مهندسی ارزش ابزاري نیرومند براي کاهش هزینه و بهبود عملکرد در نظام سلامت (مطالعه موردي )

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫00 از 5)
Loading...


چکیده
تحقیقات بسیاري در زمینه مهندسی ارزش در پروژه هاي عمرانی داخل و خارج از کشور انجام شده اماآنچه که تاکنون در ایران مورد توجه قرار نگرفته بحث مهندسی ارزش در امور خدماتی به خصوص در بخش بهداشت و درمان می باشد .
مهندسی ارزش، که در صنعت بهداشت و درمان با نام آنالیز ارزش شناخته می شود، امروزه به ابزاري استراتژیک براي کاهش هزینه هاي سازمان در زمینه خرید و چرخه ارزش مواد تبدیل شده است.. نتایج این تحقیق مؤید این موضوع است که آنالیز ارزش می تواند در کشف فرصت هاي ناب صرفه جویی، بسیار کارا و اثربخش بوده و تمرکز سازمان را به سمت حیاتی ترین نواحی هدایت کند.لذا استفاده از این تکنیک می تواند به عنوان یک ابزار استراتژیک در سازمان عمل نموده و در استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه ها به خصوص در بخش بهداشت و درمان نقش مؤثري داشته باشد این تحقیق که براي اولین بار در سازمانهاي بهداشتی و درمانی در ایران انجام گردیده به بررسی نقش مهندس ی ارزش درفرایندپذیرش بیماران سرپایی در یکی از درمانگاههاي دانشگاه علوم پزشکی شیراز می پردازد.
روش پژوهش این تحقیق به صورت موردي، مداخله اي و کاربردي به منظور بهبود فرآیند پذیرش بیماران سرپایی می باشد.جامعه آماري این پژوهش بیماران و کارکنان یکی از درمانگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل می دهند .روش نم و نه گ ی ري تص ادف ی س اده و پرس ش ن ام ه بوده است .با تلفیق مهندسی ارزش و روش گسترش عملکرد و پس از برگزاري کارگاههاي مهندسی ارزش با اجرایی نمودن ایده هاي مطرح شده نظیر استفاده ا ز “QFD” کیفیت تکنولوژي و فن آوریهاي جدید شاهد کاهش حدود 30 درصدي در مدت زمان پذیرش بیماران یعنی چیزي حدود 2333 ساعت روز صرفه جویی زمانی جهت کل مراجعین مجتمع خواهیم بود. علاوه بر آن استفاده از این تکنیک منافع دیگري از جمله کاهش هزینه هاي مربوط به انرژي،کاهش تعداد دفع ات مراجعه بیمار به مجتمع درمانگاهی فوق جهت اخذ نوبت،کاهش تعدادکارکنان پذیرش و صندوق،افزایش رضایت بیماران وکارکنان و .. … براي مجتمع فوق در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به صرفه جویی و کاهش مصارف نادرست خواهد شد.
کلمات کلیدي: مهندسی ارزش، گسترش عملکرد کیفیت

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

برچسب ها: ,

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *