجه به وزن بالا و طول زياد اين وجه ، عمليات برپا سازي آن توسط سه جرثقيل سنگين كه از بوم‌هاي بلندي برخوردار هستند انجام ميشود و يك جرثقيل نيز به صورت آماده در كناري قرار ميگيرد تا در صورت وقوع هر گونه خرابي در يكي از جرثقيلها بلافاصله جايگزين گردد.
اتصال وجه اول جاكت به لانچ تراس

در اين قسمت اولين وجه جاكت به طبقات مياني در لانچ تراس متصل ميگردد.

پس از برپايي وجه اصلي آن را توسط جرثقيل نگاه ميداريم و اتصالات ميان آن و لانچ تراس را برقرار ميكنيم. نتكاه اي كه در اينجا بايد بدان اشاره كنم اين است كه قسمت بالاي جاكت كه از آب بيرون ايت بايد رنگ شود كه هر كدام از وجه ها زماني كه روي زمين است قسمت بالاي آن رنگ ميشود و پس از آن برپا ميشود. بديهي است كه در صورتي كه رنگ جاكت در زمان ساخت وجه تامين نشده باشد بايد اين كار در ارتفاع انجام شود كه هزينه و ريسك بالايي به همرا خواهد داشت.

برپايي وجه دوم جاكت

پس از اتصال وجه اول نوبت به برپايي وجه دوم جهت اتصال به لانچ تراس ميگردد.
پس از آنكه وجه اول به لانچ تراس وصل شد ، نوبت برپايي و نصب وجه دوم ميرسد كه آن را نيز دقيقا مانند وجه اول به لانچ تراس وصل مينماييم و چون عمليات مشابه است موضوع خاصي نيز در اين قسمت وجود ندارد. پس سراغ مرحله بعد ميرويم.
نصب طبقه آخر (5.70+)در اين مرحله آخرين طبقه جاكت به صورت رنگ شده در ابتداي جاكت نصب ميشود.
پس از آنكه وجه دوم را نيز برپا و به لانچ تراس متصل نموديم ميتوانيم طبقه اول جاكت را نصب نماييم. زيرا اين طبقه در قسمت بالايي جاكت قرار ميگيرد و تا قبل از نصب دو وجه اصلي نميتوانستيم آن را نصب كنيم. اين طبقه نيز چون در بيرون از آب قرار ميگيرد ابتدا رنگ ميشود و سپس نصب ميشود.
تكميل وجه فوقاني جاكت

پس از نصب دو وجه كناري نوبت به تكميل وجه فوقاني جاكت با اتصالات ضربدري شكل ميباشد.
پس از انكه طبقه اول را نيز نصب نموديم شروع به نصب اتصالان ميان دو وجه اصلي جاكت مينماييم كه به صورت اتصالات ضربدري ميباشد. اين نكته را اشاره ميكنم كه در نقشه هاي مهندسي و كلا كار ساخت ميگويند جاكت 4 وجه دارد كه در واقع دو وجه ديگر از اتصال دو وجه عمودي به يكديگر به وجود ميآيند. يعني چيزي به صورت جداگانه و بر روي زمين ساخته نميشود.

*با توجه به اينكه اتصالات وجه بالا در ارتفاع انجام ميشود لذا كار پر خطري براي كاركناني كه دگير آن هستند وجود دارد. چه از لحاظ ايمني و چه از لحاظ دقت نياز است تا بهترين نفرات براي اين كار انتخاب شوند تا ضمن حفظ تسلط خود به در ارتفاع بتوانند كار را با كمترين ايراد و زمان ممكن به پايان برسانند تا از صرف مضاعف هزينه‌هاي سنگين ماشين آلات جلوگيري شود.

برچسب ها: , , , , ,

نوشته های مرتبط

4 نظر برای ساخت جاكتهاي پارس جنوبي

 1. شهریار مهدی نژاد
  اردیبهشت ۴, ۱۳۹۴

  با سلام و عرض ادب و احترام اینجانب دارای مدرک مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات )ict( و مدرک فوق دیپلم برق صنعتی میباشم اشنایی کامل با سیستم های کامپیوتری و شبکه…. ((مهارت های دیگر جوشکاری فلز در حد عالی))اشنایی با زبان انگلیسی در حد متوسط سن ۲۵ سال دارای کارت پایان خدمت امادگی کار در هر گونه شرایط اب و هوایی داخل و خارج از کشور. شماره تماس اینجانب ۰۹۱۶۱۵۹۳۰۸۰

 2. Ardeshir
  اسفند ۲۵, ۱۳۹۱

  باسلام واحترام وباآرزوی عاقبت بخیری برای یکایک شمابزرگواران ،بنده دارای 34سال سابقه درزمینه جوش وNDTوناظربازسازی استینگرکشتی ابوذردراسکله 22بهمن بندرعسلویه به نمایندگی ازشرکت محترم ناظران یکتاافتخارهمکاری داشته ودرپروژه های مختلف نفت وگازوپتروشیمی مشغول بوده ومیباشم،درصورت نیازبه همکاری باافتخارمی پذیرم.دارای رزومه کامل باسابقه ای درخشان

 3. k89
  مهر ۲۲, ۱۳۹۱

  بسیار جالب و زیبا بود .مرسی.
  …و همیشه ایران سربلندم آرزوست.

 4. Pingback: پارس جنوبی فاز ۱۷،۱۸ (گاز) | Iran PetroTech

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *