گازرساني

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...

گازهاي گمشده (مجموعه كتب ومقالات)
– استانداردكنتورهاي گازهوشمندشركت گازانگليس(2010)

– دستورالعمل مواردغيرايمن گازرساني(2009)
دستورالعمل لوله كشي گازپلي اتيلن تافشارحداكثر 10 بار
مهندسي ارزش براي شركت هاي گازرساني (1389)
طراحي ايستگاههاي تقليل فشارگاز (2009)

نمونه مشخصات فني واجناس گازرساني براي خط لوله وشبكه شهر(2009)
استانداردايستگاه تقليل فشارواندازه گيري گازواحدهاي صنعتي هند
– كتاب جامع استانداردهاي نصب تجهيزات گازطبيعي (2010)

– كتاب جامع طراحي واجراي لوله كشي پلي اتيلن (2008)

كتاب راهنماي عمومي كاربران فني شبكه وانشعاب(2002)
– ترجمه كتاب راهنماي عمومي كاربران فني شبكه وانشعاب(1387)

– استانداردلوله كشي گازداخل منازل – مبحث17 (1387)

استانداردلوله كشي گازرساني داخل واحدهاي صنعتي

مديريت شبكه گازرساني استاندارداستراليا (2005)

– گزارش عملكردتوسعه صنعت گازدراستراليا (2007)

– تاسيسات گاز:استانداردنيوزلند(2008)

– يكپارچگي وانسجام شبكه گازرساني(2005)

جلوگيري ازخسارات شبكه پلي اتيلن (فرانسه)

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *