کارکرد مهندسی ارزش با استقرار سیستم جامع مدیریت دانش در بازار سرمایه

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده
امروزه، کارکرد هاي مهندسی ارزش وکاربرد هاي آن در سازمان ها به سرعت در حال گسترش است. در ایران نیز چند سالی است که مدیران سازمان ها تا حدودي با مفاهیم مرتبط با مهندسی ارزش آشنا شده اند، اما تاکنون اقدامات کلانی در زمینه پیاده سازي آن در اکثر سازمان هاي ایرانی انجام نشده است. با توجه به اینکه بازار سرمایه از بخش هاي حیاتی اقتصاد کشورهاست و همواره به شکل سازمان یافته تري در اقتصادکشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتري برخوردار است، لذا توجه به کارکرد هاي مهندسی ارزش در آن از اهمیت زیادي برخوردار است. با توجه به اینکه مدیریت دانش به عنوان یکی از تکنیک هاي مهندسی ارزش در خلق ارزش مطرح می باشد در این مقاله سعی می شود باهدف تشریح نقش مدیریت دانش در ایجاد مکانیزم هاي لازم در خلق ارزش براي بازار سرمایه، با دید سیستمی، ابتدا به تشریح دانش به عنوان منبع ارزش پرداخته ودر ادامه با نشان دادن ارتباط مدیریت دانش با مدیریت دارایی هاي دانشی استراتژیک، نقش مدیریت دانش رادر بهبودعملکرد فرایند ها در بازار سرمایه روشن سازد و در نهایت با استفاده از مدل زنجیره ارزش دانش، تلاش م ی شود ی ک مکان یزم جهت استقرار و پیاده سازي سیستم جامع مدیریت دانش در بازار سرمایه ایران ارائه شود تا به کمک آن گامی مهم در جهت ظرفیت سازي برا ي ایجاد ارزش در فرایند ها و مبادلات بازار سرمایه برداشته شود تا سرمایه گذاران را هر چه بیشتر به سمت این بازار سوق دهد.
کلمات کلیدي: مهندسی ارزش، بازار سرمایه، سیستم جامع مدیریت دانش، خلق ارزش

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *