صفحه اصلی » بانک شرکت ها » شرکت های ایرانی » الف تا ی » شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در حال مشاهده اطلاعات شرکت :
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
جستجو در شرکت ها :

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آدرس :
میدان ونک خیابان ملاصدرا -خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی
تلفن: 88059760
فاكس: 88059702-021
پست الكترونيك: webmaster@nipc.net
وب سايت: www.nipc.net

با نگاهي گذرا به گذشته پتروشيمي و دستاوردهاي آن، مي توان با سمت و سوي موفقيتها و مراحل توسعه اين صنعت بيشتر آشنا گرديد، مراحل توسعه اين صنعت بدين گونه است :

مرحله پيدايش — اين مرحله با تأسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در سال 1342 و با احداث واحد كوچك توليد كود شيميائي شيراز در سال 1343 آغاز گرديد.

مرحله گسترش اولیه – با ايجاد مجتمع هاي پتروشيمي رازي، آبادان، كربن اهواز (ايران)، خارك، فارابي، بندرامام و طرحهاي توسعه پتروشيمي شيراز آغاز شد. ( دوره سالهاي 56-1352 و 51- 1347 و 46 – 1343 )

مرحله رکود – در اين مرحله به علت مسائل ناشي از بازتابهاي انقلاب اسلامي و اينكه بيشتر واحدهاي صنعت پتروشيمي در دوره دفاع مقدس، در مناطق جنگي و در معرض حملات دشمن قرار داشت، توليد به حداقل رسيد و عمليات تكميل احداث پتروشيمي بندرامام نيز متوقف شد. ولي تكميل طرحهاي نيمه تمام از جمله طرح گسترش شيراز ادامه داشت. (67-1357 ) .

مرحله تجديد حيات و بازسازي – – ( 78- 1368) اجراي برنامه پنجساله اول – زمان بازسازي، راه اندازي مجدد و اجراي طرحهاي توسعه بود. در برنامه دوم توسعه نيز اجراي طرحهاي توسعه اي و افزايش توليد شدت گرفت و توليد در سال پاياني برنامه دوم ( 1378 ) به 12 ميليون تن رسيد

بازسازي مجتمع هاي آسيب ديده در جنگ در طي برنامه اول توسعه در سالهاي 1368 تا 1373

بهره برداري از برخي طرحهاي اساسي شامل پتروشيمي اصفهان ، اراك و تكميل مجتمع بندرامام

توسعه صادرات و خصوصي سازي وسود دهي در برنامه پنج ساله دوم در سالهاي 1374 تا 1378

افزايش توليد سالانه محصولات از 4/2 به 12 ميليون تن در سال 78 با بهره برداري از طرحهاي باقيمانده از برنامه پنجساله اول

مرحله جهش و تثبيت –– (83-1378) برنامه سوم توسعه پتروشيمي – با عنايت به تلاش دوره هاي مورد اشاره، برنامه پنجساله سوم توسعه پتروشيمي سرآغاز مرحله جديدي گرديد. در اين دوره پتروشيمي به سمت استقرار در كلاس جهاني حركت كرد. ويژگيهاي متمايز اين دوره صرفنظر از جهش و فزوني توليد و ارزش توليدات، ارتقاء جايگاه صنعت پتروشيمي در صادرات كالاهاي غيرنفتي ، ارتقاء جايگاه صنعت پتروشيمي در سهم اقتصاد ملي تا 68/1% در سال 83، ارتقاء نسبي جايگاه پتروشيمي ايران در منطقه و جهان، پرداختن به مباحثي راهبردي در ساختار شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده است كه، بقاي هر بنگاه اقتصادي بدان وابسته است.

تا مقطع پايان برنامه سوم، علاوه بر بهره برداري از طرحهايMTBE ، پارازايلين بندرامام ، پليمرهاي مهندسي، الفين ششم، آروماتيك سوم ، LAB بيستون،‌ متانول سوم فن آوران، اسكله مايعات منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و خط لوله انتقال خوراك و محصول منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، ساير طرحها نيز در مرحله پاياني نصب بوده و به تدريج در خط توليد قرار خواهند گرفت .

برنامه چهارم توسعه كشور در حالي تدوين مي شود كه برنامه سوم توسعه پتروشيمي در نيمه راه خود موفقيتهاي با ارزشي را تجربه كرده است. اين درحالي است كه برنامه بلند مدت شركت ملي صنايع پتروشيمي از طريق اجراي برنامه هاي چهارم و پنجم براي دستيابي به فروش 20 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي هدف گذاري شده است . در اين راستا شركت ملي صنايع پتروشيمي در سالهاي اخير تمامي تلاش و همت خود را به كار بسته تا با دستيابي به موقعيت برتر و حداكثر استفاده از مزيتهاي نسبي كشور حضوري موثرتر ، در منطقه و جهان بدست آورد . نماد چنين حضوري ، تغييرات شاخص ها و متغيرهاي اقتصادي بنگاه ، چون توليد ، صادرات، سرمايه گذاري ، ارزش افزوده و سهم در توليد ملي ، مشاركتهاي منطقه اي و گستردگي بازارهاي هدف صادراتي در سه برنامه پنج ساله كشور بخصوص در برنامه سوم بوده است. عملكرد پتروشيمي تا پايان سال سوم برنامه چهارم توسعه به صورت زير بوده است:

شرح توليد فروش داخلي صادرات سرمايه گذاري
هزار تن هزار تن ميليارد ريال هزار تن ميليارد دلار ميلياردريال
1385 18 6066 26520 6044 3/3 23345
1386 24 6383 32307 9530 1/6 27117

محورهاي 11 گانه استراتژي شركت ملي صنايع پتروشيمي

مباحث راهبردي با تأكيد بر«توسعه براي زندگي بهتر» از طريق – تلاش آفرينش و بالندگي – منجر به تهيه برنامه استراتژيك با همكاري اساتيد دانشگاه شريف در نه محور استراتژي زير گرديد. دو محورآخر نيز طي تدوين برنامه چهارم توسعه و تجديد نظر برنامه استراتژيك بدان اضافه گرديد.
توسعه تهاجمي با مقياس اقتصادي جهاني و تمركز در محل استقرار
احداث و واگذاري ظرفيت هاي توليدي به بخش خصوصي
جذب، آموزش و رشد، نگهداري و بكارگيري نيروهاي زبده
افزايش سرعت چرخش و بازدهي كل دارائي ها
طراحي، استقرار و به هنگام سازي نظام هاي جامع برنامه ريزي و كنترل و اطلاعاتي عملياتي
بهبود و بهسازي نظام اجرائي طرحها
گسترش و تعمق تحقيق و توسعه در جهت تسلط، بهبود و توسعه تكنولوژيهاي كليدي
افزايش سهم سرمايه گذاري و مشاركت خارجيان و ايرانيان خارج از كشور
هماهنگي ، همكاري و مشاركت با شركتهاي مشابه در منطقه
آغاز سرمايه گذاري در خارج از كشور
تقويت بازاريابي، فروش و خدمات بعد از فروش

اهداف كمي پتروشيمي در چشم انداز 10 ساله (94-84) و برنامه چهارم توسعه

اكنون شركت ملي صنايع پتروشيمي در شرايطي قرار دارد كه برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور در پروسه شكل گيري خود براي اولين بار با چشم انداز و افقي 10 و 20 ساله و با هدف پيوستن به جوامع پيشرفته جهاني در حال تدوين است، انتظار مي رود كه صنعت پتروشيمي بتواند با تحقق اهداف پيش برنده خود نقش مورد انتظار را بعنوان لكوموتيو اقتصاد در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور ايفا نمايد.
لذا شركت ملي صنايع پتروشيمي با پيش رو داشتن چنين نقش و چشم اندازي ملي از اهداف برنامه چهارم توسعه كشور و همچنين هدفهاي استراتژيك، تدوين چشم انداز كمي، اهداف كيفي، خط مشي و سياستها، نسبت به تنظيم برنامه چهارم توسعه شركت اهتمام نموده است. باشد تا اين شركت در طول برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه كشور، در رسيدن به قله هاي توفيق و تثبيت دستاوردهاي خودو پيوستن به تحولات پرشتاب جهاني بتواند به مدد ايمان و علمي فزونتر و تصميمات و عملي متحورانه كه شاخصه مديران و نيروي انساني بنگاههاي موفق و پيشرو جهان است مصمم تر گام بر دارد. انشاءا…

خط مشي و سياست ها

ايجاد واحد هاي بزرگ توليد كننده مواد پتروشيمي درسواحل جنوبي براي دسترسي بهتر به بازارهاي بين المللي

حداكثر استفاده از منابع گازي به جاي فرآورده هاي نفتي به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي جهت استفاده از اين مزيت ايران

افزايش سهم سرمايه گزاري غير دولتي در بخش صنايع پتروشيمي

افزايش سهم صادرات محصولات پتروشيمي در صادرات غير نفتي كشور

توسعه و گسترش واحد هاي تحقيق و پژوهش در بخش پتروشيمي

مشاركت با شركتهاي خارجي ذيصلا ح در زمينه هاي توليدي وخدماتي

استفاده حداكثر از گاز اتان همراه با گاز طبيعي در توسعه صنايع پتروشيمي

ايجاد كارخانجات جديد پتروشيمي كه از متان و اتان بعنوان خوراك استفاده مي كنند در مناطق نزديك پارس جنوبي بمنظور كاهش هزينه حمل و نقل خوراك و محصول

توسعه صنعت پتروشيمي بطوريكه در چشم انداز سال 1394 ارزش توليدات پتروشيمي به 20 ميليارد دلار برسد.

انتقال خوراك اتيلن از محل منابع توليدي عمده ( عسلويه و بندر امام ) به نقاط غربي كشور

هدف بنیادی

هدف بنيادي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران “ توسعه براي زندگي بهتر “ است . ما هدف هاي مرحله اي، استراتژي ها، برنامه هاي عملياتي و كوتاه مدت و سعي و كوشش خود را معطوف توسعه اي مي كنيم كه براي جامعه، كاركنان و سهامداران شركت زندگي بهتر با ابعاد مختلف مادي و معنوي آن فراهم سازد. كسب رضايت مشتريان، فراهم ساختن محيط كار سالم و با نشاط و نوآور و مولد، رشد و توسعه توانائي ها و ظرفيت هاي حرفه اي و انساني همكاران و خانواده آنها، افزايش توليدات و ايجاد تعيير و تنوع در نوع محصولات، دستيابي به بهره وري بالاتر از امكانات، ارائه بازده مناسب از دارائي ها و جلوگيري از هدر رفتن آنها، پيشگيري از اتلاف منابع، حفظ محيط زيست و بسياري از هدف هاي ارزشمند ديگر را به آن جهت مورد توجه و تأكيد قرار مي دهيم كه منجر به زندگي بهتر براي مردم، مشتريان، همكاران و نسل آينده جامعه مان خواهد شد.

“ توسعه براي زندگي بهتر “ با همه عمق و ژرفايش به مانند ستاره درخشاني خواهد بود كه مجموعه كاركنان شركت را به سوي خود مي خواند و به كوشش و تلاش آنها معنا مي دهد. اين هدف بنيادي براي سال هاي طولاني راهنماي ما خواهد بود و ما را با اميد به آينده اي بهتر به سوي خود خواهد كشاند. در سير به سوي هدف بنيادي ممكن است هدف هاي مرحله اي، استراتژي ها، محصولات، بازارها و يا فعاليت هاي ما تعيير كند. ولي هدف بنيادي براي ما نيرومند و برانگيزاننده و جهت دهنده باقي خواهد ماند . “ توسعه براي زندگي بهتر “ آوائي است كه هر چقدر بسويش حركت كنيم، همچنان نيرومند و پرتوان ما را به عرصه هاي جديدتر و سطوح بالاتر فرا خواهد خواند. “ توسعه براي زندگي بهتر “ برخاسته از عمق اعتقادات ملت ماست و ما به عنوان فرزندان مسئول و متعهد همين مردم براي حركت به سمت آن متعهدانه و مخلصانه كوشش خواهيم كرد و از اين طريق دين خود را به نسل فعلي و آتي كشور ادا خواهيم نمود.

ارزش های بنیادی

ما در سير به سمت هدف بنيادي شركت به ارزش هاي حرفه اي خاصي عميقآ باور داريم. شخصيت و هويت سازمان و كاركنان شركت ما هر روز با قوت بيشتري براساس اين ارزش هاي حرفه اي شكل خواهد گرفت. اين ارزش ها بر پايه ارزش هاي اعتقادي جامعه استوار بوده و برخاسته از اعتقاد و باور عميق مديران شركت به آنها مي باشد. اين ارزش ها كه قويآ بر سياست ها، تصميمات و رفتار مديران و كاركنان شركت تآثير خواهد داشت، ارزش هاي بنيادي شركت هستند و عبارتند از “ تلاش، آفرينش، بالندگي “.

“ تلاش “ ارزش اصيل و بنياديني است كه بدون آن توسعه براي زندگي بهتر “ تحقق نخواهد يافت. لذت پيشرفت و توسعه در نتيجه تلاش حاصل خواهد شد. تلاش عنصر جدائي ناپذير افراد و سازمانهائي است كه قافله انساني را به پيش مي برند. ما نيز كه مي خواهيم در اين پيشرفت سهيم باشيم در شركت خود به تلاش و تلاشكران ارج مي نهيم و تلاش را از ارزش هاي بنيادي شركت مي دانيم كه بايد هر چه بيشتر و عميق تر در فضاي انساني و حرفه اي شركت نفوذ كرده و متجلي گردد.

“ آفرينش “ ارزش بنيادي و اصيل ديگري است كه عميقآ به آن بها مي دهيم. آفرينش يا خلق ايده ها، راه حلها، روشها، محصولات و فناوري هاي جديد با تفكر، نوآوري و ابتكار حاصل مي شود. اين ارزش اصيل استعدادهاي بالقوه و غالبآ بلااستفاده افراد را به عرصه عمل مي كشد و موجب رشد و تعالي حرفه اي و انساني آنان مي گردد. آفرينش ارزشي است كه نه فقط در سطح افراد بلكه در سطح گروهها، واحدهاي سازماني و كل يك سازمان نيز تجلي مي يابد. ما در شركت به آفرينندگي در تمام سطوح آن ارج مي نهيم و زمينه آن را فراهم نموده و از آن حمايت خواهيم كرد.

“ بالندگي “ ارزش بنيادي سوم شركت ماست. ما بالندگي را رشد و اعتلا مستمر توان ها و دستاوردها و سرزندگي و شادابي حاصل از آن مي دانيم و براي آن عميقآ ارزش قائليم. تلاش و آفرينش سازمان يافته و هدفمند، بالندگي ايجاد خواهد كرد. افراد، گروها و سازمان هاي بالنده، سرزنده و شاداب، هر روز نيرومندتر و رشيدتر از روز قبل به پيش ميروند و به زندگي خود و ديگران طراوت و تازگي مي بخشند و سطح آن را ارتقاء مي دهند. ما بالندگي را به خاطر لذت و نشاطي كه براي كاركنان و ثمراتي كه براي مشتريان و جامعه دارد به شدت ارج مي نهيم و در تعميق و گسترش آن در تمام سطوح شركت همت خواهيم گمارد.

کلمات جستجو شده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی, yhs-selfserve_5339891120619109, تحقیق کوتاه درباره کارخانجات پتروشیمی

جهت پیوستن به کانال تگرام ما اینجا کلیک کنید.

+ ثبت اطلاعات شرکت شما

شرکت های مرتبط

3 نظر برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 1. محمود فريدوني
  مرداد ۶, ۱۳۹۴

  باسلام
  اینجانب ساکن خوزستانم و ۲۵سال سنمه، دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی،علاوه بر مدرک فوق داری مدرک icdlدر سه سطح و دارای تسلط نسبتا خوبی به زبان انگلیسی میباشم
  لطفا در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید،با تشکر
  ۰۹۳۷۸۸۶۳۷۹۷

 2. emran
  مرداد ۱۴, ۱۳۹۳

  با سلام: اینجانب دارای مدرک کاردانی مکانیک هستم.۶ماه در شرکت ملی حفاری مشغول بکاربودم.۷ماه در اداره آزمایشگاه مکانیک خاک یزد مشغول بودموو کارآموزی اینجانب در بتروشیمی جم مشغول بودم.وجویای کار میباشم.آمادگی هرگونه کاری دارم.ممنون میشم خبر بدید.ممنون

 3. الیاس البوغبیش
  آذر ۱۵, ۱۳۹۲

  کارشناس HSE 2سال سابقه09361175953

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *