بررسی کارکرد خلاقیت سازمانی در مهندسی ارزش با استفاده از QFD فازي

بدضعیفمتوسطخوبعالی (2٫00 از 5)
Loading...


چکیده
با بی ثبات تر شدن محیط سازمان ها در اثر عوامل متعددي از قبیل سرعت تغییر تکنولوژي، افزایش رقابت و رشد جهانی شدن دیگر هیچ تضمینی بر اي بقاي بلندمدت وجود ندارد. در شرایط کنو نی تنها سازمان هایی دوام می آورند که چالاك باشند و بتوانند با سرعت مناسب به الزامات محیطی پاسخ دهند. براي غلبه بر چالش ها و توسعه پایدار، سازمان ها به دنبال استفاده از تکنیک ها و رویکرد هاي نوین اصلاح کارکرد در فرایند هایشان هستند لذا توجه به برنامه ها و طرح هاي مهندسی ارزش در سازمان ها از اهمیت زیادي برخوردار است. و با توجه اینکه فازخلاقیت سنگ بناي طرح هاي مهندسی ارزش می باشد و هر نوع بهبود و کاهش هزینه و ارزش ایجاد شده اي که در اثر اصلاح سیستم روي دهد بواسطه تولید ایده هاي ارزشمند در فاز خلاقیت مهندسی ارزش می باشد.از این رو در این تحقیق که در یک مرکز آموزش عالی انجام گرفته فازي عوامل تاثیر گذار بر خلاقیت سازمانی به کمک کارشناسان،اساتید، دانشجویان، و خبرگان سازمان QFD سعی میشود با استفاده از رویکرد مربوطه و با توجه به ادبیات موضوع شناسایی و رتبه بندي شوند، تا با توجه به اولویت شان در برنامه کاري مهندسی ارزش مورد توجه قرار گیرند.
فازي می تواند توسط یک متدولوژي ساختار مند،در تعیین اولویت عوامل تاثیر گذار بر خلاقیت QFD نتایج حاصل بیانگر آن است که رویکرد
سازمانی در برنامه کاري مهندسی ارزش با موفقیت استفاده شود و با ارائه راهکار و طرح مناسب،در تمامی جنبه ها، موجب خلق ارزش شده و تاثیر مثبتی بر بهره وري سازمان در بلند مدت داشته باشند.
کلمات کلیدي: QFDفازي، خلق ارزش ، خلاقیت سازمانی،مهندسی ارزش

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *