در حال مشاهده اطلاعات شرکت :
Adorianco
جستجو در شرکت ها :

Adorianco

زمینه فعالیت:
1- MECHANICAL
1-1 Rotary Equipment:
– Pump
– Compressor
– Turbine
– Mixer & Agitator
– Mechanical Seal
– Fan & Blower
– Gear Unit
– Extruder
1-2 Fixed Equipment:
– Drum & Column
– HP Steam Drum
– Atmospheric Storage Tank
– Spherical Tank
– Cryogenic Tank
– Silo / Hopper
– Heater Exchanger
– Ejector
– Reactor
– Internal Part
– Fired Heater
– Air Preheater / Start Up Heater
– Silencer
– Static Mixer
– Desuper Heater
– Separator & Filter System
– Centri Cast Tube & Outlet Manifold
– Covection Coil / Radiation Tube
– Burner
– Refractory
– Deaerator
– Tube For Heat Exchanger
– Head Of Vessel
– High Tech Spare Parts (Critical Machinery)
– Manhole
– Furnace
– Rubber & Plastic Parts
– Gas Oil Tank

1
1-3 Piping:
– Pipe
– Fittings
– Flange
– Bolt & Nut
– Gasket
– Steam Trap
– Strainer
– Flexible / Expansion Joint
– Valve
– Spring Support & Hanger
– Plate
– Flexible Metal Hose
– Pipe , Fitting & Valve ( None Metal )
1-4 Painting & Insulation:
– Painting
– Insulation
– Coating & Wrapping
– Sand Blast
1-5 Package Unit:
– Utility Package
– Process Package
– Special Package
1-6 Drilling:
– Drilling Equipment
– Drilling Mud
2- ELECTRICAL:
2-1 POWER Transformer:
– POWER TRANSFORMER
– DISTRIBUTION TRANSFORMER
2-2 Neutral Grounding Resistor
2-3 Static Converter:
– ACUPS
– DC UPS-BATTERY CHARGER
– FREQUENTLY CONVERTER
2-4 Battery:
– LEAD ACID BATTERY
– NIKEL CADMIUM BATTERY
2-5 Switch Gear:
– LV. SWITCH GEAR
– M.V. SWITCH GEAR ( GIS)
– M.V. SWITCH GEAR(AIS+VCB)
– H.V. SWITCH GEAR ( GIS)

– (LOCAL DISTRIBUTION PANEL 9 INDUSTRIAL)
– ( LOCAL DISTRIBUTION PANEL ( EXPLOSION PROOF)
– CAPACITOR BANK PANEL
2-6 Lighting:
– INDUSTRIAL LIGHTING
– EXPLOSION PROOF LIGHTING
– STREET LIGHTING
– LIGHTING POL/ARM
– AIR CRAFT WARNING LIGHT

2-7 Local Control Station-LCS :
– INDUSTRIAL CONTROL STATION
– EXPLOSION PROOF STATION

2-8 Cable Tray / Ladder & Accessories

2-9 Installation Material:
– CABLE GLAND
– CONDUIT FITTING
– CABLE TERMINATION KIT & JOINT
– PLUG & SOKET , EXPLOSION PROOF
– INDUSTRIAL JUNCTION & TERMINAL BOX
– EXPLOSION PROOF J&T
2-10 Cable :
– LOW VOLTAGE , CONTROL CABLE
– MEDIUM VOLTAGE CABLE
– HIGH VOLTAGE CABLE

2-11 Control & Indication System :
– ANUCIATION PANEL
– INTERPOSING RELAY PANEL
– POWER DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM – PDCS
2-12 Electrical Motor :
– EXPLOSION PROOF ELECTRICAL MOTOR
– INDUSTRIAL LV ELECTRIC MOTOR
– EXPLOSION PROOF MV ELECTRIC MOTOR
– INDUSTRIAL MV ELECTRIC MOTOR
2-13 Busduct
2-14 Fire Alarm system
2-15 Electrical Heath Tracing
2-16 Cathodic Protection System
2-17 Earth & Lighting Material
3
2-18 AC Generator:
– TURBO GENERATOR
– EMERGENCY GENERATOR
2-19 Mobile Substation

20-2 Protection & Measurement Equipment :
– PROTECTION RELAY
– AUXILIARY RELAY
– ANALOGUE & DIGITAL METER
– CURRENT TRANSFORMER
– TEST BLOCK & PLUGS
2-21 Circuit Breaker & Contactor:
– LV CIRCUIT BREAKERS & CONTACTOR & MCCB S
– M.V. CIRCUIT BREAKERS & CONTACTOR ( SF6 , VACCUME , AIR)
– H.V. CIRCUIT BREAKERS & CONTACTOR( SF6 , VACCUME , AIR)
– MOTOR PROTECTION
3- INSTRUMENT:
3-1 System :
– DSC / FCS
– DSC / FCS INTEGRATION
– ADVANCED PROCESS CONTROL-APS
– OPERATING TRAINING SIMULATOR-OTS
– ESD SYSTEM
– HIGH INTEGRATION PROTECTION SYSTEM (HIPS)
– BMS
– BMS / ESD SYSTEM INTEGRATING
– PLC
– PLC INTEGRATION
– TANK GAUGING SYSTEM (TGS)
– CONTROL PANEL
– MIMIC PANEL
– CONTROLLER
– SCADA / DATA LOGGER
– SCADA / DATA LOGGER INTEGRATION
– TELEMETERING REMOTE TERMINAL UNIT-RTU
– TELEMETRING RADIO
– INDICATOR
– RECORDER
– ANOUNCIATION PANEL
– MARSHALING AND BARRIER,REPEATER/AMPLIFIER
– ISOLATING / BARRIER / REPEATER / AMPLIFIER

4

3-2 Online Analyzer:
– GASCHROMATOGRAPH
– INFRARED ANALYZER
– RAMAN ANALYZER
– OXYGEN ANALYZER
– OXYGEN ANALYZER LIQUID
– H2 ANALYZER
– MOISTURE ANALYZER –IN GAS SIMULATOR – OTS
– SULPHUR ANALYZER – HSSOX TAIL GAS
– TAIL GAS
– CHLORINE ANALYZER
– SILICA ANALYZER
– AMMONIA ANALYZER IN WATER
– PH METER
– CONDUCTIVE METER
– TURBIDITY , COLOR METER
– ANALYZER IN TEGRATION
– DENSITY METER
– TOTAL HYDRO CARBON
– CH4 ANALYZER
– ALUMINIUM ALKYL

3-3 HSE Equipment:

– F&G SYSTEM
– F & G INTEGRATION
– GAS DETECTOR
– SMOKE DETECTOR
– HEAT DETECTOR
– FLAME DETECTOR
– MANUAL CALL POINT
– EMISSION MONITORING SYSTEM-EMS
– LEAKAGE DETECTION SYSTEM

5

3-4 Field Device:
– LEVEL TRANSMITTER
– MAGNETIC LEVEL GAUGE
– GAUGE GLASS
– LEVEL SWITCH
– CONTROL VALVE
– I/P,P/I & F/P CONVERTER
– MOTOR OPERATED VALVE
– PRESSURE SELF REGULATING VALVE
– TEMPERATURE SELF REGULSTING VALVE
– DESUPER HEATER
– SAFETY VALVE
– RUPTURE DISK
– BREATHER VALVE
– EMERGENCY VENT VALVE
– DELUGE VALVE
– ON/OFF VALVE
– PISTON TYPE ACTUATOR
– FILTER REQULATOR
– SOLONOID VALVE
– PROXIMITY SWITCH
– PIG DETECTOR
– VALVE LOCKING DEVICE
– N2 BLANKETING SYSTEM
– FLOW METER
– POSITIVE DISPLACEMENT METER
– TURBINE METER
– ROTAMETER
– BULK FLOW METER
– FLOW SWITCH
– ORIFICE PLATE
– VENTURI TUBE AND NOZZLE
– ANNUBAR
– PRESSURE & TEMPERATURE GAUGE
– PRESSURE & TEMPERATURE SWITCH
– PRESS. & DIFFERENTIAL PRESS. TRANSMITTER
– T/C RTD & WELLS
– TEMPERATURE TRANSMITTER
– FIELD INDICATOR
– JUNCTION BOX EXPLOSION PROOF:
1- JUNCTION BOX EXPLOSION PROOF
2- INDSTRIAL JUNCTION BOX

– CABLE GLAND
– INSTRUMENT CABLE
– CABLE TRAY / LADDER
– INSTRUMENT VALVE
– INSTRUMENT PIPE & FITTING
– INSTRUMENT TUBE & FITTING

4- TELECOMMUNICATION:

1-4 Transmission System & Accessories:
– Fiber Optic & Cable Accessories
– Copper Cable
– Transmission Equipment & Accessories
– Pulse Code Modulation (PCM) System
– Communication Tower Structure

2-4 Switch System
3-4 Radio System
4-4 Intercom Paging Public Address
5-4 CCTV System (Fix & PC Base)
6-4 Telephone System
7-4 Video Projector
5- HSEQ :
– Safety & Fire Fighting:
1- Fixed Equipment :
 WATER SPRAY SPRINKLER SYSTEM
 FOAM SYSTEM
 WATER SUPPLY-HYDRANTS MONITORS & REELS
 FIRE FIGHTING PUMP
 FIRE BOX
 GAS DETECTOR SYSTEM
2- Portable Equipment:
 EXTINGUISHER DRY POWDER / WATER / CO2 / FOAM
 FIRE MONITOR
 PUMP FOR FIRE ENGINE
3- Fire Truck
4- General Fire Fighting Material & Accessories:
 HOSES
 FITTING COUPLING & ADAPTOR
 NOZZLE
 POWDER & FOAM ( ONLY MAT’S)
 CO2 FILLING MACHINE
 HOSE BINDING MACHINE
 HOSE WINDING MACHINE
 BREATHING AIR COMPRESSOR
 POWEDER FILLING MACHINE

5- Fire Proofing System
6- Rescue System Equipment
7- Safety Device
8- SPECIAL ITEMS:
 Fall Protection Equipment
 Safety Vests & Sub Sea Work EQ
 Chemical Resistances Anti Fire Clothing
 Self-Contain Breathing Apparatus (SCBA) / Air Line & Filtering
9- Signs & Boards

6- CATALYST CHEMICAL & OIL :
1-6 Catalyst:
2-6 Absorbent Adsorbent Desorbent Resin:
A – DRYER :
 MOLECULAR SIEVE
 SILICAGEL/ ACTIVATED ALUMINA / CHLORIDE ADSORBENT
B – ION EXCHANGE RESIN / MEMBERANCE
C – ACTIVATED CARBON
D- RASHING RING
3-6 Chemical & Additive
4-6 Ceramic & Packing
5-6 Oil & Grease
6-6 Industrial Salt
6-7 RASHING RING
7- LABORATORY:
1-7 Chromatography
7 -2 Spectrophotometer
7-3 Air Analyzer
7-4 O2 Analyzer (Dissolver)
7-5 O2 Analyzer ( Gas)
7-6 Water Analyzer
7-7 Ion Selective
7-8 Oil Analyzer
7-9 Elemental ( CHNOS) Analyzer
7-10 Polymer Test Equipment

7-11 General Items:
1- Analytical Balance
2- Centrifuge
3- Colorimeter
4- Contaminating meter
5- BOD/COD/TOC Meter
6- Demineralized Water (DM Water Marker)
7- Density Meter
8- DEW Point
9- Distillation
10- Explosion Proof Refrigerator
11- Furnace
12- Hot Plate / Stripper / Mantel
13- Induction Period
14- Karl-Fisher Titator ( Coulometry Volumetric)
15- Oven / Incubator
16- Particle Size ( Laseric)
17- PH Meter
18- Reid Vapour Pressure(RVP)
19- Refracto Meter
20- Particle Size ( Sieve Shaker)
21- Stop Watch
22- Technical Blance
23- Titrator
24- Turbidity Meter
25- Ultrasonic Bath
26- Vacuum Pump
27- Water Bath
28- AIR / N2 , Generator

7 -12 Laboratory Chemicals
7-13 Sampling Equipment:
1- NEEDLE VALVE
2- CYLINDER
3- QUICK CONNECTION
4- HOSE
5- RUBBER BLADDER
14-7 Standard Gas & Calibration

9

8- WORKSHOP:
8-1 Mechanical Equipment :
– MASHIN SHOP:
1. Bending Machine
2. Beveling Machine
3. Milling Machine
4. Lathe Machine
5. Die Machine
6. Dynamic Balancing Machine
7. Drilling Machine
8. Grinder Machine
9. Cutting Machine
10. Rolling Machine
11. CNC
– Valve Shop:
1. Valve Test Bench
2. Lapping Machine
3. Ring & Gasket Cutter /Packing Cutter
– – Welding Shop:
1. Electrode & Filler
2. Electrode Oven
3. Polyethylene Welding Equipment
4. Welding Machine
5. Stress Relief Element
6. Failure Analysis And Corrosion
7. NDT: NOD-Distractive Test
8. Radiography Film
9. Welding Inspection
10. Polyethylene Welding Equipment
– Pump Shop
– Auxiliary:
1. Chain Hoist
2. Gantry / Mobile Crane
3. Jet Cleaner
4. Air Compressor
5. Chain Block
6. Hot Tap
7. Hydraulic Press
8. Holiday Test Equipment
9. Alignment tools
10. Protable Flange Face
11. Strobooscope
12. Tube Expander
13. Vibration Meter & Analyzer
14. Coating Thickness Gauge Meter
15. Hydraulic Bearing Removal Tools
8-2 Instrumentation Equipment:
1. COUNTER TIMER
2. DEAD WEIGHT TESTER
3. ELECTRONIC BENCH TESTER
4. FIELDBUS CALIBRATION
5. FREQUENCY METER
6. HART COMMUNICATOR
7. IC TESTER
8. MEMORY PROGRAMMER / ERASER
9. OIL BATH / OVEN
10. OSCILLOSCOPE
11. PENEUMATIC TEST BENCH
12. PENEUMATIC HAND PUMP
13. PORTABLE VDC POWER SUPPLY
14. PORTABLE CALIBRATOR WITH DIGITAL MANOMETER
15. PORTABLE DIGITAL MULTIMETER
16. DC CLAMP MILLIAMMETER
17. PORTABLE HAND HELD TACHOMETER
18. PORTABLE MANOMETER DIGITAL / ANALOGUE TYPE
19. PORTABLE PNEUMATIC CALIBRATOR
20. PORTABLE SIGNAL GENERATOR
21. PORTABLE SURFACE THERMOMETER
22. PORTABLE TEMPERATURE INDICATOR
23. PORTABLE THERMOCOUPLE / RTD SIMULATOR AND TESTER
24. PORTABLE UNIVERSAL METER
25. LCR METER
26. PORTABLE VACUME TEST
27. PORTABLE VIBRATION METER
28. PORTABLE VIBRATION CALIBRATOR
29. RESISTANCE DECADE BOX
30. CAPACITANCE BOX
31. STANDARD DC VOLTAGE / CURRENT SOURCE
32. STANDARD Hg COLUMN MANOMETER
33. STANDARD MERCURY THERMOMETER
34. STANDARD TEST GAUGE
35. STANDARD WATER COLUMN MANOMETER
36. TUBE BENDER / CUTTER
37. PORTABLE PH METER
38. PORTABLE CONDUCTIVE METER
39. ABSOLUTE MANOMETER

11

8-3 Electrical Shop:
1. INSULATION RESISTANCE TESTER
2. HIPOT TESTER-AC/ DC
3. CLAMP ON MULTIMETER
4. EARTH RESISTANCE TESTER
5. HIPOTENTIAL EQUIPMENT METER
6. HYDROLIC PRESS CABLE SHOE
7. INDUCTION BEARING HEATER
8. MCC TEST BENCH
9. PHASE SEQUENCE TESTER
10. PRIMARY / SECONDARY CURRENT INJECTION SET
11. TRANSFORMER OIL TESTER
12. WINDING MACHINE
13. WINDING TESTER
14. OIL TREATING PACKAGE
15. RELAY TEST SET
16. MOTOR TEST BENCH
17. LOW RESISTANCE METER
18. CABLE LOCATION FAULT SYSTEM-CABLE FAULT LOCATOR / SURGE GENERATOR / CABLE BURN TEST
19. LASER THERMOMETER
20. LUX METER
21. PORTABLE CHARGER
22. RESISTIVE LOAD BANK
8-4 Types of Tool:
1. HYDRAULIC EQUIPMENT
2. PNEUMATIC MACHINE
3. EXPLOSION PROOF TOOLS
4. MEASURING EQUIPMENT

مدیر عامل:فرشید نائینی
تلفن:009821-88676525-6
فکس:009821-89781854
آدرس:
ایمیل:info@adorianco.com
وب سایت:www.adorianco.com

جهت پیوستن به کانال تگرام ما اینجا کلیک کنید.

+ ثبت اطلاعات شرکت شما

شرکت های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *