صفحه اصلی » بانک شرکت ها » شرکت های ایرانی » الف تا ی » بالابر کاران اهواز
در حال مشاهده اطلاعات شرکت :
بالابر کاران اهواز
جستجو در شرکت ها :

بالابر کاران اهواز

باسلام صل اَت
احتزاها اعلام هیدارد که ضزکت بالابزکاراى اه اَس با ت جَه به سابقه ط لَایً کاری خ دَ در سهی هٌ تعویزات باسساسی ا اًَع بالابز جزثقیل هاضیی الات
ص عٌتی س گٌیی یًوه س گٌیی رٍاهساسی تعویز سٍاخت ا اًَع جک های هیدر لٍیکی،تعویز ا اًَع ه تَ رَهای پزک شٌ-ک هَاتس –یا وًار –د یٍتس ب شٌ وًای دٌگی فز شٍ ا اًَع پوپ های هیدر لٍیک ساخت تعویز ب مَ با تجزبه هوکاری با ضزکت های ت سَیع ادارات بزق استاى خ سَستاى استا هًای
هوج اَر آهادگی خ دَ را در سهی هٌ های ف قَ الذکز در اسزع قٍت به ص رَت ۴۲ ساعته اعلام هی وًاید، باع اٌیت به ای کٌه ایی ضزکت ب هَی استاى
هیباضد لذا اس حضزت عالی خ اَهطو دٌ است در ص رَت صلاح دید اقداهات لاسم به جهت هوکاری با ایی ضزکت را هبذ لٍ فزهایید.

جهت پیوستن به کانال تگرام ما اینجا کلیک کنید.

+ ثبت اطلاعات شرکت شما

شرکت های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *