تعدادي از نرم افزار های کاربردی برای مهندسان نفت و گاز

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫20 از 5)
Loading...

در اين بخش تعدادي از نرم افزارهاي كاربردي در زمينه هاي مختلف نفت و گاز ارائه مي شود. لينك دانلود نيز با رنگ قرمز مشخص شده است. لطفا در صورت وجود هرگونه مشكلي در قسمت نظر خواهي مطرح كنيد تا سريعا مورد بررسي قرار بگيرد.

با تشكر

Properties Databank 1.0

Databank in Excel of many substances. Also include functions for Excel. Developed by Pedro Fajardo. Databank.zip. 116KB

Aeromix+2000A

Excel Spreadsheet for design of mechanical aeration. Developed by Doug Anderson. Aeromix.zip. 94 KB

Data.xls

Databank from www.cheresources.com. Data.xls.180 KB

Excel.zip

Several Excel applications: compressible flow, valve design, packed columns, tank heating, dew point of acid gases, etc. Excel.zip 178 KB

VLECalc 1.2

Vapour – Liquid Equilibrium, developed by William D. Kovats. For Windows. More information in his web page. Vlecal12.zip 2,02 MB

Cooling Tower

Quick design of cooling towers. DOS. Developed by Dudley J. Benton, TVA Engineering Lab. Ctowr321.zip 39KB

Chemical Predictor 1.0

Wonderful software for the chemical prediction of electrochemical reactions, developed by Ivan Kessel. Redox.zip 35 KB

Diseño Automático de Turbinas 1.0

Program developed by Miguel Angel for automatic design of turbines and control of energy recovery. In Spanish. MS-DOS. Turbines10.zip 164 KB

Periodic Table

A good Periodic Table by Ernest L. Edgar. It seems to be Shareware, but there is not end of the trial period. Windows. Tablaedgar.zip 135 KB

ChemBalance Wizard

Balance chemical reactions under Windows environment. Developed by Michael L. Betz and Jason P. Hupka, from Colorado School of Mines. Chembl32.001, chembl32.002, chembl32.bat 736 KB

Electricidad

Program to solve Electrical Engineering problems, described as “a book with a infinity of solved problems” by Alvaro Revilla García for Windows 95. In Spanish. Two files to download. Electri1.zip 1037 KB. Electri2.zip 986 KB

Unifacal.zip

Estimation of Activity Coefficients. Developed by Bruce Choy and Danny Reible. Unifacal.zip 1,71 MB

dP.zip

Estimation of drop pressure in liquids and gases. Developed by eMKa, is freeware for non commercial uses. More information here. For Windows. dP.zip 1.792 KB

mccabe.zip

Design of distillation columns using McCabe-Thiele method. Programmed by Nirmal Vora. Run under MS-DOS. Mccabe.zip. 45 KB
Engi_Hex v. 1.2. Heat exchangers monitoring. For Windows. Enghex12.001Enghex12.002, Enghex12.bat 740 KB

Engi_H20 v. 1.5. Steam properties. Engi_h2o15.zip 154 KB

Engi_Cal v. 1.4. Programmable calculator. Run under Windows. Engi_cal15.zip. 1,22 MB

Engi_SI v. 1.7. Units conversion. 300 predefined units. Customer can also add more units. Engi_SI17.zip. 346 KB

IngAjad V.1.0

Databank with properties of 700 carbon compounds. In Spanish. Developed by Alfredo Arredondo. For Windows. Ingajad.zip. 4,99 MB

Excalibur 32-bit v.1.05.

Calculator developed by David Bernazzani. Scientific functions, business, geometry, conversion, complex numbers. Programmable. For Windows. And freeware. Ex32_105.001, Ex32_105.002, Ex32_105.bat. 810 KB.

Mechanical Properties of Pipes

Excel databank of mechanical properties of pipes. (Spanish) Developed by José M. Perdiz Dávila.

Propmectub.zip 40 KB

Filtration
Several Excel spreadsheets created by Richard Holdich as complementation of his book about filtration.
Filtration.001, filtration.002, filtration.bat 963 KB

Insulation
Another program of Christopher Haslego, author of The Chemical Engineering Resources Web Page. This is a Excel spreadsheet for insulation of pipes calculations. Insulation.001, insulation.002, insulation.bat 671 KB

HVAcalc
A DOS application of Steve Spinks for psychometrics calculations and wind pressure. Hvacalc.zip10 KB

Mol Weight Calculator
Quick calculus of molecular weights. Developed by Taftan Data. For Windows. Molwt.zip. 77 KB

Pipe Size Optimization
Also from Chris Haslego, Excel spreadsheet to optimise pipe size. Pipes.zip 14 KB

LiqVis
DOS program for estimation of liquids viscosity. From Pacific Engineering Publishing, PO Box 1811 Orinda, Ca 94563. Liqvis.zip 38 KB

Chemtools for Windows 95/NT
Several applications of general chemistry, developed by Ilmari Krebs from Universität Tübingen. Chemicaltools.001, chemicaltools.002, chemicaltools.bat 671 KB

Water
Steam and liquid water properties. For Windows. Developed by NCSU. Water.zip 11 KB

Bvle
Another excel spreadsheet from Chris Haslego, for validation of binary vapour-liquid equilibrium data. bvle.zip 8 KB

Reactor Lab
Simulation of chemical reactors. Developed by Richard K. Herz, Chem. Eng. Program. Dept. of Mechanical & Aerospace Eng. University of California. Reactorsimulación.zip 1,87 MB

Peng-Robinson Equation
Properties estimation using Peng-Robinson equation of state, pure fluids. By Stanley I. Sandler, from Delaware university, Newark. Peng-Robinson.zip
1530 KB

Compressible Flow Estimator
A simple utility program that estimates the error that results when using incompressible pipe flow calculation methods on compressible gas flow systems. Windows 95 or higher. Developed by Applied Flow Technology, 400 W. Hwy 24, Suite #201, P.O.Box 6358, Woodland Park, CO. 80866-6358, Phone (719)686-1000, FAX (719)686-1001. CFE.zip 1,73 MB

Srk.zip

Use this Excel spreadsheet to find the pressure inside a vessel via the SRK equation of state (EOS). Brought to you by the Direction of Software Corner, Somak Mukherjee. Srk.zip 11,9 kB

Turbine


Calculate turbine steam consumption and exhaust steam conditions. Wayne Jayes & Harvey Wilson. From Sugartech. Windows 95 or later. Turbine.zip 438 KB

Economics.xls

Financial Calculation Spreadsheet

You know what a chore it is to optimize a chemical process and get to the bottom line. Then you make some changes and have to do it all over again. Here a great spreadsheet that should ease you pain substantially!
From Cheresources. Economics.zip 26 KB

Excess Air


Calculate the excess air volume required for a hydrocarbon furnace with the Orsat analysis. Excel spreadsheet provided by the Direction of Software Corner, Somak Mukherjee. Excessair.zip 12 KB


Thermonet


Excel spreadsheets for the estimation of chemical compounds properties. From waveone. Thermonet.zip 108 KB


Polycon


Polycon can be considered as a tool with which the formation of polymers as a result of polycondensation reactions can be followed and evaluated. A ‘Monte Carlo’ simulation of random collisions between virtual particles with a certain functionality causes the formation of links (ester bonds). Furthermore this program may be used for analytical purposes. By Hans Hendriks. Windows 95/98/NT. Polcon10.zip 2MB


WinDig 2.5

WinDIG is a data digitalization program. Load a Windows bitmap, define a reference system on this bitmap, and get point coordinates. Very useful if you have a scanner. Developed by Mr Dominique LOVY, Dept. of Physical Chemistry. University of GENEVA. Windows 3.1 or later. Windig25.zip 113KB
Refcycle.zip


Refrigerants thermodynamic properties calculations. Developed by Sam Bakri, you can also contact him at this address. refcycle.zip 1,07 MB


Regression


Excel spreadsheet for data regression analysis. Regresion.zip 27 KB


AreasEng


This program performs approximate area calculations of chromatographic peaks.Windows 3.1 or higher. Developed by Emilio Tozzi. Areaseng.zip.


Sicstr.zip


Simulation of the start up of a CSTR. Matlab file. Developed by Ariel Kempf y Danhiel Cunha. More in their web page. Sicstr.zip 5,39 KB


dimval.zip


Control Valves Design. For Matlab. Developed by Ariel Kempf y Danhiel Cunha. More information at site web. dimval.zip 81,7 KB


Destilae V.2.01.


This program uses the Mc Cabe thiele graphical method tocalculatebottom compositions in a distillation tower. Widows 3.1 or higher. Developed by Emilio Tozzi. Destilen.zip. 282 KB


FrioEng V.1.01


This program performs calculations for an ammonia vapor compression cycle. Widows 3.1 or higher. Developed by Emilio Tozzi. Frioeng.zip. 261 KB


Cyclone.zip


Cyclone Design and Analysis. Excel spreadsheet. Developed by John Neil Stone. Esco web page.Ciclone.zip 73 KB


Aerocalc.zip


Aerosol Calculator. Excel Spreadsheet. Developed by Paul Baron. Aerocalc.zip 216 KB
Chemcalc 2.0

The purpose of this program is to provide a chemist working at his bench or desk, with a single, simple package which willhelp him with his most common, everyday computations. MS-DOS. Developed by Paul Haberfield. Chemcal2.zip 76KB

Gepasi 3.1


Gepasi is a Microsoft Windows program intended for the simulation of the kinetics of systems of chemical and biochemical reactions. Developed by Pedro Mendes, University of Wales. Windows 95 or above. Web Page. Gepasi.zip. 2.347 KB

Propiedades Psicrométricas.


Psychrometric properties of moist air based on methods by R. Hemp for use in mines. Excel Spreadsheet. Prop_psicrometricas.zip 5KB

PMTHERM


Psychometric Calculations. For Windows 95 or latest versions, written by Paul Milligan and Andy Schoen. Pmtherm.zip 373 KB

Water 97 V. 1.2


Excel Add-In for properties of water and stream. Developed by Bernhard Spang, from About.com. Water97_V12.zip 52 KB

WinPipeD V.1.0


WinPipeD is designed to carry out all the standard calculations required in designing multiphase pipe systems. Windows 3.x or above. Developed by Neosoft. Email. Wpip100b.zip 353 KB

PVAPWIN 1.01


Estimation of vapor pressures using several equations of state. Written by Ariel Kempf, for Windows 3.x or higher. Web Page. Pvapwin.zip 363 KB

Funciones 2.7.60


Graphical representation of mathematical functions, for Windows 3.x or latest versions. In Spanish. A program from Jordi Lagares Roset. Visit his web page. Fuwi260e.zip 528 KB

Pipeflow 2.0


Pressure drop and friction factor estimation. Excel sreadsheet. From R. C. Costello & Assoc. Inc., (310) 792-5870. Pipeflow.zip 22 KB

Agita


Static Simulator of an Agitator. MS-DOS. No information about the author. Agita.zip 82 KB

BME


An example of resolution of mass and energy balances using Excel. Written by Wellington Pereria Santos. Portuguese. Bme.zip 1866 KB

Co-Solve-It!


Solubility parameters and properties of resins and solvents. MS-DOS. Registration seems to be free. Developed by Michael Law. Cosolvit.zip 4,30 MB

Flash Calculation


Multicomponent Flash Calculation Excel Spreadsheet. Written by Bernhard Spang. Web site at about.com.Destiflash.zip 20 KB

VPMixtures


Vapor pressure of a liquid solution. Excel spreadsheet from Christopher Haslego, author of the Chemical Engineer’s resource pagepvapmezclas.zip 477 KB

Density_Sat


Density of saturated liquids and vapors using Gaunn & Yamada’s correlation. Excel Spreadsheet. A program from Bernhard Spang‘s web site in about.com.Density_sat.zip 79 KB


Thermeff.zip


Free efficiency calculator excel spreadsheet for gas combustion. Developed by Heatflux. Thermeff.zip 377 KB


Uconeer 1.3


Freeware units conversion for engineers. Windows 95 or later. A program from por Katmar Software. Uconeer.zip 491 KB

XtXtrFun


Curve Fit, Splines and Interpolation with Microsoft Excel. Registration is free, only send your e-mail address to jdavita@netrax.netXtXtrFun.zip 381 KB
CO2 Corrosion

Estimation of corrosion rate on pipelines. Program for Excel developed by Norwegian Technology Standards Institution. CO2Corrosion.zip

257 KB

Rayleigh.zip

Batch Distillation using Rayleigh equation to determine still pot and average distillate composition over time for constant boilup rate D and constant equilibrium ratio K. By Dr. Bernhard SpangAbout.com. Rayleigh1.zip 17 KB

PDE

Partial Differential Equations in Chemical Engineering (heat distribution in a cylinder. For Mathematica. By Michale Monine. Web page. Pde.zip 510 KB

Links to archives in the WWW

TALLER DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO EN INGENIERIA DE ALIMENTOS

Several programs in spanish (more than 100 applications) about food engineering. Great collection.

Free Book about Food Rheology.

At the web page of Dr. James F. Steffe you can download free his book Rheological Methods in Food Process Engineering. The file extension is pdf, so you need the Adobe Acrobat Reader installed in your computer; you can download it (also free) from the Adobe Site. 1.335 KB

Free Book of Biochemical Engineering

You can download this book from Dr. James M. Lee web page. Acrobat Readeris also required. Total size of files to download is near to 3 MB.

Free Heat Transfer Textbook.

A Heat Transfer TextBook for free, download it from his author web page, (his author is Dr. John H. Lienhard V). Acrobat Reader is necessary. Size 6.690 K

نوشته های مرتبط

5 نظر برای تعدادي از نرم افزار های کاربردی برای مهندسان نفت و گاز

 1. مجيد ط ب ي
  اسفند ۲۵, ۱۳۹۰

  لينكا مشكل دارن

 2. reza
  آبان ۱۶, ۱۳۹۰

  KHILI BAD BUDESH..NEMISHE DOWNLOAD KARDESH KHOB CHERA ZADIN..

 3. Hassan
  مهر ۱۶, ۱۳۹۰

  P.na P mikhasti narm afzare PDS, o PDMS o HYSIS chand hezar dolari ro vasat bezareh…

 4. hossein
  شهریور ۲۴, ۱۳۹۰

  salam
  narmafzaraie ke gozashtin dar hade chand KB ‘AN. MAGE HAMCHIN CHIZI EMKAN DARE???. DOWNLOAD HAM KE NEMISHAN!!!

 5. maryam
  فروردین ۲۲, ۱۳۹۰

  salam
  in linkha hich kodam dorost kar nemikonand va man movafagh be downloade hichyek nashodam. emkanesh hast ke chek konid?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *