مدیریت ارزش سیستم ارائه پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده
بسیاري از پروژه هاي عمرانی کشور به نحوي از محدودیت منابع مالی متأثر بوده و برخی از آنها حتی در مراحل پایانی اجرا، به علت عدم تغذیه مالی متناسب با نیازهاي پروژه، مسکوت مانده اند. با توجه به این که کشور ایران، کشوري در حال توسعه بوده و به دنبال این رویکرد توسعه گرا، هر ساله تعداد زیادي طرح و پروژه به اجرا در می آید، در صورتی که بتوان با اعمال روش هایی، هزینه انجام پروژه هاي کلان عمرانی را به حداقل رساند، کمک شایانی به اتمام پروژه ها و بهره برداري سریع تر و مؤثرتر از آنها خواهد شد.
پیشنهاد تغییر در » هدف از تحقیق مورد اشاره ي این مقاله، بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت افزایش کاربرد و استفاده از منافع حاصل از آن می باشد. به منظور دستیابی به این مقصود، با استفاده از ابزار مهندسی « پروژه هاي عمرانی کشور ارزش، ابزار ارائه پیشنهاد تغییر در کشور مورد مطالعه قرار گرفت. با عنایت به نتایج حاصل از این تحقیق، اشاره گردید چگونه با بسترسازي و اشاعه فرهنگ استفاده از پیشنهاد تغییر در پروژه ها، اصلاح قوانین و آئین نامه هاي مربوطه و همچنین رفع مشکلات اجرایی و تسهیل روند ارائه پیشنهاد تغییر، می توان از قابلیت هاي این روش نوین مدیریتی در بهبود طرح ها و پروژه هاي عمرانی کشور استفاده مؤثرتري نمود.
کلمات کلیدي: پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش، مدیریت ارزش، نشریه 2

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *