صفحه اصلی » آرشیو موضوعی » پروژه ها » اكتشاف نفت و گاز

بلوك الوند

نام پروژه : الوند بلوک نوع پروژه : پروژه اکتشاف کارفرما (ها) : شرکت ملی نفت ایران طرح سرمایه گذاری : Buy Back محل : خلیج فارسی (منطقه بلوک : 9،780 km2) محدوده کار : باز فرآوری اطلاعات 2D  ؛ 5,000km 2D seismic data acquisition ؛ حفاری از حداقل یک چاه ارزش تقریبي : 34 …

نام پروژه : بلوک بندر عباس نوع پروژه : پروژه اکتشاف کارفرما (ها) : شرکت ملی نفت ایران طرح سرمایه گذاری : Buy Back محل : استان هرمزگان (مساحت بلوک : 6،750 km2) محدوده کار : Some 410 km of 2D seismic data and some completion report of close- by wells are available. -Re-processing of …

صفحه 1 از 41234