فرآورده هاي نفتي

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫50 از 5)
Loading...

بنزين موتور معمولي بدون سرب

 

 • · ساختار

بنزين موتور، عمدتا” مخلوطي از هيدروكربن هاي سبك مايع (C5 –C10   ) است كه دامنه تقطيري از  38 تا  205 درجه سلسيوس را در بر مي گيرد. در ساخت بنزين موتور، برش هاي مختلف نفتي به اضافه مواد اكسيژنه، به منظور بالابردن كيفيت( از جمله آرام سوزي ) و همچنين شاخص رنگ به كار مي رود. در اين فرآورده از سرب به عنوان بالا برنده عدد اكتان استفاده نمي شود.

 • · مشخصات

60

° C

Distillation 10% Evaporated (max) @

115

° C

50% Evaporated (max) @

180

° C

90% Evaporated (max) @

05

° C

F.B.P (MAX)

1.5

% vol

Residue (max)

1.0

% vol

Loss (max)

*

kpa

Vapour Pressure

0.1

Mass %

Sulphur Total (max)

480

minute

Induction period @100 c

0.013

g/L

Metallic lead (mix)

90

(Octane number (Research)  (min)

0.0005

Mass %

Mercaptan content

red

Color

v  با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بين 55   تا 69 kpa  متغير است.

 • · كاربرد

به عنوان سوخت در انواع موتورهاي بنزيني درون سوز

بنزين موتور سوپر بدون سرب

 • ·     ساختار

تركيبات متشكله اين سوخت همانند بنزين موتور معمولي بدون سرب، عمدتا” از هيدروكربن هاي سبك مايع ( C5 –C10 ) تشكيل شده است كه دامنه تقطيري از 38 تا 205 درجه سلسيوس را در بر مي گيرد. از ويژگي هاي بارز اين سوخت، عدم استفاده از تركيب سرب به عنوان بالا برنده عدد اكتان (شاخص آرام سوزي) است.

در حال حاضر اين سوخت با استفاده از پالايش ويژه توليد مي شود و از مواد افزودني تركيبات اكسيژنه به جاي تركيبات سرب در آن استفاده مي شود.


 • · مشخصات

60

° C

Distillation 10% Evaporated (max) @

115

° C

50% Evaporated (max) @

180

° C

90% Evaporated (max) @

205

° C

F.B.P (MAX)

1.5

% vol

Residue (max)

1.0

% vol

Loss (max)

*

kpa

Vapour Pressure

0.1

Mass %

Sulphur Total (max)

480

minute

Induction period @100 c

0.013

g/L

Metallic lead (mix)

95

(Octane number (Research)  (min)

0.0005

Mass %

Mercaptan content

Green

Color

v با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بين 55 kpa تا 69 kpa متغير است.

 • · كاربرد

به عنوان سوخت در انواع موتورهاي بنزيني درون سوز

نفت سفید

·

ساختار

این سوخت از فرآورده های میان تقطیر پالایشگاه می باشد که از هیدروکربورهای متوسط  ( C10 – C16 ) تشکیل گردیده و دامنه تقطیری از   275 – 150 درجه سلسيوس را در بر می گیرد. رنگ طبيعي این فرآورده بی رنگ بوده و با توجه به تصفيه هاي ويژه اي كه بر روي آن انجام مي گيرد، فاقد هر گونه بوی تند و نامطبوع می باشد.

 • · مشخصات

50

%vol

Recovered @ 185°c (max)

20

%vol

Recovered @ 200°c (max)

90

%vol

Recovered @ 210°c (max)

95

%vol

Recovered @ 235°c (max)

275

° C

F.B.P

2.0

%vol

Residue (max)

1.5

%vol

Loss (max)

 

0.820

Kg/L

Density @ 15°c (max)

25

Coler (min)

merchantable

Odour

43

° C

Flash point (min)

25

mm

Smoke point  (min)

0.15

Mass%

SulphurTotal  (max)

0.0010

Mass%

Mercaptan sulphur (max)

 

 • · كاربرد

به عنوان سوخت در لوازم نفت سوز خانگي و صنعتي و همچنين در چراغ هاي روشنائي

نفت گاز

 • ·    ساختار

این سوخت از فرآورده های میان تقطیرپالايشگاه مي باشد كه دامنه تقطيري از  385 – 150 درجه سلسيوس را در بر مي گيرد . اين فرآورده به گونه اي مورد تصفيه شيميائي و فيزيكي قرار مي گيرد كه تركيبات هيدروكربني متشكله، دارای عملکرد مناسبی در مشعل ها و موتورهای احتراق داخلی است . رنگ طبيعي این فرآورده زرد کهربایی است.

 • · مشخصات

T.B.R.

%VOL

Recovered @ 150°c

T.B.R.

%VOL

Recovered @ 300°c

90

%VOL

Recovered @357°c

385

° C

F.B.P. (max)

0.820-0.860

Kg/L

Density @ 150 ° C

3

Color (max)

54

° C

Flash point (min)

1.0

Mass%

Sulphur Total (max)

2.0-5.5

mm2/s

Viscosity kinematic @ 37.8 ° C

1.5

° C

Cloud point (max)

-4

° C

Pour point (max)

0.10

Mass%

Carbon residue (max)

0.01

Mass%

Ash (max)

0.05

%vol

Water & sediment

50

Cetan index (min)

 • · كاربرد

به عنوان سوخت در موتورهاي درون سوز ديزلي

به عنوان سوخت در انواع مشعل هاي خانگي و صنعتي

نفت کوره 180 و 230


·    ساختار

این فرآورده ها برش های سنگین تر از نفتگاز می باشند. ترکیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار می گیرند.

 • ·    مشخصات

230

180

230

180

Viscosity kinematic @ 50 ° C (max)

15.0

5.0

Pour point (max) ° C

63

63

Flash point (min) ° C

3.0

3.0

SulphurTotal  (max)%mass

13

13

Carbon Residue Conradson (max)%mass

0.05

0.05

Ash (max) %mass

0.5

0.5

Water & sediment (max) % vol

42.2

42.2

Colorific value higher (min) MJ/kg

 

 • · كاربرد
به عنوان سوخت در ديزل هاي ثابت و متحرك و صنايعي كه مشعل طراحي شده جهت سيستم احتراق آنان قابليت مصرف اين فرآورده را داشته باشد.

نفت کوره 280 و 380


·    ساختار

این فرآورده هاي برش های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برجهای تقطیر هستند که با استفاده از برش های سبکتر تنظیم گرانروی شده  و بعنوان سوخت عرضه می شوند. ترکیب درصد هیدروکربن های متشکله، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی کند.

 • ·    مشخصات

380

280

0.99

0.97

Density @ 15 ° C (max) kg /L

380

280

Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s

32

24

Pour point (max)

65

65

Flash point (min) ° C

3.5

3.5

SulphurTotal  max)%mass

20

15

Carbon Residue Conradson (max)%mass

0.15

0.15

Ash (max) %mass

1.0

1.0

Water & sediment (max) % vol

41.7

41.7

Colorific value higher (min) MJ/kg

· كاربرد

به عنوان سوخت در صنايع و نيروگاه هائي كه در سيستم احتراق آنان نفت كوره متوسط پيشنهاد شده است.

نفت کوره سنگین

 • ·    ساختار

این فرآورده باقیمانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برجهای تقطیر است که عمدتاً نیازی به اختلاط با فرآورده های سبک ، به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیماً قابل عرضه می باشد . درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتي خوب، از ويژگي هاي اين سوخت مي باشد.

 

 • ·     مشخصات

Approx . 0.99

kg /L

Density @ 15 ° C (max) kg /L

72

Mm2/s

Viscosity kinematic @ 100 ° C (max)

40

° C

Pour point (max)

60

° C

Flash point (min)

3.5

%mass

SulphurTotal ( max)

15

%mass

Carbon Residue Conradson (max)

0.15

%mass

Ash (max) %mass

1.0

% vol

Water & sediment (max)

40.5

MJ/kg

Colorific value higher (min)

150 Approx.

ppm

vanadium

40 Approx.

ppm

Nickel

15 Approx.

ppm

Sodium

 • · كاربرد
به عنوان سوخت در صنايع و نيروگاه هائي كه در سيستم سوختني آنها، سوخت سنگين پيشنهاد شده است.
حلال هاي 404 ، 406 و 410

 

·    ساختار

حلال هائي هستند، متشكل از هيدروكربن هاي پارافيني با تعداد C5-C8

 

 • · مشخصات

410

406

404

113-55

80-62

143-60

Distillation range°C

TBR

TBR

TBR

[email protected] 15°C Kg/L

25 (min)

25 (min)

25 (min)

Color, saybolt

1

Copper strip, [email protected]°c

1

1

Copper strip, [email protected]°c

Neg.

Neg.

Neg.

Doctor test

0.05

0.05

0.05

SulphurTotal (max) %mass

TBR

7 (max)

TBR

Aromatic content %vol

 

 • · كاربرد

به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ

به عنوان يكي از مواد متشكله تاير، حلال لاستيك و رزين، چسب ها و چسب هاي نواري

به عنوان حلال در صنايع شيميائي، آرايشي و غذائي

حلال هاي 400 و 409 (آروماتيك بالا)

 • ساختار

بخش اعظم حلال 409، از هیدروکربن های آروماتیک (بیش از 75 درصد)، عمدتاً از نوع تولوئن تشکیل شده است.

 • حلال 400 با دارا بودن حداقل 30 درصد ترکیبات آروماتیکی، شامل هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی نیز است.
 • مشخصات

409

400

106-123

45-150

Distillation range °C

25 (min)

25 (min)

Color, saybolt

1

1

Copper strip, [email protected]°c

Neg.

Neg.

Doctor test

0.05

0.01

SulphurTotal  (max) %mass

75 (min)

30 (min)

Aromatic content %vo

كاربرد

به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ

به عنوان رقيق كننده در ساخت چسب ها

به عنوان ماده متشكله تينر

حلال هاي 402 و 403

ساختار

وایت اسپریت ها مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی و آروماتیکی با دامنه تقطیر   200 – 142 درجه سلسيوس هستند . این حلال ها، مایعاتی شفاف، به رنگ آب و دارای بوی ملایم بوده، از لحاظ شیمیائی پایدارند و خورندگی ایجاد نمی کنند.

مشخصات

 

403 (light)

403

402

125-175

152-198

142-198

Distillation range °C

0.0775

TBR

0.775

[email protected] 15°C Kg/L

38

38

Flash point, tag°c (min)

21

34

Flash point, Abel°c (min)

10 (min)

21 (min)

25 (min)

Color, saybolt

Neg.

Neg.

Neg.

Doctor test

0.05

0.2

0.05

Sulphur Total %mass (max)

45 (min)

45 (min)

20 (max)

Aromatic content %vol

كاربرد

به عنوان حلال در تینرهای رنگ و لاک الکل

به عنوان حلال خشک کن رنگ ها

به عنوان حلال در چاپ پارچه

به عنوان حلال چربی گیر از سطوح فلزات

به عنوان حلال واکس های مخصوص اثاثیه منزل، مبلمان، کف پوش ها و همچنین واکس کفش

به عنوان حلال خشك شوئي

 

سوخت جت (AVIATION TURBINE KEROSENSE)

این سوخت دارای استاندارد DERD 2494 بوده و از نظر دامنه تقطیر، مشابه نفت سفید است. سوخت مذکور با استفاده از افزودنی های مناسب، پالایش و تصفیه ویژه تولید می شود. نقطه اشتعال بالا (بیش از 40 درجه سلسيوس )، این سوخت را مناسب استفاده در کلیه موتورهای توربینی هواپیماهای مسافربری و همچنین بعضی هواپیماهای جنگی می سازد. ( JET A-1 )  نام دیگری برای این فرآورده می باشد.

سوخت جت JET PROPULSION FUEL

اين سوخت داراي استاندارد DERD 2454, MIL-T-5624K است. دامنه تقطير وسيع (Wide-Cut)، شامل برش بنزيني و نفتي، همراه با مواد افزودني مناسب، شرائط ويژه اي را به منظور استفاده در موتور توربيني هواپيماهاي جنگي و انواع هليكوپتر به اين سوخت مي بخشد.

بنزين هواپيمايي 100LL

(AVIATION GASOLINE)

این سوخت دارای استاندارد 2485  b) ASTM D910-89 , (a) DERD)  است. سوخت مذکور دارای برش بنزینی با اکتان بیش از 100 ( به روش AVIATION) و همچنین اکتان اجرایی (PERFORMANCE) بیش از 130 بوده و در ساخت آن از اختلاط برشهای ویژه تولید پالایشگاه، همراه با مواد افزودنی مناسب استفاده می شود. این سوخت در هواپیماهایی که دارای موتور از نوع پیستونی (احتراق داخلی) هستند، استفاده می شود.
گاز مايع

ساختار

گاز مایع، عمدتاً مخلوطی از دو هیدروکربن سبک نفتی به نام پروپان و بوتان است. این گازها از مواد سبک بالاسری برجهاي تقطیر پالایشگاه ها حاصل مي شود.

مشخصات

Nil

% vol

C2 hydrocarbon

*

% vol

C3 hydrocarbon

*

% vol

C4 hydrocarbon

2

% vol

C5 hydrocarbon

Negative

Hydrogen sulphide

0.23

g/ m3

Mercaptan sulphur (max)

12

g/ m3

Odorizing Agent

 

با توجه به فصل مصرف، درصد حجمي پروپان بين 60-15 و درصد حجمي بين 85-40 متغير است.

كاربرد

 • به عنوان سوخت در وسایل گازسوز خانگی
 • به عنوان سوخت جایگزین در خودروها
 • به عنوان سوخت در صنایع مختلف
 • به عنوان گاز جایگزین گاز فرئون در قوطی های آئروسلی

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *