مهندسی ارزش در بستر کارکرد هاي ملّی؛ موردکاوي احیاي باغ ونک، شهرداري تهران

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده
مفهوم مهندسی ارزش و بکارگیري آن در کشورهاي پیشرفته حدوداً از سال 1950 آغاز شد و لذا بیش از نیم قرن است که در سیر تکاملی خود قرار دارد. در کشورهایی همچون ایران نیز این استفاده از این تکنیک پیشرفت زیادي داشته است، تغییر و تکامل مهندسی ارزش هم در روش هاي اجرا و هم در حوزه هاي بکار گیري روز به روز در حال گسترش بوده و افق روشنی را براي این تکنیک ترسیم می کند. هدف از به کارگیري این متدلوژي، بررسی تحلیلی و سیستماتیک فرایند و محصول (خدمت) به گونه اي است که موجب کاهش هزینه ها و افزایش کارکرد و بازدهی شود. عملا در استفاده از مهندسی ارزش، بخش عمده کاهش هزینه در عین حفظ سطح فعلی تحقق کارکرد (وضعیت موجود) اتفاق افتاده است، لیکن بهبود بیشتر، در حالتی اتفاق می افتد که علاوه بر کاهش هزینه، سطح تحقق کارکردها نیز افزایش یابند. این هدف در پروژه هاي بخش خدمات نسبت به صنعت بیشتر نمود دارد.
در این مقاله بکارگیري تکنیک مهندسی ارزش در پروژه احیاي باغ ونک (باغ ملّی ایرانی) مورد بررسی قرار گرفته است. در حین مراحل بکارگیري این تکنیک، سابقه و تاریخچه، هویت و بافت ملی در حوزه باغ و بوستان مورد توجه قرار گرفته است و لذا این مطالعات و رجوع به منابع و پیشینه تاریخی خود عاملی مناسب در جهت یافتن راه کارهایی براي افزایش سطح تحقق کارکرد شده است. همچنین در کنار افزایش تحقق کارکرد به وسیله تولید ایده ها (با استفاده از فاز خلاقیت مهندسی ارزش) کاهش هزینه حدود 30 درصد در طراحی اولیه پروژه صورت پذیرفته و در این زمینه نیز “رجوع به پیشینه تاریخی” و “توجه به کارکردهاي ملّی” مهمترین عامل در دستیابی به ایده ها در کاهش هزینه بوده است. لذا می توان تمرکز بر کارکردهاي ملی و بومی را در حوزه خدمات شهري، عامل ایجاد بهبود بیشتر، بعنوان خروجی بکارگیري تکنیک مهندسی ارزش دانست.
کلمات کلیدي: مهندسی ارزش، کارکرد، خدمات شهري، بافت بومی- ملی

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *