صنعت نفت در امارات متحده عربی

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫00 از 5)
Loading...

ابوظبي در سال 1966 به عضويت اوپك درآمد . سپس در سال 1971 با تشكيل كشور اميرنشين فدراتيو اين عضويت به امارات متحده عربي انتقال يافت . گرچه ابوظبي ساير اميرنشين ها را نمايندگي مي كند . اما نمي تواند بر آن ها اعمال قدرت نماید زيرا هر اميرنشين منابع زير زميني خود را تحت كنترل دارد . حق صدور مجوز اكتشاف ، استخراج و توسعه ميادين نفتي در هر امير نشين در اختيار حاكم همان منطقه است . بنابراين وزارت نفت و منابع طبيعي فدرال براي سياست گذاري و برنامه ريزي همه جانبه قدرت محدودي دارد . اداره نفت و هيئت مديره شركت نفت ابوظبي در سال 1988 منحل گرديد . وظائف اين نهادها (اداره و نظارت بر امور نفت كشور) به شورايعالي نفت كه جديدا” تأسيس شده بود واگذار گرديد . اين شورا يازده عضو داشت و رياست آن را بعهده شيخ خليفه ابن زياد آل خليفه بعهده گرفت.
اكتشافات انجام شده در دهه هاي 1980 و 1990 ميزان ذخائر نفت و گاز امارات متحده عربي را به نحو چشمگيري افزايش داد . بيشتر ذخائر نفتخام ثابت شده امارات متحده عربي تا سال 1992 در چهار اميرنشين واقع بود . ميزان ذخائر اين اميرنشين ها 98ميليارد بشكه نفت و 2/5 تريليون مترمكعب گاز است . بخش عمده اين ذخائر در ابوظبي قرار دارند .
ابوظبي و ساير اميرنشين هاي توليد كننده نفت هر يك با توجه به ميزان ذخائرو برنامه هاي خود براي توليد نفت در دراز مدت سياست هاي جداگانه اي را دنبال مي كنند . ابوظبي با توجه به ذخائر عظيمي كه در اختيار دارد برنامه هاي توسعه توليد و اقتصادي خود را بيشتر براي دراز مدت طراحي مي كند . اين امير نشين ندرتا” توليد و قيمت را فداي مقاصد نهائي خود مي نمايد . ساير اميرنشين ها كه ذخائر نفت و گاز كمتري دارند بيشتر در پي توليد و كسب منافع خود در كوتا مدت هستند .
ابوظبي در سال هاي 1980 سهميه اوپك را رعايت مي كرد اما دوبي از سهميه خود تجاوز كرد . با اين حال سهمیه ابوظبي و دوبي هر دو بعد از سال 1987 افزایش یافت . بعنوان مثال در اوايل سال 1987 اوپك سهميه ابوظبي را 682,000 بشكه در روز و سهميه دوبي را 220,000 بشكه در روز تعيين نمود . اما توليد ابوظبي به 1,082,000 بشكه در روز (64 درصد بيش از سهميه) و توليد دوبي به 365,000 بشكه در روز(60 درصد بيش از سهميه) رسيد . درنتيجه اوپك كميته اي را براي نظارت بر توليد كشورهائي مانند امارات كه سهميه خود را رعايت نمي كنند تعيين نمود . امارات در پاسخ اظهارداشت كه ميزان سهميه اين كشور با توجه به ذخائر گسترده نفتي كه در اختيار دارد در مقايسه با ساير كشورها كم است .
اوپك سهميه توليد امارات متحده عربي را چندين بار افزايش داد و در ماه مارس سال 1990 به 1/1 ميليون بشكه در روز رسانيد . در آن زمان هم امارات با زيرپا گذاشتن سهميه اوپك توليد خود را به 1/2 ميليون بشكه در روز رسانيد . قيمت نفت در جولاي سال 1990 به بشكه اي 14 دلار سقوط كرد . سرانجام امارات موافقت كرد تا با سهميه توليد 5/1 ميليون بشكه در روز آن را رعايت كند . در آن زمان مقامات عراقي بر اين اعتقاد بودند كه كويت و امارات با افزايش توليد باعث سقوط قيمت نفت شده و از اين طريق عراق را كه شديدا” به درآمد نفتي خود نياز دارد از حق خود محروم كرده اند .
اوپك در ماه اوت سال 1990 بدنبال تجاوز عراق به كويت براي جبران كمبود قطع توليد عراق و كويت سهميه هاي تعيين شده را لغو كرد . امارات متحده عربي در سال 1990 با توليد روزانه 1/2 ميليون بشكه 15 ميليارد دلار درآمد كسب كرد و سال بعد با توليد 4/2 ميليون بشكه در روز به 14 ميليارد دلار دست يافت . اوپك در ماه مارس سال 1992 سهميه امارات را 2/2 ميليون بشكه تعيين نمود. بنظر مي رسد امارات از اين سهميه تبعيت نمود. امارات متحده عربي در ماه مارس سال 1991 اعلام كرده بود كه با اجراي يك برنامه توسعه چند ميليارد دلاري قصد دارد ظرفيت توليد خود را تا اواسط سال هاي 1990 به 4 ميليون بشكه در روز برساند .
ابوظبي
ابوظبي براي اولين بار در سال 1939 امتياز استخراج نفت در منطقه خود را به شركت تروشيال كوست دولوپمنت اويل كمپاني (1 )(اين شركت در سال 1962 به شركت نفت ابوظبي يا ADPC تغيير نام داد ) داد . نفت در اين منطقه در سال 1960 كشف شد و توليد و صادرات نفت دريائي از سال 1962 و نفت خشكي از سال 1963 آغاز گرديد . شركت ملي نفت ابوظبي (ADNOC ) در اوايل سال هاي 1970 ، 60 درصد از سهام شركت نفت ابوظبي را خريداري نمود . شركت نفت ابوظبي در سال 1987 با تغيير اساسنامه خود مسئوليت عمليات در مناطق خشكي ابوظبي را بعهده گرفت . شركت نفت ابوظبي در اواخر سال هاي 1980 باقيمانده سهام خود را به اين شرح واگذار نمود : بريتيش پتروليوم ، رويال داچ شل ، و كامپاين فرانسيس دس پترولس هر كدام 5/9 درصد ؛ موبايل اويل و اكسان هر يك 75/4 درصد ؛ و پارتكس 2 درصد (2 ). ميادين عمده خشكي عبارت بودند از بوالحسا ، باب ، و العصاب . توليد نفت ميادين خشكي در سال 1980 برابر 267 ميليون بشكه بود .
اين امير نشين در سال 1953 امتياز اكتشاف نفت در مناطق دريائي كه تحت پوشش شركت نفت ابوظبي نبودند را به شركت انگليسي دي آركي اكسپلوريشن كمپاني(3 ) واگذار نمود . شركت ابوظبي مارين ارياز(4 ) كه يك كنسرسيوم چند مليتي بود در سال 1955 اين امتياز را خريداري كرد . اين شركت به اولين اكتشاف اقتصادي خود در سال 1958 دست يافت و توليد و صادرات نفت را از سال 1962 آغاز نمود . اين شركت و شركت ملي نفت ابوظبي در سال 1977 توافق كردند شركت ابوظبي مارين ارياز آپريتينگ كمپاني (5 )( ADMA-Opco ) را براي فعاليت در مناطق دريائي تأسيس نمايند . در اواخر سال هاي 1980 ، 60 درصد از سهام اين شركت به شركت ملي نفت ابوظبي ؛ 12 درصد به شركت ژاپن اويل دولوپمنت كمپاني(6 ) ؛ 7/12 درصد به شركت بريتيش پتروليوم ؛ و 3/13 درصد به شركت كمپين فرانسيس دس پترولس تعلق داشت . ام الشیف ، زقوم السفلی ، دالما,ام الدلخ از جمله میادین نفت دریائی ابوظبی هستند. جزيره داس واقع در شمال شرقي جزيره دالما بعنوان مركز فعاليت هاي دريائي تعيين گرديد .
ابوظبي در سال 1992 برخلاف آنچه كه در بين كشورهاي خليچ فارس معمول بود ادعاي مالكيت كامل بر تمام صنعت نفت خود را نداشت . شركت ملي نفت ابوظبي در سال 1971 تأسيس شد . اين شركت علاوه بر در اختيار داشتن اغلب سهام شركت نفت خشكي ابوظبي و شركت ابوظبي مارين ارياز وظيفه توليد ، پالايش ، توزيع و حمل گاز را نيز بعهده دارد . 51 درصد از سهام شركت گاز مايع ابوظبي به شركت ملي نفت ابوظبي تعلق دارد . از سال 1977 تا كنون از تأسيسات اين شركت واقع در جزيره داس گاز طبيعي و گاز مايع به كشور ژاپن صادر مي شود . در سال 1988 در تأسيسات داس 5/2 ميليون تن LNGكه از ميادين دريائي استخراج شده بود توليد گرديد . شركت ملي نفت ابوظبي 68 درصد از صنايع گاز ابوظبي را در اختيار دارد . در اين صنايع پروپان ، بوتان و ميعانات گازي از ميادين خشكي بوالحسا ، باب ، و العصاب استخراج و در پالايشگاه الرویس پالايش مي شود .
پالايشگاه هاي ام النار والرویس در ابوظبي نيز تحت كنترل شركت ملي نفت ابوظبي مي باشند . كل ظرفيت پالايشگاه هاي ابوظبي در سال 1991 روزانه 185,000 بشكه بود كه از اين مقدار 100,000 بشكه قابل صدوربه خارج بود . بازاريابي و توزيع توسط يكي از شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ابوظبي انجام مي شود . شركت ملي نفت ابوظبي و شركت سرمايه گذاري ابوظبي براي خريد پالايشگاه و پمپ هاي بنزين مشتركا” شركتي بنام شركت بين المللي سرمايه گذاري نفت(1 ) (IPIC ) تأسيس كرده اند . 20 درصد از سهام پالايشگاه مادريد در سال 1989 متعلق به اين شركت بود .
نفت اين اميرنشين از طريق ترمينال هاي جبل الزانه و جزيره داس صادر مي شود . ترمينال كوچكي هم در المبرز وجود دارد .
دوبي
شركت نفت عراق(8 ) (IPC ) از سال 1937 تا 1961 مجوز اكتشاف و استخراج نفت در دوبي را در اختيار داشت . شركت كمپين فرانسيس دس پترولس و يك شركت اسپانيائي به نام هيسپانويل(9 ) در سال 1954 شركتي به نام دوبي مارين ارياز تأسيس و امتياز اكتشاف و استخراج نفت در دوبي را اخذ كردند . شركت نفت كنتينانتال در سال 1963 امتياز شركت نفت عراق را خريداري و شركت نفت دوبي (DPC ) را تأسيس نمود . در همان سال شركت نفت دوبي 50 درصد از سهام شركت دوبي مارين ارياز را خريداري و بخشي از سهام خود را به ساير شركت ها واگذار نمود . نفت در آب هاي دوبي در سال 1966 كشف و توليد آن از اواخرسال 1969 شروع شد . دولت دوبي در سال 1975 ، 60 درصد از سهام شركت نفت دوبي را خريداري كرد .
ذخائر نفت دوبي در سال 1991 حدود 4 ميليارد بشكه برآورد مي شد . سياست توليد نفت اوپك در اغلب اوقات ناديده گرفتن سهميه اوپك بوده است . دوبي بيشتر بر استخراج مؤثر از ميادين نفت اين اميرنشين تمركز داشته است . اين بدان معناست كه توليد در اغلب اوقات با حداكثر ظرفيت يا در همان حدود انجام شده است . ميادين عمده نفتي دوبي عبارتند از : فتح ، رشيد ، مرقام و فلاح در دريا .
دولت دوبي در سال 1975 شركت گاز دوبي (Dugas ) را بمنظور پالايش گاز حاصل از ميادين دريائي تأسيس نمود . اين شركت در اوائل سال هاي 1990 براي پالايش گازهاي ميدان خشكي مرقام نيز برنامه ريزي كرد . شركت سيميتار اويل (10 )كه وابسته به شركت كانادائي سانينگ دال اويلز (11 )بود با شركت گاز دوبي مشاركت داشت. پالايشگاه شركت گاز دوبي درمينا جبل علي قرار دارد.در سال1980 روزانه 20,000 بشكه گاز طبيعي مايع (پروپان ، بوتان ، و مايعات سنگين) و 1/2 ميليون بشكه گاز خشك (متان) از طريق لوله به اين پالايشگاه منتقل مي شد . گاز خشك با لوله به شركت آلومينيوم دوبي فرستاده ميشود تا در آن جا بعنوان سوخت در نيروگاه برق و تصفيه خانه آب بمصرف برسد . بخش كمي از گاز مايع طبيعي بصورت كپسول گاز در داخل مصرف مي شد و بيشتر آن به ژاپن صادر مي گردید . ترمينالي ويژه گاز در سال 1980 در مينا جبل علي ساخته شد كه مي تواند به كشتي هاي حامل گاز با ظرفيت 48,000 تن خدمت ارائه كند . ميزان ذخائر گاز اين اميرنشين 125 ميليارد مترمكعب برآورد مي شود .
شارجه
اميرنشين شارجه در سال 1969 امتياز اكتشاف و استخراج نفت در مناطق دريائي را بمدت 40 سال به يك كنسرسيوم امريكائي به نام شركت كرسنت اويل كمپاني(12) داد. نفت در سال 1973 در ميدان مبارك واقع در آب هاي جزيره ابوموسي كشف شد و توليد از آن ميدان از سال 1974 آغاز گردید .
ساير اميرنشين ها
ذخائر نفت و گاز در اميرنشين رأس الخيمه محدود است . اين اميرنشين از اوائل سال هاي 1980 مورد اكتشاف قرار گرفت . توليد نفت در اين منطقه در سال 1986 به 000،10 بشكه در روز رسيد كه بيشتر درآمد حاصل از آن مجددا” صرف اكتشاف گرديد . اين اميرنشين در همان سال احداث خط لوله انتقال نفت از ميدان دريائي سيلا را به پايان رسانيد . اين خط لوله نفت از اين خط لوله به يك مخزن 000،500 بشكه اي و يك پالايشگاه LPG بظرفيت 000،1 بشكه در روز در رأس الخيمه منتقل مي شد . توليد نفت در اين اميرنشين بعدا” به 800 بشكه در روز كاهش يافت .
عمليات اكتشاف و حفاري در عجمان ، ام القيوان ، و الفجيره به نتيجه مهمي نرسيد . بخشي از هزينه هاي اين عمليات توسط دولت فدرال تأمين گرديد .

1-Trucial Coast Development
2-British Petroleum; Royal Dutch Shell Oil ; Compagnie Francaise (CFP);Mobile Oil ;Exxon
3-D,Arcy Exploration Company
4-Abu Dhabi Marine Areas
5-Abu Dhbi Marine Areas Operating Company
6-Japan Oil Development Company
7-International Petroleum Investment Corporation
8-Iraq Petroleum Company
9-Hispanoil
10-Scimitar Oils
11-Sunningdale Oils
12-Cresent Oil Company

منبع : سايت Countrystudies.us به نقل از كتابخانه كنگره امريكا)

کلمات جستجو شده: استخدام مهندس نفت در کشورهای عربی, نفت دبى, ادرس ایمیل شرکت نفت امارات متحده عربی

نوشته های مرتبط

5 نظر برای صنعت نفت در امارات متحده عربی

 1. بهروز نصیری
  تیر ۱۸, ۱۳۹۷

  با سلام بنده نصیری هستم لیسانس برق قدرت و مدارک مربوط به رشته از سازمان فنی حرفه ای وهمچنین مدرکHSEمیباشم زبان انگلیس خوب تخصصی نیز خوب میباشد اینجانب مایل به همکاری با شرکت های نفتی در امارات دبی قطر عمان نیز میباشم۰۹۳۷۲۲۵۵۸۲۶[email protected]

 2. حسن
  آبان ۲۹, ۱۳۹۴

  ۲۶ساله ساکن خوزستان مجردم ودارای لیسانس مکانیک جامداتم

 3. مهندس اصغر الماسی اصل
  مهر ۱۷, ۱۳۹۳

  مهندس عمران عمران دارای 26 سال سابقه کار در زمینه های راهسازی و ساختمان سازی و پروزه های وبزرک ورزشی -پل سازی وابینه وسد و تونل در ایران و عراق وپتروشیمی وپروزه های نفتی جنوب ایران عسلویه 09144811566 و 009647509642874 و09170115735

 4. مهندس اصغر الماسی اصل
  مهر ۱۷, ۱۳۹۳

  مسد و تونلهندس عمران عمران دارای 26 سابقهکار در زمینه های جاده سازی ساختمان سازی سدوتونل پترو شیمی وپروزمای نفتی عسلویه

 5. حسین
  اسفند ۲, ۱۳۹۱

  باسلام من 10 سال سابقه مفید در پتروشیمی ونفت رادارم و درحال حاضر مسئول حقوق ودستمزد خدمات رفاهی بوده و فوق دیپلم شیمی دارم لطف مرا درخصوص کارواستخدام ویا ادامه فعالیتم به طور موقت یا دائم درشرکت نفت کشورهای عربی راهنمایی بفرمایید با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *