تکنیکها و روشهاي پشتیبان در مهندسی ارزش

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده
ترویج و بکار گیري الگوهاي متنوع در هریک از مراحل مهندسی ارزش و بهره مندي از مزایاي آن در شرایطی که پروژه هاي بسیاري در کشور ما درحال اجرا هستند، بسیار ضروري به نظر می رسد.درعرصه ي تحولات سریع علمی، روشهاي سنتی قابلیت هاي خودرا ازدست داده، بنحوي که اتکا به این رویه ها، ناکارآمدي مدیریت برپروژه هارا درپی دارد.
استفاده از مهندسی ارزش در ایران سابقه طولانی ندارد ودر آثار موجود اغلب بصورت توصیفی نسبت به ارائه الگوهاي تیپ اقدام شده است که در این زمینه هم متاسفانه کارهایی بجز چند مورد،کار چشمگیري ارائه نشده است.با این وصف درکشور ما خلاء مطالعاتی درزمینه بررسی راهکارهاي توسعه و بسط مهندسی ارزش درطرحها  وجوددارد.چنانچه درسالهاي اخیرتمرکز روي توسعه فرهنگ بکارگیري مهندسی ارزش در مراحل اولیه پروژه (امکان سنجی،طراحی اولیه و تفصیلی)و نیزقانونمندکردن خدمات مشاوره مهندسی ارزش بوده است تبعیت می نمايند و اغلب نظرات متخصصین می AHP اغلب از روش « ارزیابی مهندسی ارزش » با توجه به اینکه در مرحله باشد ، احتمال لغزش و انحراف ایده ها وجود دارد ، بنابر این در این مقاله سعی شده است نسبت به معرفی یک روش ارزیابی اقدام گردد. « ارزیابی مهندسی ارزش » بصورت روش علمی و پشتیبان در مرحله «2 SQPM روش ارزیابی برنامه ریزي استراتژیک کمی » و « 1swot روش تجزیه و تحلیل » استفاده ازروشهاي نوین مانند شیوه کارآمدي است که با استفاده از این روشها می توان نسبت به ارزیابی ایده ها با عنایت به وجود شاخص هاي متنوع وزیاد که یکی از مراحل سیستماتیک مهندسی « ارزیابی مطالعه ارزش » براي نهادینه کردن و انتخاب مناسب ایده ها در مرحله ارزش محسوب می شود استفاده نمود.
کلمات کلیدي : مهندسی ارزش، برنامه ریزي استراتژیک، ارزیابی استراتژیک کمی ، مدل تلفیقی ، روش شناسی
براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *