صفحه اصلی » بانک شرکت ها » شرکت های ایرانی » الف تا ی » منطقه يك عمليات انتقال گاز (خوزستان)
در حال مشاهده اطلاعات شرکت :
منطقه يك عمليات انتقال گاز (خوزستان)
جستجو در شرکت ها :

منطقه يك عمليات انتقال گاز (خوزستان)

آدرس :
خوزستان، اميديه، شهر ميانكوه
صندوق پستي: 315
مركز تلفن: 21 – 06523252820
نمابر: 4451786 – 0611
شماره تلفن خط پنجم: 4302و4379
ايميل: NIGC-ZONE1@NIGC-ZONE1.IR
وب سايت: WWW.NIGC-ZONE1.IR

معرفي شركت انتقال گاز ايران منطقه يك عمليات انتقال

ايستگاههاي تقويت فشار گاز

منطقه يك عمليات انتقال گاز با دارا بودن 8 ايستگاه تقويت فشار گاز و يك واحد كارخانه تفكيك گاز اهواز يكي از قديمي ترين شركتهاي تابع شركت ملي گاز ايران مي باشد كه قبلا در قالب منطقه عملياتي خوزستان تحت مديريت پالايشگاه بيدبلند سازماندهي و ايفاي وظيفه مينمود كه پس از تصميمات اتخاذ شده از سوي شركت ملي گاز در سال 1380از پالايشگاه بيدبلند تفكيك شد . ازاين هشت ايستگاه تقويت فشار گاز ياد شده 2 ايستگاه توربيني (رولزرويس) و 4 ايستگاه انجينهاي كلارك و ورتينگتون و 2 ايستگاه نيزتوربين GEC كه مجموعا عمليات جمع آوري و تقويت فشار گاز منطقه عملياتي خوزستان را عهده دار مي باشند در منطقه عملياتي اهواز ايستگاههاي شهيد محمدي و شهيد مصطفوي مسئوليت جمع آوري و ارسال گازهاي گرفته شده از واحدهاي N.G.L 600, 400 را به عهده دارند و در منطقه عملياتي مارون ايستگاه شهيد دستياري ، مسئوليت جمع آوري و ارسال گازهاي دريافتي از NGL600 را عهده دار مي باشد كه پس از تقويت فشار آن ، گاز را به داخل خط ً30 اصلي ارسال مي نمايد . در منطقه آغاجاري ايستگاههاي شهيد مندني زاده ، شهيد مكوندي فر و شهيد يوسفي مسئوليت جمع آوري گازهاي دريافتي از واحـدهاي NGL 100, 200 , 300 را عهده دار بوده كه پس از جمع آوري با ايجاد فشار مناسب آنرا بداخل خط لوله ً40 ارسال مينمايد و 2 ايستگاه ديگر يعني ايستگاه شهيد كاوه پيشه و شهيد آتش پنجه كه اولي گازهاي خروجي از واحدهاي تصفيه پالايشگاه بيد بلند را به خط سراسري اول با ايجاد فشار مناسب ارسال مي نمايد تا به واحد تقويت فشارگاز شهيد آتش پنجه كه خروجي گازهــاي دريافت شده از منطقـه عملياتي خوزستـان است مي رساند و اين واحد نيز گاز را به سمت ايستگاه تقويت فشار پاتاوه در منطقه عملياتي اصفهان ارسال مي نمايد.

ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد مكونديفر (Compressor Station No.2)

ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد مكونديفر در 2كيلومتري شمال غرب شهرستان آغاجاري و در 18كيلومتري شرق ميانكوه قرار گرفته است . اين ايستگاه در 30درجه عرض شمالي و 60درجه طول شرقي قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا 244متر مي باشد . اين ايستگاه گاز طبيعي را از NGL200 گرفته و پس از تقويت فشار گاز را جهت تصفيه به پالايشگاه بيدبلند ارسال مي نمايد . ايستگاه از 2 واحد انجين كلارك دوزمانه گاز سوز 16 سيلندر V شكل مدل TCVA-16 تشكيل شده است . قدرت انجين هاي كلارك 6000 اسب بخار است كه با تغييراتي كه دستگاههاي خنك كننده بوجود مي آورند و نيز اثر حرارت محيط مي توان تا 7440 اسب بخار در حرارت محيطي معادل 40OF از انجين هاي كلارك استفاده نمود . كمپرسورهاي گازي موجود در ايستگاه جهت بالا بردن فشار گاز ورودي از (9.5-15.5) كيلوگرم بر سانتي متر مربع معادل 215psi را به فشار 58.7-69.25 معادل psi 985 مي رسانند مي باشد .

ايستگاه شهيد يوسفي (Compressor Station No .3 )

ايستگاه در فاصله 25 كيلومتري شمال شرقي ميانكوه و در كنار NGL 300 شركت نفت قرار گرفته است . وظيفه اصلي اين ايستگاه دريافت گازترش يا شيرين از NGL شركت نفت مي باشد كه پس از تقويت فشار جهت تصفيه به پالايشگاه گاز بيدبلند ارسال ميدارد . اين ايستگاه از سه واحد كمپرسور گازي (Gas compressor ) از نوع رفت و برگشتي clark‌مدل TCVA – 16 تشكيل شده است و هر واحد كمپرسور گاز ، گاز را در دو مرحله (فشار ضعيف و قوي ) فشرده مي نمايد . نيروي محركه جهت بحركت درآوردن كمپرسورها بوسيله يك دستگاه انجين شانزده سيلندر (V-type) كلارك تامين مي شود . اين انجين گازسوز دوزمانه مي باشد وقدرتي معادل 600HP توليـد ميكنـد . كــار هــركمپــرسور گــاز بـالا بـردن فشــارگــاز ورودي 9.5-15.5 به فشـار 58.7-69.5 kgf/cm2 مي باشد . در شرايط نرمال درمرحله اول فشار گاز ورودي (180 psi) و درجه حرارت 100of و فشار گاز خروجي 445.4 psi و درجه حرارت و درجه حرارت 140 of مي باشد .در مرحله دوم فشار ورودي به 452.4 psi و درجه حرارت به 213 of و فشار خروجي به 923 psi و درجه حرارت به 234of ميرسد ظرفيت هر واحد 64 ميليون فوت مكعب گاز در روز مي باشد و چنانچه هر سه واحد اين ايستگاه در سرويس باشند اين ايستگاه قادر است روزانه 192‌ميليون فوت مكعب گاز به پالايشگاه بيدبلند ارسال نمايد .

ايستگاه شهيد مصطفوي (Compressor Station No .3 )

ايستگاه شهيد مصطفوي و ايستگاه تقويت فشار گاز مارون 3 دروسط حوزه نفتي مارون در فاصله 67 كيلومتري شرق جنوب شرقي اهواز قرار دارد اين ايستگاه در مساحتي به ابعاد 200×150 متر درسمت شمال شرقي جاده اهواز به آغاجاري با فاصله 530 متر از جاده اصلي بنا گرديده است . درسمت جنوب شرقي ايستگاه به موازات آن و به فاصله 80 متري آن واحد NGL 600 قرار دارد . اين ايستگاه در فاصله 52 متري از سطح دريا قرار گرفته و محل و موقعيت آن در نقشه هاي شركت ملي گاز 850+18مي باشد .واحد فرآورش مارون 3 (شركت ملي نفت ) مقادير قابل توجهي ازگازهاي همراه نفت خامي كه از چاههاي متعدد به درون اين واحدها منتقل مي شوند را جدا مي نمايد . اين گاز به واحد NGL ارسال ميشود تا مايعات گاز طبيعي آنرا قبل از اينكه وارد ايستگاههاي تقويت فشار IGAT گردند جدا نمايد و سپس بعد از جداسازي آن بطرف ايستگاههاي تقويت فشار IGAT روانه مي شوند هدف از قراردادن ايستگاه مارون 3 در اين ناحيه تغذيه اين مقادير گاز توليدي به داخل خط لوله IGAT مي باشد ايستگاه شهيد مصطفوي در قالب دو ايستگاه مجزا بصورت HP و LP به شرح مشخصات زير عمل مي نمايد:

الف ) ايستگاه تقويت فشار قوي : High pressure

اين دستگاه داراي سه واحد توربين گاز بقدرت هر واحد 12.650 HP مي باشد كه جمعا 37950 اسب بخار با ظرفيت مقدار گاز هرواحد 430 ميليون فوت مكعب درشبانه روز مي باشد .

Gas Turbine

Model: gas genavon : type 1533 Axialflow Rolls Royce air pressure 17 stage HP= 12650

Charging Turbine 3 stage max RPM : 7500

POWER Turbine

Model : cobbera type : RT48 cooper Bessmer 2 stage H.P=RPM= 5000

Gas Compressor

Model : cobbera type :RF2 BB30 cooper Bessmer

2 stage max pressure : 1200 psi ( 81 kgf/cm2)

ب) ايستگاه تقويت فشار ضعيف : Low pressure

اين دستگاه شامل دوانجين clark رفت و برگشتي كه هر واحد آن داراي قدرت 6000HP مي باشد كه قدرت دو واحد آن به 12000HP مي رسد . ظرفيت هر واحد 40 ميليون فوت مكعب گاز در شبانه روز در صورت نياز به خط سراسري گاز مي باشد .

ايستگاه شهيد دستياري

ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد دستياري كه از دو ايستگاه مجزا دريك محدوده به نامهاي ايستگاه بوستر (ايستگاه فشار گاز قوي ) درسمت جنوب ايستگاه و شمال شرقي جاده اهواز – آغاجاري ) جهت تقويت مسير اصلي خط ً 42 گاز ايستگاه شهيد مصطفوي به پالايشگاه گاز بيدبلند تعبيه شده است و عملا از بهمن ماه 1353 شروع بكار نموده است .

ايستگاه تقويت فشار گاز قوي يا بوستر : pressure High

اين ايستگاه از سه واحد تقويت فشار گاز تشكيل شده كه گاز تغذيه آن از لين اصلي ً42 گاز خروجي ايستگاه شهيد مصطفوي توسط يك لين ً36 وارد ايستگاه و پس از عبور از سه برج مايع گير مايعات همراه گاز گرفته شده و از طريق انشعابهاي ً42 وار دگس كمپرسورها و ازطريق لينهاي ً42 پس از تقويت با نسبت تركم حدود 5/1% خارج و پس از خنك شدن توسط 8 عدد گس كولر فن وارد لين اصلي خروجي ايستگاه و از اين طريق به خط ً42 به پالايشگاه بيدبلند ارسال ميشود .

فشار گاز ورودي بين 38 تا 42 كيلوگرم بر سانتي متر مربع و فشار خروجي بين 60 تا 48 متغير مي باشد . مضاف براينكه يك انشعاب ً16 جهت سوخت پالايشگاه نفت آبادان از لين خروجي ايستگاه گرفته شده كه در حال حاضر فعال مي باشد .

مشخصات فني واحدهاي ايستگاه بوستر :

Gas Turbine

Model: gas genavon : type 1533 Axialflow Rolls Royce air pressure 17 stage HP= 12650

Charging Turbine 3 stage max RPM : 7500

POWER Turbine

Model : cobbera type : RT48 cooper Bessmer 2 stage H.P=RPM= 5000

Gas Compressor

Model : cobbera type :RF2 BB30 cooper Bessmer

2 stage max pressure : 1200 psi ( 81 kgf/cm2)

ايستگاه شهيد كاوه پيشه (کمپرسوربيدبلند )

ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد كاوه پيشه در مركز ثقل منابع نفتي جنوب در محدوده اي به وسعت تقريبي 5 هكتار درشمال پالايشگاه بيدبلند كه 300 متر از سطح دريا ارتفاع دارد بنا شده است . ايستگاه كاوه پيشه در 34 كيلومتري غرب بهبهان و 40 كيلومتري شمال آغاجاري قرار گرفته است . كارهاي ساختماني ايستگاه همزمان با ساخت پالايشگاه درسال 1346 آغاز و درمهرماه سال 1349 خاتمه يافته است و در آذرماه سال 1350 افتتاح گرديد . ايستگاه داراي 4 توربين گازسوز ، باظرفيت روزانه 550 ميليون فوت مكعب درشبانه روز و قدرت 8700 اسب بخار براي هر واحد مي باشد كه برروي كيلومتر صفر خط سراسري IGAT ساخته شده است .

كارهاي اصلي ايستگاه انتقال گازهاي جمع آوري شده توسط 7 ايستگاه ديگر پس از پالايش و نم زدايي بدليل اختلاف فشار ناشي از طول مسير مجددا دراين ايستگاه فشارآن تقويت شده و به خط سراسري و خط ً30 كرنج براي مصارف صنعتي و خانگي و تزريق انتقال مي يابد . ايستگاه داراي 2 قسمت بهره برداري و تعميرات مي باشد .

ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد آتش پنجه (تنگ پيرزال )

موقعيت جغرافيايي :

گاز خروجي پالايشگاه بيدبلند پس از تقويت فشار در ايستگاههاي تقويت فشار گاز شهيد كاوه پيشه بوسيله لوله ً42 خط سراسري به ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد آتش پنجه (آخرين ايستگاه تقويت فشار گاز منطقه يك عمليات انتقال گاز ) كه در كيلومتر 77 خط ً42 اول سراسري در منطقه تنگ پيرزال در 27 كيلومتري شهرستان دهدشت در استان كهگيلويه و بويراحمد واقع شده ارسال مي گردد .

مشخصات ايستگاه :

ايستگاه داراي 4 توربو كمپرسور گازي EM85 ساخت شركت انگليسي (English Electric) كه توسط شركت كاستن پرس درسال 1351 احداث شده است . قدرت هر توربوكمپرسور 8700 اسب بخار و ظرفيت جابجايي 6/15 ميليون متر مكعب يا 550 ميليون فوت مكعب در 24 ساعت است . ايستگاه جهت تامين برق مصرفي داراي دو دستگاه انجين ژنراتور گازسوز دوازده سيلندر ازنوع Ingersoll- Rand مي باشد كه قدرت هريك 1700 اسب بخار و توان توليد يك مگاوات برق را دارند . اين دو انجين ژنراتور در صورت نياز مي توانند پارالل كار كنند . ضمنا ايستگاه جهت برق مورد نيـاز داراي يك خط 380/33000 ولت ازشبكـه بـرق سراسري مي باشد ايستگاه داراي سرويس هاي وابسته شامل پمپ هاي آب چاه عميق ، سيستم تصفيه آب ، كمپرسور هاي سازنده هواي سرويس و ابزار دقيق يا پمپ هاي آب سرويس ، پمپ هاي آب خنك كننده ، روغن و هواي چهارتوربوكمپرسور و سيستم خنك كننده گاز شامل چهار عدد پمپ آب و ده عدد فن مي باشد .

بعد از ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد آتش پنجه (تنگ پيرزال ) ايستگاه پاتاوه در كيلومتر 155 كيلومتري لوله ً42 اول سراسري در منطقه پاتـاوه (شهرستان ) استان كهگيـلويه و بويراحمـد واقع در منطقــه 2 (استان اصفهان ) مي باشد . در ايستگاه تنگ پيرزال چون بصورت طرح اقماري اجرا مي شود در 2 كيلومتري قبل از ايستگاه استراحتگاهي جهت كاركنان ايستگاه احداث شده است .

ايستگاه قديم شهيد محمدي

ايستگاه قديم شهيد محمدي در 27 كيلومتري جنوب شرقي اهواز و در فاصله 5/2 كيلومتري از كارخانه NGL600 و 5/1 كيلومتري NGL700-800 به ابعاد 145 × 140 متر در اوايل سال 1353 ساخته شده است .

اين ايستگاه داراي 4 واحد انجين ورتينگتون آمريكايي 20 سيلندر خورجيني شكل مي باشد كه هر كدام در هنگام كار 5 عدد كمپرسور رفت و برگشتي را كه طي يك مرحله گاز ورودي را فشرده مي نمايد حركت مي دهد هر انجين داراي قدرت 8000 اسب بخار است كه گاز ورودي NGL 600 را كه بوسيله خط لوله ً40 وارد ايستگاه شده پس از فشرده شدن به خط خروجي ايستگاه تزريق مي نمايند هر انجين داراي ظرفيت حدود 130 ميليون فوت مكعب درشبانه روز است كه طي يك مرحله فشار ورودي حدود 22-25 kgf/cm2 را به حدود 58 kg/cm2 رسانده و پس از خنك شدن در فنهاي خنك كننده به هدر اصلي ً40 زده ميشود . در محدوده فنس دوم ايستگاه قديم شهيد محمدي خطوط لوله هاي متعددي تعبيه شده است كه تامين كننده مصرف كننده هاي استان خوزستان بخصوص شهر اهواز ميباشند نظير :

1. خط لوله ً30 نيروگاه رامين :

اين خط ورودي ً40 ايستگاه منتخب شده كه پس از كنترلهاي مختلف و سيستم اندازه گيري (Recorder) تامين كننده گاز نيروگاه رامين اهواز مي باشد كه بعلت مصرف بيش از حد نيروگاه بوسيله خط لوله اي به قطر ً 16 از خط خروجي ايستگاه كمبود نيروگاه را بوسيله كنترلهاي دستي تامين مي كنند .

2. خط لوله ً30 غرب كارون :

اين خط لوله منشعب از خط ً40 ورودي ايستگاه بوده كه نياز كارخانه فولاد خوزستان و نيروگاه زرگان و صنايع غذايي و خانگي شهراهواز و شهرهاي سوسنگرد و دشت آزادگان را نيز تامين مي كند .

3. خط ً 16 (NGL 700 ) :

اين خط حدود 120 ميليون فوت مكعب گاز مازاد برمصرف پتروشيمي ماهشهر را نيز به خط ً40 خروجي ايستگاه وارد مي كند

ماموريت واحد ارسال گاز

واحد ارسال گاز منطقه يک عمليات انتقال گاز مسئوليت هماهنگي ، كنترل و اندازه گيري ميزان جريان دقيق گاز و كنترل مشخصه هاي گاز جهت انتقال به خط سراسري اول ، خطوط لوله انشعابي به صنايع و كارخانجات ونيروگاههاي موجود در استان و پاسخگويي در برابر نيازهاي مصرف كنندگان مي باشد . بطور كلي مسئوليت ثبت گازهاي دريافتي ازمناطق شامل گاز مايع اهواز – مارون – آغاجاري و آغاردالان و نيز كليه گازهاي مصرف صنايع و كارخانجات و نيروگاهها و گازهاي مصرفي واحدهاي تقويت فشار امور خطوط لوله خوزستان بعهده اداره ارسال گاز مي باشد . اداره ارسال گاز كليه عملياتهاي راه اندازي واحدها ، ازكارافتادن واحدها و اندازه گيري ميزان دقيق گازهاي خروجي از هر ايستگاه را با استفاده از سيستم metering كه در هر ايستگاه موجود مي باشد با توجه به گرافهايي كه دارند استخراج نموده و آنها را ثبت و گزارش مي نمايد . كليه مراحل تعميراتي برروي خطوط لوله و كليه تعميرات لازمه در ايستگاههاي تقويت فشار گاز با تاييديه ارسال گاز ممكن مي باشد .

ماموريت معاونت عمليات خطوط لوله

حفظ و نگهداري خطوط انتقال گاز به طول حدود 1600 كيلومتر خط لوله در حوزه ياردهاي خطوط لوله بيد بلند و اهواز داراي 57 ايستگاه ولواستيشن و 67 شيرخودكار و 21 ايستگاه لانچر و رسيور و 52 ايستگاه حفاظت كاتديك از ماموريتهاي اين منطقه ميباشد ؛ لذا بمنظور استمرار جريان گاز در مسيرهاي مختلف واقع در محدوده استانهاي خوزستان ، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد که با عبور از رودخانه هاي كوچك و بزرگ وحشي و مناطق كوهستاني صعب العبور و دره هاي عميق كه پيوسته مشكلاتي در مسير خطوط لوله ايجاد مي نمايند و احداث سدهاي خاكي و بتني و احداث گابيون و پوشش هاي عايقي و احداث جاده هاي سرويس ، تسطيح زمين و مخلوط كف رودخانه ها و كنترل و نظارت بر كارهاي پيمانكاران و شركتهاي مجري كار پروژه هاي عمراني و ايمن سازي و انجام تعميرات لازم در مواقع اتفاقات اعم از تعويض بخش هاي لوله هاي فرسوده و عمليات تست هيدرواستاتيك و انجام سرويس هاي عملياتي (جابجايي ماشين آلات متحرك ساختماني و جراثقال ، آبرساني ، حمل محموله و مصالح ساختماني و سوخت رساني ) انجام سرويس هاي خدماتي (اياب و ذهاب كاركنان به ايستگاههاي شهدا ، ادارات منطقه ، مدارس ، رفاهي ، بيمارستان ) و انجام سرويس هاي تعميراتي (تعميرات جزئي و كلي كليه ماشين آلات ساختماني فوق سنگين ، سنگين ، متوسط و سبك ) ميباشد.

خطوط لوله موجود منطقه

عمليات نگهداري از1- خط “42 سراسري اول بطول 114 كيلومتر 2-، خط لوپ “42 بيدبلند بطول 45 كيلومتر ، 3-خط لوله

“40 ترش از كيلومتر 80 به بيدبلند بطول 21 كيلومتر، 4-خط “40 شهيد محمدي به بيدبلند بطول 115 كيلومتر 5-، خط “36 شهيد مصطفوي / مارون بطول 80 كيلومتر خط لوله 6- “30 غرب كارون بطول 43 كيلومتر 7-، خط لوله “30 نيروگاه رامين بطول 35 كيلومتر ، 8-خط لوله “30 بندر امام خميني بطول 100 كيلومتر 9-، خط لوله “30 كرنج پارس بطول 4/24 كيلومتر 10-، خط لوله “30 كارخانه تفكيك گاز بطول 19 كيلومتر 11-، خط لوله “22هفت تپه بطول 145 كيلومتر ،12- خط لوله “20 صنايع فولاد بطول 9 كيلومتر ،13- خط لوله “16 اصلي شيراز بطول 58 كيلومتر ،14- خط لوله “16 پتروشيمي آبادان بطول 175 كيلومتر 15-، خط لوله “16 پتروشيمي بندر امام بطول 96 كيلومتر ،16- خط لوله “16 دزفول بطول 48 كيلومتر 17-، خط لوله “16 كوپال بطول 26 كيلومتر ،18- خط لوله “14 نيروگاه زرگان بطول 11 كيلومتر ،19- خط لوله ” 10 مارون گندمكار بطول 92 كيلومتر ،20- خط لوله “8 مارون گندمكار بطول 132 كيلومتر ،21- خط لوله “8/10 حميديه سوسنگرد بطول 55 كيلومتر ،22- خط لوله “4 تلمبه خانه شهيد چمران بطول 15 كيلومتر ،23- خط لوله “16 شهيد مكوندي فر بطول 7/10 كيلومتر 24- خط لوله ” 12 شوشتر بطول 5/16 كيلومتر مسئوليت حفظ و نگهداري آنها بعهده تعميرات خط لوله اين منطقه مي باشد .

ياردهي عملياتي خطوط لوله منطقه

1- يارد خط لوله اهواز : اين مركز مسئوليت تعمير ونگهداشت 737 كيلومتر خطوط لوله تحت حوزه استحفاظي خود را ازسمت شمال از شهرهاي دزفول ،انديمشك ، شوش ،شوشتر و از سمت شمال شرقي شهرهاي ايذه ، هفتكل ،رامهرمز وتلمبه خانه هاي 2(رامهرمز)و(3باغ ملك)و4 (دهدز) وازسمت جنوب شرقي تا رودخانه جراحي واز سمت جنوب شهرهاي اهواز ،آبادان، خرمشهر واز سمت جنوب غربي شهرهاي، حميديه ،سوسنگرد هويزه وبستان امتداد داشته و نيروگاههاي رامين ،زرگان ونيروگاه آبادان وكارخانجات وصنايع استان (نورد لوله، نورد كاويان، كارخانجات نيشكر، كاغذ سازي ،كارخانجات ساخت دستمال كاغذي

2- يارد خط لوله ميانكوه:

اين مركز در حال حاضر مسئوليت بهره برداري وتعمير ونگه داشت 824 كيلومتر خطوط انتقال گاز را در اندازه هاي 4اينچ تا 42اينچ را عهده دار است.

حوزه استحفاظي مركز بهره برداري خطوط لوله ميانكوه در محدوده عملياتي واقع در استانهاي خوزستان ، كهگيلويه وبوير احمد وچهار محال بختياري وسعت دارد .اين مركز مسئوليت تعمير ونگهداشت خطوط لوله انتقال وجمع آوري گازهاي ترش از تاسيسات جمع آوري در نقاط مركزي مناطق اهواز و مارون را عهده دار است وهمچنين خطوط بخش جنوبي وجنوب غربي شامل خطوط 30 اينچ اميديه ماهشهر، و14و16 اينچ نيروگاه آبادان و نيز شهرهاي ماهشهر –سربندر- ناحيه صنعتي- منطقه ويژه –پتروشيمي بندر امام- شيميايي رازي- وگاز شهرستان شادگان وتعمير ونگهداشت خطوط لوله تامين آب كليه تاسيسات تقويت فشار وناحيه صنعتي را عهده دار است .

واحد بازرسي فني ونشت يابي منطقه

واحد عمليات خط لوله با تحت پوشش دادن مناطق خوزستان ، كهگيلويه و بويراحمد با قطرهاي مختلف ً4 الي ً42 وظيفه بازرسي از خطوط و تاسيسات توسط دستگاههاي ركتيفاير و سيستم حفاظت كاتدي را بر عهده دارد اين عمليات بشرح ذيل مي باشد :

الف :

1. سركشي به كليه ايستگاههاي حفاظت كاتدي جهت اطمينان از در سرويس بودن و تنظيم آنها

2. تنظيم و اندازه گيري پتانسيل حفاظتي لوله نسبت به خاك درخطوط لوله و ايستگاههاي تقويت فشار

3. اندازه گيري پتانسيل حفاظتي اگر همراه با مشكلاتي در اين مسير باشد و ترانسهاي ركتيفاير قادر به پوشش آن نباشد توسط آندهاي فنا شونده اقدام مي شود

4. رفع نشتي روغن و كنترل آن ، بازديد كليه قطعات الكتريكي تعمير يا تعويض آنها و نظافت ترانسها

5. تعويض بسترهاي آندي و تحليل رفته و بازسازي آنها

6. تعمير نقاط آزمايش (T.P)

7. تعيين نقاط ضعف و پوشش با استفاده ازدستگاه DCVG

8. بررسي وضعيت خطوط لوله بوسيله دستگاه C-SCANو يا مشخص نمودن موقعيت لوله بوسيله دستگاه پيرسون

9. اندازه گيري مقاومت زمين با استفاده از دستگاه vibro grand

مخابرات و تله متري

1-كليات

سيستم راديويي منطقه يک عمليات انتقال گاز به عنوان بخشي از سيستم راديويي شركت ملي گاز ايران تامين ارتباط بيروني ايستگاههاي جمع آوري و تقويت فشار گاز ، شركت پالايش گاز بيدبلند و پرسنل اين شركت ها را به عهده دارد . محدوده جغرافيايي عملكرد آن اصولا تا آنجايي است كه خطوط لوله گاز مربوط به اين منطقه گسترده شده است . در قسمت لينك اصلي ايستگاه راديويي RD4 واقع در دهدشت به عنوان اولين ايستگاه راديويي تحت حوزه كاري اين واحد مخابراتي ، امواج را از ايستگاه R6‌در آخرين نقطه كاري مربوط به منطقه 2 عمليات انتقال گاز اصفهان دريافت مي دارد . امواج راديويي كه در RD4 تقويت شده و دوباره ارسال مي گردند به ترتيب توسط ايستگاههاي R2 , R3‌ مجددا در طول مسير تقويت شده و به ايستگاه راديويي T1 در بيدبلند كه ايستگاه ترمينال و اصلي است تحويل داده مي شود . البته لازم است اشاره شود كه ايستگاه فرعي T5 منشعب از ايستگاه RD4 ارتباط بيروني ايستگاه تقويت فشار گاز تنگ پيرزال را ميسر مي سازد . درقسمت جمع آوري از اهواز تا بيدبلند ايستگاههاي راديويي TF6(اهواز) ، TF1, ROF , TF4 , TF5 به عنوان ايستگاههاي اصلي راديويي TF1 , RDF2 ارتباط راديويي اهواز و ايستگاههاي جمع آوري گاز مارون و آغاجاي و نيز شهر ميانكوه را ميسر مي سازند . ارتباط ميانكوه با اميديه از طريق يك سيستم راديويي UHF شامل دو قسمت در پاسارگاد و اتاق راديويي ميانكوه و ارتباط بهبهان نيز از طريق يك سيستم UHF در كوه بنيد و بيدبلند فراهم آمده است . ارتباط ازطريق بي سيم به عنوان شبكه VHF در كل طول مسير خط لوله نيز با استفاده از بيس هاي VHF و سيستم راديويي فراهم شده است .

توضيحات :

سمت تهران به عنوان لينك اصلي ، امواج راديويي از ايستگاه R6 به ايستگاه RD4 در دهدشت ارسال (دريافت ) مي شود : ظرفيت كار بروي سيستم دراين طرف يك سوپر گروپ (60 كانال ) مي باشد . اين سوپر گروپ شامل خطوط شهري و شركتي تهران و ساختمان پنجم ، رابطهاي ساختمان پنجم به بيدبلند ، اپريشنال تهران به ارسال گاز و تنگ پيرزال و خطوط كامپيوتر منطقه يک و شركت پالايش گاز بيدبلند ميباشد . همانگونه كه قبلا توضيح داده شد اين امواج از طريق ايستگاههاي تكرار كننده R2, R3­ به ايستگاه ترمينال T1 وارد ميشود . در ضمن دو خط تلفن از بيدبلند به تهران و شهر ري از همين طريق ارسال ميشود . خطوط تلفن مربوط به ايستگاه شهيد آتش پنجه از ايستگاه RD4 به ايستگاه فرعي T5 درتنگ پيرزال منتقل ميشوند و تحويل ايستگاه تقويت فشار گازشهيد آتش پنجه مي گردد . از آنجا كه تنها طريق ارتباط ايستگاه شهيد آتش پنجه با بيرون همين خطوط تلفن ميباشد . اهميت ايستگاه فرعي راديويي T5 در تنگ پيرزال

اسامي ايستگاههاي راديويي منطقه يك :

1- ايستگاه راديويي RD4 واقع دردهدشت

2- ايستگاه راديويي R6 وافع در منتهي اليه منطقه يك در ناحيه منطقه سادات زير نظر منطقه 2 اصفهان

3- ايستگاه راديويي R3 وافع در ناحيه دهدشت در منطقه بلوط حصار

4- ايستگاه راديويي R2 وافع در ناحيه 15كيلومتري غرب پالايش گاز بيد بلند

5- ايستگاه راديويي T1 وافع در محل 50متري غربي از فنس پالايشگاه بيد بلند

6- ايستگاه راديويي TF1 وافع در ناحيه آغاجاري 2 حد فاصل 18 كيلومتري جنوب غربي ناحيه صنعتي ميانكوه

7- ايستگاه راديويي T5 وافع در در محل ايستگاه تاسيسات تنگ پيرزال

8- ايستگاه راديويي TF6 وافع در ناحيه اهواز در محوطه فنس شركت گاز استان خوزستان

9- ايستگاه راديويي TF5 وافع در در محل فنس تاسيسات قديم شهيد محمدي قراردارد

10- ايستگاه راديويي TF4 وافع در محل فنس تاسيسات شهيد مصطفوي قراردارد

11- ايستگاه راديويي RDF2وافع در ناحيه 35 كيلومتري شمال شرقي ناحيه صنعتي ميانكوه

12- ايستگاه راديويي TF3 وافع در محل فنس تاسيسات شهيد دستياري قراردارد

13- ايستگاه راديويي TFM واقع در موطه مركز مخابرات ميانكوه

14- ايستگاه راديويي TF7 واقع در محوطه يارد خط لوله اهواز

ميزان حجم گاز در يافتي روزانه منطقه يك : 45 ميليون مترمكعب در روز

رديف نام تاسيسات موقعيت جغرافيايي جايگاه درشبكه انتقال تاريخ شروع بهره برداري تعداد واحد آرايش تاسيسات قدرت هر واحد(مگاوات) فشارورودي psi فشار خروجي psi ظرفيت م م م ر
1 بيدبلند (كاوه پيشه ) منطقه شمال پالايشگاه بيد بلند 34 كيلومتري غرب بهبهان كيلومتر صفر از خط 42 اينچ سراسري 1349 4 1+3 6.48 698 769 46.5
2 تنگ پيرزال (آتش پنجه ) كهكيلويه و بويراحمد – 27 كيلومتري شهرستان دهدشت كيلومتر 77 از خط 42 اينچ سراسري اول 1349 4 1+3 6.48 612 1066 46.5
3 شهيددستياري خوزستان – جنوب آغاجري 35 كيلومتري شهرستان اميديه كيلومتر 45 خط 36 اينچ مارون 1355 3 1+2 9.4 574.7 924 24.4
4 شهيد مكونديفر خوزستان – 13 كيلومتري شرق ميانكوه بطول 10.7 كيلومتر فاصله از آغاجري به سمت كيلومتر 80 كه محل اتصال به خط 40 اينچ جمع آوري مي باشد 1349 2 1+1 4.47 178 811 3.4
5 شهيد يوسفي خوزستان – 22 كيلومتري شرق ميانكوه كيلومتر 63 خط 36 اينچ مارون 1349 3 1+2 4.47 178 811 5.1
6 شهيد مصطفوي HP خوزستان – 60كيلومتري جاده اهواز – بندر امام كيلومتر 18 خط 36 اينچ مصطفوي 1356 3 1+2 9.4 420 700 34
7 شهيد مصطفوي LP 1350 2 1+1 4.47 200
8 شهيد محمدي قديم خوزستان – 25 كيلومتري جنوب شرق اهواز كيلومتر صفر خط 40 اينچ مصطفوي 1353 4 1+3 5.96 341 679 13.7

کلمات جستجو شده: منطقه یک عملیات انتقال گاز

جهت پیوستن به کانال تگرام ما اینجا کلیک کنید.

+ ثبت اطلاعات شرکت شما

شرکت های مرتبط

2 نظر برای منطقه يك عمليات انتقال گاز (خوزستان)

  1. موسوی
    اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵

    شرکت سرامیک سازان خوانسار بزرگترین تولید کننده انواع پلاک و آجر نمای ساختمانی در رنگهای متنوع ( آجر نما لفتون ده سوراخه ) ساخته شده از صد درصد پودر سنگ شیل و دارا بودن مشخصات فنی استاندارد ( مقاوم در برابر رطوبت ، دما ، شوره زدگی ، فشارهای نا متعارف ، رنگ کاملا طبیعی (عدم استفاده از افزودنی های رنگی و … )و قیمت بسیار عالی جهت خریدهای عمده و جزیی آماده همکاری و تامین مصالح پروژه های پارس جنوبی می باشد .. تلف تماس مدیریت فروش جنوب کشور : ۰۹۱۳۵۹۵۹۸۵۳و ۰۹۳۷۸۷۸۸۶۳۳

  2. مرتضی
    دی ۸, ۱۳۹۳

    لطف کنید مطالب را به روز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *