صفحه اصلی » بانک شرکت ها » شرکت های ایرانی » الف تا ی » شركت پتروشيمي شهيدتندگویان
در حال مشاهده اطلاعات شرکت :
شركت پتروشيمي شهيدتندگویان
جستجو در شرکت ها :

شركت پتروشيمي شهيدتندگویان

آدرس:
دفتر (مرکزی)- ایران، خوزستان، بندرامام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت 4
تلفن: 6522652001 98 +
نمابر: 6522652000 98 +
مجتمع تندگویان- ایران، بندرامام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت 4
تلفن: 6522652001 98 +
نمابر: 6522652000 98 +
آدرس پست الکترونیکی: Info@stpc.ir
وب سايت: www.stpc.ir

تاريخچه شرکت

در تاريخ 6/2/1377 با تصويب هيئت مديره محترم شركت ملي صنـــــــايع پتروشيمي “شركت پتروشيمي شهيد تندگويان ” جهت اجراي طرحهای توليد اسيد ترفتاليک خالص (PTA ) و پلی اتيلن ترفتالات (PET ) تاسيس گرديد.
شرکت ملی صنايع پتروشيمی با توجه به اهميت محصولات اين طرح در بازارهای داخلی و خارجی و با توجه به موارد مصرف فراوان اين ماده پتروشيميائی و درجهت انجام بخشی از تعهدات خود در برنامه 5 ساله دوم دولت جمهوری اسلامی ايران اقدام به اجرای اين طرح با اهداف ذيل نموده است :

· حرکت در جهت خود اتکائی و قطع وابستگی

· افزايش صادرات محصولات پتروشيميايی

· انتقال فن آوری و تربيت نيروی انسانی

طرحهای PTA/PET اول ودوم درضلع شمال غربی خليج فارس در استان خوزستان و در منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی در بندر ماهشهر و در زمينی به وسعت 34 هکتار احداث گرديد.

اسيد ترفتاليک يکی از مهمترين مواد اوليه برای توليد رزين های پلی اتيلن ترفتالات است که روند رشد توليد و مصرف آن در جهان بسيار چشمگير بوده است .

پلی اتيلن ترفتالات نيز از مهمترين مواداوليه پلی استرهای قابل استفاده درتوليد الياف برای صنايع نساجی،صنا يع توليدفيلمهای پلاستيکی، توليد انواع بطريهای نوشابه، قوطی و ظروف مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائی ،داروئی و بهداشتی می باشد که از روند رشد توليد و مصرف زيادی بر خوردار می باشد.

طرحهای PTA/PET اول با مطالعات اوليه بعمل آمده و ارزيابی فنی و اقتصادی با انعقاد قراردادهای ليسانس و مهندسی از ديماه 1376 توسط شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمی آغاز بکار نمود .در تاريخ 6/2/1377جهت اجراي اين طرح، شرکت پتروشيمی شهيد تندگويان تاسيس گرديد.

PTA/PET-1 : جهت تسريع در انجام فعاليتهای مهندسی تا قبل از گشايش L/C ، قراردادهايی در چهارچوب قرارداد اصلی به عنوان Early Work منعقد ومشاورين از اسفند ماه 1377 برای PTA-1 و ارديبهشت ماه 1378 برای PET-1 فعاليتهای E.W . را آغاز کرده اند.ليسانس طرح PTA-1 با شرکت تکنيمونت ايتاليا وليسانس طرح PET-1 با شرکت زيمر آلمان می باشد . مشاورين مهندسی تفصيلی و خريد کالا جهت طرح PTA-1 ، شرکتهای سازه و دايلم کره و برای طرح PET-1 ، شرکتهای چگالش و زيمر آلمان می باشند .با بازگشايی L/C و موثر شدن قراردادهای مهندسی در مرداد ماه 1378 برای PET-1 و در آذر ماه 1378 برای PTA-1 فعاليتهای مهندسی فعالتر گرديد .

فعاليتهای آماده سازی زمين از آبان ماه سال 1370 آغاز و قراردادهای عمده ساختمان ، نصب و پيش راه اندازی از ارديبهشت ماه 1379 برای PTA-1 با شرکت ECC و از آبان ماه 1379 برای PET-1 با شرکت OIEC منعقد گرديد.لازم بذکر است که با توجه به عدم اتمام کار شرکت OIEC ، ادامه فعاليتهای نصب و پيش راه اندازی توسط کنسرسيوم پتروپارت، فرايندکاو و سپس شرکت رامپکو باتمام رسيد و اين واحد کارخانه PET1 در تاريخ 30/09/1383 به بهره برداري رسيد.

PTA/PET-2 : جهت تسريع در انجام فعاليتهای مهندسی تا قبل از گشايش L/C ، قراردادهايی در چهارچوب قرارداد اصلی به عنوان Early Work منعقد ومشاورين از تير ماه 1379 برای PTA-2 و آذر ماه 1379 برای PET-2 فعاليتهای E.W . را آغاز کرده اند.ليسانس طرح PTA-2 با شرکت MCC ژاپن وليسانس طرح PET-2 با شرکت نوی والسينای ايتاليا می باشد . مشاورين مهندسی تفصيلی و خريد کالا جهت طرح PTA-2 ، شرکتهای MHI & Tomen وچگالش و برای طرح PET-2 ، شرکتهای نوی والسينای ايتاليا وناموران می باشند .با بازگشايی L/C و موثرشدن قراردادهای مهندسی درتيرماه 1380 برای PET-2 و در مرداد ماه 1380 برای PTA-2 فعاليتهای مهندسی فعالتر گرديد .

فعاليتهای آماده سازی زمين از شهريور ماه سال 1378 آغاز و قراردادهای عمده ساختمان ، نصب و پيش راه اندازی از مرداد ماه 1382برای PTA-2 با شرکت توسعه شبکه های صنعتی و از آذرماه 1382برای PET-2 باشرکت توسعه شبکه های صنعتی منعقد گرديد.فعاليتهای ساختمان و نصب بصورت 100% توسط پيمانکاران ايرانی انجام پذيرفت. واحد PTA-2 در اسفندماه 84 راه اندازی و Performance Test گردید.

معرفي شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان

شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان با تصويب هيئت مديره محترم شرکت ملي صنايع پتروشيمي جهت اجراي طرحهاي توليد اسيد ترفتاليک خالص (PTA) و پلي اتيلن ترفتالات (PET) درتاريخ 6/2/1377 تأسيس گرديد .
شرکت ملي صنايع پتروشيمي با توجه به مصرف محصولات اين طرح در بازارهاي داخلي و خارجي و درجهت انجام بخشي از تعهدات خود در برنامه پنج ساله دوم دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به اجراي اين طرح با اهداف ذيل نموده است:
· حرکت در جهت خود اتکائي و قطع وابستگي در زمينه هاي مهندسي ، تجهيزات ساخت داخل، ساختمان و نصب وصنايع پائين دستي
· افزايش صادرات محصولات پتروشيميايي
· انتقال فن آوري و تربيت نيروي انساني

طرحهاي PTA/PET اول ودوم درضلع شمال غربي خليج فارس در استان خوزستان و در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در بندر ماهشهر و در زميني به وسعت 34 هکتار احداث گرديده است.

اسيد ترفتاليک خالص يکي از مهمترين مواد اوليه براي توليد رزين هاي پلي اتيلن ترفتالات است که روند رشد توليد و مصرف آن در جهان بسيار چشمگير بوده است .
پلي اتيلن ترفتالات نيز از مهمترين مواد اوليه پلي استرهاي قابل استفاده در توليد الياف و پنبه مصنوعي براي صنايع نساجي ،صنايع توليدفيلمهاي پلاستيکي ، توليد انواع بطريهاي نوشابه ، قوطي و ظروف مورد استفاده در بسته بندي مواد غذائي ،داروئي و بهداشتي مي باشد که از روند رشد توليد و مصرف فزاينده اي بر خوردار مي باشد.

بر اساس نمودار سازماني نيروهاي مورد نياز زمان بهره برداري 1180 نفر پرسنل رسمي مي باشد و مابقي نيروهاي مورد نياز از طريق پيمانکاران بخش خصوصي تامين خواهد گرديد. همچنين ميزان اشتغال زائي اين طرح در صنايع پائين دستي 5000 نفر پيش بيني شده است.
ميزان کل سرمايه گذاري طرح 774 ميليون دلار و 2085 ميليارد ريال مي باشد وميزان فروش ساليانه محصول درظرفيت طراحي بيش از 800 ميليون دلار پيش بيني مي گردد .
طرحهايPTA/PET . در دو فاز اجرا شده اند که فاز يک راه اندازي گرديد ودر فاز دوم نيز واحد PTA-2 راه اندازي و خطوط توليدي F و H کارخانه PET-2 راه اندازي گرديده و خط توليد G نيز در مرحله اتمام نصب عمليات ساختمان و نصب و شروع عمليات راه اندازي مي باشد . خطوط نساجی POY و Stalpe نیز در مراحل آماده سازی سیستمها و تجهیزات جهت راه اندازی می باشد.

استراتژی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

الف- مأموريت شرکت
رسالت شرکت پتروشيمي شهيدتندگويان ايفاي نقشي مؤثر در شکوفايي اقتصادي جامعه از طريق عرضه محصولات نوين پتروشيميايي مؤثر در ارتقاء سطح زندگي و آسايش مردم است. براي تحقق اين منظور، ما توليد PET را که در توليد انواع ظروف و بطريهاي نگهدارنده مواد غذايي و بهداشتي و همچنين الياف نساجي و ورقه هاي نازک فيلم کاربرد غالب را دارد برگزيده ايم و تاکنون گريد هاي گوناگوني از اين محصول را در رده هاي بطري، الياف، فيلم، نخ نساجي، پنبه مصنوعي، نخ فوق شفاف، و … با کيفيت قابل رقابت در بازار جهاني توليد و به مشتريان داخلي و خارجي عرضه نموده ايم. ما به منظور خودکفايي ،اشتغالزايي و شکوفايي هرچه بيشتر کشور عزيزمان با کمک هم وطنان در ديگر بخش هاي صنعتي و تحقيقاتي اقدام به تحقيق ،نوآوري و توليد گونه هاي ويزه محصولPET از قبيل الياف ضد ميکروبي، الياف با قابليت هاي ويژه و ديگر محصولات مرتبط خواهيم نمود تا ضمن توسعه خوشه هاي صنعتي قدم بارزي در توسعه بهداشت و سلامت جامعه و رشد نا خالص ملي برداريم. همچنين در راستاي توسعه هرچه بيشتر صنايع مصرف کننده محصولات خود، هرگاه لازم باشد با حضور در کنار مشتريان خود به همکاري و پشتيباني آنها در استفاده بهينه از محصولات خود اقدام مي کنيم و علاوه برآن، خود نيز همواره در حال تلاش براي بهبود کيفيت و افزايش تنوع محصولات و همچنين پيدا کردن و معرفي کاربردهاي جديد براي محصولات خود هستيم.

ما براي ارائه محصولات و خدماتي با بالاترين کيفيت و مناسبترين هزينه در مقايسه با رقبا، به بهره وري و سرآمدي در کيفيت محصولات و خدمات به اندازه تلاش براي به حداکثر رسانيدن ظرفيت توليد و کاهش هزينه ها اهميت مي دهيم.

ب- چشم‌انداز شرکت

سرآمدی و رقابت در عرصه جهاني

ج- ارزشهاي شرکت

1. رعايت حقوق سهامداران ، شركاي تجاري ، مشتريان ، كاركنان و جلب رضايت آنها؛

2. احساس مسئوليت در برابر جامعه ، حفظ محيط زيست و مصرف بهينه منابع ؛

3. رعايت كرامت انساني و احترام به حقوق انسانها ؛

4. صداقت، راستي ،عدالت، نظم و دقت در عمل ؛

5. توسعه فرهنگ « كار گروهي » ؛

6. ايجاد فرصتهاي مساوي براي رشد کارکنان ورعايت شايسته سالاري در واگذاري مسئوليتها ؛

7. قابليت مطلوب فرايندها و کيفيت محصولات توليدي ؛

8. ارتقاي تجربه و روزآمد كردن دانش كاركنان و ايجاد روحيه خلاقيت ، نوآوري ،تعهد و وفاداري درآنان ؛

9. ايجاد بستر مناسب و فضاي اعتماد به منظور تسهيم و تشريک دانش


زمـان بهـره برداري و لايسنسور واحـدهاي مجتـمع پتروشـيمي شهـيد تندگـويان

رديف

نام کارخانه

نام خط توليد

نام محصول

نام لايسنسور

ظرفيت اسمي ساليانه
(هزار تن )

تاريخ بهره برداي

1

PAT-1

PTA

اسيد ترفتاليک خالص

تکنيمونت ايتاليا

350

84/02/10

2

PET-1

POLY  A

PET گريد بطري

لورگي زيمر آلمان

60

84/09/30

3

PET-1

POLY  B

PET گريدالياف

لورگي زيمر آلمان

117.5

84/06/04

4

PET-1

POLY C

PET گريد الياف

لورگي زيمر آلمان

117.5

85/01/12

5

PET-1

POLY D

PET گريد بطري

لورگي زيمر آلمان/ بوهلرسوئيس

117.5

84/11/19

6

PTA-2

PTA

اسيد ترفتاليک خالص

ميتسوبيشي ژاپن

350

84/12/20

7

PET-2

POLY F

PET گريد بطري

نوي والسينا ايتاليا/ بوهلر سوئيس

132

86/10/01

8

PET-2

POLY H

PET گريد الياف

نوي والسينا ايتاليا

132

87/05/05

9

PET-2

POLY  G

PET گريد الياف

نوي والسينا ايتاليا

132

در مرحله اتمام نصب مي باشد

10

PET-2

Staple

الیاف بریده پلی استر

نوی والسینا ایتالیا/نیوماگ

66

در مرحله راه اندازی مقدماتی می باشد

11

PET-2

POY

نخ یکسره پلی استر

نوی والسینا ایتالیا/نیوماگ

66

درمرحله آماده سازی سیستمها و تجهیزات می باشد

گواهينامه هاي اخذ شده شرکت پتروشيمی تندگویان:

1- تمديد گواهينامه سيستم مديريت يکپارچه (IMS) به مدت 3 سال از شرکت TUV NORD ايران و آلمان در سال 88

2- تمديد گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 : 2008 به مدت 3 سال از شرکت TUV NORD ايران و آلمان در سال 88

3- تمديد گواهينامه سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001 : 2004 به مدت 3 سال از شرکت TUV NORD ايران و آلمان در سال 88

4- تمديد گواهينامه سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001 : 2007 به مدت 3 سال از شرکت TUV NORD ايران و آلمان در سال 88

5- تمديد گواهينامه سيستم مديريت کيفيت در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001 : 2007 به مدت 3 سال از شرکت TUV NORD ايران و آلمان در سال 88

6- تمديد گواهينامه سيستم مديريت رسيدگي به شکايات مشتريان ISO 1002 : 2004 به مدت 3 سال از شرکت TUV NORD ايران و آلمان در سال 88

7- تمديد گواهينامه سيستم مديريت نظام پيشنهادها به مدت 3 سال از شرکت TUV NORD ايران و آلمان در سال 88

8- دريافت گواهينامه سيستم مديريت آزمايشگاه ها ISO 17025 از شرکت DAP آلمان در سال 88

تقديرنامه هاي دريافت شده :

1- گواهي يکصد شرکت برتر سال 88 با توجه به اسناد مالي سال 87 با رتبه 76

2- گواهينامه تعهد سبز سطح 2 در سال 87

3- گواهينامه سازمان يادگيرنده سطح 2 در سال 87

4- گواهينامه تعهد به تعالي سازماني در سال 87

5- تقديرنامه 3 ستاره جايزه مديريت انرژي در سال 88

6- تقديرنامه واحد نمونه کارآمد صنايع پتروشيمي در سال 87

7- تقديرنامه توليد کننده نمونه استان در سال 88

8- تقديرنامه صادر کننده نمونه در سال 87

9- تقديرنامه صادر کننده نمونه در سال 88

کلمات جستجو شده: www stpc ir, استخدام پتروشیمی تندگویان, stpc ir, استخدامی تندگویان, پتروشیمی شهید تندگویان, استخدام شرکت پتروشیمی تندگویان, پتروشيمي تندگويان ماهشهر, استخدامی شرکت پتروشیمی تندگویان, پتروشیمی تندگویان ماهشهر, پتروشيمي تندگويان, شرکت پتروشیمی شهید تندگویان, استخدام پتروشیمی شهید تندگویان, شرکت پتروشیمی تندگویان, استخدامی شرکت تندگویان, سایت پتروشیمی تندگویان

جهت پیوستن به کانال تگرام ما اینجا کلیک کنید.

+ ثبت اطلاعات شرکت شما

شرکت های مرتبط

21 نظر برای شركت پتروشيمي شهيدتندگویان

 1. سعيد
  فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

  باسلام اینجانب محمدسعید مزرعه ساکن سوسنگرد دارای فوق دیپلم فنی عملیات پتروشیمی ۲۶سال وباسابقه شش ماه, دارای سابقه استخدام درشرکت شهید تندگویان هستم.وهمچنین دارای مدرک چهار ماهه بهره برداری از طرف وزارت نفت (پروژه توانمند سازی ) در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی می باشم وجویای کار هستم.
  ۰۹۳۳۹۶۱۵۹۵۰و۰۹۳۷۰۴۵۱۹۲۹

 2. کیان محمودی
  بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

  سلام خسته نباشید
  اینجانب کیان محمودی هستم دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرایند هستم تسلط کامل به میکروسفات آفیس و نرم افزار مطلب و امورات مربوط به آزمایشگاهی اعم از انواع تقطیر ، کروماتوگرافی ، التراسونیک و دستگاه طیف سنجی هستم و هم چنین مسلط به نرم افزار حسابداری هلو ،،،
  تمایل به همکاری با این شرکت را دارا میباشم.
  ۰۹۱۴۴۱۴۰۰۵۳ باتشکر

 3. Pingback: پتروشیمی تندگویان | فارس نتورک

 4. محمد
  آذر ۲۲, ۱۳۹۵

  سلام محمد ابوس هستم فوق دیپلم صنایع شیمیایی جویای کار هستم و ساکن اهواز اینم شماره تماس منه۰۹۳۷۱۴۹۵۰۶۴

 5. طاهره
  اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵

  سلام خسته نباشید من دارای کارشناسی حسابداری و ارشد حسابداری هستم و اشنایی کامل به کامپیوتر و مسائل اداری و دفتری میباشم
  متقاضی همکاری با شرکت پتروشیمی را دارم وسابقه کار حسابرسی دارم لطفا مک کنید درصورتیکه که مقدوره شاغل بشم با سپاس فراوان

 6. جویای کار
  آبان ۱۲, ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید من دارای کارشناسی حسابداری و ارشد حسابداری هستم و اشنایی کامل به کامپیوتر و مسائل اداری و دفتری میباشم
  متقاضی همکاری با شرکت پتروشیمی را دارم و ساکن ماهشهر هستم
  ۰۹۱۱۹۸۲۸۱۵۶

 7. ابوذر خادمی
  اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

  باسلام بنده دارای مدرک کارشناسی ارشد اموزش و بهسازی منابع انسانی از دانشگاه شهید چمران اهواز می باشم لطفا در شرایط نیاز به رشته وتخصص مرد نظر به من کمک کنید تا بتونم استخدام بشم. در ضمن ساکن سر بندر هستم .پیشاپیش از همکاری شما سپاس گزارم . شماره تماس ۰۹۰۱۴۳۴۲۰۳۲

 8. بی تا املاکیان
  شهریور ۳۰, ۱۳۹۳

  با سلام متولد 1365 دارای مدرک تحصیلی کاردانی حسابداری و لیسانس مدیریت بازرگانی ساکن عسلویه جویای کارهستم.

 9. سیدی
  اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳

  دانشجوی سال آخر کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، جویای کار هستم. 09378654605

 10. رضامشعلی
  اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۳

  سلام بنده متواداهوازوساکن ماهشهردارای مدرک لیسانس عهندسی شیمی جویای کار.شماره بنده09353343733

 11. نادر براتی زاده فرزند حسن
  اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۳

  اینجانب حسن براتی زاده هستم .چراقسمت شرایط استخدامی برای متقاضیان درسایتهای شهیدتند گویان وسایرشرکتهای پتروشیمی قرارنمیدهید.از اهواز

 12. نادر براتی زاده فرزند حسن
  اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۳

  باسلام وعرض ادب اینجانب نادربراتی زاده21ساله که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم نقشه کشی معماری ومدرک ملوانی عرشه کشتی وکارت پایان خدمت میباشم.پدرم متاسفانه 5درصدجانبازی دارد شایدمورد توحه عزیزان قرار گیرد.ادرس اهواز کیانپارس خیابان 5 غربی فازیک پلاک 85 طبقه چهارم واحد11 شماره تماس 09163191424 حاصل فرمایید.

 13. مزرعاوی
  اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۳

  سلام دارای مدرک کاردانی در رشته صنایع شیمیایی هستم . تقاضای اشتغال در پتروشیمی دارم
  با تشکر 09167718131

 14. فیروزه جمالی
  اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۳

  باسلام
  من در حال حاضردانشجوی ترم آخرکارشناسی دررشته مدیریت صنعتی هستم وجویای کارمی باشم وساکن ماهشهرهستم.ودوست دارم در شرکت تند گویان مشغول به کارشوم
  شماره تماس:09163538761

 15. آقای سهرابی
  اردیبهشت ۷, ۱۳۹۳

  با سلام
  بنده ساکن ماهشهر هستم و بیشتر از 5 سال سابقه کار در یک شرکت پتروشیمی خصوصی را دارم ،رشته تحصیلیم پتروشیمی بوده و علاقه زیادی به کار در پتروشیمی شهید تندگویان دارم
  با تشکر
  شماره تماس: 09358009418

 16. امين كعبي
  فروردین ۲۲, ۱۳۹۳

  سلام من ساكن اهواز هستم داراي مدرك كارداني صنايع شيميليي از دانشگاه شهيد چمران با معدل ١٨/١٠ داراي تسلط به hysis و زبان انگليسي و نفر برتر در بين كارآموزان شركت ملي حفاري تمايل دارم در شركت شهيد تندگويان كار كنم. شماره تلفن ٠٩١٦٩٢٥٢٢٥٨

 17. سالم زاده
  بهمن ۲۰, ۱۳۹۲

  با سلام
  بنده با مدرک کارشناسی حسابداری هستم و 5 سال سابقه کار در شرکتهای خصوصی را دارم . ساکن ماهشهر هستم شماره تماس 03958391816

 18. جعفرعساکره
  بهمن ۸, ۱۳۹۲

  باسلام بنده دارای لیسانس شیمی ولیسانس معدن هستم و22سال دارم وکارت پیان خدمت هم دارم09375831602

 19. علی میرزایی
  آذر ۲۲, ۱۳۹۲

  با سلام
  دارای مدرک شبکه با 5 سال سابقه کار می باشم.دارای مدرک ccnp و ccna و کارشناس نرم افزار می باشم.خواستار همکاری با شما هستم لطفا تماس بگیرید09168899880

 20. جلیل عتیقی
  آذر ۵, ۱۳۹۲

  باسلام من ازنفرات 56نفری که قرارشد درواحدنساجی سال 91 مشغول بکارشوند خواهشمندم منتظرم 09379117602

 21. قنواتي
  مهر ۱۹, ۱۳۹۲

  با سلام بنده با مدرك ديپلم شيمي و در حال حاضر دانشجوي كارداني در رشته صنايع شيميايي جوياي كار ميباشم لطفا” به من كمك كنيد تا حداقل به صورت كارگري مشغول به كار شوم.لازم به ذكر است بنده متولد و ساكن ماهشهر هستم. شماره تماس:09368137715 با تشكر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *