بررسی استفاده از رهیافت هاي نوین رشته مدیریت در حوزه علم اقتصاد

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫00 از 5)
Loading...


چکیده
یکی از علوم بسیار مهم در دنیاي امروز، علم اقتصاد است که وظیفه تحلیل و بررسی رفتارهاي اقتصادي انسانها و جوامع و در نهایت برنامه ریزي و جهت دهی به شاخص هاي کلان اقتصادي در راستاي تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشورها و افزایش سطح رفاه و عدالت را به عهده دارد.
بررسی مطالعات و پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه اقتصاد کشور نشان می دهد در غالب این پژوهشها و در کلیه فازهاي اجراي پژوهش اعم از : انتخاب موضوع، انتخاب روش تحقیق، انتخاب مدل یا ابزارهاي حل مسأله، تحلیل یافته ها و نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد، عمدتاً بصورت فردي و غیر گروهی عمل شده و خروجی این پژوهشها آنچنان که باید نتوانسته است پاسخگوي نیاز تحلیلگران و برنامه ریزان اقتصادي بخصوص در سیاستگذاریهاي کلان اقتصادي و مسائل کاربردي باشد.
هدف از این تحقیق، شناسایی و معرفی چند نمونه از رهیافت هاي نوین و موفق مورد استفاده در رش ته مدیریت (الگوي مدیریت یا مهندسی ارزش، الگوي اتاق فکر و الگوي مدیریت راهبردي یا استراتژیک ) به منظور استفاده از اصل جمعاندیشی و ایدهپردازي در مطالعات و پژوهش هاي اقتصادي می باشد.
نتایج حاصل از بررسی صورت گرفته نشان می دهد استفاده از الگوهاي نوین مدیریتی م بتنی بر تفکر جمعی و هم اندیشی، ایدهپردازي خلاقانه، راهکاریابی، آینده نگري و.. در انجام پژوهشهاي اقتصادي و پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده در این پژوهشها می تواند نتایج قابل قبول تر، منطقی تر و کاربردي تري را ارائه نماید.
کلمات کلیدي: رویکردهاي میان رشته اي، مدیریت اقتصادي، مهندسی ارزش، اتاق فکر، مدیریت راهبردي

براي دانلود اين مقاله اينجا كليك كنيد…
پسورد فايل:www.iranpetrotech.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *