خدمات الکترونیکی

* فرهنگ واژه ( فرهنگ واژگان فارسی به فارسی | فرهنگ واژگان فارسی به انگلیسی | فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی )
* صورت حساب بازنشستگان
* صورتحساب حقوق شاغلین
* صورتحساب مشترکین گاز طبیعی
* سامانه امریه سربازی صنعت نفت
* سامانه پیگیری وضعیت کارت هوشمند سوخت خودرو
* سامانه ثبت نام فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهها
* برنامه پروازهای هفتگی مناطق
* سامانه مشاهده سوابق بیمه
*فروش اینترنتی فرآورده های نفتی
*سامانه هوشمند سوخت
*سامانه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء ( بخش کشاورزی)
*پیگیری مرسوله پستی – www.post.ir
*سامانه درخواست فرآورده های نفتی
*سامانه ۱۱۸ کل کشور
*سامانه اعلام حساب خانوار

************************

الف

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

کلمات جستجو شده:

  • استعلام بیمه دانا خدمات الترونیک بیمه دانا کد ملی بیمه عمر وزارت نیرو شناسه کاربری:۱۲۳
  • تعلام نتایج ارشد نقشه برداری
  • نمایندکی ایرانسل
  • سیستم جامع دانشگاهی گلستان مرکز بندرامام
  • فهرست بهای صورتحساب خدمات ارائه دهنده خدمات شرکت ملی حفاری
  • لیفان ۶۲۰اززمات صدورسند
  • نمایندگیهای سایپا
  • کارگزارن مخابرات