صفحه اصلی » آرشیو موضوعی » پروژه ها » فراساحل

پارس جنوبی فاز ۲۲،۲۳ و ۲۴ (گاز)

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما نام پروژه : پارس جنوبی …

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما طرح توسعه اين فاز با …

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما – تكميل مهندسي پايه و …

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما هدف‌ از توسعه‌ اين‌ فاز …

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما شرح مختصري از پروژه: هدف: …

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما اين فاز به دليل تعريف …

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما فاز 12 پارس جنوبي معرفي …

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما اين فاز به دليل تعريف …

اگر شما فردي هستيد كه مي توانيد در رابطه با اين پروژه با ما همكاري كنيد. حتما به ما ايميل بزنيد.(info@iranpetrotech.com) اطلاعات دريافت شده از طرف شما در اين بخش قرار گرفته و ديگران را در جريان رويدادهاي مربوط به اين پروژه قرار خواهد داد. با تشكر فرآوان از شما

نام پروژه: سلمان( نفت و گاز) نوع پروژه :توسعه نفت و گاز فراساحلی کارفرما(ها) : شرکت مهندسی و توسعه نفت خام(PEDEC) طرح سرمایه گذاری : خرید بازگشت محل : مخزن نفت/گاز سلمان مجاور است با مرز دریایی ایران با ابوظبی در میدان ابوالباخوش و 142 کیلومتر از جزیره لاوان فاصله دارد. تولید اولیه :85000 بشکه …

صفحه 1 از 3123