بررسی میدانهای مشترک نفت و گاز ایران

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫74 از 5)
Loading...


ميدانهاي مشترک نفت و گاز
بررسي تحليل‌ها و پيش‌بيني هاي مراکز معتبر اقتصادي دنيا و تحليل‌هاي ناظران داخل و خارج کشور از آينده ميان مدت اقتصاد جهان و بررسي و تحليل روند حرکتي شاخص هاي توليد و مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه همگي بيانگر اين واقعيت است که جهان در سالهاي پيش رو مانند گذشته محتاج انرژي‌هاي طبيعي تجديد ناپذير باقي خواهند ماند و تنها در اين روند به تدريج ترکيب نيازمندي از نفت به گاز طبيعي تغيير خواهد کرد. بر مبناي همين ديدگاه کشورهاي بهره مند از منابع سوخت طبيعي در ساختار دنياي آينده از جايگاه ويژه اي بر خوردار خواهند بود و نقش تعيين کننده اي زا در کنش هاي جهان ايفا خواهند کرد و اين مهم در صورتي ميسر خواهد بود که اين کشورها بتوانند با اتخاذ تدابيري منطقي و منطبق بر اصول توسعه ، سرنوشت منابع خود را در دست گيرند و بدور از هياهو و تأثير از سياستهاي اقتصادهاي تشنه انرژي منابع خود را با همه کمبود ها و ضعف تکنولوژيکي مديريت و بهره برداري کنند در غير اين صورت فرصت توسعه و پيشرفت را در گذر زمان از دست داده‌اند و اين کشورهاي تشنه انرژي خواهند بود که مديرت مصرف منابع آن‌ها را در دست خواهند گرفت .
در اين ميان ايــــران به عنوان يکي از 7 کشور برتر در ذخاير نفت درجا و دومين کشور دارنده منابع گاز طبيعي وموقعيت جغرافياي خاص خود ،جايگاه ويژه و منحصر به فردي را دارا مي‌باشد که اين برتري‌ها مي‌تواند ايـــران را به يکي از مهم‌ترين نقش آفرينان آينده اقتصادي دنيا مبدل کند.
زماني که در مبحث نفت و گاز صحبت از موقعيت جغرافيايي ايران مي‌شود اول مقوله مهم جداي از مبحث ترانزيت انرژي ، ميادين مشترک نفت و گاز ايران با همسايه هاي خود خواهد بود .

وجود مرز مشترک آبي و خاکي در برخي حوزه هاي نفت و گاز ايران با کشورهاي همسايه، باعث شده اين مساله اهميت زيادي در برنامه ريزي هاي کلان صنعت نفت داشته باشد؛ به طوري که کارشناسان مسائل سياسي و اقتصادي از آن به عنوان خط مقدم صنعت نفت ياد مي کنند. وجود اين تعداد ميدان مشترک نفتي و گازي در دريا و خشکي، موضوعي در خور توجه است که الزامات و ضرورت هاي خاص خود را مي طلبد.
کشورهاي همسايه با بهره گيري از سرمايه شرکت هاي بين المللي و انعطاف پذيري هاي سياسي در گفتگوها در حال برداشت از اين ميادين هستند و ادامه اين روند ضررهاي جبران ناپذيري به ايران خواهد رساند.
برداشت بي ضابطه از ميادين مشترک از سوي همسايگان همچنين مي تواند پس از مدتي نفت و گاز اين حوزه هاي مشترک را غيرقابل استحصال ساخته و توازن ميادين به هم بريزد. اين در حالي است که براساس توافق نامه هايي که ميان ايران از يک سو و عربستان، قطر، امارات متحده عربي، عمان و بحرين از سوي ديگر بسته شده، همه فعاليت ها در حدود فلات قاره بر پايه خط نيمساز، مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. از نگاه فني براي عمليات حفاري و بهره برداري از يک مخزن نفتي يا گازي، شناسايي موقعيت کل مخزن و داشتن اطلاعات و محاسبه جزئيات ضروري است اما متاسفانه درباره مخازن نفت و گاز مشترک اطلاعات زيادي بين طرفين ردوبدل نمي شود و کشورهاي صاحب مخزن براي به دست آوردن سود بيشتر، به گونه اي بي ضابطه و نادرست و خلاف اصول مهندسي و فني صنعت نفت مشغول بهره برداري از حوزه هاي مشترک هستند که اين موضوع در بلندمدت بر شاخصه هاي فني مخزن آسيب جدي وارد مي کند لذا براي جلوگيري از اين آسيب بهترين روش، برداشت هماهنگ يا مديريت واحد در مخازن مشترک است.
نخستين مانع پيش روي ايران در بهره برداري از منابع طبيعي انرژي خصوصا در بخش ميادين مشترک نفت و گاز، کمبود منابع مالي براي تامين هزينه هاي هنگفت زيرساخت ها و صنايع استخراجي ـ توليدي است.
بنابر محاسبات صورت گرفته و هدفگذاري هاي انجام شده در برنامه پنجم توسعه کشور، تحقق اهداف مورد نظر در بخش هاي نفت و گاز نيازمند 25 تا 31 ميليارد دلار سرمايه گذاري سالانه آن هم تنها در بخش بالادستي است. در حوزه گاز نيز بايد ظرف 4 تا 5 سال آينده حدود 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شود. اين حجم سرمايه گذاري تنها براي افزايش توليد گاز از حدود 500 ميليون مترمکعب فعلي به 900 ميليون مترمکعب در سال 1393 برآورد شده است.
چهــــــــــــار منطقـــــــــــه

ايران در چهار منطقه داراي ميادين مشترک نفت و گاز با کشورهاي همسايه خود است که براي برداشت از اين ميادين درگير رقابتي نفسگير با رقباي منطقه اي است.
دسته نخست اين ميادين مشترک، ميدان هاي هيدروکربوني هستند که در خليج فارس واقع شده اند.
ميدان پارس جنوبي و 12 ميدان نفتي و گازي مشترک با کشورهاي قطر، عمان، امارات، کويت و عربستان در اين دسته قرار دادند.
دسته دوم، ميادين مشترک جنوب و غرب ايران است؛ چاه هاي نفت شهر «نفت شهر» که از 70 سال پيش وارد مدار استخراج و توليد شده و وجود 30 ساختار پتانسيل مشترک در آن به اثبات رسيده از جمله مهم ترين اين ميادين است.
دسته سوم را ميادين مشترک درياي خزر تشکيل مي دهند که مهم ترين آن، ميدان مشترک البرز است که ايران و آذربايجان در آن شريک هستند؛ البته تنها حدود 20 درصد اين ميدان مشترک به حساب مي آيد.
دسته چهارم ميادين مشترک، منابعي هستند که در شرق کشورمان قرار دارند، مهم ترين اين ميدان ها، ميدان «گنبد لي» است که ايران و ترکمنستان در آن شريک هستند.

بر اساس آمار موسسه مطالعات بين المللي انرژي وابسته به وزارت نفت ايران مشخصات برخي از ميادين مشترک ايران با کشورهاي ديگر (اطلاعات 1385) مطابق روبرو مي باشد.

ميدانهاي مشترک نفت ميليون بشکه
فروزان عربستان سعودي 2309
سلمان ابوظبي 4073
مبارک شارجه 128
نصرت دبي 188
اسفنديار عربستان سعودي 532
فرزام امارات – دبي
آرش کويت 168
لايه نفتي پارس جنوبي قطر
دهلران عراق 3693
پايدار غرب عراق 1956.5
نفت شهر عراق 692
يادآوران عراق 6361
آزادگان عراق 5800
ميدانهاي مشترک گاز ميليارد متر مکعب
پارس جنوبي قطر 13130
سلمان عربستان 183.5
مبارک شارجه 14.6
هنگام عمان 22.4
بي فارس عربستان 249.2
گنبدلي ترکمنستان 13.25


1. قطــــــــــر- پارس جنوبي

ميدان گازي پارس جنوبي در حال حاضر بزرگ ترين و حساس ترين ميدان مشترک ايران به حساب مي آيد که رقيب قطري با سرعت زائدالوصفي مشغول سرمايه گذاري و توسعه زيرساخت هاي خود در آن است.اين ميدان يکي از بزرگترين ميداي گازي مستقل دنيا با 1800 تريليون فوت مکعب گاز که در 1971 کشف شد.مساحت اين ميدان 9700 کيلومتر مربع است که 3700 کيلومتر مربع آن در آبهاي ايران و 6000 کيلومتر مربع آن در آبهاي سرزميني قطر قرار دارد.
ذخيره بخش ايراني ميدان 500 تريليون فوت مکعب گاز در جا و 360 تريليون فوت مکعب گاز قابل برداشت است که حدود يک سوم (36 درصد) ذخاير گازي ايران و 5?5 درصد از ذخاير گازي جهان است.
ذخيره بخش قطري ميدان 1300 تريليون فوت مکعب گاز در جا و 910 تريليون فوت مکعب گاز قابل برداشت است که معادل 99?9 درصد ذخاير گازي قطر و 14 درصد ذخاير گازي جهان است
به گفته RASGas شرکت توليد LNG قطر : در آن زمان(1971) هيچ‌کس فکر نمي‌کرد که ميدان گازي مهم و با‌ارزشي کشف شده است تنها پس از حفر 15 چاه ارزيابي در طول 14 سال بود که متوجه شديم اين يکي از بزرگترين ميدان هاي گازي مستقل دنيا خواهد بود از آن زمان سرنوشت RasGas و قطر هم تغيير کرد.
دولت قطر، وضعيت آينده کشور را در گرو توسعه ذخاير عظيم گازطبيعي مي داندکه در ميدان شمالي مشترک با ايران در اختيار دارد و تمامي تلاش خود را براي بهره برداري و استفاده از اين منبع در جهت توسعه صنعت LNG خود به کار مي‌برد .کارشناسان صنعت نفت و گاز برآورد کرده‌اند که تاپايان سال 2010 قطر 30 درصد گاز LNG مصرفي کشورهاي دنيا را تأمين خواهد کرد که شامل طيف گسترده اي از کشورهاي آسيايي و اروپايي و البته به زودي آمريکايي خواهد بود.
برداشت قطر از ميدان شمالي با فاز 1 در سال 1989 ( 800MMcf/d ) شروع شد که جهت تقاضا هاي محلي و تزريق به ميدان نفتي دخان مصرف مي‌شد و اکنون چشم انداز قطر تا سال 2012 رسيدن به برداشت و توليد 27×109 cu ft در روز است که در اين راه شرکتهاي RasGas و قطر گاز نقش اصلي را در بر دارند.در سال 2006 قطر از اندونزي در صادرات نفت به پشتوانه گنبد شمالي و همکاري با اکسون موبيل و توتال که 10 درصد سهام قطر گاز را در دست دارند ، پيشي گرفت.
به نظر مي‌رسد براي کشوري با کمتر از 1 ميليون نفر رسيدن به اين جايگاه در طول 10 سال کاري مهم و قابل توجه باشد.

گذشته از تاخير 11 ساله ايران در آغاز برداشت از اين ميدان مشترک در مقايسه با قطر و با توجه به زير ساخت صنعت گاز قطر که به دليل سرمايه‌گذاري هاي مستمر خارجي به شدت رشد کرده و در حال توسعه مي باشد ، ايران را در برداشت سالانه از اين ميدان به ميزان 5 / 1 برابر عقب انداخته است.

بنا بر آمارهاي موجود، ميزان توليد روزانه قطر در پايان سال 2008 ميلادي حدود 310 ميليون مترمکعب بود که اين ميزان در پايان سال 2009 ميلادي (زمستان 88) به 455 ميليون مترمکعب رسيد که 5 / 1 برابر بيشتر از توليد ايران است.

اين در حالي است که برنامه ريزي هاي قطر نشان مي دهد اين کشور قصد دارد برداشت خود را از ميدان پارس جنوبي تا سال 2012 ميلادي به 270 ميليارد مترمکعب در سال افزايش دهد که در صورت موفقيت اين برنامه، اين ميزان برداشت حدود 3 برابر برداشت سالانه ايران خواهد بود.

نگراني ها از روند حرکتي ايران و مقايسه آن با قطر، زماني افزايش مي يابد که شاهد کاهش بودجه سالانه اين ميدان هستيم.اين در حالي است که رقيب ايران رقمي حدود 70 ميليارد دلار را در 3 سال آينده براي اين پروژه اختصاص خواهد داد که 15 برابر بودجه ايران خواهد بود.

اين کشور در حال حاضر با توليد 31 ميليون تن ال ان جي در سال بزرگ ترين توليدکننده اين محصول در جهان به حساب مي آيد و براي افزايش بيش از 2 برابري توليد خود تا سال 2011 ميلادي نيز برنامه ريزي کرده است.
2. ميادين مشترک با عـــــــــــــراق

ايران در مرز خود با عراق، 5 مخزن نفتي مشترک دارد که 3 ميدان دهلران، نفت شهر و پايدار غرب از اين ميادين در حال توليد و 2 ميدان آزادگان و يادآوران هم در حال توسعه هستند. بنابر محاسبات صورت گرفته ميدان آزادگان، يکي از غني ترين ميادين نفتي جهان است و ميدان يادآوران نيز با 17 ميليارد بشکه ذخيره نفت به تنهايي معادل کل ذخيره کشور الجزاير، نفت را در خود نگهداري مي کند.
وجود چنين ذخاير ارزشمندي در کنار ميل و نياز شديد عراق به افزايش درآمدهاي نفتي خود باعث شد اين کشور طي 3 سال اخير 70 بلوک اکتشافي و 65 ميدان نفتي خود را به مناقصه بين المللي بگذارد.
در اين مناقصه ها که دور دوم آن، آذرماه سال گذشته انجام شد، شرکت هاي بزرگي از انگليس، روسيه، فرانسه، چين، نروژ و مالزي شرکت کرده و برنده شدند.
آمارهاي موجود نشان مي دهد که با انجام اين مناقصات شرکت هاي غربي، روسي و آسياي شرقي متعهد شده اند ظرف سال جاري حدود 8 ميليارد دلار و طي 3 سال آينده بالغ بر 20 ميليارد دلار در پروژه هاي نفتي عراق سرمايه گذاري کنند.
هدف عراق از اين اقدامات، افزايش حجم توليد روزانه خود از 5/2 ميليون بشکه فعلي به روزانه 6 ميليون بشکه تا 4 سال آينده و 12 ميليون بشکه در روز طي 6 سال آينده است؛ هدفي که در صورت تحقق اين کشور را به رقيبي جدي براي عربستان و عنصري تعيين کننده در اوپک تبديل مي کند.
ايران بنابر گزارش هاي رسمي ظرف 3 سال آينده و در صورت ادامه روند فعلي سرمايه گذاري ها، از نظر ذخاير نفت در جا پس از عربستان، کانادا و ونزوئلا به رده چهارم رفته است و از لحاظ توليد روزانه در جهان نيز پس از عربستان، روسيه، آمريکا، چين، عراق و احتمالا کانادا به رده 6 يا 7 و از نظر صادرات در درون اوپک هم بعد از عربستان، امارات، عراق و نيجريه به پله 5 تنزل پيدا مي کند.
ميدان نفتي “ نفت شهر “

ميدان نفتي “ نفت شهر “ از جمله ميادين خشكي مشترك بين ايران و عراق است كه در فاصله 100 كيلومتر شمال غربي ايلام و 230 كيلومتري جنوب غربي كرمانشاه واقع شده است. اين ميدان به دليل آسيب‌هايي كه در دوران جنگ متحمل شده بود هنوز با عدم بهره‌‌وري مناسب مواجه است.
نفت‌شهر “ نفت‌شاه يا طينه سابق “ به عنوان تنها شهر نفت‌خيز استان كرمانشاه حدود 2.5 كيلومتر با نوار مرزي ايران، عراق فاصله دارد بر اين اساس چاه‌هاي نفت عراق نيز كنار دره‌اي واقع شده‌اند كه نفت‌شهر در داخل آن قرار دارد. اين منطقه به لحاظ اهميت براي هر دو كشور از جايگاه ويژ‌ه‌اي برخوردار است تا جايي كه طي سال‌هاي 51 تا 53 ارتش عراق حدود 75 بار اين منطقه را مورد حمله قرار داد اما هيچگاه موفق به تصدي بر آن نشد. اين ميدان نفتي داراي معادل 692 ميليون بشكه نفت و كلاهك گازي است. آسماري فوقاني “بخش كلهر “ با ضخامت 71 متري در اين ميدان خواص مخزني دارد، اين ميدان در سال 1923 در تاقديس نفت شهر كشف شد و ميدان نفت‌خانه بخش عراقي اين ميدان در سال 1927 توسط شركت نفت انگليس و عراق كشف كرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ميدان نفتي نفت شهر تغيير نام يافت و تنها ميدان نفتي در حال توليد استان كرمانشاه مي باشد.
ميدان نفتي دهلـــران

ميدان دهلران بهره‌مند از كلاهك گازي و نفت خام درجاي اوليه به ميزان چهار هزار و 212 ميليون بشكه است كه از اين حجم مي‌توان حدود 635 ميليون بشكه را برداشت كرد كه تا سال1370 حدود 12 ميليون بشكه نفت از اين ميدان برداشت شده است. ميدان نفتي دهلران در 120 كيلومتري غرب دزفول، 200 كيلومتري شمال اهواز و 20 كيلومتري شهر دهلران قرار گرفته كه از هدف‌هاي تعيين شده جهت ارتقاء بهره‌وري اين ميدان مي‌توان به افزايش نرخ توليد از هزار بشكه نفت در روز به 25 هزار بشكه نفت در روز طي يك فاز اشاره كرد.
آزادگان شمالي و جنوبي

ميدان عظيم نفتي آزادگان يكي از بزرگترين ميادين نفتي ايران و جهان است كه در سال 1376 كشف شد. اين ميدان در محدوده‌اي به وسعت 20 در 75 كيلومتر در80 كيلومتري غرب اهواز و منطقه دشت آزادگان واقع شده است.
ميدان نفتي آزادگان به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي‌شود كه به اذعان بعضي كارشناسان گازپروم، ميدان آزادگان يك ميدان واحد است. ميدان نفتي آزادگان شمالي در 120 كيلومتري غرب اهواز، منطقه مرزي بين ايران و عراق واقع شده است. اين ميدان در حدود پنج هزار و هشت ميليون بشكه نفت دارد. ميدان مشترک آزادگان از جمله مياديني است که بيش از 10 سال طرح و توسعه آن طول کشيده و هرچند قرار بوده توليد اوليه آن روزانه به 50 هزار بشکه برسد اما هم اکنون 35 هزار بشکه نفت توليد روزانه دارد.
ميدان نفتي يادآوران

ميدان نفتي يادآوران با مجموع نفت‌خام درجاي بيش از 17 ميليارد و 300 ميليون بشكه در جنوب ميدان نفتي آزادگان در استان خوزستان و نزديك مرز مشترك ايران و عراق واقع شده و حدود 3.2 ميليارد بشكه نفت اين ميدان قابل استحصال است. توليد روزانه ميدان نفتي يادآوران بيش از 300 تا 400 هزار بشكه نفت خام پيش‌بيني شده است.
بر پايه اين گزارش، قرارداد توسعه ميدان نفتي يادآوران با ارزش تقريبي دو ميليارد دلار ميان شركت ملي نفت ايران و شركت ساينوپك چين امضا شد. بر اساس اين قرارداد، توسعه فاز اول ميدان يادآوران براي توليد 85 هزار بشكه و فاز دوم براي توليد 100 هزار بشكه در مجموع 185هزار بشكه نفت در روز به اين شركت چيني واگذار شد.
اولين لرزه‌نگاري در منطقه در سال 1375 انجام شده و در سال 1379 لرزه‌نگاري اكتشافي صورت گرفت. در سال 81 ميدان نفتي حسينيه با 1.5 ميليارد بشكه ذخاير تثبيت شد و با ادامه اكتشاف مشخص شد فاصله بين دو ميدان نفتي كوشك و حسينيه نيز مخزن نفت است. بين ميادين كوشك و حسينيه فاصله اي است كه ظاهراً محل مخزن جديد است. مجموع ميادين كوشك و حسينيه و حد فاصل تازه كشف شده بين اين دو ميدان به نام “ يادآوران “ تغيير نام داد.
3. ميادين مشترک با عـــــــــــربستان

ميدان نفتي اسفنديار

ميدان نفتي اسفنديار، مخزن مشترك با عربستان است كه بخش عربي آن را “لو لو “ مي‌نامد، اين ميدان تقريبا در فاصله 95 كيلومتري جنوب غربي جزيره خارك قرار دارد، مخزن مشترك نفت اسفنديار در سال 1345 در تاقديس اسفنديار توسط شركت آيپك كشف شد.
ميدان اسفنديار مشترك با عربستان داراي 532 ميليون بشكه نفت خام درجا است كه با وجود دريافت صدور مجوز آن هنوز اقدامي براي توسعه و برداشت نفت صورت نگرفته است.
از حدود 6 سال قبل شركت ملي نفت با واگذاري آن به شركت پتروايران، اين شركت را متعهد كرد تا با توسعه فروزان، ميدان نفتي مجاور آن يعني اسفنديار را هم توسعه دهد. بدين سبب عقد قراردادي با كشور مالزي در دستور كار قرار گرفت كه به موجب آن در مرحله اول توسعه ميدان اسفنديار روزانه 10هزار بشكه نفت خام و در مرحله بعدي آن 20 هزار بشكه نفت خام توليد شود كه البته بايد منتظر بود و ديد عربستان چه سهمي از مخزن مشترك را با برداشت از “لولو “ خود براي “ اسفنديار “ ايران باقي مي‌گذارد.
ميادين گازي فرزاد B ، A

ميادين گازي فرزاد A و B، در زمره ميادين كوچك گازي جزيره فارسي بلوك اكتشافي فارسي ايراني هستند، روند ساختمان اين دو ميدان گازي به گونه‌اي است كه بخش اعظم ميدان گازي فرزاد A در عربستان به شكل شمال‌شرقي، جنوب‌غربي و بخش اعظم ميدان گازي فرزاد B در ايران شمال‌غربي، جنوب شرقي قرار داده است. در ميدان گازي فرزاد B دو چاه حفاري شده است، اين ميدان با ذخيره در جاي حدود 5/12 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي در آبهاي ايران قرار دارد، بخش خارجي ميدان فرزاد A در عربستان با نام ميدان حصبه معروف است.
ميدان نفتي فـــــروزان

ميدان نفتي فروزان يکي ديگر از ميادين نفتي مشترك با عربستان است كه در 100 كيلومتري جنوب غربي جزيره خارك و مشترك با ميدان مرجان عربستان سعودي و در خليج‌فارس واقع شده است، ميدان نفتي فروزان كه قبل از انقلاب به نام فريدون خوانده مي‌شد يكي از مياديني است كه توسط شركت نفت پان آمريكن در سال 1966 در آب‌هاي فلات قاره ايران كشف شد.
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته اين ميدان دو ميليارد و 309 ميليون بشكه نفت خام درجا دارد. ميدان فروزان به همراه ميدان اسفنديار جز بلوك عملياتي و اكتشافي ناحيه خارك شركت فلات قاره به حساب مي‌آيد.
شركت ملي نفت ايران و شركت سايپم تريون طي نشست‌هاي اخيري كه در دستور كار داشته‌اند، براي بخشي از توسعه ميدان مشترك نفتي فروزان در خليج فارس به توافق رسيده اند كه مسئولان شركت ملي نفت اعلام ارزش دقيق سرمايه گذاري در اين ميدان را به آينده موكول كرده اند. پس از خروج شركت اس ال پي انگليس از طرح توسعه ميدان فروزان، شركت ملي نفت ايران براي توسعه اين ميدان مشترك نفتي با كشور عربستان و شركتهاي سايپم تريون هند و مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران به توافق رسيد در راستاي توسعه ميدان نفتي مشترك فروزان اهدافي از جمله افزايش ظرفيت توليد روزانه نفت خام به 65 هزار بشكه براي انتقال به جزيره خارك، كاهش ميزاب آب در نفت ارسالي به جزيره خارك به مقدار پنج درصد حجم، ارسال گازهاي همراه به جزيره خارك از طريق 100 كيلومتر خط لوله 24 اينچ به ميزان 258 ميليون فوت مكعب در روز، كاهش غلظت ذرات نفت در آب توليدي پس از تصفيه و ارسال به دريا تعريف شده است. طرح توسعه اين ميدان مشترك نفتي شامل طراحي پايه، طراحي تفضيلي و دو بخش ساخت، نصب و راه اندازي تاسيسات دريايي و نيز ايجاد خطوط لوله است.
4. عمـــــان – هنـــــــــــگام

ميدان هنـــــگام مشترک با عمان

با گذشت يک سال از آغاز توليد نفت از ميدان هنگام توسط کشور عمان و برداشت بيش از سه ميليون بشکه يي نفت از اين ميدان مشترک، طرح توليد ايران ، هنوز به نتيجه نرسيده است.
ميدان مشترک هنگام در سال 1975 با حفر يک حلقه چاه در خليج فارس کشف و به دنبال آن در سال 2006 ميلادي با حفر دومين چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد ميزان نفت درجاي اين ميدان بيش از 700 ميليون بشکه و گاز درجاي آن، حدود دو تريليون فوت مکعب است.در همين حال عمان با مشارکت يک شرکت انگليسي، توليد نفت خام از اين ميدان مشترک را از اسفندماه سال گذشته و با ساخت يک خط لوله به طول 25 کيلومتر از بخش مشترک ميدان هنگام- البخاء و استفاده از تاسيسات موجود در راس الخيمه امارات با ظرفيت 10 هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.
از سوي ديگر بيش از 80 درصد ميدان هنگام در آب هاي ايران قرار گرفته که بر اين اساس کشورمان بايد متناسب با سهم خود بيش از 14 ميليون بشکه نفت از اين ميدان مشترک برداشت مي کرد که هم اکنون سهم برداشت نفت ايران از اين ميدان 4000 بشکه در روز ، از 3 ماه قبل، است.عمان در حالي از اسفندماه 1387 با سرمايه گذاري حدود 250 ميليون دلاري موفق به توليد نفت در ميدان مشترک هنگام شده که هزينه هاي توسعه اين ميدان مشترک نفت، از مرز 700 ميليون دلار گذشته است.
5. کويت – آرش

ميدان گازي آرش مشترک با کويت

ميدان گازي آرش در عربستان و كويت با نام الدوره شناخته مي‌شود. اين ميدان بهر‌ه‌مند از 13 تريليون فوت مكعب ذخيره گازي است.
در حالي دو كشور عربستان و كويت بر سر بهره‌برداري مساوي از ذخاير گازي اين ميدان به توافق رسيده‌اند كه ايران و كويت از سال 2000 در اين زمينه وارد مذاكره شده‌ بودند اما به دليل عدم حصول توافق في‌مابين تا كنون نتيجه‌اي حاصل نشده است.
در سال 2001، کشور کويت مانع از عمليات اکتشاف و حفر چاه از سوي ايران در آب هاي اين ميدان شد و ايران نيز با اعلام اعتراض به کويت عمليات اکتشاف از اين ميدان را متوقف کرد و از آن زمان مذاکره در خصوص اين ميدان نفتي بين ايران و کويت در حال انجام است بر اين اساس، شركت عمليات مشترك خفجي كه با سرمايه‌گذاري مشترك آرامكوي عربستان و شركت نفت خليج كويت تأسيس شده است به زودي حفاري‌هاي جديدي را در ميدان فراساحلي الدوره به منظور بهره‌برداري بهينه از ميدان گازي آرش، آغاز خواهد كرد.
با وجود اينکه ايران معتقد است نيمي از اين ميدان متعلق به کشورمان است، مقامات کويتي سهم خود را بيش از سهم ايران مي دانند. ايران سهم خود از اين ميدان را 42 ميليون بشکه نفت خام و 5/65 ميليون بشکه ميعانات گازي تخمين مي زند.
6. منابع نفتي – درياي خزر

دريــــــــــــاي خـــــــــــزر

بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد که درياي خزر حدود 95 ميليارد بشکه نفت درجا را در دل خود ذخيره کرده است و سومين منبع بزرگ نفت جهان به حساب مي آيد.کشورهاي ساحلي اين دريا از سال هاي ابتدايي دهه 90 ميلادي عمليات اکتشاف و ساخت صنايع استخراجي را در اين دريا آغاز کرده اند و همين روند باعث شده که درياي خزر در حال حاضر 4 درصد نفت مورد نياز بازارهاي جهاني را تامين کند.
شرکت هاي معتبر جهاني طي 2 دهه گذشته حدود 80 ميليارد دلار در قالب همکاري با کشورهاي اين دريا در پروژه هاي آن حضور دارند. روسيه به عنوان مطرح ترين اين کشورها توانسته طي سال هاي 1999 تا 2005 ميلادي بجز ميدان «کورچاگين» که اولين محموله نفتي را چندي پيش از آن استخراج کرد، 5 ميدان نفت و گاز ديگر هم در آب هاي منطقه اي خود کشف کند. همين موفقيت باعث شده که رقمي در حدود 12 ميليارد دلار سرمايه اوليه براي 5 سال آينده در اين حوزه پيش بيني کند.
اين در حالي است که نخستين اکتشافات ايران در درياي خزر در اواخر دهه 90 ميلادي در قالب همکاري مشترک با يک شرکت انگليسي و همراهي شل پس از هزينه 20 ميليون دلار در مرحله لرزه نگاري انجام ولي متوقف ماند.پس از اين، سرانجام ساخت سکوي نيمه شناور البرز با همکاري مستقيم شرکت صدرا و همراهي يک شرکت چيني سال گذشته پايان يافت و حرکت آن به سمت بندر نکا براي حفر نخستين چاه در 4 کيلومتري ساحل و عمق هزار متري آغاز شد ولي هنوز به مرحله توليد نرسيده است.هزينه ساخت سکوي نيمه شناور ايران البرز 500 ميليون دلار عنوان شده است.
شرايط جغرافيايي خزر، ريسک حفاري، استفاده از تکنولوژي هزينه‌بر حفاري در آب‌هاي عميق، شرايط سرمايه‌گذاري در اين دريا را بر ديگر بخش‌هاي نفت‌خيز متفاوت کرده است.
توضيح:

اين مقاله بر گرفته اي از داده ها و اطلاعات منتشر شده از منابع رسمي و غير رسمي مي باشد از اين رو به دليل نبود مرجع کلي و مشخصي براي تطبيق داده ها در صورت خطايي در نوشتار پوزش ما را پذيرا باشيد از سويي ديگر اين مقاله تنها با هدف يادآوري و تاکيد بر تلاش بيشتر ، بدون نفي ارزش خدمات صورت گرفته ، در جهت دفــــــاع از حق خدادي و برداشت بهينه از منابع ايـــــــــران سرافراز ، نگارش يافته است .

کلمات جستجو شده: رویه قضایی در میدانهای نفتی مشترک, کارخانه سیمان دشت دنای رامهرمز

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته های مرتبط

10 نظر برای بررسی میدانهای مشترک نفت و گاز ایران

 1. هستی
  دی ۱۱, ۱۳۹۱

  چرا الان به فکر افتادم؟؟؟حالا که بیشتر مخازن داخل کشور اخرای عمرشونه به فکر میدان های مشترک افتادیم؟؟؟حالا که تو تحریمیم؟؟؟چقد قطرو عربستان و عراق از حق ملت ما بکشن ببرنو ما هیچ.دربرابر اونا هیچ.متاسفم واقعا.

 2. علی
  خرداد ۱۱, ۱۳۹۱

  اول باید تمرکز و رو این میدان ها گذاشت عربستان دادره روزانه چند میلیون بشکه نفت استخراج میکنه ما تازه به فکر توسعه میدان افتادیم(میدان نفتی اسفندیار)

 3. علی
  خرداد ۱۱, ۱۳۹۱

  چرا این میدان های مشترک و توسعه نمیدن چرا عربستان ببره ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم واقعا جای تاسف داره پارس جنوبی اومد پارس جنوبی رفت فقط حرف میزنن

 4. سید علی نجات
  اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۱

  با تشکر عالی بود

 5. نیلو
  اسفند ۱۳, ۱۳۹۰

  عاللللللللللللللللللللی

 6. ely
  اسفند ۱۲, ۱۳۹۰

  عالی بود فقط با یکم اشاره بیشتر

 7. یعقوب
  بهمن ۱۸, ۱۳۹۰

  با سلام و تشکر از ارائه این مطالب در اینترنت
  اما اگه ممکن بود قبلیت کی گرفتن رو هم داشت بسیار عالی تر میشد.

 8. حسین
  بهمن ۱۴, ۱۳۹۰

  خوب بود،متشکرم.

 9. سیدمحمدیعقوبی
  دی ۲۸, ۱۳۹۰

  عالی.جامع و مانع.برای پایان نامه ی بنده هم بسیار مفید بود.تشکر می کنم.

 10. زهرا
  دی ۱۱, ۱۳۸۹

  مقاله خوبي بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *