بکارگیري مهندسی ارزش در طراحی و ساخت و بهره برداري پروژه هاي مسکن مهر

بدضعیفمتوسطخوبعالی (5٫00 از 5)
Loading...


چکیده
بر مبناي تقاضاي روز افزون آحاد ملت دولت محترم راهکار اجاره بلند مدت زمین هاي دولتی در چارچوب حق بهره برداري از آنها را به منظور کاهش قیمت واحدهاي مسکونی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده ي مسکونی را پیشنهاد نمود .در این راستا پروژه ي عظیم مسکن مهر در شهرهاي زیر بیست و پنج هزار نفر در سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد.
استفاده از روش هاي کارآمد در طرح و اجراي پروژه ها ضمن صرفه جویی اقتصادي روندسازندگی در کشور را تسریع می نماید. مطالعات وتجربیات نشان می دهد که انتخاب مناسب ترین روش اجراي پروژه موجب کاهش هزینه هاي پروژه و مدت زمان اجراي آن می شود.
به نظر می رسد که می توانیم از مهندسی ارزش به عنوان این تکنیک مدیریتی در بررسی و تحلیل تمام فعالیتهاي این طرح از زمان تشکیل تفکر اولیه تامرحله طراحی، اجرا و سپس بهره برداري استفاده کنیم. این تکنیک به عنوان یکی از کارآمد ترین و مهمترین روشهاي اقتصادي در عرصه فعالیتهاي مهندسی شناخته شده است. انجام مطالعات برنامه ریزي ارزش در فاز امکان سنجی و مهندسی ارزش قبل از برگزاري مناقصه در پروژه هاي بزرگ مسکن الزامی است و منافع آن عاید کارفرما خواهد شد.با توجه به اهمیت اسناد مناقصه در پروژه هاي مسکن مدیریت ارزش این اسناد قبل از مناقصه می تواند دستاوردهاي بزرگی را در جهت عقد یک قرارداد منصفانه و تسریع اجرا به دست دهد.منافع مطالعه اي که پس از مناقصه در مورد الزامات کارفرمایی انجام می شود بین کارفرما و پیمانکار تقسیم می شود .در طول اجرا نیز پیمانکار می تواند مطالعات داخلی ارزش را انجام دهد.بدیهی است که تمامی منافع این مطالعات به پیمانکار تعلق خواهد گرفت .در سال هاي اخیر مطالعات پیوسته ي ارزش نیز در طرح هاي بزرگ به کار گرفته شده است.
کلید واژگان: مهندسی ارزش – مسکن مهر- طراحی – اجرا- بهره برداري
براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

برچسب ها: ,

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *