انواع مخازن نگهداری

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫19 از 5)
Loading...

در فرآیندهای شیمیایی نیاز به حمل ونقل ونگهداری مواد است که برای اینکاراز مخازن استفاده می کنند . این مخازن بسته به نوع ماده وخواص فیزیکی وشمیایی آن گوناگون هستند
مخازن به دو گروه اصلی تقسیم می شوند :
• مخازن ذخیره
• مخازن
مخازن ذخیره
در این مخازن فشار سیال در محدوده فشار اتمسفر بوده واز آنها برای نگهداری مواد استفاده می شود


مخازن ذخیره سرباز
این مخازن برای ذخیره سیالاتی بکار می روند که نگهداری آنها بصورت سرباز امکان پذیر باشد .
مخازن ذخیره بسته
سیالات آتش گیر گاز ها مواد شیمیایی خطرناک وسیالاتی که سمی ازآنها منتشر می شود در مخازن بسته نگهداری می شوند.


مخازن ذخیره سقف ثابت
این نوع مخازن معمولا” بصورت استوانه ای وبا سقف ثابت مخروطی با گنبدی شکل بوده وبرای نگهداری سیالاتی مانند فرآورده های گوناگون نفتی بکار می روند . عواملی نظیر فضای موجود برای نصب مخزن تحمل فشار خاک زیر مخزن فراریت سیال وسرعت ته نشین شدن نا خالصیها در انتخاب قطر وبلندی مخزن موثر است.


مخازن ذخیره با سقف شناور
در این مخازن سقف روی مایع شناور بوده وبا سیال بالا وپایین می رود .برای کاهش میزان تبخیر وجلوگیری از آتش سوزی مخازن فرآورده های نفتی ،این نوع سقف ها از ورود هوا به مخزن وهم آمیزی با بخارهای نفتی ممانعت می کنند . از این رو از انفجار وآتش سوزی جلوگیری می شود .
معمولا” دو نوع از این مخازن بیشتر از انواع دیگر به کار گرفته می شوند:

 • سقف Pontoon type

در این سقف خزینه ای جعبه مانند وتوخالی پیرامون سقف نصب شده وآنرا شناور کرده است .برتری این سقف این است که با سوراخ شدن یک یها چند خزینه غرق نخواهد شد

 • سقفPan type

این سقف مسطح بوده واز فولاد ساخته می شوند ودارای پایه های عمودی است که به محیط سقف متصل است . نقطه ضعف این سقف این است که به مجرد سوراخ شدن غرق می شود .
مخازن تحت فشار
یک مخزن تحت فشار اغلب حاوی سیال ،بخار یا گاز ی در فشار اتمسفر است .مخازن تحت فشار می توانند حاوی گستره وسیعی از مواد باشند که در صنایع مختلف مثل صنایع شیمیایی، داروسازی،غذایی،نفت وگازوپلاستیک بکار می روند.این مخازن اغلب به صورت ظروف استوانه ای ، با دوسر عدسی ساخته می شوند .عدسیها به شکلهای مختلفی مثل نیم کره ، بیضوی ومخروطی وجود دارند .در بعضی موارد هم عدسیها ی تخت بکار می روند.
ماده استفاده شده در مخزن وکاربرد آن تعیین کننده فاکتور هایی از قبیل جنس مخزن ، اندازه ، شکل ، دماوفشار در طراحی مخزن است. فشار در مخزن ممکن است از چند صد psi تا 150,000 باشد .
اغلب مخازن تحت فشار استوانه ای هستند اما موارد تحت فشار بالا ، غالبا” در مخازن مستحکم کروی نگهداری می شوند.
طبقه بندی مخازن تحت فشار
1-طبقه بندی بر اساس شکل

 • مخازن استوانه ای

اغلب بصورت یک استوانه ای با دو سر عدسی ساخته می شوند .این نوع مخزن ف رایج ترین نوع مخزن است .مخازن استوانه ای بلند (برجها) ممکن است عمودی یا افقی باشند . اصولا” نیاز عملیاتی یک برج تعیین کننده نوع افقی یا عمودی آن است .برای مثال برجهای packedکه نیاز به ثقل جهت جداسازی فازها دارند بصورت عمودی نصب می شونددر حالیکه مبدلهای حرارتی یا مخازن هم می توانند بصورت افقی وهم بصورت عمودی نصب گردند. در مورد مبدلهای حرارتی این انتخاب عموما” بوسیله روش انتقال گرما وسیر سیال صورت می گیرد .درمخازن ذخیره محل نصب عمدتا” عامل انتخاب می باشد.


مخازن کروی
به علت استحکام ذاتی شکل کروی این مخازن اصولا” برای فشارهای بالا بکار می روند.مخازن ذخیره بزرگ که تحت فشار متوسط قرار دارندمعمولا” شکل کروی یا شبه کروی دارند محدوده ظرفیت از 1000الی 25000 بشکه ومحدوده فشار از 10پوند تا 200پوند متغیر است.


مخازن غیر دایروی
این نوع مخازن کمتر رایج هستند ومعمولابرای ذخیره مواد در فشار های پائین بکار می روند.

طبقه بندی براساس فشار

 • مخزن تحت فشار داخلی

در این نوع مخزن معمولا” سیالی با فشار بالاتر از فشار اتمسفر وجود دارد .

 • مخزن تحت فشارخارجی

مخازن تحت فشاری که با شرایط خلاء مرتبط هستند باید برای فشار خارجی طراحی شوند در غیر این صورت متلاشی خواهند شد .
طبقه بندی بر اساس حرارت
1. مخزن تحت فشار حرارتی
معمولا”در این نوع مخزن از سوخت برای تولید حرارت استفاده می شود.برای مثال می توان از بویلر ، کوره ، حرارت دهنده های گازی واتو کلاوها نام برد .
2. مخزن تحت فشار غیر حرارتی
این مخازن در معرض حرارت مستقیم قرار ندارند .حرارت فقط در حالتی که گرمای الکتریکی یا بخار در کار باشد ودر بعضی مواقع در اثر واکنش های شیمیایی درون مخزن ایجاد می شود.
طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره
مخازن جدار نازک
یکی از متداول ترین انواع مخازن است .در این مخازن نسبت ضخامت پوسته به قطر کمتر از ده در صد است یا به عبارت دیگر قطر مخزن ده یا بشتر از ضخامت پوسته است.
مخازن جدار ضخیم
در این نوع مخازن نسبت ضخامت پوسته به قطربیشتر از 10درصد است به عبارت دیگر قطر مخزن کمتراز 10 برابر ضخامت پوسته است.
اجزای مخازن تحت فشار
عدسیهای ظروف تحت فشار
ظروف وبرجهای استوانه ای با عدسیهای پیش ساخته ،کاربرد وسیعی در مواردی که استفاده از برجهای استوانه ای با کف صاف امکان پذیر نمی باشد،پیدا کردند.

این موارد عموما” به سه دسته زیر تسیم می شوند:

 1. استفاده عملیاتی
 2. شرایط ومحدودیت فشار
 3. محدویت اندازه

دستگاههای فرآیندی از جمله برجهای تقطیر ،برجهای Packed،تبخیر کننده ها ،کریستال کننده هاومبدلهای حرارتی بطور عمده در یکی از این سه دسته بندی قرار می گیرند.
اگر شرایط فشار عملیاتی بالاتر از فشار اتمسفریک باشد نیز عموما” عدسیهای پیش ساخته مورد استفاده قرار می گیرند.

برای جوشکاری عدسی بهبه بدنه انواع مختلف شکل لبه های ماشین کاری شده مورد استفاده قرار می گیرد .در زیر به برخی از انواع مختلف شکل عدسیها اشهره می شود.
1.عدسی های فلنجی(flange only head)
2.عدسی های بشقابی( Fiange STD.Dished & flanged shallow dished)
3.عدسیهای بشقابی مطابق با کد ASME
4.عدسی های بیضوی مطابق با ASME ,API
5.عدسی های نیم کروی
6.عدسیهای مخروطی ونیم مخروطی
انواع مختلف شکل عدسها را در شکل نشان داده شده است.


تکیه گاهها
طراحی یک مخزن تحت فشار بدون طراحی وانتخاب تکیه گاه مناسب ونیز آزمایش اثر تکیه گاه کامل نمی شود .مخازن باتوجه به الزامات فرآیندی ممکن است بصورت عمودی یا افقی قرار گیرند .برای مخازن عمودی یا افقی قرار گیرند .برای مخازن عمودی تکیه گاههای زیر رایج هستند:


انتخاب نوع خاصی از تکیه گاهها در مخازن افقی وعمودی بستگی به اندازه ، شکل ووزن مخزن ، دما وفشار طراحی ، موقعیت اتصالات مختلف به مخزن وآرایش ساختمان داخلی وخارجی مخزن دارد.هنگام انتخاب تکیه گاهها باید توجه شود که تکیه گاهها بتواننددر برابر نیروها مقاومت کنندبدون اینکه باعث تغییر شکل دیوار مخزن شوندویا تنشهای موضعی را بیشاز حد افزایش داده وباعث عدم ثبات مخزن شوند.
طراحی تکیه گاهها باید اجازه حرکت مخزن در اثر تغییرات دمایی را بدهند وطوری طراحی بشوند که از انباشت آب در زیر در زیز مخزن جلوگیری شود.مخزن وتکیه گاه باید بر فوندانسیون محکم نصب شوند.
تکیه گاهskirt
یکی از رایج ترین روشهای نگهداری مخازن نگهداری مخازن عمودی توسط یک پوسته رول شده به شکل استوانه یا مخروط ناقص است که skirt نامیده می شود.
تکیه گاه lug
این نوع تکیه گاه یکی از کم خرج ترین راههای نگهداری یک مخزن عمودی است که با حداقل مقدار جوش به مخزن متصل می شود.
تکیه گاه saddle
یکی از روشهای رایج نگهداری مخازن افقی با ابزار زینی شکل بنام saddle است.بیشتر مخازن استوانه ای بزرگ توسط دوتکیه گاه نگهداری می شوند که زاویه تماس در آنها ترجیحا”120تا 150 درجه است.


رینگهای تقویتی
رینگهای تقویتی از پرفیل های استاندارد ساختمانی یا از ورق که بصورت یک رینگ در می آید ساخته می شود. این اجزا برای جلوگیری از کمانش مخزن تحت فشار اضافه می شوند .اتصال آنها می تواند هم در داخل پوسته استوانه ای وهم در خارج آن باشدولی اتصال خارجی این رینگ ها معمولی تر است .همچنین این رینگها می توانند به عنوان تقویت برای تکیه گاههای افقی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

فلنجها(Flanges)
فلنجها در اتصالات مخازن بکار رفته وامکان جدا کردن قطعات از یکدیگر به منظور تعمیر ،تعویض وتغییرات در سیستم را می دهند.همچنین فلنج ها باعث تسهیل در عملیات مونتاژِ مجموعه می گردند.
انواع فلنجها


فلنجهای استاندارد با توجه به اندازه آنها ومحدوده تحمل فشار انتخاب می شوند . در مواقعی که نیاز به طراحی فلنجهای خاص باشد باید نیروهای وممانهای ایجاد شده روی فلنج محاسبه گرددوبا توجه به این نیروها وممانها ، تنش های ایجاد شده ودر مکانهای مختلف فلنج محاسبه شده ویا میزان مجاز آن مقایسه می شود.

کلمات جستجو شده: انواع مخازن, انواع مخازن نفتی, انواع مخازن نفت و گاز, انواع مخازن ذخیره, انواع مخازن موجود در پتروشیمی, انواع مخازن نفتي, اطلاعاتی در مورد ساخت مخازن نفتی, مخازن ذخیره شناور چیست, نام های انواع مخازن

نوشته های مرتبط

24 نظر برای انواع مخازن نگهداری

 1. alireza atabaki
  دی ۲, ۱۳۹۴

  salam sherkat sazeh ba sabegheye bish az 30 sal dar tolide anvae adasi sanati va sakht makhazen sahe kochaki dar sanate in marzo boom dara ast 09123788583 atabaki

 2. رضا
  تیر ۸, ۱۳۹۴

  سلام اطلاعات مفیدی بود

  • رضا لیراوی
   تیر ۸, ۱۳۹۴

   سلام اگه ترجمه استانداردAPI 1104 را داریدواسم ایمیل کنید.باتشکر

 3. رضا
  تیر ۸, ۱۳۹۴

  من مهندس رضا لیراوی هستم مربی بازرس جوش فنی وحرفه ای وسابقه ۴ سال بعنوان بازرس جوش ودفترفنی مخازن سقف شناورپرژه های منطقه نفتی بهرگان وجزیره خارگ وقشم مشغول به فعالیت بودم اطلاعات بسیارمفیدی بوداگه ترجمه استانداردAPI 1104 که مربوط به خطوط لوله است را داریدواسم ایمیل کنید.متشکرم

 4. رضاوحیدی
  مهر ۲۹, ۱۳۹۳

  ازارائه مقاله حضرتعالی سپاسگزارم

 5. sam
  مهر ۱۲, ۱۳۹۳

  سلام اگر ممکنه اصل فایلpdf مقاله را برام بفرست ممنون

 6. بهداد سامی
  تیر ۱۴, ۱۳۹۳

  ممنون از مطلب خوب و مفیدتون.اگه ممکنه و در دسترستون هست از عدسی های مخروطی ی اطلاعاتی به ایمیلم بفرستید.ممنون میشم و امیدوارم که جبران کنم.
  با تشکر

 7. غلامرضا جهانگیر مقدم
  بهمن ۲۷, ۱۳۹۲

  با عرض سلام و ادب و احترام
  اطلاعات بسیار جالب و مختصر و مفیدی بود . انشالله برای کارکنان صنعت نفت و گاز کشور مبارک باشد . ما هم دستی از دور بر آتش داریم . و دعا گوی خدمتگزاران به مردو و میهن هستیم . 09138104285

 8. ehsan
  آبان ۱۷, ۱۳۹۲

  خسته نباشید .خیلی خوب بود.
  اطلاعاتی در مورد طراحی و ساخت مخازن (ضخیم و نازک )به صورت (عکس فیلم کتاب جزوه)نیاز دارم در صورت امکان emilکنید
  با تشکر از زحماتتون

 9. مجید
  مهر ۲۲, ۱۳۹۲

  khoob bood. thanks

 10. جلال
  شهریور ۵, ۱۳۹۲

  بسیا عالی بود.لطفا منابع تون رو هم بفرمایید.اگه میل بفرستید منابع رو خیلی ممنون میشم.

 11. جهانگير اكبري
  تیر ۱۸, ۱۳۹۲

  وبلاگ تون خيلي خوبه. با آرزوي موفقيت

 12. مهرداد
  بهمن ۱۴, ۱۳۹۱

  باسلام مهندس مهردادمرادي هستم در رشته مهندسي ساخت وتوليد كاربنده در قسمت تعمير و نكهداري مخازن تحت فشار شركت كاز هست از وبلاكتون خوشم اومد ازتون تشكرميكنم

 13. اطلاعات کاربردی و مفید بود. حداقل یک دید کلی به دانشجویان رشته های مهندسی جوش و مکانیک می دهد. جناب صفری همیشه پاینده و سالم باشید سپاسگزارم

 14. اردشیرمستوفی
  مرداد ۶, ۱۳۹۱

  باسلام وآرزوی موفقیت وعاقبت بخیری برای آقاامیرصفری جوان وتشکرازوبلاگ خوب شما.

 15. لیلا
  مرداد ۳, ۱۳۹۱

  با سلام.مطالبتون خوب بود.من مهندس ایمنی صنعتی هستم.از اطلاعاتون برای سیستم اطفا حریق مخازن های نفتی استفاده می کنم.

  • موسوي
   تیر ۲۰, ۱۳۹۲

   سلام خانم مهندس وقت بخير در صورت امكان مطالبي در مورد ايمني خطوط لوله، مخازن، ميترينگ و اسكله هاي بارگيري نفت خام به ايميل من ارسل نماييد. اميدوارم بتونم با تبادل اطلاعات جبران كنم با تشكر .

  • مربی
   تیر ۸, ۱۳۹۴

   من مهندس رضا لیراوی هستم مربی بازرس جوش فنی وحرفه ای وایمنی بهداشت صنعتی وسابقه ۴ سال بعنوان بازرس جوش ودفترفنی مخازن سقف شناورپرژه های منطقه نفتی بهرگان وجزیره خارگ وقشم مشغول به فعالیت بودم اگه تمایل داشته باشیدمی تونم درموردایمنی درپرژه های نفت وگاز اطلاعات وتجربه های بسیارارزنده ای را دراختیارشما قراردهم تادرآینده بتانید درحزه صنعت ازآن استفاده کنید.

  • مربی
   تیر ۸, ۱۳۹۴

   من مهندس رضا لیراوی هستم مربی بازرس جوش فنی وحرفه ای وایمنی بهداشت صنعتی وسابقه ۴ سال بعنوان بازرس جوش ودفترفنی مخازن سقف شناورپرژه های منطقه نفتی بهرگان وجزیره خارگ وقشم مشغول به فعالیت بودم اگه تمایل داشته باشیدمی تونم درموردایمنی درپرژه های نفت وگاز اطلاعات وتجربه های بسیارارزنده ای را دراختیارشما قراردهم تادرآینده بتوانید درحوزه صنعت ازآن استفاده کنید.

 16. میلاد
  اسفند ۲۶, ۱۳۹۰

  عالی بود.

 17. ahmad
  دی ۹, ۱۳۹۰

  باتشکر.
  از این مطالب باذکر نام شرکت ونویسنده برای تحقیق دانشجویی استفاده کردم…

 18. سجاد مکانی
  آذر ۷, ۱۳۹۰

  با سلام
  کارشناس ساخت وتولید هستم ودارای مدارک بازرسی جوش وتست های غیر مخرب VT/MT/PT/RTI/UT وبازرسی جوش CWI وتهیه دستورالعمل جوشکاری WPSمیباشم ومسلط به نرم افزار طراحی مکانیکی CATIAمیباشم وساقه کار در ارس خودرو دیزل و شرکت یاقوت صنعت تبریز را دارم در صورت نیاز به نیروی کار اماده کار میباشم

 19. مجتبی
  آذر ۵, ۱۳۹۰

  مرسی از مطلب خوبتون

 20. amir
  آبان ۲۱, ۱۳۹۰

  khoob bood. thanks

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *