طراحی مدل اجرایی مهندسی ارزش جایگزینی مواد در شرکت صنعتی پارس خزر

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده
درجهان امروز، که تحت تاثیر رقابت هاي تنگاتنگ صنعتی است ، ضرورت توجه به کیفیت و قیمت براي مدیران هر سازمان ، از اهمیتی ویژه برخوردار است. مهندسی ارزش یکی از ابزارهاي قدرتمند مدیریتی است که در دهه هاي اخیردر این راستا مورد توجه قرارگرفته است .مهندسی ارزش جایگزینی مواد با رویکردي کارکرد گرا و سیستماتیک جهت شناخت کارکردهاي ضروري ، حذف کارکردهاي غیر ضروري ، توجه به خواسته مشتریان و جایگزینی مواد و با هدف کاهش هزینه باحفظ کیفیت ، می تواند گامی موثر در باقی ماندن سازمان ها در صحنه رقابت شناسایی و با آنالیزاهمیت کارکردها و ( ES باشد.دراین مقاله با بکارگیري تکنیک مهندسی ارزش ،کارکردهاي محصول(پنکه رومیزي 3010 تحلیل هزینه ، شاخص ارزش تعیین گردیده وسپس با هدف بهبود طراحی محصول و کاهش هزینه به ارزیابی عددي آنها به روش مقایسه زوجی پرداخته شده است . در انتها با محاسبات انجام شده میزان صرفه جویی قابل توجه هر دستگاه از محصول و همچنین تصویر تاییدیه شرکت صنعتی پارس خزر براي اجراي موفقیت آمیز این پژوهش در انتهاي این مقاله آورده شده است .
کلمات کلیدي : مهندسی ارزش، شاخص ارزش، ارزش، نمودار تحلیل کارکرد

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *