همه چيز در مورد OPEC

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫77 از 5)
Loading...

تاريخچه‌ي تشكيل سازمان اوپك :

اوپك در 14 سپتامبر 1960 در اجلاس بغداد، توسط پنج كشور بنيانگذار كه عبارت بودند از ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا، تأسيس شد. اين پنج كشور مؤسس اوپك در آن زمان، 67 درصد از ذخایر نفت و 36 درصد بازار نفت جهان را در اختيار داشتند. اساسنامه‌ي سازمان در اجلاس ژانويه 1961 كنفرانس اوپك در كاراكاس به تصويب رسيد و تأسيس آن طي قطعنامه‌ي 6363 سازمان ملل متحد در 6 نوامبر 1962 به ثبت رسيد. پس از تأسيس اوپك، تعداد ديگري از كشورهاي صادركننده‌ي نفت طي سال‌هاي مختلف به اعضاي مؤسس سازمان اضافه شدند:

ـ قطر (1961)،

ـ اندونزي (2008-1962)،

ـ ليبي (1962)،

ـ امارات متحده‌ي عربي (1967)،

ـ الجزاير (1969)،

ـ نيجريه (1971)،

ـ آنگولا (2007)،

ـ اكوادور (2008 و 92-1973) و

ـ گابن (1994-1975).

گابن از اول ژانويه 1995 به عضويت خود در اوپك پايان داد. اما اكوادور كه عضويت خويش را به درخواست خود از تاريخ 31 دسامبر 1992 معلق كرد، مجدداً در سال 2007 درخواست عضويت در اوپك داد. اين در خواست در اجلاس فوق‌العاده اوپك كه در ابوظبي در دسامبر 2007 برگزار شد، مورد بررسي و پذيرش وزراي نفت و انرژي اوپك قرار گرفت. اندونزي به دليل اين كه در چند سال اخير با كاهش توليد نفت به واردكننده‌ي خالص نفت خام تبديل شده بود، عضويت خود در اوپك را از ابتداي سال 2009 به حالت تعليق درآورد و در صورت افزايش توليد نفت مجدداً به جمع اوپك اضافه خواهد شد.

اكنون اوپك داراي 12 عضو از سه قاره‌ي آسيا (ايران، عراق، كويت، قطر، عربستان و امارات متحده عربي)، آفريقا (آنگولا، الجزاير، ليبي و نيجريه) و آمريكا (اكوادور و ونزوئلا) است.

اعضاي اوپك در حال حاضر عبارتند از:

 • ايران، عراق، كويت، قطر، عربستان و امارات متحده عربي از قاره آسيا
 • آنگولا، الجزاير، ليبي و نيجريه از قاره آفريقا
 • اكوادور و ونزوئلا از قاره آمريكا

اركان سازمان

ساختار سازماني اوپك شامل كنفرانس ،هيات عامل (BOG) ، كميسيون اقتصادي (ECB) و دبيرخانه است. دبيرخانه‌ي اوپك به عنوان تشكيلات ثابت سازماني اوپك است كه در پنج سال اول تأسيس آن در ژنو سوئيس قرار داشت و از اول سپتامبر 1965 به شهر وين اتريش منتقل شد.

ـ كنفرانس: كنفرانس عالي‌ترين ركن سازمان بوده و مركب از هيأت‌هايي است كه معمولاً وزراي نفت و انرژي كشورهاي عضو، رياست آن را به عهده دارند. وزير نفت جمهوري اسلامي رياست هيأت نمايندگي ايران را در جلسات كنفرانس اوپك بر عهده دارد. كنفرانس، معمولاً هر سال دو بار، در ماه‌هاي مارس و سپتامبر و در صورت لزوم به‌طور فوق‌العاده تشكيل جلسه مي‌دهد. كار كنفرانس، براساس اتفاق آراء انجام مي‌شود و هر عضو داراي يك رأي است. كنفرانس مسئول تنظيم و تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي سازمان و راه و روش‌هاي آن است.

كنفرانس همچنين در مورد تقاضاهاي عضويت در سازمان تصميم مي‌گيرد و گزارش‌ها و پيشنهادات ارائه شده از طرف هيأت عامل در مورد امور سازمان را بررسي مي‌كند. كنفرانس، انتصاب عضو هيأت عامل پيشنهاد شده از طرف هر يك از كشورهاي عضو را تصويب كرده و رئيس اجلاس هيأت عامل و نايب رييس آن را براي يك سال انتخاب مي‌كند. به علاوه، كنفرانس رهنمودهاي لازم را به اعضاي هيأت عامل مي‌دهد تا گزارش‌ها و يا پيشنهادات خود را در خصوص موضوعات مورد علاقه كنفرانس ارائه كند. كنفرانس همچنين در مورد بودجه سازمان كه از طرف هيأت عامل پيشنهاد و ارائه مي‌شود، تصميم مي‌گيرد.

-كميته‌ي فرعي وزارتي نظارت بر بازار (MMSC): طبق تصميم اجلاس فوقالعاده 63 كنفرانس اوپك كميته‌ي وزارتي نظارت بر سهميهها (MMC)به رياست رييس كنفرانس و وزراي نفت و انرژي كشورهاي عضو در مارس 1982 ايجاد شد. در دهمين اجلاس اين كميته در فوريه‌ي 1993، به منظور نظارت دقيق‌تر بر توليد و صادرات نفت كشورهاي عضو تصميم گرفته شد كه كميته‌ي فرعي وزارتي نظارت بر بازار (MMSC) مركب از دبيركل اوپك و رؤساي نمايندگي سه كشور عضو ايجاد شود. اين كميته‌ي معمولاً يك روز قبل از برگزاري اجلاس كنفرانس اوپك تشكيل مي‌شود. ايران رياست اين كميته را از ابتداي تشكيل تاكنون بر عهده داشته و كويت، نيجريه و دبيركل اوپك اعضاي آن محسوب مي‌شوند.

ـ هيأت عامل: اجلاس هيأت عامل اوپك را مي‌توان به هيأت مديره يك سازمان بازرگاني تشبيه كرد. اجلاس هيأت عامل مركب از افرادي است كه توسط كشورهاي عضو نامزد شده و كنفرانس آنان را منصوب مي‌كند. هيأت عامل اوپك كه حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي‌دهد، ارايه‌ي خط‌مشي‌هاي اداره‌ي امور سازمان، اجراي قطعنامه‌هاي كنفرانس، تنظيم دستوركار اجلاس‌كنفرانس، تنظيم بودجه سالانه سازمان و تسليم آن به كنفرانس را به عهده دارد. هيأت عامل همچنين گزارش‌هاي ارائه شده توسط دبيركل را بررسي كرده، گزارش‌ها و پيشنهادات خود را در مورد امور سازمان به كنفرانس ارائه مي‌كند.

نماينده‌ي ايران در هيأت عامل اوپك در تهران مستقر بوده و در مواقع برگزاري جلسات هيأت عامل اوپك، به مقر دبيرخانه سفر مي‌كند.

ـ كميسيون اقتصادي (ECB): كميسيون اقتصادي يك ارگان تخصصي در چارچوب دبيرخانه است كه به منظور بالابردن دانش و آگاهي در مورد تحولات جاري بازار نفت و كمك به تصميم‌گيري كنفرانس تشكيل شده است. كميسيون اقتصادي با حضور دبيركل و نمايندگان ملي كه توسط كشورهاي عضو منصوب شده‌اند، هر سال دو بار و معمولاً قبل از برگزاري كنفرانس‌هاي عادي اوپك تشكيل مي‌شود.

نماينده‌ي ملي ايران در دبيرخانه معمولاً بر عهده‌ي رييس امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت است.

ـ دبيرخانه: دبيرخانه‌ي اوپك به عنوان مركز اصلي فعاليت اوپك، مسئول انجام امور اجرايي سازمان است كه به موجب مقررات مندرج در اساسنامه‌ي اوپك زير نظر مستقيم دبيركل و با هدايت اعضاي هيأت عامل اداره مي‌شود.

آخرين بيانيه

يكصدو پنجاه وهشتمين اجلاس (فوق‌العاده)

اوپك، كيتو، اكوادور

11 دسامبر 2010

يكصدوپنجاه وهشتمين كنفرانس (فوق‌العاده) اوپك درتاريخ 11 دسامبر 2010 در شهر كيتو، مركز اكوادور، به رياست جناب آقاي ويلسون پاستور موريس، وزير منابع طبيعي تجديدناپذير اكوادور و رئيس هيئت آن كشور در اوپك، و نايب رئيسي جناب آقاي مسعود ميركاظمي، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران و رئيس هئيت آن كشور در اوپك، برگزار شد.

كنفرانس با سخنراني جناب آقاي رافايل كوريادلگادو، رئيس جمهور اكوادور، رسماً افتتاح گرديد.

گزارش دبيركل اوپك در خصوص دورنماي بازار نفت ونيز مسايل اداري مختلف دبيرخانه در كنفرانس ارائه شد. كنفرانس وزرا، تحولات اخير مذاكرات بين‌المللي زيست‌محيطي، به ويژه شانزدهمين جلسة كنفرانس متعاهدين كنوانسيون تغييرات آب وهوايي سازمان ملل ونيز تحولات مربوط به مجمع بين‌المللي انرژي را بررسي نمود.

كنفرانس، تحولات جديد مربوط به طرح زيست محيطي اكوادور بنام يا سوني را مورد توجه قرار داد و از تلاش اكوادور در اين زمينه قدرداني نمود، زيرا اين حركت با اهداف حفاظت از انرژي و محيط زيست مورد توجه در سومين اجلاس سران و رؤساي كشورها و دولتهاي عضو اوپك كه در ماه نوامبر 2007 در عربستان سعودي برگزار شد، مطابقت دارد.

پس از بررسي دورنماي بازار نفت و پيش‌بيني‌هاي بعمل آمده در خصوص عرضه و تقاضا در سال 2011، اجلاس وزارتي اوپك خاطر نشان ساخت كه متوسط افزايش سالانة تقاضاي براي نفت در سال 2011 كمتر از سطح تقاضا، سال 2010 خواهد بود. اين كاهش تقاضا، با مخاطرات شديد تهديدكنندة بهبود شرايط اقتصادي جهان از جمله پيامدهاي منفي جنگ ارزها و نگراني از بروز دومين بحران بانكي در اروپا كه بر تقاضا براي نفت تأثير منفي خواهند داشت، توأم خواهد شد. در حالي كه كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه با كاهش بازده صنعتي، كاهش مصرف بخش خصوصي و نرخ بيكاري بالا و پايدار دست به گريبان هستند و در زنجيرة عرضه نفت نيز ظرفيت توليد مازاد بسياري وجود دارد، اجلاس وزارتي اوپك توافق نمود كه سطح كنوني توليد توافق شده اوپك همچنان بدون تغيير باقي بماند.

در اتخاذ اين تصميم، كشورهاي عضو برپايبندي خود به سهميه‌هاي توليد تعيين شده در موافقتنامة دسامبر 2008 وهران، الجزاير تأكيد ورزيده و وزرا اعلام كردند كه نسبت به تحولاتي كه ممكن است ثبات بازار نفت و منافع كشورهاي عضو را به خطر اندازد، آمادگي پاسخگويي دارند. دبيرخانة سازمان نيز، ضمن زيرنظر داشتن دقيق تحولات بازار، كشورهاي عضو را مرتباً در جريان قرار خواهد داد. اصولاً شرايط بازار نفت در اجلاس (عادي) بعدي وزرا بررسي خواهد شد.

طبق روال مرسوم، اجلاس وزارتي بر تعهد اساسنامه‌اي اوپك نسبت به عرضه اقتصادي و بي‌وقفة نفت به كشورهاي مصرف‌كننده با رعايت اصل حفظ ثبات بازار و تحقق اهداف سازمان مبني بر حفظ قيمتهاي نفت در سطوح منصفانه و در جهت تأمين منافع بازار و كل جهان، تأكيد نمود.

از آنجا كه ثبات بازار نفت، علاوه بر كشورهاي عضو اوپك، تأمين‌كنندة منافع ديگر توليدكنندگان نفت است، كنفرانس اوپك كلّية صادركنندگان نفت جهان رادعوت نمود تا سازمان را در تلاش خود براي حفظ توازن وتعادل بازار نفت ياري دهند.

اجلاس وزارتي تصميم گرفت كه اجلاس بعدي درتاريخ دوم ژوئن سال 2010 در وين، مركز اتريش برگزار شود.

اجلاس وزارتي همچنين بودجة پيشنهادي سازمان براي سال 2011 را تصويب نمود.

كنفرانس از جناب آقاي رافايل كوريادلگادو، رئيس‌جمهور اكوادور، دولت و مردم آن كشور به خاطر پذيرايي گرم بعمل آمده از شركت‌كنندگان دركنفرانس و نيز تدارك عالي در برگزاري اجلاس، قدرداني نمود.

علاوه براين، كنفرانس از جناب آقاي ويلسون پاستور موريس، وزير منابع طبيعي تجديدناپذير اكوادور و همكاران ايشان براي پذيرايي صميمانه و برگزاري عالي اجلاس، مراتب قدرداني ويژة خود را ابراز داشت.

اساسنامه
منـــــــدرجــات

فصل اول- سازمان و اهداف

فصل دوم- عضويت

فصل سوم- اركان

 1. كنفرانس
 2. هيئت عامل
 3. دبيرخانه

فصل چهارم- جلسات مشورتي و اركان تخصصي

فصل پنجم- مقررات مالي

فصل ششم- مقررات الحاقي

متن اصلي اساسنامه سازمان بوسيله قطعنامه 6-
II كنفرانس در كاراكاس در ژانويه 1961 به تصويب رسيده است. اين متن كليه متون قبلي را نسخ ميكند.

فصل اول: سازمان و اهداف

ماده 1

سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) كه منبعد “سازمان”
ناميده خواهد شد بموجب قطعنامه‌هاي كنفراس نمايندگان دولتهاي ايران- عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا منعقده در بغداد از تاريخ 10 الي 14 سپتامبر 1960 بعنوان يك سازمان دائمي بين‌الدولي ايجاد گرديده، وظايف خود را طبق مقررات مشروح زير انجام خواهد داد.

ماده2

الف: هدف اصلي سازمان ايجاد هماهنگي و وحدت در خط مشي‌هاي نفتي كشورهاي عضو و تعيين بهترين شيوه‌ها براي تامين منافع فردي و جمعي آنان خواهد بود.

ب : سازمان، روش‌ها و وسائل تضمين تثبيت قيمت‌ها در بازارهاي بين‌المللي نفت را با امعان به حذف نوسانات مضر و غير ضروري ايجاد خواهد نمود.

ج : مصالح ملتهاي توليد كننده و ضرورت تضمين درآمدهاي ثابت براي كشورهاي توليد كننده، عرضه كافي اقتصادي و منظم نفت به ملتهاي مصرف كننده و يك بازده منصفانه به سرمايه آنها كه در صنعت نفت سرمايه‌گذاري مي‌كنند، همواره مورد توجه مقتضي واقع خواهد شد.

ماده 3

سازمان بايد براساس اصل تساوي مطلق كشورهاي عضو آن هدايت شود، كشورهاي عضو تعهداتي را كه به موجب اين اساسنامه بعهده دارند با حسن نيت انجام خواهند داد.

ماده 4

چنانچه در نتيجه اجراي هرگونه تصميم سازمان، تحريم مستقيم يا غير مستقيم توسط هر شركت يا شركتهاي ذينفع، عليه يك كشور عضو يا بيشتر اعمال شود، هيچ عضو ديگري هيچگونه پيشنهاد معامله منفعت جويانه‌اي را چه بصورت افزايش صادرات نفت يا افزايش قيمت‌ها كه ممكن است از طرف چنين شركت يا شركتهاي ذينفع بمنظور ممانعت از اجراي تصميم سازمان به آن ارائه گردد. نخواهد پذيرفت

ماده 5

سازمان اداره مركزي خود را در محلي كه كنفرانس تصميم بگيرد، مستقر خواهد نمود.

ماده 6

زبان رسمي سازمان انگليسي خواهد بود.

فصل دوم: عضويت

ماده 7

الف: اعضاي مؤسس سازمان آن كشورهايي هستند كه نمايندگان آنها در اولين كنفرانس كه در بغداد تشكيل شد شركت داشتند و موافقتنامه اوليه تاسيس سازمان را امضاء نمودند.

ب : اعضاء رسمي، اعضاء موسس و نيز آن كشورهايي خواهند بود كه تقاضاي عضويت آنها توسط كنفرانس پذيرفته شده است.

ج : هر كشور ديگري با داشتن ميزان قابل توجهي صادرات خالص نفت خام كه اساساً منافعي مشابه كشورهاي عضو داشته باشد، در صورت موافقت اكثريتي برابر سه چهارم اعضاي رسمي و از جمله راي موافق كليه اعضاي موسس، مي‌تواند عضو رسمي سازمان گردد.

د : ممكن است يك كشور صادر كننده نفت كه حائز شرايط عضويت تحت بند(ج) فوق نباشد، توسط كنفراس و طبق شرايط ويژه‌اي كه كنفرانس محتملاً مقرر ميدارد بعنوان عضو وابسته پذيرفته شود، مشروط بر آنكه با اكثريتي برابر سه چهارم، ازجمله راي موافق كليه اعضاي موسس پذيرفته گردد.

هيچ كشوري كه اساساً منافع و اهدافي مشابه كشورهاي عضو نداشته باشد، نمي‌تواند به عضويت وابسته پذيرفته شود.

هـ : اعضاي وابسته ممكن است توسط كنفرانس جهت حضور در هر جلسه كنفرانس، هيئت عامل يا جلسات مشورتي و شركت در بررسي‌هاي آنها بدون داشتن حق راي، دعوت شوند. لكن آنها كاملاً حق دارند مانند هر عضو رسمي از كليه تسهيلات عمومي دبيرخانه از جمله نشريات و كتابخانه آن استفاده كنند.

و : هرگاه در اين اساسنامه كلمات” اعضاء” يا ” كشورهاي عضو” ظاهر شود معني آنها اعضاي رسمي سازمان است، مگر اينكه متن مبين خلاف آن باشد.

ماده 8

الف : هيچ عضو سازمان نمي‌تواند بدون تسليم اطلاعيه به كنفرانس د رمورد قصد خويش مبني بر كناره گيري، از عضويت خارج شود. چنين اطلاعيه‌اي از آغاز سال تقويمي بعدي پس از تاريخ دريافت آن توسط كنفرانس، قابل اجرا خواهد بود، مشروط به اينكه عضو، كليه تعهدات مالي ناشي از عضويت خود را تا همان تاريخ به انجام رسانيده باشد.

ب : پذيرش مجدد هر كشوري كه عضويت آن در سازمان بعللي قطع گرديده است، بر طبق بند “ج” ماده 7 خواهد بود.

فصل سوم: اركان

ماده 9

سازمان سه ركن خواهد داشت:

I
: كنفرانس

II
: هيئت عامل

III
: دبيرخانه

I
– كنفرانس

ماده 10

كنفرانس عالي ترين مرجع سازمان خواهد بود.

ماده 11

الف: كنفرانس متشكل از نمايندگان كشورهاي عضو خواهد بود. يك هيئت نمايندگي ممكن است شامل يك يا چند نفر نماينده، همچنين مشاوران و نظار باشد. هر گاه يك هيئت نمايندگي مشتمل بر بيش از يكنفر باشد، كشور تعيين كننده مي‌بايست يكنفر را بعنوان رئيس هيئت نمايندگي معرفي نمايد.

ب : هر كشور عضو بايد در تمام كنفرانسها شركت نمايد و بهرحال حد نصابي برابر سه چهارم كشورهاي عضو براي برگزاري كنفرانس ضروري است.

ج : هر كشور عضو رسمي يك راي خواهد داشت. كليه تصميمات كنفرانس بجز در مورد رويه‌ها، مستلزم اتفاق راي كليه اعضاء رسمي خواهد بود.

مصوبات كنفرانس سي روز پس از خاتمه اجلاس يا پس از دوره‌اي كه كنفرانس ممكن است تصميم بگيرد، قابليت اجراء خواهد داشت، مگر اينكه دبيرخانه در ظرف مدت مزبور اخطار مغايري از كشورهاي عضو دريافت كند.

در صورت غيبت يك عضو رسمي از اجلاس كنفرانس، قطعنامه هاي كنفرانس لازم‌الاجراء خواهد بود، مگر اينكه دبيرخانه حداقل ده روز قبل از تاريخ مقرر براي انتشار قطع‌نامه‌ها، اخطاريه مخالفت عضو مذكور را دريافت دارد.

د : چنانچه كنفرانس تصميم بگيرد، ممكن است از يك كشور غير عضو جهت حضور در كنفرانس، بعنوان ناظر، دعوت بعمل آيد.

ماده 12

كنفرانس هر سال دو اجلاس عادي برگزار خواهد كرد. لكن اجلاس فوق‌العاده ممكن است بنابر درخواست يك كشور عضو بوسيله دبيركل، پس از مشورت با رئيس كنفرانس و تصويب اكثريت عادي كشورهاي عضو تشكيل گردد. هر گاه كشورهاي عضو تصويب‌كننده اجلاس فوق‌العاده در خصوص تاريخ و محل برگزاري چنين اجلاس اتفاق‌نظر نداشته باشند، در اين صورت دبيركل سازمان تاريخ و محل آنرا ضمن مشاوره با رئيس كنفرانس، تعيين خواهد نمود.

ماده 13

كنفرانس معمولاً در مقر سازمان تشكيل خواهد شد، ليكن ممكن است در هر يك از كشورهاي عضو يا محل ديگري كه مقتضي باشد، تشكيل گردد.

ماده 14

الف : كنفرانس در نخستين جلسه مقدماتي، يك رئيس و يا يك علي‌البدل رئيس انتخاب خواهد كرد. علي‌البدل رئيس در غياب رئيس و يا در مواقعي كه وي قادر به انجام مسئوليتهاي خود نباشد، مسئوليتهاي وي را اعمال خواهد كرد.

ب : رئيس در اثناي اجلاس كنفرانس و تا زمان اجلاس بعدي مقام خود را حفظ خواهد نمود.

ج : دبيركل، دبير كنفرانس خواهد بود.

ماده 15

وظايف كنفرانس عبارتند از:

1 : تنظيم خط مشي كلي سازمان و تعيين راه و وسايل مناسب جهت تحقق آن؛

2: اتخاذ تصميم دربارة هرگونه درخواست عضويت سازمان؛

3 : تائيد نصب اعضاي هيئت عامل؛

4 : راهنمايي هيئت عامل در خصوص ارائه گزارشها و توصيه‌ها راجع به هر نوع مسئله و موضوع در جهت مصالح سازمان؛

5 : بررسي يا اتخاذ تصميم در خصوص گزارشها و توصيه هاي هيئت عامل راجع به امور سازمان؛

6 : بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص بودجه سازمان كه بوسيله هيئت عامل تقديم مي‌شود؛

7 : بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتحساب ها و گزارش حسابرس كه توسط هيئت عامل تقديم مي‌گردد.

8 : دعوت از آن تعداد كشورهاي عضو بمنظور تشكيل يك جلسه مشورتي براي مقاصد خاص و در محلهايي كه كنفرانس به مصلحت تشخيص دهد؛

9 : تصويب هر نوع اصلاحيه به اين اساسنامه؛

10 : انتصاب رئيس هيئت عامل و يك علي‌البدل رئيس؛

11 : انتصاب دبير كل؛

12 : انتصاب قائم مقام دبيركل؛

13 : انتصاب حسابرس سازمان براي يك دوره يكساله؛

ماده 16

رسيدگي به كليه مسائلي كه صراحتاً برعهده ساير اركان سازمان گذارده نشده است، در حدود صلاحيت كنفرانس خواهد بود.

II
: هيئت عامل

ماده 17

الف : هيئت عامل مشتكل از اعضائي است كه بوسيله كشورهاي عضو نامزد شده وبوسيله كنفرانس تائيد مي گردند.

ب : هر عضو سازمان بايد دركليه جلسات هيئت عامل شركت داشته باشد وبهرحال حد نصابي برابر دوسوم اعضاء براي تشكيل جلسه ضروري خواهد بود.

ج : هرگاه يكي از اعضاي هئيت عامل، بهر دليل قادر به شركت دراجلاس هيئت عامل نباشد، شخص ديگري بعنوان عضوهيئت عامل ويژه توسط كشورعضو مربوطه، نامزد شركت درآن اجلاس مي گردد. چنين انتصابي احتياج به تصويب كنفرانس ندارد. عضو مزبور درجلسات، وضعي مشابه ساير اعضاء خواهد داشت مگر از نظر صلاحيت انتخاب شدن به مقام رياست هيئت عامل .

د: هرعضو هيئت عامل حق يك راي خواهد داشت . رأي اكثريت عادي اعضاء هيئت عامل حاضردرجلسه براي تصميمات هيئت عامل، ضروري خواهدبود.

هـ : مدت تصدي هرعضو هيئت عامل دوسال خواهدبود.

ماده 18

الف : اجلاس هيئت عامل نبايد كمتر از سالي دوبار درفواصل مناسبي كه توسط رئيس هيئت پس از مشورت با دبيركل تعيين مي گردد، تشكيل گردد.

ب : اجلاس فوق العاده هيئت عامل ممكن است به تقاضاي رئيس هيئت عامل ،دبير كل ، با دوسوم اعضاي هيئت عامل تشكيل گردد.

ماده 19

جلسات هيئت عامل معمولاً درمقر سازمان تشكيل خواهدگرديد ، لكن ممكن است درهريك از كشورهاي عضو با محل ديگري كه مقتضي باشد، تشكيل گردد.

ماده 20

وظايف هيئت عامل عبارتنداز:

1 : هدايت اداره امور سازمان واجراي تصميمات كنفرانس؛

2: بررسي واتخاذ تصميم درمورد گزارشهاي ارائه شده توسط دبيركل؛

3: ارائه گزارشها وتوصيه ها به كنفرانس درخصوص امور سازمان ؛

4: تنظيم بودجه سازمان براي هرسال تقويمي وتقديم آن به كنفرانس جهت تصويب؛

5: معرفي حسابرس سازمان براي يك دوره يكساله؛

6: بررسي صورتحسابها وگزارش حسابرس وتقديم آنها به كنفرانس جهت تصويب؛

7: تصويب انتصاب مديران قسمتها وروساي ادارات كه از طرف كشورهاي عضو نامزد شده‌اند با توجه به توصيه هاي دبير كل؛

8: تشكيل اجلاس فوق العاده كنفرانس؛

9: تهيه دستورجلسه كنفرانس؛

ماده 21

رئيس هيئت عامل وعلي البدل وي كه درغياب يا عدم توانائي رئيس هيئت عامل كليه وظايف اورا بعهده خواهد گرفت، توسط كنفرانس از بين اعضاي هيئت عامل وبا رعايت اصل گردش الفبائي، براي مدت يكسال انتخاب مي گردند.

معهذا تاريخ عضويت درسازمان، براصل گردش الفبائي رجحان دارد.

ماده 22

وظايف رئيس هيئت عامل عبارتند از :

1: رياست جلسات هيئت عامل؛

2: حضور درمقر سازمان جهت تدارك هر اجلاس هيئت عامل و؛

3: شركت در كنفرانسها وجلسات مشورتي به نمايندگي از طرف هيئت عامل؛

ماده 23

چنانچه اكثريتي برابر دوسوم اعضاي هيئت عامل، تصميم بگيرند كه ادامه عضويت يك عضو هيئت عامل به زيان سازمان خواهد بود، دراينصورت رئيس هيئت عامل فوراً تصميم مزبور رابه كشورمتبوع آن اطلاع خواهد داد وآن كشور متقابلاً قبل از اجلاس بعدي هيئت عامل عضو جانشيني را معرفي خواهد نمود. نامزدي يا انتصاب چنين عضو جانشيني، موكول به تائيد آن از طرف كنفرانس بعدي خواهد بود.

ماده 24

چنانچه يكي از اعضاي هيئت عامل بهر دليل از ادامه انجام وظايف خود درهيئت عامل، معذور باشد. كشورمتبوع عضو جانشيني بجاي وي معرفي مي نمايد. عضو نامزد شده، به محض معرفي شدن، وظايف خويش را بعهده مي گيرد، لكن انتصاب رسمي وي موكول به تائيد كنفرانس خواهد بود.

III- دبيرخانه

ماده 25

دبيرخانه، وظايف اجرائي سازمان را طبق مقررات اين اساسنامه، تحت مديريت هيئت عامل انجام خواهد داد.

ماده 26

دبيرخانه سازمان مشتمل بر دبيركل ، وكاركنان مورد نياز خواهد بود. دبيرخانه درمقر سازمان مستقر وانجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 27

الف : دبيركل از نظر حقوقي، نماينده مجاز سازمان خواهد بود.

ب : دبيركل، رئيس دبيرخانه خواهد بود ودراين مقام اختيار خواهد داشت امورسازمان را طبق راهنمائي هاي هيئت عامل اداره نمايد.

ماده 28

الف : كنفرانس، دبيركل را براي يك دوره سه ساله منصوب خواهد كرد كه اين مدت تصدي ممكن است يكبار براي همين دوره زماني تمديد گردد. اين انتصاب براساس معرفي نامزد توسط كشورهاي عضو وپس از بررسي ومقايسه صلاحيت هاي نامزدها بعمل خوهد آمد.

حداقل شرايط شخصي براي احراز مقام دبيركل بشرح زير مي باشد:

1: 35 سال سن

2: درجه ليسانس از دانشگاهي معتبر دريكي از رشته هاي حقوق ، اقتصاد ، علوم ، مهندسي يا مديريت بازرگاني.

3: 15 سال تجربه كه حداقل 10 سال از آن بايد در سمتهائي كه مستقيماً با صنعت نفت رابطه دارند و5 سال از آن در سمتهاي مديريت يا مسئوليت هاي اجرائي بلند پايه صرف شده باشد. تجربه درشركتهاي وابسته به دولت وزمينه هاي بين‌المللي صنعت نفت، مطلوب مي باشد.

درهرمورد كه اتفاق راي حاصل نگردد، دبيركل در اينصورت براساس گردش نوبتي براي يك دوره دوساله بدون لطمه زدن به شرايط احراز، تعيين خواهد شد.

ب : دبيركل بايد تبعه يكي از كشورهاي عضو سازمان باشد.

ج : دبيركل درمقر سازمان مستقر خواهد بود.

د : دبيركل درمقابل هيئت عامل، مسئول كليه فعاليتهاي دبيرخانه خواهد بود و وظايف ادارات مختلف از طرف وتحت اجازه ومديريت وي، انجام خواهد شد.

هـ : دبيركل دركليه جلسات هيئت عامل شركت خواهد نمود.در صورتيكه دبيركل قادر به شركت در جلسات هيئت عامل نباشد، مقام مسئول دبيرخانه در چنين جلساتي به نمايندگي از طرف دبيركل شركت خواهد كرد.

ماده 29

وظايف دبيركل عبارتند از :

1: سازماندهي واداره كار سازمان .

2: مراقبت درانجام وظايف وتكاليفي كه برعهده ادارات مختلف دبيرخانه گذاشته شده است.

3: تهيه گزارش جهت ارائه به هر جلسه هيئت عامل در مورد مسائلي كه مستلزم ملاحظه وتصميم گيري مي‌باشد.

4: مطلع نمودن رئيس وساير اعضاي هيئت عامل از كليه فعاليتهاي دبيرخانه ومطالعات انجام شده توسط آن و پيشرفت اقداماتيكه درجهت تحقق قطعنامه هاي كنفرانس صورت گرفته است.

5: مراقبت در انجام بموقع وظايفي كه ممكن است كنفرانس يا هيئت عامل برعهده دبيرخانه محول نموده باشند.

ماده 30

الف: مديران قسمتها و روساي ادارات، توسط دبيركل با تصويب هيئت عامل منصوب خواهند گرديد.

ب: متصديان دبيرخانه بر اساس نامزدشدن از طرف دولتهاي متبوع خود، يا از طريق كاريابي مستقيم توسط دبيركل بر طبق مقررات پرسنلي منصوب خواهند گرديد. در انجام چنين انتصاباتي، دبيركل حتي المقدور جهت يك توزيع منصفانه از نظر مليت بين اعضاء، توجه مقتضي بعمل خواهد آورد، لكن چنين ملاحظه‌اي نبايد اجازه دهد كه به كارآيي دبيرخانه لطمه وارد آورد.

ماده 31

كاركنان دبيرخانه مستخدمين بين‌المللي و داراي شخصيت بين‌المللي هستند. آنها در اجراي وظايف خويش، نبايد از هيچ دولتي يا هر مرجع ديگري در خارج از سازمان، كسب تكليف كنند يا دستوراتي را بپذيرند. آنها بايد از هر عملي كه احتمالاً بر موقعيتشان بعنوان مستخدمين بين‌المللي انعكاسي سوء بگذارد، خودداري نموده و متعهد گردند كه وظايف خويش را تنها يا در نظر داشتن مصالح سازمان بانجام رسانند.

ماده 32

1: دبيركل در انجام وظائفش، بوسيله قسمت امور پژوهش، اداره امور اداري و منابع انساني، اداره اطلاعات و روابط عمومي، دفتر خود او و هر قسمت يا اداره‌اي كه كنفرانس ممكن است ايجاد آنرا مناسب تشخيص دهد، ياري خواهد شد.

2: صرف‌نظر از مقررات ماده 33 و در مواردي كه انجام وظيفه مطلوب قسمتها و ادارات دبيرخانه ايجاب مي‌كند، هيئت عامل مي‌تواند بنابر توصيه دبير كل به وي اجازه دهد تا وظائف يا واحدهاي كوچكي از يك قسمت يا اداره را به قسمت يا اداره ديگري انتقال دهد.

ماده 33

الف: قسمت امور پژوهش عهده‌دار موارد زير خواهد بود:

1: اجراي يك برنامه پيوسته پژوهش براي برآوردن نيازهاي سازمان با تاكيد خاص بر انرژي و مسائل مربوط به آن.

2: مراقبت، پيش‌بيني و تحليل پيشرفتها در زمينه انرژي وصنايع پتروشيمي و ارزيابي هيدروكربورها و فرآورده‌ها و موارد استفاده غيرانرژي‌زاي آنان.

3: تحليل جريانات مهم اقتصادي و مالي بخصوص آنچه به مسائل مالي و پولي بين‌المللي و صنعت نفت بين‌المللي مربوط مي‌شود.

4: نگهداري و توسعه خدمات اطلاعات آماري جهت تقويت فعاليتهاي پژوهشي دبيرخانه و كشورهاي عضو.

ب: وظايف اداره امور اداري و منابع انساني عبارتند از:

1: مسئوليت در مورد كليه روشهاي سازمان، تأمين خدمات اداري براي كليه جلسات، مسائل پرسنلي، بودجه‌ها و حسابداري و كنترل داخلي.

2: مطالعه و بررسي روشهاي عمومي اداري و روشهاي روابط صنعتي متداول در صنعت نفت در كشورهاي عضو و ساير كشورها و توصيه به كشورهاي عضو در خصوص هر نوع اطلاع ممكن.

3: آگاهي از روشهاي اداري رايج و يا تحولات خط‌مشي كه در صنعت نفت بين‌المللي رخ مي‌دهد، كه ممكن است بر سازمان تأثير بخشد يا مورد علاقه آن باشد.

ج: اداره اطلاعات و روابط عمومي عهده‌دار موارد زير خواهد بود:

1: تشريح اهداف، تصميمات واقدامات اوپك بصورت واقعي و مطلوبترين وجه آن.

2: انتشار اخباري كه افكار عمومي به آن علاقمند است در مورد سازمان و كشورهاي عضو در زمينة انرژي و موضوعات مرتبط و

3: اجراي يك برنامه متمركز اطلاعات عمومي و شناخت زمينه‌هاي مناسب براي پيشبرد اهداف سازمان.

ماده 34

الف: دبيركل در صورت لزوم، مشاوريني را جهت مشاوره در مورد مسائل خاص يا انجام مطالعات تخصصي كه انجام آن توسط دبيرخانه مقدور نباشد، مامور خواهد نمود.

ب: دبيركل مي‌تواند چنين متخصصين يا كارشناساني را بدون توجه به تابعيت، بنحويكه سازمان نياز داشته باشد، براي دوره‌اي كه هيئت عامل تصويب نمايد، بكار گمارد، مشروط برآنكه پيش‌بيني چنين كاري در بودجه بعمل آيد.

ج : دبيركل مي‌تواند در هر زمان هيئتهاي كار را براي انجام هرگونه مطالعه در زمينه مسائل خاص مورد علاقه كشورهاي عضو دعوت نمايد.

فصل چهارم :جلسات مشورتي و اركان تخصصي

ماده 35

الف : يك اجلاس مشورتي، از روساي هيئتهاي نمايندگي كشورهاي عضو و يا نمايندگان آنها تركيب مي‌گردد.

ب: در هر زمان كه اجلاس كنفرانس برقرار نباشد، ممكن است اجلاس مشورتي بنا به درخواست رئيس كنفرانس تشكيل گردد.

ج : دستور جلسه هر اجلاس مشورتي بوسيله رئيس كنفرانس تهيه مي‌گردد، مگر آنكه قبلاً بوسيله خود كنفرانس تعيين شده باشد.

د: اجلاس مشورتي مي‌تواند توصيه‌هائي جهت تصويب به اجلاس كنفرانس بعدي ارائه نمايد ، مگر اينكه كنفرانس قبلي در اين موارد تصميم ديگري گرفته باشد.

ماده 36

الف: كنفرانس مي‌تواند اركان تخصصي را، بنحويكه مقتضيات ايجاب كند، بمنظور كمك در حل بعضي مشكلات كه داراي اهميتي خاص باشند، ايجاد نمايد. اركان تخصصي براساس قطعنامه‌ها يا اساسنامه‌هائي كه بدين جهت تهيه شده‌اند، عمل خواهند نمود.

ب: اركان تخصصي چه از نظر عملكرد و چه از نظر مالي، در چارچوب كلي دبيرخانه سازمان عمل خواهند نمود.

ج: اركان تخصصي، همواره طبق اصول سازمان، بنحويكه در قطعنامه‌هاي كنفرانس بيان مي‌گردد، عمل خواهند كرد.

فصل پنجم: مقررات مالي

ماده 37

الف: بودجه سازمان براي هر سال تقويمي تنظيم خواهد گرديد.

ب: كنفرانس در پذيرش هر عضو وابسته به سازمان، از آن خواهد خواست مبلغ ساليانه مقطوعي را كه بعنوان كمك مالي وي به سازمان تلقي مي‌گردد، پرداخت نمايد.

ج: بودجه پس از درنظر گرفتن سهميه‌هاي ساليانه اعضاء وابسته، بر يك مأخذ مساوي بين كليه كشورهاي عضو تقسيم خواهد شد.

ماده 38

الف: هر كشور عضو، كليه هزينه‌هاي متحمل شده بابت اعزام هيئت‌هاي نمايندگي با نمايندگان به كنفرانس‌ها، جلسات مشورتي و هيئتهاي كار را تقبل خواهد نمود.

ب: سازمان، هزينه‌هاي مسافرت و حق‌الزحمه اعضاء هيئت عامل را كه در جلسات هيئت عامل حضور مي‌يابند، تقبل خواهد نمود.

فصل ششم : مقررات الحاقي

ماده 39

ممكن است بوسيله هركشور عضو، اصلاحيه‌هائي به اين اساسنامه پيشنهاد شود . چنين اصلاحيه‌هائي پس از مطرح شدن درهيئت عامل وتائيد ان هيئت ، جهت تصويب به كنفرانس پيشنهاد خواهد گرديد.

ماده 40

كليه قطعنامه هاي مخالف متن اين اساسنامه ، منسوخ خواهد بود.

ماده41

اين اساسنامه از تاريخ اول مه 1965 قابل اجراء مي باشد.

اصلاحات اساسنامه

(الحاق شده به اين متن)

1- در آوريل 1965، كل متن اساسنامه مورد تجديدنظر قرار گرفت.

2- درژوئن 1968، در اجلاس 22، هيئت عامل طبق بند 3 ماده 33 اساسنامه، موافقت كرد كه واحد آمار از ادارة اطلاعات به دفتر دبيركل و وظايف مطبوعات و روابط عمومي از دفتر دبيركل به ادارة اطلاعات منتقل شود.

توافقنامه 6363 ايجاد اوپك ( اينجا كليك كنيد)

اعضاي اوپك در حال حاضر عبارتند از:

ايران، عراق، كويت، قطر، عربستان و امارات متحده عربي از قاره آسيا

ايران:
جمهوری اسلامی ایران یکی از پنج کشور بنیانگذار و مؤسس اوپک در سال 1960 است. ایران دومین کشور بزرگ تولید کننده و صادرکننده نفت اوپک میباشد. تلاشهای گسترده‌ای در سالهای اخیر به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به اجرا درآمده است، اما به علت کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و موانع تحریم از سوی آمریکا، ایران در اجرای مازاد ظرفیت تولید نفت با مشکلاتی روبرو است.

شرکت ملی نفت ایران که با نام تجاری «NIOC» در بازار نفت فعالیت میکند، یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین شرکتهای نفتی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس میباشد که در سال 1327 تأسیس و در سال 1332 ملی شد.

شرکت ملی نفت ایران مسئولیت صنعت نفت ایران را بر عهده دارد. این شرکت بهمراه شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، چهار شرکت اصلی وزارت نفت ایران هستند که کلیه امور مربوط به نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآوردههای نفتی را در اختیار دارند.

در حال حاضر، تبادل اطلاعات فنی بین ایران و تولید کنندگان نفت منطقه خلیج فارس در خصوص میدانهای نفتی مشترک بطور مداوم و متقابل در جریان است.

دكتر مسعود ميركاظمي

وزير نفت ج.ا.ايران

آمار مهم نفت و گاز ایران (2007)

 • جمعيت: 29/71 (میلیون نفر)
 • مساحت كشور: 1648 (هزار كيلومتر مربع)
 • توليد ناخالص داخلی سرانه: 4837 (دلار)
 • ارزش صادرات نفتی:92/88 (میلیارد دلار)
 • ذخاير اثبات شدة نفت خام:62/137 (میلیارد بشكه)
 • ذخاير اثبات شدة گاز طبيعي: 29610 (میلیارد متر مكعب)
 • مقدار توليد نفت خام: 4056 (هزار بشكه در روز)
 • ظرفيت پالايشي: 1474 (هزار بشكه در روز)
 • مصرف فراورده‌هاي پالايشي: 1/1776 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات نفت خام: 2438 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات گاز طبيعي: 25/4 (میلیارد متر مكعب)

عراق:
عراق از كشورهاي بنيانگذار و مؤسس اوپك در سال 1960 است. بعد از اشغال عراق توسط آمريكا، ميزان توليد نفت اين كشور به شدت كاهش يافت، عراق درحال حاضر خارج از نظام سهميه‌بندي اوپك قرار دارد. براي افزايش توليد نفت اين كشور، شركت‌هاي خارجي انواع قراردادهاي سرمايه‌گذاري، از جمله قراردادهاي مشاركت در توليد (PSA) را با اين كشور منعقد نموده‌اند.

نقش اين كشور در اوپك در گذشته به مواضع ايران نزديك بود ولي بعد از حمله امريكا، و به دنبال كاهش توليد نفت عراق، اين كشور مواضع خاصي را در سازمان اوپك نداشته است. بعد از حمله عراق به كويت در سال 1990 و متعاقب آن تحريم‌هاي اعمال شده بر اين كشور توسط سازمان ملل، عراق تنها در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا كه توسط سازمان ملل اعمال مي‌شد، قادر به فروش نفت بود و به‌علاوه اين كشور از سال 1991 قادر به پرداخت حق عضويت خود در سازمان اوپك نيز نبود، از اين‌رو مواضع اين كشور در اوپك بسيار تضعيف شد. پيش‌بيني مي‌شود با افزايش توليد نفت عراق در سال‌هاي آتي، موضع اين كشور در اوپك نيز نيرومندتر گردد.

در زمينه استخراج، توسعه و بهره‌برداري از ميادين و چاه‌هاي مشترك مرزي ايران و عراق يك كميته فني متشكل از كارشناسان دو كشور مشغول بررسي و مذاكره مي‌باشند.

شركت سومو (SOMO) متولي صنعت نفت و گاز اين كشور است.

آمار مهم نفت و گاز (2007):

 • جمعيت: 49/29 (میلیون نفر)
 • مساحت كشور: 438 (هزار كيلومتر مربع)
 • توليد ناخالص داخلی سرانه: 3464(دلار)
 • ارزش صادرات نفتی: 20/58 ( میلیارد دلار)
 • ذخاير اثبات شده نفت‌خام: 115(میلیارد بشكه)
 • ذخاير اثبات شده گاز طبيعي: 3170 (ميليارد متر مكعب)
 • مقدار توليد نفت‌خام: 2281 (هزار بشكه در روز)
 • ظرفيت پالايشي: 659 (هزار بشكه در روز)
 • مصرف فرآورده‌هاي پالايشي: 3/589 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات نفت‌خام: 1855 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات گاز طبيعي: – (ميليون متر مكعب)
 • مصرف فرآورده‌هاي پالايشي:6/299 (هزار بشكه در روز)
 • صادرات نفت‌خام: 841 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات گاز طبيعي: 67/59 (میلیارد متر مكعب)

كويت:
كويت از اعضاي بنيانگذار و مؤسس اوپك در سال 1960 است.

كويت از جمله كشورهايي است كه از انواع قراردادهاي سرمايه‌گذاري از جمله PSA (قرارداد مشاركت در توليد) به منظور افزايش توليد نفت خود استفاده مي‌كند.

اين كشور به دليل برخورداري از منابع عظيم نفت، از نظر سياسي و اقتصادي براي كشورهاي بزرگ، داراي اهميت استراتژيك است. در طول جنگ تحميلي، كويت همواره دنباله‌رو ساير كشورهاي عربي بود و روابط نزديكي با ايران نداشت، اما بعد از حمله عراق به كويت، روابط ايران و كويت رو به گسترش بوده است.

اين كشور در سازمان اوپك بيشتر از مواضع عربستان پيروي مي‌كند و از كشورهاي محافظه‌كار اوپك محسوب مي‌شود.
شركت نفت كويت (KPC) متولي صنعت نفت و گاز اين كشور است.

آمار مهم نفت و گاز (2007):

 • جمعيت: 92/2 (میلیون نفر)
 • مساحت كشور: 18(هزار كيلومتر مربع)
 • توليد ناخالص داخلی سرانه: 54050 (دلار)
 • ارزش صادرات نفتی: 44/84 (میلیارد دلار)
 • ذخاير اثبات شده نفت‌خام: 50/101 (میلیارد بشكه)
 • ذخاير اثبات شده گاز طبيعي: 1784 (ميليارد متر مكعب)
 • مقدار توليد نفت‌خام: 2676 (هزار بشكه در روز)
 • ظرفيت پالايشي: 936 (هزار بشكه در روز)
 • مصرف فرآورده‌هاي پالايشي: 8/263 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات نفت‌خام: 1739 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات گاز طبيعي: – (ميليون متر مكعب)

قطر:
قطر اولين كشوري است كه بعد از كشورهاي مؤسس اوپك، در سال 1961 به عضويت كامل سازمان اوپك پذيرفته شد.

شركت ملي نفت قطر با نام تجاري Qatar Petroleum (QP) فعاليت مي‌كند. اين شركت در سال 1974 در پي ملي شدن نفت در اين كشور تأسيس شد.

انواع قراردادهاي نفتي در اين كشور از جمله «مشاركت در توليد» (PSA) اجرا مي‌شود. به دليل وجود ميادين گازي در قطر عمده‌ترين فعاليت اين كشور و شركت‌هاي خارجي حاضر در آن، بر صنعت گاز متمركز است. در حال حاضر قطر يكي از توليدكنندگان عمدة گاز جهان محسوب مي‌شود و در ميدان عظيم گاز پارس جنوبي كه بزرگترين ميدان مستقل گازي جهان است، با ايران شريك است.
مواضع اين كشور معمولاً به عربستان نزديكتر است و در بيشتر موارد و تصميمات از اين كشور تبعيت مي‌كند. همكاري قطر با ايران در اوپك و به ويژه در اتخاذ مواضعي به منظور حمايت از راهبردها و سياست‌هاي ايران در اوپك محدود است.

آمار مهم نفت و گاز (2007):

 • جمعيت: 86/0 (میلیون نفر)
 • مساحت كشور: 11 (هزار كيلومتر مربع)
 • توليد ناخالص داخلی سرانه: 106610 (دلار)
 • ارزش صادرات نفت خام: 95/38 (میلیارد دلار)
 • ذخاير اثبات شدة نفت خام: 41/25 (میلیارد بشكه)
 • ذخاير اثبات شدة گاز طبيعي: 25466 (میلیارد متر مكعب)
 • مقدار توليد نفت خام: 843 (هزار بشكه در روز)
 • ظرفيت پالايشي: 80 (هزار بشكه در روز)
 • مصرف فراورده‌هاي پالايشي: 9/115 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات نفت خام: 703 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات گاز طبيعي: 78/56 (میلیارد متر مكعب)

عربستان سعودي:
عربستان سعودي كه يكي از بينان‌گذاران سازمان اوپك است، بزرگ‌ترين توليدكننده و صادركننده نفت در جهان است و بيشترين مازاد ظرفيت توليد نفت جهان را در اختيار دارد. به همين دليل، عربستان موقعيتى متمايز در تعيين قيمت نفت و نقشى انکارناپذير در ترسيم سياست‌هاى حاکم بر اوپك و بازار جهاني نفت دارد.

شركت ملي نفت عربستان سعودي كه با نام تجاري «آرامكو السعوديه» (Saudi Aramco) در بازار نفت فعاليت مي‌كند، در سال 1933 به عنوان يك شركت نفتي عربي آمريكايي تأسيس شد. اين شركت پس از ملي شدن صنعت نفت عربستان، مسئوليت كلية امور صنعت نفت اين كشور را در اختيار دارد و تمام سرمايه‌‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي توسعه ظرفيت توليد را انجام مي‌دهد.

با توجه به اين كه عربستان سال‌هاست بزرگترين عرضه‌کننده نفت خام به ايالات متحده است، سياست پيشين عربستان در اوپك حاکى از روابط خاص ميان رياض و واشنگتن بود. بيانيه‌ها و عملکردهاى اخير وزارت نفت عربستان به ويژه در سازمان اوپك نشان از تغيير جزيي در سياست‌هاي نفتي اين کشور دارد. سياست نفتى عربستان بر پايه چهار واقعيت استوار است: در اختيار داشتن بزرگ‌ترين ذخاير نفتى جهان و كمترين هزينه توليد، حفظ مازاد ظرفيت توليد، وابستگى اقتصاد كشور به صنعت نفت و ثبات رويه‌هاي سياسى و اقتصادي.

آمار مهم نفت و گاز (2007):

 • جمعيت: 2482 (میلیون نفر)
 • مساحت كشور: 2150(هزار كيلومتر مربع)
 • توليد ناخالص داخلی سرانه: 19405 (دلار)
 • ارزش صادرات نفتی: 21/283 (میلیارد دلار)
 • ذخاير اثبات شدة نفت خام: 06/264 (میلیارد بشكه)
 • ذخاير اثبات شدة گاز طبيعي: 7570 (میلیارد متر مكعب)
 • مقدار توليد نفت خام: 9198 (هزار بشكه در روز)
 • ظرفيت پالايشي: 2135 (هزار بشكه در روز)
 • مصرف فراورده‌هاي پالايشي: 3/1440 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات نفت خام: 7322 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات گاز طبيعي: —

امارات متحده عربي:
امارات متحدة عربي كه از 7 شيخ‌نشين تشكيل شده، در سال 1967 به عضويت كامل اوپك پذيرفته شد و از جمله آخرين اعضاي فعلي اوپك محسوب مي‌شود.

شركت ملي نفت دبي ابوظبي كه با نام تجاري اَدناك (
Abu Dhabi National Oil Company) شناخته شده، متولي اصلي فعاليت‌هاي صنعت نفت اين كشور است. شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت امارات حضوري فعال دارند و انواع قراردادها از جمله مشاركت در توليد (PSA)در اين كشور اجرا مي‌شود

نفت خام سبك دوبي كه يكي از نفت خام‌هاي شاخص در بازار جهاني نفت است، مبناي محاسبة قيمت نفت خام‌هاي منطقة خليج فارس به جز عربستان است.

با توجه به رابطة نزديك امارات با عربستان، اين كشور در اتخاذ سياست‌ها و مواضع خود در اوپك، معمولاً با عربستان هماهنگي كامل دارد.

روابط ايران و امارات در اوپك محدود است و در چارچوب كلي سازمان همكاري دارند. اما مذاكره براي صادرات گاز به امارات از ميدان سلمان (حوزة مشترك ايران و قطر) به ميزان نيم ميليون فوت مكعب در روز بين امارات و شركت ملي صادرات گاز ايران در جريان است

آمار مهم نفت و گاز (2007)

 • جمعيت: 52/4 (میلیون نفر)
 • مساحت كشور: 84 (هزار كيلومتر مربع)
 • توليد ناخالص داخلی سرانه: 57603 (دلار)
 • ارزش صادرات نفتی: 50/102 (میلیارد دلار)
 • ذخاير اثبات شدة نفت خام: 80/97 (میلیارد بشكه)
 • ذخاير اثبات شدة گاز طبيعي: 6091 (میلیارد متر مكعب)
 • مقدارتوليد نفت خام: 2572 (هزار بشكه در روز)
 • ظرفيت پالايشي: 466(هزار بشكه در روز)
 • مصرف فراورده‌هاي پالايشي: 3/233(هزار بشكه در روز)
  مقدار صادرات نفت خام: 2334 (هزار بشكه در روز)
 • مقدار صادرات گاز طبيعي:57/7 (میلیارد متر مكعب)

کلمات جستجو شده: سازمان اوپک, اوپک چیست, تاریخچه اوپک, کشورهای عضو اوپک, راجع به سازمان اوپک, Contact: Iran Oil and Gas Measurement شرکت با مسئولیت محدود: Email: mail, تاسيس اوپك, سازمان opec, تحقیق درباره ی اوپک

نوشته های مرتبط

4 نظر برای همه چيز در مورد OPEC

 1. ارش
  شهریور ۱۹, ۱۳۹۵

  سلام.چطور می تونم قطعنامه۳۳ مصوب ۱۹۶۲ اوپک را پیدا کنم. هر چی سرچ کردم چیزی در اینترنت ندیدم. ممنون میشم راهنماییم کنید.

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 2. امیر
  دی ۴, ۱۳۹۴

  سایت عالی وخوبی که به من در درسهایم کمک میکند

  رتبه دهید: Thumb up 0 Thumb down 0

 3. هادی
  آذر ۱۴, ۱۳۹۳

  نظرات شما خوب است

  رتبه دهید: Thumb up 1 Thumb down 1

 4. Aminullah
  فروردین ۳۱, ۱۳۹۲

  من به مطالب فوق علاقه دارم اما متآسفانه این مطالب کاپی نمیشود .

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 12 Thumb down 3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *