صفحه اصلی » بانک شرکت ها » شرکت های ایرانی » الف تا ی » شركت پالايش گاز سرخون و قشم
در حال مشاهده اطلاعات شرکت :
شركت پالايش گاز سرخون و قشم
جستجو در شرکت ها :

شركت پالايش گاز سرخون و قشم

آدرس:
بندرعباس، كيلومتر 20 جاده بندر عباس – ميناب، دوربرگردان دوم به سمت بندر عباس، بعد از پليس راه، سمت راست
صندوق پستي: 3785-97145
تلفن: 80-6669930-0761
فاكس: 6669922-0761
وب سايت: www.nigc-sqgc.ir

شرکت پالايش گاز سرخون و قشم در يک نگاه

در راستاي تامين بخشي از نيازهاي انرژي کشور در استان هاي هرمزگان و کرمان و همچنين توليد مطلوب گاز طبيعي – اين سوخت پاک و ارزان – براي مصارف صنعتي ، تجاري و خانگي در جنوب و جنوب شرقي کشور ، شرکت پالايش گاز سرخون و قشم در سال 1357 تاسيس گرديد و فعاليت هاي خود را در بخش استحصال و پالايش گاز طبيعي و مايعات گازي همراه و گاز مايع حوزه گازي سرخون در منطقه بندرعباس و حوزه گازي گورزين در جزيره قشم ، آغاز نمود .

توجه متوازن به کليه ذينفعان ، افزايش بهره وري در تمامي ابعاد و نقش آموزش و تأثير آن در تعالي سازمان با نگرش توسعه مبتني بر دانايي ، نوآوري و تلاش در راستاي بهبود مستمر ، از ديگر رويکردهاي مديريت شرکت در راستاي تعالي سازمان است و اين بيانگر اين است که ما براي رسيدن به ارتقاي رضايتمندي مشتريان و مديريت مؤثر و کارآمد در تمامي زمينه ها منتظر متوقف شدن طوفان نمانديم و کار کردن در باران را آموختيم .

بيانيه چشم انداز شرکت پالايش گاز سرخون و قشم

( مصوب 20/05/1389 کميته راهبردي )

شرکت پالايش گاز سرخون و قشم مصمم است تا در تعالي سازماني، بهره وري پايدار، توسعه منابع انساني، نهادينه سازي اصول HSE و خلاقيت و نوآوري، سرآمد شرکت هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران باشد.

بيانيه مأموريت شرکت پالايش گاز سرخون و قشم

( مصوب 10/05/1389 کميته راهبردي )

شرکت پالايش گاز سرخون و قشم به عنوان يکي از پالايشگاه هاي معتبر گاز کشور با فرآورش گاز طبيعي و استحصال ميعانات گازي، توليد گاز مايع و گوگرد و ارائه خدمات فني و مهندسي عهده دار تأمين بخشي از نيازهاي انرژي پاک کشور بوده و با بکارگيري فناوري هاي مناسب مصمم است تا در بازارهاي داخلي و جهاني داراي حضوري مؤثر باشد. شرکت پالايش گاز سرخون و قشم با ارتقاي سطح پژوهش هاي مرتبط، مشارکت در خود اتکايي صنعت کشور و رعايت الزامات زيست محيطي نقشي مؤثر در پاسخ به انتظارات جامعه ايفا مي نمايد.

اين شرکت، منابع انساني خود را بعنوان ارزشمندترين سرمايه و مهمترين مزيت سازماني مورد توجه قرار داده و به ارتقاي سطح رضايتمندي و توانمندسازي آنان پرداخته و با مشارکت آنان در تلاش است تا با بهبود شاخص هاي کمي و کيفي محصولات و راندمان و پايداري توليد و رعايت اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست، رضايت کليه ذينفعان را تأمين نمايد.

بيانيه ارزش هاي شرکت پالايش گاز سرخون و قشم

( مصوب 10/05/1389 کميته راهبردي )

ما در شرکت پالايش گاز سرخون و قشم به ارزش هاي زير اعتقاد داريم:

 1. صداقت و رعايت کرامت انساني
 2. ترويج فرهنگ بهداشت، ايمني و محيط زيست (اصول HSE)
 3. کار تيمي و تعامل سازنده در سازمان
 4. دانش محوري، خلاقيت و نوآوري
 5. تعهد کاري و مسئوليت پذيري
 6. نظم و انضباط

خط مشي

شرکت پالايش گاز سرخون وقشم بعنوان تامين کننده بخشي از حاملهاي انرژي مورد نياز کشور ودر جهت تحقيق سياستهاي شرکت ملي گاز ايران مصمم است که براساس اصول مديريت کيفيت، زيست محيطي،ايمني وبهداشت حرفه اي وHSE گام بردارد در اين راستا اعتقاد قلبي دارد که فراورده هاي توليدي ( گازطبيعي ،معايعات گازي وگازمايع) خود را در بالاترين کيفيت ارائه نموده وبا قيد حفاظت از محيط زيست دستيابي به الگوي مناسبي جهت تامين وحفظ بهداشت حرفه اي کارکنان وارتقاء فرهنگ ايمني درکليه فعاليتهاي خود وهمچنين ارتقاء سطح ساماندهي محيط کار تلاش نمايد.

اين شرکت در صدد است با استقرار سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001:2000 ، سيستم مديريت کيفيت ISO/TS29001:2003 ، سيستم مديريت زيست محيطي مبتني بر استانداردISO 14001:2004 وسيستم ايمني وبهداشت حرفه اي مبتني بر استاندارد OHSAS 18001:1999 بصورت يک سيستم مديريت يکپارچه (IMS) ونيز سيستم مديريت HSE-MS مبتني بر مدل E&P FRUM گزارش شماره 210/630 ونظام ساماندهي وآراستگي محيط کار (5S ) نسبت به انجام موارد ذيل اهتمام ورزد:

1-تامين نيازمنديهاي مشتريان در راستاي توليدکافي وبا کيفيت

2-ايجاد محيط کاري سالم ،پاک ، ايمني وبهره ور با رعايت کليه الزامات قانوني ومقررات زيست محيطي (فرآيند توليد پاک) ، ايمني وبهداشت حرفه اي و HSE

3- توانمند سازي سرمايه انساني در راستاي توسعه مبتني بر دانائي وايجاد شرايط مشارکت کارکنان در کليه فعاليت هاي شرکت.

4-تلاش درجهت دستيابي به بالاترين سطح ساماندهي وآراستگي محيط کار وکارکنان وحفظ بهبود مستمرآن.

5-ترويج اصول پيشگرانه درمقابل اقدامات اصلاحي .

6-بهبود ريسک ها وعوامل بالقوه آسيب رسان HSE ناشي از ريسک هاي مربوط به تجهيزات فرآيند وفعاليت ها به پائين ترين مقدار ممکن

7- ارتقاء سطح دسترسي پذيري وقابليت اطمينان تجهيزات برپايه نتايج حاصله ازFMEA در راستاي توليد مداوم وجلب رضايت مشتريان وذينفعان .

8- کاهش ضايعات وبهينه سازي مصارف انرژي ومنابع طبيعي

9- تعريف وبازنگري اهداف کيفيت زيست محيطي وايمني وبهداشت حرفه اي وHSE در قالب برنامه ريزي استراتژيک در راستاي تحقق آرمان وماموريت شرکت ونيل به بهبود مستمر.

10- اهتمام به نهادينه کردن منشور اخلاقي شرکت به منظور ارج نهادن به مقام والاي انساني وشفاف سازي ارتباط في ما بين رهبران، کارکنان، مشتريان وذينفعان شرکت.

11- توسعه وارتقاءسطح ارتباطات داخلي وخارجي شرکت.

12-روزآمد نمودن سيستم با نگاه به ابعاد تکنولوژي، مديريت ونيروي انساني در راستاي توسعه پايدار .

13-اهتمام به تعالي سازماني وتلاش به منظور سودآوري.

ضمنا اعلام ميدارد نماينده مديريت وظيفه نظارت بر اجراي مناسب وموثر سيستم مديريت يکپارچه( IMS ، HSE و5S )شرکت وارائه گزارش در اين خصوص را برعهده دارد

استراتژي ها ي کلان شرکت پالايش گاز سرخون و قشم در سال 1389

 1. نهادينه نمودن و توسعه سيستم هاي مديريتي ، منابع انساني و هزينه اي
 2. توسعه زير ساخت ها
 3. اصلاح الگوي مصرف و استفاده از توان حداکثري توليد
 4. ارتقاي کيفيت محصولات
 5. توسعه پژوهش

اهداف استراتژيک

 • افزايش نسبت توليد به ميزان تعهد شده يا برآورده نمودن تعهدات کمي و کيفي توليد
 • افزايش کيفيت توليدات و خدمات
 • افزايش صادرات شرکت
 • توسعه سطح پژوهش هاي مرتبط
 • رشد تأمين اقلام از داخل کشور
 • افزايش رضايت کارکنان
 • افزايش سطح دانش، توانمندي، شايستگي و عملکرد نيروي انساني
 • کاهش ساعات توقف برنامه ريزي نشده
 • افزايش سطح مؤلفه هاي HSE
 • ارتقاي سطح تعالي سازماني شرکت
 • ارتقاي سطح يادگيري، خلاقيت و دانش در سازمان
 • افزايش بهره وري عوامل توليد

کلمات جستجو شده: پتروشیمی قشم, پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس

جهت پیوستن به کانال تگرام ما اینجا کلیک کنید.

+ ثبت اطلاعات شرکت شما

شرکت های مرتبط

یک نظر برای شركت پالايش گاز سرخون و قشم

 1. مسعود مورموگویی
  بهمن ۶, ۱۳۹۲

  با سلام،
  مسعود مورموگویی هستم معلم دانشگاه دارای مدرک ژئومورفولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و کارشناس مسئول میراث زمین شناسی ژئوپارک قشم، تخصص در خصوص علم ژئومورفولوژی و مرمت گرافیتهای غارهای نمکی و ساکن شهر قشم درخواست استخدام در پالایشگاه گاز گورزین را دارم.
  با تشکر
  شماره تماس 09199018747

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *