صفحه اصلی » بانک شرکت ها » شرکت های ایرانی » الف تا ی » شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
در حال مشاهده اطلاعات شرکت :
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
جستجو در شرکت ها :

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

آدرس:
تهران – خيابان ايرانشهر شمالي – نبش خيابان برادران شاداب – پلاك 1
تلفن: 9 -88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
كد پستي: 1583746911
وب سايت: www.niopdc.ir

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در يك نگاه

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1307 (1928ميلادي)  تشكيل شده و بيش از 80 سال است كه  در امر تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي كشور فعاليت دارد. 

ا ين شركت با سرمايه 000/500/171/477/11 ريال با دارا بودن 8202 نفر پرسنل سازماني، 37 منطقه (عمدتا”در مراكز استان ها)، 232 ناحيه (در مراكز شهرستان ها)، 86 انبار ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي با ظرفيت حدود11 ميليارد و پانصد ميليون ليتر،بيش از 2850 جايگاه عرضه سوخت (200 شركتي +2600اختصاصي)،45مركز سوختگيري هوايي و بهره گيري از حدو 15 هزار دستگاه نفتكش و گازكش و همچنين استفاده از مخزن دارهاي راه آهن ، خطوط لوله انتقال فرآورده و كشتي هاي سوخت رسان ، روزانه بيش از 220 ميليون ليتر انواع فرآورده هاي نفتي را در سراسر كشور توزيع مي نمايد. عمده اين فرآورده ها از 9 پالايشگاه داخلي و مابقي نيز از بازارهاي بين المللي تامين مي گردد.

اين شركت به منظور پاسخ گوئي به بازار مصرف داخلي و بين المللي با تخصيص 441/293/9 ميليون ريال اعتبار، توسعه امكانات ذخيره سازي و توزيع خود را با  احداث 9 انبارنفت جديد و 59 دستگاه مخزن با ظرفيت 1/6 ميليارد ليتر در 22 محل و 4 باب جايگاه سوخت گيري هواپيمايي، از سال 87 آغاز نموده تا ظرفيت ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي را به 18 ميليارد ليتر در سال 1391 برساند كه بسياري از اين طرحها در پايان سال 88 به بهره برداري رسيد و مابقي در حال اجرا است.

دست يابي به فن آوري های پيشرفته و روزآمدسازي كليةفعاليت هاي عملياتي و اداري با هدف احراز رتبه اول در سطح منطقه ، از جمله برنامه هايي است كه اين شركت به طور جدي به آن توجه داشته و براي تحقق آن با دانشگاهها و ساير موسسـات تحقيقاتي در زمينة اجراي ده ها پروژه دانشــجويي و  پژوهشي  همـكاري   مي نمايد.

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در راستاي ارتقاء بهره وري و تعالي سازماني خود ، در حال پياده نمودن  مدل تعالي سازمانیEFQM  مي باشد.

 

فعاليت هاي داخلي : 

جدول توزيع فرآوردهاي نفتي در سال88

فرآورده

روزانه

جمع كل سالانه

ليتر

تن

لیتر

تن

گاز مايع

431/7

315/712/2

بنزين

000/100/64

 

000/500/396/23

 

نفت سفيد

000/700/16

 

000/500/095/6

 

نفت گاز

000/600/95

 

000/000/894/34

 

نفت كوره

000/800/39

 

000/000/527/14

 

سوخت هاي

هوايي

ATK

900/801/3

 

096/694/387/1

 

JP4

566/257

 

757/011/94

 

100LL

676/2

764/976

 

 

 

 

 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با استفاده از نسل جديد تانكرها، ظرفيت حمل بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي را از 000/30 ليتر در هر سفر به 000/33 هزار لیتر افزايش داده و با نوسازي ناوگان حمل و نقل خود ، سن ناوگان سوخت رساني كشور را به حدود 10 سال كاهش داده است.

فــــــروش فـــــــرآورده هاي نفتي توســـــط اين شـــــركت در سال 88 به بيــش از 000/000/200/005/1 ليتــــــــر با مبلــغ بيـــش از 000/000/000/000/92 ريال بوده است.

سوخت رساني به نيرو گاه هاي كشور يكي از مهم ترين وظايف شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است. به عنوان نمونه در سال 1386 كه زمستان آن با سرماي كم سابقه اي همراه بود، به طور متوسط روزانه 2/12 ميليون ليتر نفت گاز و 2/23 ميليون ليتر نفت كوره مورد نياز نيروگاه هاي كشور توسط اين شركت تامين گرديد.

فعاليت هاي بين المللي :

1-      صادرات فرآورده هاي نفتي

صادرات فرآورده هاي نفتي يكي از فعاليت هاي اصلي شركت مي باشد. در سال 1386 در مجموع000/343 تن فرآورده ، شامل نفتگاز و نفت سفيد و در سال 87 در مجموع 461/497/3 تن فرآورده شامل نفتكوره ، نفتاي سنگين ، نفتگاز و نفت سفيد و در سال  1388  درمجموع 5/3 ميليون تن فرآورده شامل نفتكوره ، نفتا ، نفتگاز ،  نفت سفيد، سوخت هواپيما، بنزين و گوگرد به ارزش 000/000/700/1 دلار توسط اين شركت صادر گرديده است.

شايان ذكر است که  از جمع كل فرآورده هاي صادراتي در سال 1388 مقدار 922/512 تن به ارزش تقريبي 366 ميليون دلار ازطریق زميني به كشور عراق صادر گرديده است.

2-      سوخت رساني به كشتي ها Bunkering

عمليات سوخت رساني به كشتي ها در منطقة خليج فارس يكي از حوزه هاي جديد فعاليت اين شركت است كه از نيمه دوم سال 85 با ميزان فروش 17500 تن  نفت كوره آغاز شد و در سال 86 با 000/030/1 تن و در ســـــال 87 با 000/150/2 ادامــــه یافت و در ســـال 1388 به 000/386/3 تن رسيد.

اين شركت با توجه به ظرفيت هاي موجود در صنعت نفت ايران و افزايش ميزان تقاضا در منطقه خليج فارس و درياي عمان درنظر دارد فعاليت در زمينه سوخت رسانی به کشتی ها را تا سطح فروش 4 ميليون تن سالانه توسعه دهد.

3-      سوآپ

عمليات سوآپ گاز مايع ، بنزين ، نفتگاز و نفتكوره از كشورهاي مشترك المنافع آسياي ميانه به سواحل جنوبي كشور در خليج فارس و سایر مناطق مرزي جمهوري اسلامي ايران از جمله فعاليت هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است.

شايان ذكر است كه از سال1386 تاكنون حجم عمليات سوآپ انجام شده توسط اين شركت بالغ بر 000/100/1 تن بوده است.

فعاليت هاي  بهداشتي، ايمني و زيست محيطي :  

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در راستاي خط مشي بهداشت ، ايمني و محيط زيست خود مبني بر تأمين و توزيع به موقع و مناسب فرآورده هاي نفتي بدون بروز حادثه، بدون ايجاد بيماري شغلي و بدون تخريب محيط زيست، حجم عظيم فعاليت هاي خود را با توجه ويژه اي به سلامت كاركنان، حفظ تأسيسات و حفا ظت از محيط زیست انجام داده و براي انطباق  برنامه هاي جاري و پروژه هاي آتي خود با الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست ( HSE ) منابع مورد نياز را در نظر گرفته و به كار مي بندد.

 

اين شركت به منـظور اطمينان از انطباق كامـل فعـاليت هاي جـاري و آينــده خــود با ملاحـظات  HSE ، از سيستم هاي مديريتي نظير سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ( OHSAS 18001 ) و سيستم مديريت زيست محيطي ( ISO 14001 ) بهره مي جويد و به منظور انطباق كامل با نيازمندي هاي صنايع نفتي در زمينه HSE ، درحال استقـــرار سيستم مـــــديريت بهداشت ، ايمني و محيــــــط زيست  ( HSE-MS ) است و به اين منظور پروژه هاي متعدد اجرايي را در بخش هاي بهداشت صنعتي ، ايمني و آتش نشاني ، محيط زيست و آموزش، طراحي و اجرا  مي نمايد.

 

طرح كاهش ، هدايت ، انتقال و بازیافت بخار بنزين (كهاب) در مراحل مختلف ذخيره سازي، انتقال و توزيع اين فرآورده نيز از جمله برنامه هاي در دست اقدام اين شركت است.

 

با اجراي اين طرح كه براي نصب تجهيزات آن در انبارهاي نفت ، ناوگان حمل زميني و جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي ، حدود 180 ميليارد تومان هزينه خواهد شد ، علاوه بر تحصيل 60 ميليارد تومان سود مستقيم سالانه ، از صدمات زيست محيطي و فيزيولوژيکی ، با ارزشي معادل 200 ميليارد تومان در سال جلوگيري به عمل خواهد آمد.

 

توسعه جايگاه هاي CNG  :

ارائه سوخت جايگزين به منظور كاهش واردات بنزين و كاهش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، دو عامل اصلي در شكـل‌گيري طرح   CNG در كشور  بـوده  است .  بـا تـوجه بـه اتفـاق  نـظـر  مسئولين  امـر  و    دست اندركاران طرح CNG مبني بر ضرورت ايجاد يك مديريت متمركز در كليه زمينه‌هاي مرتبط با CNG و دستور مقام محترم وزارت در سال گذشته، شركت‌ ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران كه قبلاً در زمينه احداث و بهره‌برداري بخش عرضه CNG در جايگاه‌هاي دومنظوره ايفاي نقش مي‌نمود، به عنوان متولي اصلي طرح CNG در ارتباط با احداث و بهره‌برداري بخش عرضه CNG )دو منظوره و تك­ منظوره ( و همچنين تبديل ناوگان حمل و نقل، فصل تازه‌اي از فعاليت‌هاي خود را در اين زمينه آغاز نمود.

شايان ذكر است تعداد 1191 جایگاه  CNG تا پايان سال 1388 به بهره‌برداري رسيد و اميد است در سال  1389 با بهره‌برداري از 10 جايگاه بطور متوسط در هر هفته، امكان خدمت رساني بیشتر به متقاضیان سوخت CNG فراهم گردد.

فن آوري اطلاعات و ارتباطات:  

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با تكيه بر بيش از 80 سال تجربه  و  پشتوانه هاي علـمي و فـــني خـويش در  سال هاي اخير گام هاي بلندي در جهت دستيابي به دانش و فن آوري روز و استفاده از سيستم هاي جديد نرم افزاري و اتوماسيون فعاليت هاي خود برداشته است كه بخشي از آنها عبارتند از:

سامانه هوشمند سوخت :

سامانه هوشمند سوخت يكي از بزرگترين و نادرترين پروژه هاي IT در سطح جهان است كه در  سال هاي اخير توسط اين شركت سرمايه گذاري و راه اندازي شده است . اين سامانه در حال حاضر با بيش از 17ميليون مشترك، اطلاعات سوختگيري خودروها را در 2850 جايگاه عرضة فرآورده هاي نفتي از تمام نقاط كشور به صورت مكانيزه جمع آوري و به منظور پردازش و تهيه گزارش هاي تحليلي و آماري به يكي از بزرگ ترين مراكز دادة كشور منتقل مي نمايد. در اين طرح بيش از 1100 دفتر خدمات پشتيباني كارت هوشمند سوخت وظيفة خدمت رساني به مشتركين را برعهده دارند.

اجراي سامانه كارت هوشمند سوخت در سال های اخیر علاوه بر كنترل رشد مصرف فرآورده هاي نفتي، کاهش مصرف بنزين و نفتگاز را در پي داشته است ، به طوري كه تا كنون بيش از 11  ميليارد دلار از بابت كاهش واردات بنزين و نفتگاز صرفه جويي ارزي در برداشته است.

اهم فعاليت هاي سامانه هوشمند سوخت عبارتند از :

– طراحي ، پياده سازي، نصب و راه انداري سايت اصلي و پشتيباني مركز داده جديد سامانه هوشمند سوخت با آخرين استانداردهاي بين المللي

– توسعه سامانه پرداخت الكترونيك سوخت در 750جايگاه عرضه سوخت

– طراحي و پياده سازي نرم ا فزار ارتباط با مشتريان CRM) )  سامانه هوشمند  سوخت

– پيـاده سـازي طـرح منـطقه اي کردن سهمیه خــودروهاي عمـومي و اجرای آزمایشی  آن در جـايگاه هاي سيستان و بلوچستان و آذربايجان غربي

– طراحي و اجراي فعال سازي نمايش و محاسبه  نرخ دوم  فرآورده  در نازل جايگاه ها

– طراحي اجراي كارت انرژي در جايگاه هاي CNG

– طراحي و اجراي كارت انرژي در جايگاه هاي LPG

– صرفه جويي به ميزان 8/5 ميليارد ليتر در طول سال 88

فن آوري اطلاعات و ارتباطات :  

ساير نرم افزارها و سيستم هاي مكانيزه :

مهم ترين نرم افزارها و سيستم هاي مكانيزه اي كه هم اكنون در بخش هاي مختلف شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حال بهره برداري مي باشند عبارتند از:

سامانه فروش اينترنتي سوخت:  www.niopdcsell.com

اين سامانه كه با استفاده از خدمات بانك هاي كشور از دي ماه سال 1387 آغاز به كار كرده است، علاوه بر تسهيل خريد فرآورده هاي نفتي براي مشتريان و کاهش هزاران سفر درون و برون شهري از گردش نقدي ميلياردها تومان پول در كشور جلوگيري مي نمايد.

سامانه تجارت آسان :  www.tejaratasan.ir

اين سامانه كه از شهريور ماه سال 1388 آغاز به كار كرده است ، كليه مراحل درخواست فرآورده هاي نفتي تاييدآن توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و سایر سازمان هاي ذیربط را تحت پوشش قرار می دهد، كه علاوه بر تسهيل امور اداري از سفرهاي درون شهري و برون شهري جلوگيري نموده و باعث كاهش هزينه هاي ملزومات  اداري نيز مي گردد.

سامانه جامع پرداخت كرايه حمل و نقل (چهار مواد، ريلي، گازكش) :

این سامانه كليه فرآيندهاي پرداخت كرايه حمل و نقل از ابتدا تا تغذيه به سيستم مركزي پرداخت كرايه را تحت پوشش قرار می دهد.

سيستم هاي اتوماتيك اندازه گيري مخازن :

به منظور كنترل مكانيزة فرآيند ذخيره سازي، اجراي پروژة Tank Inventory موسوم به LG/TG از سال 1385 آغاز شده است. با تجهيز تمامي مخازن انبارهاي نفت شركت به ادوات اندازه گيري اتوماتيك، موجودي مخازن و كميت هاي سطح، دما و چگالي فرآورده توسط تجهيزات مذكور اندازه گيري مي شود.

سيستم حفاظت الكترونيكي :

این سیستم شامل نصب دوربين مداربسته يا CCTV ، سيـستم پيچينگ و سيستم حفاظـت پيراموني در تاسيسات به منظور   حفاظت الكترونيك آن هاست .

سيستم سازمان الكترونيكي

از این سیستم به منظور حذف كاغذ از چرخة مكاتبات و ثبت الكترونيك اطلاعات اداري استفاده می شود .

سيستم مكانيزه انبارهاي نفت :

این سیستم كل فرآيند و عمليات انبارها شامل: رسيد ، ارسال وكنترل موجودي فرآورده هاي نفتي انبارهاي نفت را دربر مي گيرد.

سيستم مكانيزه فروش : كل عمليات فروش فرآورده به مشتريان را با استفاده از این سیستم انجام مي شود.

فن آوري اطلاعات و ارتباطات :

سیستم WGS  : این سیستم بطور اتوماتيك اطلاعات مربوط به بارهاي بين راهي و تاييد رسيد بار را به مقاصد و مبادي ارسال مي كند. همچنين درخواست مقاصد براي ارسال بار، از طریق این سیستم به مبادي ارسال مي شود.

سیستم GPS :  از این سیستم برای اطلاع از  موقعیت نفت کش ها استفاده می شود.

سیستم    MF :  از این سیستم برای ثبت و نگهداری سوابق آموزشی پرسنل استفاده می شود.

سیستم تسهیلاتی TA :  از این سیستم برای پرداخت کرایه حمل به نفتکش ها استفاده می شود.

سیستم ACC  : کلیه عملکرد مالی شرکت با استفاده از این سیستم به انجام می رسد.

سيستم ناوگان حمل و نقل : كليه اطلاعات مربوط به ناوگان حمل و نقل و پيمانكاران حمل و نقل زميني به صورت متمركز در اين سامانه در هر لحظه در دسترس مي باشد.

نظام پیشنهادها :

نظام پیشنهادهای شرکت ، به منظور تقویت روحیه مشارکت جویی در سطوح مختلف شرکت و تعامل بین کارکنان و مدیران ایجاد گردیده است.

نظام پیشنهادها با دریافت پيشنهادات واصله توانسته است به صرفه جويي قابل توجهي دست یابد.

سایت  www.suggests.ir آماده پذیرش پیشنهادهای  همکاران در سطح  کشور  و  جهان  می باشد. پورتال اطلاع رسانی این سایت نیز جهت تبادل اطلاعات و نشان دادن آخرین وضعیت نظام پیشنهادهای شرکت در حال فعالیت است.

کلمات جستجو شده: www niopdcsell com, خرید اینترنتی سوخت, www niopdcsell ir, niopdcsell ir, خریداینترنتی سوخت, خریداینترنتی شرکت نفت, خرید اینترنتی بنزین, سازمان فرآوردهای نفتی, خرید اینترنتی مواد نفتی, خریداینترنتی بنزین, خریدانترنتی نفت سفید, ایا شرکت نفت تریلی برای حمل مواد سوختی داره؟, خرید اینترنتی گازوئیل, خرید مواد نفتی

جهت پیوستن به کانال تگرام ما اینجا کلیک کنید.

+ ثبت اطلاعات شرکت شما

شرکت های مرتبط

24 نظر برای شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 1. فرامرز
  مرداد ۱, ۱۳۹۷

  سلام.از کارگران پیمانکاری انبار نفت شهید بیخوش مشهد هستم.خواهشم این هست که آیا بعد از ۱۶سال نباید شرکت نفت فکری برای ما داشته باشه.بیشترین فشار کاری در بارگیری هستش و بیشترین مزایا را رسمی ها دارند
  .عاجزانه خواهش میکنم پیگیری شود.رسمی ها دائم دارند پاداش و …میگیرند.موقع آمار ما نفتی و در عمل ما نفتی نیستیم.

 2. ضیایی
  آذر ۱۰, ۱۳۹۶

  سلام
  دوستان گرامی ۱۵ هزارتن بنزین ماهانه از بندر فریدونکنار به بندر عباس میخوام حمل بشه دنبال شرکتی حمل و نقلی میگردم جهت قرارداد لطفا در تلگرام بهم پیام بدن ممنون.
  ۰۹۱۲۸۶۶۵۷۳۷ضیایی

 3. مرتضا
  دی ۲۳, ۱۳۹۵

  سلام یک سرمایه گذار افغانستانی خریدار روزانه ١٠٠ تن گازوئیل D2 برایه صادرات به افغانستان میباشد ٠٩٠١۶١٨٩۶۵٣

 4. بغلانی
  تیر ۲۷, ۱۳۹۵

  سلام من میخوام نفتکش وارد سیستم شرکت پخش فراورده های نفتی بکنم منطقه خوزستان شرکت حمل ونقل دارم اگرکسی میتونه تماس بگیره۰۹۱۰۶۳۶۲۰۹۳

  • بغلانی
   مرداد ۶, ۱۳۹۵

   باسلام خدمت دوستان وهمکاران محترم اگر کسی در پخش فراورده های نفتی ایران آشنا داره لطفا پیغام خصوصی بذاره
   قسمت پخش فراورده های نفتی من شرکت حمل ونقل فراورده های نفتی دارم ومیخوام ماشین تریلی نفتکش وارد سیستم شرکت پخش بکنم۰۹۱۰۶۳۶۲۰۹۳

 5. یوسف
  بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

  В настоящее время нас интересует две позиции на условиях годовых контрактов. Иранская компания Arya Sasol Polymer Company является основным производителем полиэтилена:
  PROPILEN
  LDPE
  Например: Lupolen 2420F
  Lupolen 2420D mfi 0.3
  Lotrene FE8000

  LLDPE

  Например: Bralen FB BR03 23
  Bralen FB BR08 64
  Lotrene Q1018N
  И т.д…….
  Объем: ۱۰۰۰ тонн в месяц (гранулы).
  Цена с доставкой – Чехия,Германия, Словакия.

  Интересует покупка нефтепродуктов компании Central Iranian Oil Fields Company . National Iranian Central Oil Company
  Petroleum progukt from Iran: (JP54,Jet A1,D2,D6,EN590,Mazut)در حال حاضر، ما در دو موقعیت در شرایط قرارداد سالانه علاقه مند است. شرکت ایرانی آریا ساسول پلیمر درباره شرکت یک تولید کننده عمده از پلی اتیلن است:
  PROPILEN
  LDPE
  به عنوان مثال: Lupolen 2420F
                                Lupolen 2420D MFI 0.3
                                Lotrene FE8000

  LLDPE

   به عنوان مثال: Bralen FB BR03 23
                                Bralen FB BR08 64
                                 Q1018N Lotrene
  و غیره …….
  جابجایی: ۱۰۰۰ تن در هر ماه (پلت).
  قیمت از جمله حمل و نقل – جمهوری چک، آلمان، اسلواکی.

  علاقه مند به خرید شرکت نفت مرکزی شرکت نفت ایران است. شرکت ملی نفت ایران مرکزی
  progukt نفت از ایران: (JP54، جت A1، D2، D6، EN590، مازوت)

 6. خالد
  دی ۲۷, ۱۳۹۴

  سلام
  احتیاج به خرید گازوئیل دى ٢ دارم میشه راهنمایى لازم بکنید.

 7. علی
  تیر ۱۱, ۱۳۹۴

  سلام نیاز به بنزین ایرانی جهت صادرات علی شاهد ۰۹۱۴۱۱۴۵۸۹۸

 8. سيدمحمدطباطباي
  فروردین ۲۲, ۱۳۹۴

  باسلام ازمسولین فروش نفت سفید ازاد تقاضادارم چرامنه تولید کننده انواع ام سى باید دربه در تواین مملکت که بزرگترین تولیدنفت راداره شرکت تولیدى باید تعطیل باشه ونتونم قانونى نفت مورد نیازم راتهیه کنم ایکاش هرچه زودتر قیمت کل محصولات نفتى ازاد بشه که تولید کنندها رابا قاچاقچیان سوخت بایک چشم نگاه نکنند چقدرباید یک تولید کننده بدبخت باشه که ۶ماهه دارن مرا ازبندر عباس به تهران از تهران به بندر پاس میدن شمارا بخدا جوابگو باشین

 9. سعيد ملكي
  اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

  با سلام

  نیازمند ۲۵۰ هزار تن مازوت m380 داخلی میباشم

  لطفا راهنمایی بفرمایید

  ۰۹۳۹۵۴۲۱۴۰۰

 10. علی طیبی
  اسفند ۱۰, ۱۳۹۳

  سلام :صحبتی با مسولین شرکت ملی نفت دارم :عزیزان و مسولین محترم ابتدا از زحمات شما در امر سوخت رسانی ردر سراسر کشور تقدیر و تشکرمیشود ثانیا سوالی دام از شما عزیزان چرا در بخشنامه ها و دستورات صادره از سوی شما عزیزان به قسمتهای پخش سوخت هبچ گونه تبصره یا استثنایی برای بعضی از جایگاههای سوخت در نظر نمیگیرید شما تمام بخشنامه ها را با توجه به جایگاه های شهر های بزرگ در نظر میگیرید لا اقل مناطق محروم را مورد توجه خود نیز قرار دهید بعنوان مثال منظقه جرقویه دارای دو پمپ بنزین و نفت گاز میباشد جایگاهی که روزانه میانگین فروش سوخت بنزین ان ۴۰۰۰ لیتر و نفت گاز ان ۲۰۰۰ لیتر میباشد شما تمام تلمبه های سوخت را چه داخل و چه بیرون پلمپ کرده اید ایا نمیشود فقط قسمتهایی که شاید یک درصد احتمال دستکاری وجود دارد فقط پلمپ کنید ما فاصله شهر مان ۱۳۰ کیلومتر است اگر تلمبه ای عیب پیدا کند یا مثلا بخواهیم فقط ببینیم که ایرادش چیست یا فیلتری تعوبض شود یا فیشی از محل خود خارج شده باشد باید تماس بگیریم با اصفهان و تعمیر کار از اصفهان ۱۳۰ کیلومتر تاکسی تلفنی با مبلغ بین ۸۰ تا ۱۰۰ غیر از توقف دریافت کند ایا این درحق جایگاه دار ظلم نمیشود خوب راه های بهتر نیز میتوان در نظر گرفت پلمپی که ممکن است توسط اشخاص دیگر کنده شود ایا سزاوار جریمه شدن جایگاه میباشد تو را به خدا برای جایگا هایی مثل جایگاه جرقویه و امثال انها یک سری ویزگیهای خاصی در نظر بگیرید اخه این بیرون بدنه تلمبه پلمپ کردن به چه منظوری است فاکتورهایی که ما برای هزینه تلمبه داده ایم برای تاکسی تلفنی بیشتر بوده و هزینه شده ایا این کار سزاوار است تورا به خدا در بخشنامه های خود بیشتر دقت کنید و تقاضایی که دارم لا اقل بدنه تلمبه ها پلمپش حذف شود لا اقل بتوانیم ببینیم که تلمبه چه عیبی پیدا کرده خواهشا تقاضایاین جایگاه و و امثال ما را در نظر داشته باشید.در پایان مجددا از زحمات مسولین تقدیر و تشکر میشود امیداوارم مطالب اینجانب را مورد توجه خود قرار دهید والسلام

 11. علی
  بهمن ۹, ۱۳۹۳

  با سلام
  احتیاج به نفت کوره دارم لطفاٌ راهنمایی کنید

 12. مهندس حاتمی
  مهر ۳۰, ۱۳۹۳

  تامین کننده تجهیزات جایگاه های سوخت پنپ بنزین در سراسر کشور
  09365139726

 13. محمد
  خرداد ۱۰, ۱۳۹۳

  اینجانب نیاز به 100 تن پارافین پ دو دهم
  100 تن پارافین پنج در هزار
  100 تن اپوکسی E01
  100 تن اپوکسی E06
  در ماه
  و 500 هزار لیتر گازوییل در هفته برای صادر به کشور همسایه دارم.
  لطفا راهنمایی کنید. 09128603556

 14. مهندس راد
  بهمن ۱۴, ۱۳۹۲

  انجام مشاوره در خصوص پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی. وانجام فاینانس پروژه ها. 09100637963

  • علی
   بهمن ۹, ۱۳۹۳

   سلام
   برای تاسیس کارخانه ایزوگام چقدر سرمایه احتیاج است و دکل ایستاده بهتر جواب میده یا خوابیده

 15. محمد سبحانی
  دی ۱۷, ۱۳۹۲

  با سلام
  احترما اینجاب آماده خرید2000 تن گازوئیل d2 می باشم لذا از کلیه همکاران درخواست همکاری های لازم را دارم و پیشاپیش از زحمات شما کمال تشکر را دارم. سبحانی(09155628079)

 16. Samani
  دی ۹, ۱۳۹۲

  Dear Mr/Mrs
  I need to know price with loading per ton from …. to Nordoz boarder line Armenistan

  Gasoline :
  Flashpoint 68 /T 3000 Tone monthly
  Flashpoint 45 or 48 0r 50 /T 3000 Tone monthly
  No flashpoint /T 3000 Tone monthly
  .
  can you email for me your price
  Best regards

 17. مجید عزتی
  دی ۴, ۱۳۹۲

  با سلام شرکت تجاری پیشرو اماده خرید گازوییل d2 ایران درطی 12 ماه جاری به مقدار ماهیانه 1000 تن میباشد لزا از شما همکاران گرامی درخواست همکاری های لازم را داریم . با تشکر (من الاهه توفیق) 09191599118 اقای عزتی

 18. یادپر
  شهریور ۷, ۱۳۹۲

  با سلام
  احتراماً بنده نیاز به مقدار 100.000 MT مازوت (mazut 100 درماه) و (D2 100.000MT در سال) را جهت صادر به کشورهای اروپایی از جمله آلمان دارم لذا خواهشمنداست با توجه به اینکه شرکتهای اروپایی تاکنون از کشورهایی نظیر هند اقدام به تهیه مواد مورد نیاز می نمودند نحوه تهیه و صادر نمودن و یا تهیه مواد مورد نیاز را اعلام نمائید.

  با تشکر 09393867292

 19. آفرین زاده
  تیر ۱۶, ۱۳۹۲

  با سلام
  لطفا در صورت امکان برآورد ریز هزینه های ( یا خلاصه جزئیات ) اجرای جایگاه سوخت با 4 نازل ( 2 تا بنزین 1 سوپر 1 گازوئیل ) برایم ارسال فرمائید .
  با تشکر

 20. ایمان DNHGID
  خرداد ۱۹, ۱۳۹۲

  سلام.
  چگونگی تعیین سهمیه نفتگاز شرکتهای پیمانکاری خاکبرداری و عمرانی رو تئضیح بدین.ممنون

 21. پدرام قانعی پور
  فروردین ۷, ۱۳۹۲

  با سلام
  لطفا در رابطه با الزامات و استاندارد لازم جهت تجهیزات قابل استفاده الکترونیک در جایگاه های سوخت راهنمایی نمایید.

  ( کارت های ار اف ای دی کنتاکت لس )

  09133274867

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *