تعيين منشا رسوبات ماسه ای در منطقه شمال شرق کبودرآهنگ با استفاده از دانه های کوارتز

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫00 از 5)
Loading...

بهروز رفيعی ١، فاطمه نجفلو ٢ ، حسن محسنی ١، محمود جلالی ٣

١) عضو هيات علمی دانشگاه بوعلی سينا همدان
٢) دانشجوی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی
٣) کارشناس ارشد شرکت اکتشاف نفت

برش مورد مطالعه در استان همدان و شمال شرق شهرستان کبودرآهنگ قرار دارد. برش قزلجه دارای ۴٨ میباشد. در اين برش سازندهای قرمز °، ٢٠ و طول جغرافيايی′ ۵٠ °، مختصات، عرض جغرافيايی ′ ٣۵ زيرين و قم رخنمون دارند. سازند قم با دگرشيبی بر روی سازند قرمز زيرين قرار دارد. در طی مطالعه ماسه سنگهای موجود در سازند قم، با شناسايی اجزای تشکيل دهنده، تعيين منشا مورد بررسی قرار گرفت.
کوارتز به عنوان جز اصلی اين ماسه سنگها و با توجه به شواهد موجود بيانگر منشا آتشفشانی است. در اين بررسی همچنين با توجه به جانشينی کوارتز و کلسيت در ماسه سنگهای منطقه مورد مطالعه تا حدودی ويژگی سيال دياژنزی نيز تعيين شده است.

Abstract
Quartz mineral is most of particle in the sedimentary rocks especially in sandstones. Early abundance this mineral in the crystalline rocks, chemical and physical resistance is reason of abundance this mineral. With to identity some of particulars, for example: type of ***, presence and non presence of inclusion, enumeration of crystals and shape of quartz mineral, source of quartz security in a sediment via petrography studies with this simple way was determined. Also, in the study, with attentive to quartz and calcite replacing in the sandstones of study area would be determined some particularity of diagenesis fluid.

براي دانلود مقاله اينجا كليك نماييد.

رمز فايل:www.iranpetrotech.com

 

برچسب ها: , , ,

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *