بکارگیري متدولوژي مهندسی ارزش در توسعه ي نظام جامع مدیریت عملکرد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران

بدضعیفمتوسطخوبعالی (بدون رتبه)
Loading...


چکیده

حرکت به سمت وضعیتی بهتر و بهبود عملکرد همواره یکی از آرمان ها و اهداف سازمان ها است، موضوع پرداختن به بهره وري و بهبود عملکرد از جمله وظایف مهم دستگاه ها در سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامی ایران و نیز برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تلقی شده است. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه کشور، ملزم به بررسی نتایج عملکردي خود می باشند تا با بهبود مستمر عملکرد خود، موجبات رشد، توسعه و تعالی کشور را فراهم آورند. با توجه به رقابت شدید در میان دانشگاه ها در سراسر دنیا و عدم حضور دانشگاه هاي ایرانی در رتبه بند ي هاي ارائه شده درخصوص دانشگاه هاي سراسر جهان، در این پژوهش تلاش شد تا با بکارگیري متدولوژي مهندسی ارزش، نظامی جامع براي مدیریت عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور توسعه یابد. از اینرو مراحل اجراي مهندسی ارزش مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آن، مراحل اجراي نظام جامع مدیریت عملکرد تدوین شد . از آنجا که این روزها طرح رتبه بندي دانشگاه هاي کشور مطرح است، این رویکرد می تواند نقش مهمی در عملیاتی نمودن این طرح داشته باشد.
کلمات کلیدي: مهندسی ارزش، ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، مدیریت ارزش

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *